You are on page 1of 9

ВАЛ З.К.

Т 261
МАТЕРИАЛИ ЦЕНА

КГ
1,СТ.45 ф 65 L 480 12.6 11.34 лв
2.ТЕРМООБРАБОТКА
СТОЙНОСТ МАТЕРИАЛИ 11.34 лв
ДСР 3% 0.34 лв
МАТЕРИАЛИ 11.68 лв

ТРУД 1.РАЗКРОЙ 0.10 лв


2,ЦЕНТРОВИ ОТВОРИ 0.10 лв
3,СРУГОВАНЕ ВЪНШНО 5.50 лв
4, ЗЪБООБРАБОТКА 1.25 лв
5,НАПРАВА КАНАЛ 0.10 лв

ТРУД 7.05 лв
30% 2.12 лв
ВС. ТРУД 9.17 лв

32.20% 2.95 лв
РЕЖИИЙНИ 130% 9.17 лв
ВСИЧКО 32.96 лв
ПЕЧАЛБА 12% 3.96 лв

ФЗЦ 36.92 лв
МАТЕРИАЛ РАЗКРОЙ СТРУГОВАНЕ
КГ ЛВ
колело зъбно слънчево ТО231,01,02,2В,1П,02 0.8 1.40 лв 0.10 лв 1.00 лв
Колело зъбно слънчево ТО231,01Б,02,2В,02 0.75 1.31 лв 0.10 лв 1.50 лв
Колело зъбно слънчево ТО251 / 01-02-2В-1П-02 1.5 2.63 лв 0.10 лв 1.35 лв
Колело зъбно слънчево ТО261 / 01-02-2В-1П-02 1.8 3.15 лв 0.15 лв 1.60 лв
Колело зъбно слънчево ТО231 /01-01-04 0.5 0.88 лв 0.10 лв 0.60 лв
Колело зъбно слънчево ТО251/01-01-04 0.85 1.49 лв 0.10 лв 0.85 лв
Колело зъбно слънчево ТО 261/01-01-04 1.1 1.93 лв 0.15 лв 1.00 лв
Колело зъбно планетно ТО231.01.02.1В.01 1.2 2.10 лв 0.20 лв 1.50 лв
Колело зъбно планетно ТО231.01.02.1Е.01 1.2 2.10 лв 0.20 лв 1.65 лв
Колело зъбно планетно ТО 251.01.03.1В.01 4.4 7.70 лв 0.25 лв 1.90 лв
Колело зъбно планетно ТО261.01.03.1В.01 7.7 13.48 лв 0.50 лв 2.20 лв
Колело зъбно планетно ТО 251.01.02.1В.01 3 5.25 лв 0.25 лв 1.30 лв
Колело зъбно планетно ТО251 01.02.01Е01 3 5.25 лв 0.25 лв 1.90 лв
Колело зъбно планетно ТО 261 01-02-1В-01 5 8.75 лв 0.50 лв 2.50 лв

колело зъбно слънчево ТО231,01,02,2В,1П,02 11.59 лв


Колело зъбно слънчево ТО231,01Б,02,2В,02 14.52 лв
Колело зъбно слънчево ТО251 / 01-02-2В-1П-02 16.42 лв
Колело зъбно слънчево ТО261 / 01-02-2В-1П-02 19.45 лв
Колело зъбно слънчево ТО231 /01-01-04 7.63 лв
Колело зъбно слънчево ТО251/01-01-04 10.50 лв
Колело зъбно слънчево ТО 261/01-01-04 12.78 лв
Колело зъбно планетно ТО231.01.02.1В.01 16.46 лв
Колело зъбно планетно ТО231.01.02.1Е.01 17.38 лв
Колело зъбно планетно ТО 251.01.03.1В.01 29.87 лв
Колело зъбно планетно ТО261.01.03.1В.01 41.73 лв

