You are on page 1of 32

De Stafkaart

Belgi-Belgique
PB
2640 Mortsel 1
8/4857
P808387

Maandblad van scouts 43e St.-Benedictus Mortsel dorp


(verschijnt niet in juli en augustus)

VU: Kim Theunis, Heldenhuldelaan 55, 2640 Mortsel

Mei - Juni 2015


Maart 2015
MAANDAGENDA

2 mei
8 mei
9 mei
26 juni

Giverproject
Groepsraad
Kampinfo & Bieravond
BBQ

De Stafkaart, mei - juni 2015


De redactie:
Kim Theunis
Hoe artikels binnenbrengen?
Typ ze op A4-formaat met een groter lettertype, want ze worden verkleind
naar A5-formaat.
Stuur ze door via mail (in Word bestand) naar stafkaart@scouts43.be
Deadline stafkaart September
15 augustus
Wat niet binnen is komt niet in De Stafkaart !!!!
De Stafkaart wil een informatief, maar niet al te serieus boekje zijn voor leden,
ouders, leiding, oud-leiding en alle andere genteresseerden.
De Stafkaart bevat belangrijke informatie en moet dus gedurende de volledige
maand op een centrale plaats gelegd worden, zodat het ten allen tijde
beschikbaar is.
De Stafkaart wordt gedrukt op niet-chloorhoudend papier!!!

Website: www.scouts43.be
E-mail groepsleiding: groepsleiding@scouts43.be
V.U.: Kim Theunis
Heldenhuldelaan 55
2640 Mortsel

INHOUD
Voorwoord

Jaaragenda

Afmelden

Verjaardagen maart

Herinschrijven

Laattijdig betalen

12

Kapoenen

13

Welpen

14

Kampinfo

16

BBQ

17

Winkeltje

18

Reclame Hopperwinkel

21

Jogis

22

Wanted !!!

23

Givers

25

Jins

27

Rent a Jin

29

Scoutssite

30

Rebus

31
32

Wie is wie?

VOORWOORD
Liefste scoutsers,
Het zit er al weer op. Met pijn in het hart schrijf ik momenteel de laatste stafkaart van
dit scoutsjaar. Een pijnlijke ervaring of niet? De laatste stafkaart wil natuurlijk ook
zeggen dat de kampen eraan komen! Eindelijk! Nog snel de laatste twee
scoutsmaanden overlopen en we kunnen vertrekken!
Mei en juni beloven nog twee mooie afsluitmaanden te worden. Op zaterdag 2 mei
vindt het kubbtoernooi van de givers plaats! Meer info over inschrijvingen vinden jullie
elders in dit boekje. De zaterdag erna, 9 mei, is het de kampinfo avond. Het is heel
belangrijk dat jullie (ouders) hierop aanwezig zijn. De inschrijvingen van de kampen
kunnen enkel op deze dag gebeuren. Kunnen jullie niet aanwezig zijn? Laat dan zker
iets weten aan de takleiding. Tijdens en na de kampinfo kunnen jullie genieten van
speciale biertjes op de jins hun bieravond. Die bieravond is uiteraard om het
buitenlands kamp naar Polen te steunen dus bierliefhebbers: kom massaal!
In juni heeft de meeste leiding weer examens, het zou deze maand dus kunnen
voorvallen dat de vergaderingen af en toe op andere momenten vallen. Kijk zeker goed
de stafkaart na!
Op zaterdag 27 juni is het de jaarlijkse BBQ. Opgelet: in de vorige stafkaarten stond
deze gepland op vrijdag, dat is uiteraard een foutje, onze excuses hiervoor.
Inschrijvingsinfo vinden jullie elders in deze stafkaart. Wij zijn ook blij te melden dat
we dit jaar enkele professionele papas hebben die jullie vlees zullen bakken, extra
lekker, extra leuk!
Voila, na deze twee maanden, vertrekken we op kamp h! WOEHOEEEE! De exacte
kampdata vinden jullie terug in de agenda.
Zonnige groetjes,
De groepsleiding
Stien Simon Lennert Charlotte
4

JAARAGENDA
Zaterdag 25 april

Daguitstap welpen
Pita-avond jogis

Zaterdag 2 mei

Giverproject

Vrijdag 8 mei

Groepsraad

Zaterdag 9 mei

Kampinfo +
bieravond

Alle informatie en eventuele vragen in


verband met het kamp zullen vandaag volgen.
Inschrijven kan ook enkel vanavond, dus
reserveer deze datum alvast in je agenda.
Hierna kan je nog genieten van een lekker
biertje geserveerd door onze jins om hun
kamp te sponsoren.

