You are on page 1of 2

Slika 2.1.

Topologija mreže sa interfejsima

5
AS AS
R8400
8400 6701 R6701

100 Mb/s 100 Mb/s

Fa0/1 Fa0/1

Gi1/2 Gi1/2
1 Gb/s
RC 1 RC 2
Gi1/1 Gi1/1
AS 10
1 Gb/s area 0 1 Gb/s

Gi1/1 Gi1/1
LAN 21
Gi1/2 Gi1/2
1 Gb/s
RC 3 RC 4
Fa0/1 Fa0/20 Fa0/1 Fa0/20

area 1

Fa0/2
Fa0/1
Fa0/1 RE 20
Fa0/3
LAN 20
Fa0/2
RE 1 Fa0/2
Fa0/3
Fa0/1
Fa0/1 RE 19
LAN 01 Fa0/3
LAN 19
Fa0/2 Fa0/2
RE 2
Fa0/1
Fa0/3 RE 18
Fa0/1
Fa0/2 Fa0/3
LAN 02 RE 3
Fa0/2 Fa0/1 LAN 18
Fa0/1 Fa0/2
Fa0/3 RE 17
Fa0/2 Fa0/1
Fa0/3
RE 4 Fa0/1 Fa0/2
LAN 03 Fa0/3
Fa0/2 Fa0/1 RE 16 LAN 17
Fa0/1 Fa0/1 Fa0/2
RE 5 Fa0/2 Fa0/1 Fa0/2
Fa0/1 Fa0/2 Fa0/1 Fa0/2 Fa0/1 Fa0/2 Fa0/1 Fa0/2 Fa0/2 Fa0/1 Fa0/3
Fa0/2 Fa0/1 RE 15
LAN 04 Fa0/3 RE 6 RE 14 LAN 16
RE 7 RE 8 RE 9 RE 10 RE 11 RE 12 RE 13 Fa0/3
Fa0/3 Fa0/3 Fa0/3 Fa0/3 Fa0/3 Fa0/3
Fa0/3 Fa0/3 Fa0/3
LAN 05 LAN 15
LAN 06 LAN 08 LAN 09 LAN 10 LAN 11 LAN 12 LAN 13 LAN 14
LAN 07

Slika 3.1. Topologija mreže sa OSPF oblastima

HSRP (Hot Standby Routing Protocol) je protokol koji koristimo u LAN-u 21


i on će biti detaljnije opisan u tački 6.