Колело зъбно планетно ТО251 01.02.01Е01 24.52 лв


Колело зъбно планетно ТО 261 01-02-1В-01 36.87 лв
ВТУЛКА ЗЪБЧАТА 261.01.03.3в.01 86.07 лв
ВТУЛКА ЗЪБЧАТА 251.01.03.3в.02 69.24 лв
втулка 261 за вт.зъбчата 22.56 лв
втулка 251 за вт.зъбчата 20.52 лв
ЗЪБООБРАБОТКА
ПРОТЕГЛЯНЕ
ТРУД 35% ВСИЧКО ТРУД 24.50% РЕЖИЙНИ 150% ПРОИЗВ.СЕБЕСТОЙНОС

0.40 лв 1.50 лв 0.53 лв 2.03 лв 0.44 лв 3.04 лв 6.90 лв


0.40 лв 2.00 лв 0.70 лв 2.70 лв 0.58 лв 4.05 лв 8.64 лв
0.50 лв 1.95 лв 0.68 лв 2.63 лв 0.57 лв 3.95 лв 9.77 лв
0.55 лв 2.30 лв 0.81 лв 3.11 лв 0.67 лв 4.66 лв 11.58 лв
0.30 лв 0.20 лв 1.00 лв 0.35 лв 1.35 лв 0.29 лв 2.03 лв 4.54 лв
0.35 лв 0.20 лв 1.30 лв 0.46 лв 1.76 лв 0.38 лв 2.63 лв 6.25 лв
0.40 лв 0.25 лв 1.55 лв 0.54 лв 2.09 лв 0.45 лв 3.14 лв 7.61 лв
0.40 лв 2.10 лв 0.74 лв 2.84 лв 0.61 лв 4.25 лв 9.80 лв
0.40 лв 2.25 лв 0.79 лв 3.04 лв 0.65 лв 4.56 лв 10.35 лв
0.60 лв 2.75 лв 0.96 лв 3.71 лв 0.80 лв 5.57 лв 17.78 лв
0.40 лв 3.10 лв 1.09 лв 4.19 лв 0.90 лв 6.28 лв 24.84 лв
0.40 лв 1.95 лв 0.68 лв 2.63 лв 0.57 лв 3.95 лв 12.40 лв
0.40 лв 2.55 лв 0.89 лв 3.44 лв 0.74 лв 5.16 лв 14.60 лв
0.60 лв 3.60 лв 1.26 лв 4.86 лв 1.04 лв 7.29 лв 21.94 лв
ПЕЧАЛБА 12% ФЗЦ

0.83 лв 7.73 лв 11.59 лв


1.04 лв 9.68 лв 14.52 лв
1.17 лв 10.94 лв 16.42 лв
1.39 лв 12.97 лв 19.45 лв
0.54 лв 5.09 лв 7.63 лв
0.75 лв 7.00 лв 10.50 лв
0.91 лв 8.52 лв 12.78 лв
1.18 лв 10.97 лв 16.46 лв
1.24 лв 11.59 лв 17.38 лв
2.13 лв 19.91 лв 29.87 лв
2.98 лв 27.82 лв 41.73 лв
1.49 лв 13.88 лв 20.83 лв
1.75 лв 16.35 лв 24.52 лв
2.63 лв 24.58 лв 36.87 лв
ФЗЦ

колело зъбно слънчево ТО231,01,02,2В,1П,02 #VALUE!


Колело зъбно слънчево ТО231,01Б,02,2В,02 #VALUE!
Колело зъбно слънчево ТО251 / 01-02-2В-1П-02 #VALUE!
Колело зъбно слънчево ТО261 / 01-02-2В-1П-02 #VALUE!
Колело зъбно слъвчево ТО231 /01-01-04 #VALUE!
Колело зъбно слънчево ТО251/01-01-04 #VALUE!
Колело зъбно слънчево ТО 261/01-01-04 #VALUE!
Колело зъбно планетно ТО231.01.02.1В.01 #VALUE!
Колело зъбно планетно ТО231.01.02.1Е.01 #VALUE!
Колело зъбно планетно ТО 251.01.03.1В.01 #VALUE!
Колело зъбно планетно ТО261.01.03.1В.01 #VALUE!
Колело зъбно планетно ТО 251.01.02.1В.01 #VALUE!
Колело зъбно планетно ТО251 01.02.01Е01 #VALUE!
Колело зъбно планетно ТО 261 01-02-1В-01 #VALUE!
РЕДУКТОР 261 МАТЕРИАЛ РАЗКРОЙ
КГ ЛВ