Zaterdag 26 juni

BBQ

De afsluiter van het scoutsjaar. Noteer zeker


de data al op de agenda!

Vrijdag 17 juli
vrijdag 31 juli

Kamp Jogis &


givers

Vrijdag 24 vrijdag
31 juli

Kamp Welpen

Zondag 26 juli
zaterdag 1 augustus

Kamp Kapoenen

AFMELDEN

Kan je eens niet komen naar een vergadering? Dat is geen probleem, de
scouts is nog altijd een hobby en wij begrijpen dat het niet altijd lukt om
naar de activiteiten te komen.
Wij verwachten wel dat je ALTIJD afmeldt bij jouw takleiding (per mail, per
telefoon, per sms, per postduif, ), zodat zij de activiteit kunnen aanpassen
naargelang hoeveel leden er aanwezig zullen zijn.
Dit jaar is er een algemeen beleid afgesproken, met de volgende regels:
- Je meldt af ten laatste 12 uur voor de activiteit start.
- Als je drie keer niet komt zonder af te melden, krijg je een
waarschuwing.
- Als je daarna nog eens twee keer (dus in totaal vijf keer) niet komt
zonder af te melden, gaan wij ervan uit dat je niet graag naar de scouts
komt. Je wordt dan uit ons ledenbestand gehaald.

VERJAARDAGEN MAART
Geboortedatum

Wie?

Tak

03/05/1999
05/05/1996
05/05/2007
07/07/2002
07/05/2006
07/05/2002
07/05/2003
07/05/2002
08/05/2002
19/05/2006
19/05/2008
20/05/1996
21/05/2004
21/05/2006
24/05/2004

Amelie De Vos
Robbe Vanhove
Ruben Truyzelaere
Luka Kili
Leonoor Luyten
Simon De Bruyn
Ward Hendrix
Matthew Wuyts
Thoms Smits
Ewoud Ex
Elisa Pieraerts
Lucas Van Balen
Inne De Ceuster
Fien Stragier
Frederik Vantuykom

Giver
Giver
Kapoen
Jogi
Welp
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Welp
Kapoen
Leiding
Welp
Welp
Welp

01/06/2002
02/06/2004
03/06/2005
05/06/2003
06/06/2003
06/06/2002
08/06/2003
10/06/2004
11/06/2005
11/06/2003
11/06/1997
19/06/2006
19/06/2006
20/06/2002
21/06/1997
27/06/2002

Jasper Tack
Dries Coelmont
Lena Van Hecke n
Tuur Carmen
Jorun Praats
Kamil Pluym
Thas De Bruyn
Marie Van Cauwenbergh
Lynn Goeyers
Ella Van Dyck
Simon Hellemans
Sam Louagie
Catherine Assenmaker
Arthur Schelkens
Hendrik-Jan Sunaert
Maritt Luyten

Jogi
Welp
Welp
Jogi
Jogi
Jogi
Jogi
Welp
Welp
Jogi
Jin
Kapoen
Kapoen
Jogi
Leiding
Jogi

HERINSCHRIJVEN

HOE (HER)INSCHRIJVEN BIJ DEN 43STE?


