You are on page 1of 15

Publicar les ciències en la

xarxa. Eines web 2.0

Francesc Collado
francesc@iesbovalar.org
http://cienciesedu.blogspot.com/
Glossari de termes
TIC a l'educació

DECRET
112/2007,
Article 6.8
Creem un compte Google (I)
Creem un compte Google (II)
Xarxa Social Àmbit Científic
Les claus

Font de la Imatge: 'Puerta de entrada al pasado '


http://www.flickr.com/photos/21400340@N05/2909834143
Google docs
AVANTATGES
● ACCÉS
● NO CAL INSTAL·LACIÓ
● NO IMPORTA LA
VERSIÓ
● COMPATIBILITAT
● COMPARTIR
● PUBLICACIÓ EN LA
WEB

INCONVENIENTS
● CAL CONNEXIÓ A
INTERNET
● NO PERMET MASSA
OPCIONS DE FORMAT
Tasques Google docs

 TASCA 1: Creació d'un


document de text.
1. Cal cercar informació en la xarxa sobre un tema d'àmbit
científic que ens agrade especialment.

2. Aquesta informació la recopilem en un document de Google


docs (És suficient amb una pàgina).

3. Incloem una imatge, també de la xarxa.

4. Al final del document cal indicar les fonts de procedència, amb


el nom de les webs corresponents al text i a la imatge.
Tasques Google docs

 TASCA 2: Col·laboració.
Un/a company/a de l'aula ens farà de corrector/a.

Hem de permetre que puga manipular el document i per tant


necessitem el seu compte gmail.

Cal que nosaltres corregim un altre document, per tant donem el


nostre compte de gmail a un company/a i accedim al seu arxiu
per corregir-lo o afegir felicitacions.

En aquest document cal que escrigues en roig els teus


raonaments.
Tasques Google docs

 TASCA 3: Fem una


presentació.
1. Sobre el treball escrit ja corregit dissenyem una presentació
curta amb imatges i textos curts per exposar-los a l'aula.

2. L'última diapositiva de la presentació ha d'incloure les pàgines


d'on heu tret l informació i altres webs on cercar aspectes
important de la temàtica que heu triat. Totes elles han de
permetre enllaçar amb les webs corresponents en clicar-les.
Tasques Google docs

 TASCA 4: Fem un grup de


treball per a preparar la
presentació.
Cal que compartim la nostra presentació i algú ens faça
partícips de la seua.

Completarem amb 2 diapositives la seua exposició i afegirem


a l'apartat fonts les que utilitzem.

No cal utilitzar un altre color perquè és un treball en grup per


exposar i cal unitat, per tant utilitzarem un format únic per al
conjunt.
Google docs
Podem veure
documents
Google docs
de format Pots partir
Word, Open d'una
Office, etc. plantilla ja
feta

Crea un nou
document,
un full de
càlcul o una
presentació

Ací indica si
el document
està
compartit o
no amb
altres usuaris
Google docs

Ací podem
posar títol al
document

Des d'arxiu Desarem el


podem Podem compartir- text a
imprimir, lo amb un altre mesura
veure usuari si coneixem que
l'historial de el seu correu escrivim
revisions o Escrivim el electrònic. Podrà
descarregar- text també editar-lo o
lo en el només llegir-lo,
nostre segons decidim
ordinador quan li fem la
amb format invitació..
PDF, Word,
Open Office, També podem
etc. publicar-lo en la
web perquè
tothom el puga
veure, però no
editar.