Колело зъбно слънчево ТО261 / 01-02-2В-1П-02 1.8 2.61 лв 0.15 лв


Колело зъбно слънчево ТО 261/01-01-04 1.1 1.60 лв 0.15 лв
Колело зъбно планетно ТО261.01.03.1В.01 7.7 11.17 лв 0.50 лв
Колело зъбно планетно ТО 261 01-02-1В-01 5 7.25 лв 0.50 лв
ВТУЛКА ЗЪБЧАТА 261.01.03.3в.01 20 29.00 лв 0.50 лв
ФЛАНЕЦ ТО261.01.01.03 - лв
КАПАК ТО261.01.01.01 - лв

втулка 261 за вт.зъбчата 3 4.35 лв 0.60 лв


втулка 251 за вт.зъбчата 2.8 4.06 лв 0.50 лв
- лв
СТРУГОВАНЕ ЗЪБООБРАБОТКА
ПРОТЕГЛЯНЕ ТРУД 35% ВСИЧКО ТРУД 24.50% РЕЖИЙНИ 150%
набиване ШЛАЙФ
ПРОБИВАНЕ
1.60 лв 0.55 лв 2.30 лв 0.81 лв 3.11 лв 0.76 лв 4.66 лв
1.00 лв 0.40 лв 0.25 лв 1.55 лв 0.54 лв 2.09 лв 0.51 лв 3.14 лв
2.20 лв 0.40 лв 3.10 лв 1.09 лв 4.19 лв 1.03 лв 6.28 лв
2.50 лв 0.60 лв 3.60 лв 1.26 лв 4.86 лв 1.19 лв 7.29 лв
3.00 лв 2.00 лв 0.50 лв 6.00 лв 2.10 лв 8.10 лв 1.98 лв 12.15 лв
10.00 лв 2.50 лв 12.50 лв 4.38 лв 16.88 лв 4.13 лв 25.31 лв
7.00 лв 2.00 лв 9.00 лв 3.15 лв 12.15 лв 2.98 лв 18.23 лв

1.85 лв - лв - лв 2.45 лв 0.86 лв 3.31 лв 0.81 лв 4.96 лв


1.70 лв - лв - лв 2.20 лв 0.77 лв 2.97 лв 0.73 лв 4.46 лв
- лв - лв - лв - лв - лв
ПРОИЗВ.СЕБЕСТОЙНОСТПЕЧАЛБА 12% ФЗЦ

11.13 лв 1.34 лв 12.47 лв 18.70 лв


7.34 лв 0.88 лв 8.22 лв 12.33 лв
22.65 лв 2.72 лв 25.37 лв 38.06 лв
20.59 лв 2.47 лв 23.06 лв 34.59 лв
51.23 лв 6.15 лв 57.38 лв 86.07 лв
46.32 лв 5.56 лв 51.88 лв 77.82 лв
33.35 лв 4.00 лв 37.35 лв 56.03 лв

13.43 лв 1.61 лв 15.04 лв 22.56 лв


12.21 лв 1.47 лв 13.68 лв 20.52 лв
- лв - лв - лв
РЕДУКТОР 261 ФЗЦ

Колело зъбно слънчево ТО261 / 01-02-2В-1П-02


Колело зъбно слънчево ТО 261/01-01-04 #VALUE!
Колело зъбно планетно ТО261.01.03.1В.01 #VALUE!
Колело зъбно планетно ТО 261 01-02-1В-01 #VALUE!
ВТУЛКА ЗЪБЧАТА 261.01.03.3в.01 #VALUE!
ФЛАНЕЦ ТО261.01.01.03 #VALUE!
КАПАК ТО261.01.01.01 #VALUE!

втулка 261 за вт.зъбчата #VALUE!


втулка 251 за вт.зъбчата #VALUE!
- лв