STAP VOOR STAP

HOOFDSTUK 1. HERINSCHRIJVEN

1) Leden die het vorige scoutsjaar reeds aangesloten waren kunnen


inschrijven door 35 euro per lid te storten op het rekeningnummer:
BE93 9730 7766 1567. Vermeld zeker naam en tak van het lid.
2) Per gezin kan u ook de stafkaart in de bus krijgen door samen met
het lidgeld 15 euro te storten op hetzelfde rekeningnummer. De
stafkaart is ook (gratis en milieuvriendelijk!) op onze site
(www.scouts43.be) te bekijken.
3) Bij iedereen moet de steekkaart (medische fiche) die vorig jaar is
ingevuld opnieuw gehandtekend worden. Dit is tegenwoordig
online en kan op www.groepsadministratie.be. Vraag tijdig uitleg als het
niet lukt.
4) Adreswijzigingen (ook e-mail!) worden best doorgegeven aan het
begin van het scoutsjaar. De meeste communicatie gebeurt via mail!

HOOFDSTUK 2. BROERS EN ZUSSEN

Broers en zussen van onze leden krijgen voorrang en kunnen tot en met
15 AUGUSTUS inschrijven via het inschrijvingsformulier op onze website.
Vermeld hierbij zeker dat het om een broer/zus van een ander lid gaat.
Daarna geldt dit voordeel niet meer en kan iedereen zich inschrijven. Bij
problemen kan je mailen naar de groepsleiding (groepsleiding@scouts43.be).
Via deze weg kan je ook altijd terecht met vragen/opmerkingen.
Iedereen mag eerst drie keren proberen vooraleer definitief te beslissen
en in te schrijven. Hierna gaat de officile inschrijving naar het verbond
van Scouts en Gidsen Vlaanderen. In tussentijd bent u (het toekomstige
lid) wel reeds verzekerd!

1) Vul het inschrijvingsfomulier in op de website.


www.scouts43.be > algemene informatie > inschrijven
2) Inschrijven kan door het lidgeld te betalen: 35 euro per lid te storten
op het rekeningnummer: BE93 9730 7766 1567. Vermeld naam en
tak van het lid.
3) Ook voor hen is de stafkaart mogelijk, dit kan door per gezin het
bedrag van 15 euro te storten op hetzelfde rekeningsnummer
samen met het lidgeld. De stafkaart is ook (gratis en
milieuvriendelijk!) op onze site (www.scouts43.be) te bekijken.
4) Een individuele steekkaart dient ingevuld te worden (voor meer
info, hoofdstuk 4. Individuele steekkaart).
HOOFDSTUK 3. NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden die geen broers en zussen hebben in onze scouts, kunnen
zich inschrijven vanaf 16 AUGUSTUS door het inschrijvingsformulier op
onze website (www.scouts43.be) in te vullen. Bij problemen kan je mailen naar
de groepsleiding (groepsleiding@scouts43.be). Vragen of informatie kan ook
altijd via dit adres bekomen worden. Let op, het geboortejaar 2002, 2003
en 2004 zijn volzet, daar kan voorlopig niemand bij. We kunnen u enkel
op de wachtlijst zetten.
Iedereen mag eerst drie keren proberen vooraleer men definitief beslist
en inschrijft. Hierna gaat de officile inschrijving naar het verbond van
Scouts en Gidsen Vlaanderen. In tussentijd bent u (het toekomstige lid)
wel reeds verzekerd!
1) Vul het inschrijvingsfomulier in op de website.
www.scouts43.be > algemene informatie > inschrijven
2) Inschrijven kan door het lidgeld te betalen: 35 euro per lid te storten
op het rekeningnummer: BE93 9730 7766 1567. Vermeld naam en
tak van het lid.
3) Ook voor hen is de stafkaart mogelijk, dit kan door per gezin het
bedrag van 15 euro te storten op hetzelfde rekeningsnummer
samen met het lidgeld. De stafkaart is ook (gratis en
milieuvriendelijk!) op onze site (www.scouts43.be) te bekijken.

10

1) Een individuele steekkaart dient ingevuld te worden (voor meer


info, hoofdstuk 4. Individuele steekkaart).

