You are on page 1of 4

VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU

Vajdasági Módszertani Központ


Age Mamužića 13/II
24000 Subotica
Tel./fax: 024/554-184
iroda@vmk.rs

VOJVOĐANSKE SREDNJE ŠKOLE SA NASTAVOM NA MAĐARSKOM


JEZIKU
MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK VAJDASÁGBAN

UPITNIK
KÉRDŐÍV

Podaci o nazivu i sedištu škole :


Az iskola székhelye és elnevezése:

Puni naziv srednje Az iskola teljes


škole neve
BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Adresa Cím POSTA UTCA 18.

Poštanski broj Irányítószám 24 400

Mesto Település ZENTA

Opština Község ZENTA


Ako u školi ima specijalnih ili eksperimentalnih odeljenja, molimo upišite kakvih ima.
Ha az iskolában vannak kisegítő vagy kisérleti kérjük írja be milyenek vannak.

Rukovodilac i stručna služba:


Vezetőség és szakszolgálat:

Direktor Igazgató GAJDA ATTILA

Pomoćnik direktora Igazgatóhelyettes -


Pedagog Pedagógus BALI ORSOLYA
Psiholog Pszichológus BALI ORSOLYA ÉS GRUIK ZSÓFIA
Kontakti:
Az iskola elérhetőségei:

024/816–700
Tel.:
024/816–666
Fax: 024/817–775
e-mail bolyai@bolyai-zenta.edu.rs
web www.bolyai-zenta.edu.rs

Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku:


Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint:

2009/2010 odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

ukupno
összesen 6 139 38
od toga na mađarskom jeziku
ebből magyar tannyelven 6 139 38

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku:


A magyar tannyelven tanuló diákok:

2009/2010 1. 2. 3. 4.

broj odeljenja na mađarskom nastavnom


jeziku 2 2 1 1
magyar tannyelvű osztályok száma
broj učenika na mađarskom nastavnom
jeziku 2 2 1 1
magyar tannyelven tanuló diákok száma

Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne
slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje:
Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják
anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:

predmet razredi
tantárgy osztályok
Stručna sprema nastavnika škole:
Az iskola tanárainak végzettsége:

od toga
školska sprema mr. i dr. srednja neodgovarajuća
fakultet apsolvent viša škola ukupno
nastavnika škola sprema
egyetemi abszolvens főiskolai összesen
Tanárok végzettsége mr. és dr. középiskolai ebből nem megfelelő
végzettséggel

Ukupno:
Összesen: 4 31 2 1 0 38 0
Na mađarskom
nastavnom jeziku: 4 31 2 1 0 38 0
Magyar tannyelven :

4 godišnje struke u školi:


Iskolánkban működő 4 éves szakok :

upisani od toga na
2009/10 mađarskom
struka - szak godina év godine jeziku
beiratkoztak ebből
2009/10 magyar nyelven

matematika 4 89 89
képzőművészeti technikus 4 50 50
4

3 godišnje struke u školi:


Iskolánkban működő 3 éves szakok :

upisani od toga na
2009/10 mađarskom
godina
struka - szak godine jeziku
év
beiratkoztak ebből
2009/10 magyar nyelven
3

3
Opremljenost škole:
Az iskola felszereltsége:

kabinet kabinet za kabinet za


Specijalne kabinet za kabinet za hemiju
informatike fiziku strane jezike
učionice: biologiju biológia kémia
informatika fizika nyelvi
Szaktan-termeink: szaktanterem szaktanterem
szaktanterem szaktanterem szaktanterem

ima/ nema:
van / nincs: van nincs van van nincs

Specijalne radionica
fiskulturna sala biblioteka
učionice: tehničkog vasp.
tornaterem könyvtár
Szaktan-termeink: technika műhely
ima/ nema:
van / nincs: nincs nincs nincs

Učenici završnih razreda 4 godišnje struke:


4 éves szakon végzős diákok:

učenici koji nastavljaju


maturanti - érettségiző diák školovanje
továbbtanulók száma
godina od toga na od toga na
tanév mađarskom mađarskom
ukupno ukupno
jeziku jeziku
összesen összesen
ebből magyar ebből magyar
tannyelvű tannyelvű
2008/09 19 19 18 10
2009/10 20 20 ? ?

Učenici završnih razreda 3 godišnje struke:


3 éves szakon végzős diákok:

učenici završnog razreda


3. éves végzős diák

godina od toga na
tanév mađarskom
ukupno
jeziku
összesen
ebből magyar
tannyelvű
2009/10