You are on page 1of 5

VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU

Vajdasági Módszertani Központ


Age Mamužića 13/II
24000 Subotica
Tel./fax: 024/554-184
iroda@vmk.rs

VOJVOĐANSKE SREDNJE ŠKOLE SA NASTAVOM NA MAĐARSKOM


JEZIKU
MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK VAJDASÁGBAN

UPITNIK
KÉRDŐÍV

Podaci o nazivu i sedištu škole :


Az iskola székhelye és elnevezése:

Puni naziv srednje Az iskola teljes Poljoprivredno- tehnički srednjoškolski centar „Besedeš Jožef“
škole neve Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont

Široka 70.
Adresa Cím
Széles utca 70.

Poštanski broj Irányítószám 24420

Kanjiža
Mesto Település
Magyarkanizsa

Opština Község Kanjiža


Magyarkanizsa
Ako u školi ima specijalnih ili eksperimentalnih odeljenja, molimo upišite kakvih ima.
Ha az iskolában vannak kisegítő vagy kisérleti kérjük írja be milyenek vannak.

Rukovalac- mehaničar poljoprivredne tehnike - Mezőgazdasági gépkezelő-szerelő

Rukovodilac i stručna služba:


Vezetőség és szakszolgálat:

Direktor Igazgató Dr. Sarnzai Zoltán

Pomoćnik direktora Igazgatóhelyettes Jenei Erzsébet

Pedagog Pedagógus ----

Psiholog Pszichológus Simon Róbert


Kontakti:
Az iskola elérhetőségei:

024/874-550
Tel.:
024/874-085
Fax: 024/874-550
e-mail tehsko@sabotronic.co.rs
web www. techniq.edu.rs

Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku:


Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint:

2009/2010 odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

ukupno
összesen 31 562 58
od toga na mađarskom jeziku
ebből magyar tannyelven 24 474 56

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku:


A magyar tannyelven tanuló diákok:

2009/2010 1. 2. 3. 4.

broj odeljenja na mađarskom nastavnom


jeziku 7 7 7 3
magyar tannyelvű osztályok száma
broj učenika na mađarskom nastavnom
jeziku 138 115 147 74
diákok száma
magyar tannyelven tanuló
Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne
slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje:
Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják
anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:

predmet razredi
tantárgy osztályok

----
Stručna sprema nastavnika škole:
Az iskola tanárainak végzettsége:

od toga
školska sprema mr. i dr. srednja neodgovarajuća
fakultet apsolvent viša škola ukupno
nastavnika škola sprema
egyetemi abszolvens főiskolai összesen
Tanárok végzettsége mr. és dr. középiskolai ebből nem megfelelő
végzettséggel

Ukupno:
Összesen: 2 49 6 1 58 1
Na mađarskom
nastavnom jeziku: 2 47 6 1 56 1
Magyar tannyelven :

4 godišnje struke u školi:


Iskolánkban működő 4 éves szakok :

od toga na
upisani
mađarskom
2009/10
godina jeziku
struka - szak godine
év ebből
beiratkoztak
magyar
2009/10
nyelven

Poljoprivredni
tehničar - 4 45 45
Mezőgazdasági
technikus
Tehničar
hortikulture - 4 81 66
Kertész technikus
Veterinarski
tehničar 4 93 78
-Állategészségügyi
technikus
Mašinski tehničar
za kompjutersko
konstruisanje - 4 151 109
Gépésztechnikus
számítógépes
szerkesztő
3 godišnje struke u školi:
Iskolánkban működő 3 éves szakok :

upisani od toga na
2009/10 mađarskom
godina
struka - szak godine jeziku
év
beiratkoztak ebből
2009/10 magyar nyelven

Cvećar – vrtlar 3 24 24
Kertész-virágkertész
Proizvođač
prehrambenih
proizvoda 3 32 32
Élelmiszeripari
termelő
Rukovalac-
meh.polj.tehn. ogled 3 39 39
Mezőgazdasági
gépkezelő szerelő
Automehaničar - 3 38 38
Automechanikus
Mehaničar privredne
mehanizacije 3 7 7
-Gazdasági gépek
mechanikusa
Instalater - Víz- és 3 14 14
gázvezetékszerelő
Mehaničar grejne i
rashl. tehn. - Fűtés és 3 38 38
hűtéstechnika szerelő
Opremljenost škole:
Az iskola felszereltsége:

kabinet kabinet za kabinet za


Specijalne kabinet za kabinet za hemiju
informatike fiziku strane jezike
učionice: biologiju biológia kémia
informatika fizika nyelvi
Szaktan-termeink: szaktanterem szaktanterem
szaktanterem szaktanterem szaktanterem

ima/ nema: ima - van ima - van ima -van ima - van
van / nincs: ima - van

Specijalne radionica
fiskulturna sala biblioteka
učionice: tehničkog vasp.
tornaterem könyvtár
Szaktan-termeink: technika műhely
ima/ nema:
van / nincs: ima - van ima - van ima - van

Učenici završnih razreda 4 godišnje struke:


4 éves szakon végzős diákok:

učenici koji nastavljaju


maturanti - érettségiző diák školovanje
továbbtanulók száma
godina od toga na od toga na
tanév mađarskom mađarskom
ukupno ukupno
jeziku jeziku
összesen összesen
ebből magyar ebből magyar
tannyelvű tannyelvű
2008/09 109 83 85 43
2009/10

Učenici završnih razreda 3 godišnje struke:


3 éves szakon végzős diákok:

učenici završnog razreda


3. éves végzős diák

godina od toga na
tanév mađarskom
ukupno
jeziku
összesen
ebből magyar
tannyelvű
2009/10 61 61