HOOFDSTUK 4. INDIVIDUELE STEEKKAART

DIT IS VERPLICHT DOOR HET VERBOND SCOUTS EN GIDSEN


VLAANDEREN !!!
Indien u reeds lid was van onze scouts heeft u dit al ingevuld en hebben
wij dit online staan. Dan dient het enkel opnieuw nagekeken, verbeterd
en opgeslagen te worden.
Indien u nieuw bent bij onze scouts, dient u dit in te vullen. Dit is
vergelijkbaar met een medische fiche en is hier ook evenwaardig aan.
Deze is digitaal te vinden op www.groepsadministratie.be na uw inschrijving (en
onze goedkeuring) op onze scoutssite. U hebt hiervoor een login nodig,
dewelke u kan aanmaken op www.scoutsengidsenvlaanderen.be. We hebben
ondervonden dat dit niet zo eenvoudig is, vraag dus tijdig uitleg/hulp!

Ook wij beseffen dat september een dure maand is. En omdat dit bedrag
geen barrire mag zijn voor scouting, vragen we contact op te nemen met
de groepsleiding als het niet gaat om (tijdig) te betalen. Zo kunnen we
samen naar een oplossing zoeken. Dat is geen enkel probleem.

11

LAATTIJDIG BETALEN

'NIEUWE' REGEL 'NIEUWE' REGEL 'NIEUWE' REGEL


Omdat we merken dat het lidgeld te vaak laattijdig wordt betaald, is er vanaf
vorig jaar een nieuwe regel. Deze werkte goed, dus blijft ook
dit jaar behouden.
Betaalt u het lidgeld voor 30 september 2015, dan is er geen
probleem maar zijn we zelfs blij :-) Betaalt u echter het
lidgeld pas na 30 september 2015, zullen we 5
administratiekosten aanrekenen. We moeten dan immers het
lidgeld al betalen aan Scouts en Gidsen Vlaanderen en moeten
het dus met de scoutskas voorschieten. Tevens komt de
verzekering van uw zoon/dochter dan in het gedrang aangezien
het lidgeld de verzekering is.
SAMENVATTING:
lidgeld betalen voor 30/09/2014 35 op BE93 9730 7766 1567 (per persoon)
verzekering in orde
iedereen blij :-)
lidgeld betalen na 30/09/2014 40 op BE93 9730 7766 1567 (per persoon)
verzekering niet in orde
NIET DE BEDOELING
Om de stafkaart op papier te ontvangen betaalt u 12,50. U kan deze steeds
online lezen op de scoutssite (www.scouts43.be of via mail ontvangen bij
technische problemen).
Indien het betalen van het lidgeld een probleem vormt, neem dan contact op
met de groepsleiding (groepsleiding@gmail.com of rechtstreeks aan iemand
vragen). Dan zoeken we samen naar een oplossing.

12

KAPOENEN
Dag beste kapoentje het is weer een nieuwe maand dus ook een nieuw thema!
Deze maand lopen , slingeren we door de bossen van de jungle book ! Maar we
kennen het bos nog niet zo goed dus gaan we de maand van start met een
filmpje te zien !
03/05 : Filmvergadering gewone uren (9.30-12.00)
10/05 : Sportvergadering , meer info volgt op een brief .
15/05 : Jeeeeej wij zijn op het jungle weekend !!!
24/05 : Het grote kampenbouw spel ! Gewone uren
31/05 : Vandaag doen we de grote zoektocht naar tarzan !

Zo dit was het dan voor deze maand kapoentjes ! Vele groetjes van de aller
coolste leiding
Snoop x Biggie x Premo x Eazy

13

WELPEN

!!De graafste Welpen!!


03/05 Maak je borst maar nat (letterlijk dan ) want deze vergadering gaan we
water spelletjes spelen. We gaan onder andere gonzo met zn allemale
bekogelen met waterballonnen maar hou dat nog geheim . Gewonen uren
aan het lokaal.
09/05 Om meer te weten te komen over het fantastische kamp mogen jullie
naar het lokaal komen voor de kampinfo avond. Uren hiervoor staan elder in
het boekje.
10/05 Smeer de benen maar al in welpen! Want vandaag gaan we strijden voor
de eer van het district. We gaan meedoen aan het sprottoernooi waar andere
scoutsen ook aanwezig zullen zijn. Uren volgen later nog via mail ofzo.
17/05 Deze zondag op gewonen uren zullen niet de sterkste maar de welpen
met het scherpste zicht overwinnen. We gaan namelijk de Verloren Schatkist
zoeken. Wat zal er in zitten? Waar is het verborgen? Wil je antwoorden op deze
vragen kom dan zeker!
24/05 Ik heb gehoord dat jullie niet bang zijn van een beetje vuil. Daarom gaan
we onder jullie de welp zoeken die het vettigste van jullie is op de
vetzakkenvergadering. Gewonen uren aan het lokaal
31/05 Kunnen we het maken! Nou en of! Vandaag gaan we een bouwspel
spelen. De beste architect met lego zal overwinnen! Gewonen uren aan het
lokaal
06/06 Put you poker face on! Zet je poker masker maar op! Want vandaag gaan
we rollen met de grote jongens in de mega deluxe Casino 43! Zaterdagavond
aan het lokaal van half zeven tot half negen. Vergeet ook niet iets chique aan te
doen!
14/06 vandaag is het eens geen vergadering.

14

21/06 Uit de oude doos een klassieker als afsluiter van het scoutsjaar, vandaag
gaan we een super cool bosspel spelen! Gewonen uren verzamelen aan het
lokaal
28/06 vandaag is het spijtig genoeg geen vergadering, maar dat is omdat het
BBQ is geweest. Waar ik hoop dat jullie ook op aanwezig zullen zijn, dan is het
ook een beetje vergadering .

Groeten de beste leiding!


Ka, Bagheera, Chil, Baloe, Rama, Gonzo en Sahi!

15

KAMPINFO

AANDACHT: BELANGRIJKE INFO OVER DE


KAMPINFOAVOND!
Op zaterdag 9 mei organiseren we de kampinfoavond.
Deze avond is bedoeld om u volledig te
informeren over de kampen in de
zomervakantie. De avond bestaat uit 2
delen: 1) de leiding geeft info over het
kamp: het kampthema, slapen op een
matje, koken op een vuur, enzovoort, 2)
u kan uw kind inschrijven voor het
kamp.
Praktische Info
De avond wordt georganiseerd in onze lokalen (J. Van Arteveldestraat
27, Mortsel). Er zijn 2 shiften:
Zaterdag 9 mei 2015
20u

shift 1

20u30

shift 2

De bedoeling van dit shiftensysteem is dat je als ouder van meerdere


kinderen zeker bij elke tak kan langsgaan.

!! HEEL BELANGRIJK !!
Het is de bedoeling dat u op deze avond uw kind(eren) inschrijft voor
het kamp!

16

BBQ
Beste
Zoals als elk jaar organiseren wij met de scouts onze heuse BBQ. Om samen in de zon van de
zomer te genieten,
met een lekker stukje vlees en nog een assortiment aan specerijen. Voor dit evenement zouden
wij misschien nog een aantal handen nodig hebben.
Dus als u zin en tijd heeft mag u altijd mee komen helpen met onder andere het bakken van het
vlees.
Laat maar iets weten via dit email adres als u genteresseerd bent.
Met vriendelijke groeten
Het BBQ-team

Scouts 43 presenteert:

Barbecue
Za. 27 juni Van Arteveldeplein

Menu Groot
Menu Klein
Menu Veggi

(worst, kippenbil, rib)


(worst, kippenbil)
(2 vegetarische alternatieven)

12
10
10

Inschrijven voor 23 juni

via BBQ@scouts43.be

Betaling ter plaatse

(Naam & bestelling)

17

WINKELTJE
WINKELTJE
Openingsuren
Elke zondag na de vergadering vanaf 12u
Catalogus
Tweedehands:

Hemden (dit zijn vooral kleine maten, hangt af van wat wij binnenkrijgen!) aan 12

Dassen aan 5

Nieuw:

Kentekens aan +/- 1 per kenteken

Dassen aan 10

T-shirts van onze scoutsgroep


Deze zijn slechts 5 en in alle maten beschikbaar! (Gelden ook als uniform)

Voor nieuwe hemden moet je als ouder in de Hopperwinkel zijn. De dichtstbijzijnde is


gelegen op de Lange Kievitstraat 74 in Antwerpen. (Meer info elders in dit boekje!)
Maat 8 16 : 32
Maat 36 54 : 35

Hopperwinkel
In de Hopperwinkel kan je veel scoutsmateriaal kopen. Rugzakken, schoenen, zaklampen,
slaapzakken, enz. Zeker de moeite om een kijkje te nemen! Ze hebben ook een goede website waar
hun volledig aanbod (met prijzen) online terug te vinden is: www.hopper.be.
Onze groepsnummer is A3143G, deze kan u nodig hebben bij aankopen.
Vragen
Voor vragen kan u terecht bij Arthur Lobelle en Elias Papanikitas

18

EEN OUD, TE KLEIN,


PROPER HEMD VAN DE
SCOUTS EN U WEET NIET
WAT U ERMEE MOET?

VOOR 8 KOPEN WIJ HET VAN U OVER!

Kom op ZONDAGMIDDAG rond 12u naar het lokaal een vraag


naar ARTHUR LOBELLE of ELIAS PAPANIKITAS.

HEEL ERG BEDANKT!!

19

ER ZIJN TERUG T-SHIRTS BESCHIKBAAR


VAN SCOUTS 43!
Deze T-shirts dragen het logo van onze scouts en kunnen
gedragen worden in plaats van een hemd, ze tellen dus ook
als uniform. In de zomer zeker een aanrader!

Ze zijn voor

5 beschikbaar van het scoutswinkeltje.

Als u genteresseerd bent, kom dan op ZONDAGMIDDAG rond


12u naar het lokaal en vraag naar ARTHUR LOBELLE of ELIAS
PAPANIKITAS.

20

HOPPER

21

JOGIs
Jow jogis, hier jullie favoriete leider weer! (tis ni Arthur, ni Lander en ni Enya) Het scoutsjaar
is weer voorbij gevlogen en met pijn in het hart schrijf ik jullie voor een laatste keer toe via
het maandprogramma voor mei en juni.
Zondag 3 mei konden jullie al in het vorige boekje lezen. We gaan op survival. Haal de
beste Tarzan of Jane in jezelf naar boven en kom om half 10 naar het lokaal!
Zondag 10 mei is het the battle-for-Mortsel. We nemen het met onze groep op tegen anders
scoutsen en jeugdbewegingen van Mortsel op een Highlandgames-toernooi. Het begint al
om 9 uur en speelt zich af in Klein-Zwitserland en de minisporthal in de Osylei (aan het GTI
van Mortsel)
Het weekend van zondag 17 mei gaan we als de weergoden ons goedgezind zijn
waterspelletjes spelen. Half 10 tot 12 aan het lokaal! DOe misschien best kleren aan die een
beetje nat mogen worden!
Zaterdag 23 mei gaan we nog eens een avondvergadering doen, jullie leiding zijn allemaal
druk bezig met studeren voor hun waanzinnig moeilijke examens dus hebben een beetje
rust nodig. We kijken een filmke, drinken een colake en eten een chipke. Kom om half 8
naar het lokaal, om 10 uur zijn jullie vrij om te gaan.
Het weekend van 31 mei is er jammer genoeg geen vergadering.
Vrijdag 5 juni staan jullie examens waarsschijnlijk ook al voor de deur dus kunnen jullie wel
wat stoom aflaten. We gaan onze overtollige energie van tijdens het studeren door wat
actieve spelletjes te spelen en wat dingens kapot te maken. 8u tot 10u
Zaterdag 13 juni (we weten dat we vaak vergadering doen op vrijdag en zaterdag maar de
examens op de universiteit zijn echt niet om mee te lachen dus onze excuses daarvoor).
Vandaag doen we een gezellige gezelschapsspelletjesavond. Heb je thuis een nog een
mastermind liggen die je altijd al eens tegen den doggie hebt willen spelen (omdat je weet
dat je gaat winnen)? Of altijd al eens Enya willen afmaken in een spelletje Risk? breng je
favoriete spel in elk geval mee! van 8 tot 10 in het lokaal!
Zondag 20 juni zal voor iedereen een moeilijk moment zijn maar buiten allemaal een paar
traantjes weg te pinken maken we ook een spetterend feest van deze laatste vergadering
van het jaar! Van half 10 tot 12
Zo dit was het dan voor dit jaar liefste jongens en meisjes, wij hebben ons best gedaan om
jullie een jaar te entertainen en bereiden ons voor om jullie een onvergetelijk kamp te
bezorgen!
Enya - Lander - Arthur - Andy

22

WANTED

Dag beste ouders, leden, leiding en andere scoutssympathisanten,


vanaf dit jaar is er een nieuwe rubriek wanted in de stafkaart. Via dit kanaal willen we
op een ludieke manier kosteloos materiaal verzamelen waar wij als scouts nog iets mee zijn.
Voor de eerste maand zijn we op zoek naar Tony Tennisbal, deze gemene bandiet wordt
gezocht voor baseball, werpen en andere gooispelen. Als u hem vindt, kan u hem steeds voor
of na de vergadering komen afleveren op de scouts. De sherrif is jullie alvast heel dankbaar.
Howdy

23

24

GIVERS
Beste givers,
We zijn weer aan het laatste maandprogramma van dit jaar gekomen, maar wel een ineens
een klepper, namelijk voor mei en juni.

Maandprogramma mei:
Zaterdag 25 april: We gaan op sponsortocht om geld te verzamelen voor ons kubbtoernooi de
week nadien
Zaterdag 2 mei: Kubbtoernooi. We verwachten jullie vrijdag 1 mei om 11u voor de opbouw
opbouw. Dat zal tot in de namiddag zijn. Zaterdag verwachten we jullie vanaf 10 uur op de
scouts.
Zondag 10 mei: Dan nemen we het in het sporttoernooi van de stad Mortsel in echte Highland
games op tegen de andere jeugdbeweging van Mortsel. Tussen 9 en 12 aan de minisporthal in
de Osylei vlak bij Klein Zwitserland.
De avond ervoor is het tevens kampinfoavond waar jullie ouders uitleg kregen over het kamp
en jullie er kunnen inschrijven.
Zondag 17 mei: Jullie worden op de gewone uren verwacht voor een ontbijtvergadering.
Zaterdag 23 mei: We doen een coole karaoke-avond, van 20 tot 22 u op de scouts.
Zondag 31 mei: Aangezien jullie leiding nu begint met de examens doen we deze week geen
vergadering.

Maandprogramma juni:
Zaterdagavond 6 juni: Door al dat studeren zullen jullie al veel kennis hebben, we gaan dat
testen op de supermegadeluxequiz. Van 20 tot 22 u op de scouts.
Zaterdagavond 13 juni: Aangezien het de laatste gewone vergadering is maken we er iets zot
van, we doen de grote verassingsvergadering. Van 20 tot 22 u op de scouts.

25

Zaterdagavond 20 juni: Deze week doen we geen vergadering omdat het nog druk is met de
examens.
Zaterdag 27 juni: BBQ op scouts ! Inschrijven !
Dit was het laatste maandprogramma van het jaar, we gaan er nog twee toffe maanden van
maken. We vonden een zalig jaar en kijken uit naar een fantastisch kamp
Groeten de giverleiding

26

JINS
Jins,
Ons kamp naar Polen begint vorm te krijgen en we hebben bijna
genoeg centjes verdiend! Over twee maanden vertrekken we.
SPANNEND!!! In de maand mei doen we onze allerlaatste jobkes. Nog
een laatste inspanning dus. Daarnaast zijn er ook nog superleuke
vergaderingen.
Het weekend van 1-2-3 mei kunnen we
onze kas nog een goed spijzen door te
gaan werken op een classic car-event. Op
facebook staat ondertussen wie wanneer
moet gaan travakken!

9 mei hebben we twee dingen aan de hand. Enerzijds is het


kampinfo+bieravond. Hier zullen we jullie
ouders vertellen wat we twee weken gaan
uitspoken in Polen. Daarna kunnen al jullie
vrienden, familie en kennissen naar de
bieravond komen. Hopelijk wordt het een even
groot succes als de jeneveravond! Daarnaast
hebben we overdag van 15u-18u nog een
hotdogverkoop in Mechelen op een groot evenement (er zou zon
2000 man rondlopen $$$$$$ dus!).

Zaterdag 16 mei spelen we een incognito spel. We houden jullie op


de hoogte over wat en waar. Het zal s middags doorgaan.

27

Vrijdagavond 22 mei gaan we met allemaal een filmke kijken in het


lokaal, we verwachten jullie om 20.30. Cola en chips zullen voorzien
worden. Suggesties voor een film mogen jullie altijd sturen naar ons.
Anders kiezen wij!!
Het weekend van 30 mei is er geen
vergadering. Wij moeten dan allebei
heeeeel hard werken voor school dus
jammer genoeg hebben dit weekend
geen tijd.

28

RENT A JIN

Zin in scouts, maar het is geen zondag?


Bekijk fotos van de voorbije kampen van de startdag
of nog duizenden anderen...
Je vindt er allerlei informatie over onze scouts, zoals de komende
activiteiten,
de
takinfo,
deze
Stafkaart,
de geschiedenis van onze scouts, enz.

Surf gewoon naar

www.scouts43.be
30

REBUS

31

WIE IS WIE?
Kapoenen: kapoenen@scouts43.be
Dries
Astin
Tomas
Carlos

Claes
Lewis
Michelena
De Clerck

Eazy
Snoop
Biggie
Premo

Reetstestraat 14
Drie Eikenstraat 196
Fredericusstraat 19
Binnensteenweg 240/a

2550
2650
2640
2530

Kontich
Edegem
Mortsel
Boechout

0478 /09 34 09
0479 /13 89 17
0483 /01 04 57
0476 /98 34 53

Welpen: welpen@scouts43.be
Elias
Ewoud
Arthur
HendrikJan
Lucas
Jean
Josse

Papanikitas
De
Dobbelaere
Maene
Sunaert

Gonzo
Sahi

Neerhoevelaan 41
Overwinningstraat 9

2640
2610

Mortsel
Wilrijk

0499 /60 60 71
0487/30 27 41

Chill
Balou

Kontichstraat 164
Liersesteenweg 67

2550
2547

Edegem
Lint

0479 /09 45 88
0471 /20 50 61

Van Balen
Lobelle
Moonen

Rama
Bagheera
Ka

Rubensstraat 53
2640
Mortselsesteenweg 39 2540
De Stappe 16
2640

Mortsel
Hove
Mortsel

0497 /54 20 34
0476 /25 84 32
0493 /78 12 84

Jogis: jogis@scouts43.be
Andy
Arthur
Enya
Lander

Coussement
Lobelle
Cornelis
Vanstaen

Kretenburgstraat 18
Mortselsesteenweg 39
Heldenhuldelaan 55
Drabstraat 14

2640
2540
2640
2640

Mortsel
Hove
Mortsel
Mortsel

0478 /42 09 40
0476 /30 55 45
0497 /17 78 97
0498 /81 41 17

2640
2640
2640

Mortsel
Mortsel
Mortsel

03/449 25 20
0496 /92 83 09
0489 /10 57 58

2640
2650

Mortsel
Edegem

0495 /16 22 49
0494 /58 37 11

2640
2640
2140
2140

Mortsel
Mortsel
Borgerhout
Borgerhout

0476/08 10 14
0474/27 54 27
0484/87 90 35
0494/82 41 90

Givers: givers@scouts43.be
Jonas
Maxim
Lander

Taelman
Steenakker 5
Van den Broecke Rubensstraat 66
Michelena
Fredericusstraat 19

Jins: jins@scouts43.be
Wout
Tom

Verelst
Van Wouwe

Neerhoevelaan 94
Ter Beke 3

Groepsleiding: groepsleiding@scouts43.be
Lennert
Charlotte
Simon
Stien

32

Van Tilburgh
De Jonghe
Van Mierlo
Verelst

Neerhoevelaan 90
Heldenhuldelaan 90
Milisstraat 49
Milisstraat 49