You are on page 1of 3

VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU

Vajdasági Módszertani Központ


Age Mamužića 13/II
24000 Subotica
Tel./fax: 024/554-184
iroda@vmk.rs

VOJVOĐANSKE OSNOVNE ŠKOLE SA NASTAVOM NA MAĐARSKOM


JEZIKU
MAGYAR TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK VAJDASÁGBAN

UPITNIK
KÉRDŐÍV

Podaci o nazivu i sedištu škole :


Az iskola székhelye és elnevezése:

Az iskola teljes
Puni naziv škole
neve O.Š.,,Čeh Karolj,, - Cseh Károly Ált.Isk.
Adresa Cím Trg Oslobođenja 19. - Felszabadulás tér 19.
Poštanski broj Irányítószám 24430
Mesto Település ADA
Opština Község Ada
Ako škola ima isturena odeljenja, molimo upišite mesto
Ha az iskolának van kihelyezett tagozata, kérjük írja be a település nevét

Ada, Utrine-Törökfalu, Obornjača- Völgypart, Sterinovo- Valkai sor


Ako u školi ima specijalnih, eksperimentalnih ili kombinovanih odeljenja, molimo upišite kakvih ima.
Ha az iskolában vannak kisegítő, kisérleti vagy összevont osztályok , kérjük írja be milyenek vannak.

Ada- kisegítő tagozat, Utrine-törökfalu: kisegítő tagozat


Sterinovo:összevont tag.:1-4.oszt. , Völgypart: összevont tag.: 1-4.oszt.

Rukovodilac i stručna služba:


Vezetőség és szakszolgálat:
Direktor Igazgató Siraki Mihalj – Sziráki Mihály
Pomoćnik direktora Igazgatóhelyettes Matić Ilona , Nađpal Tibor – Nagypál Tibor
Pedagog Pedagógus Brkušanin Anita – nem szakos
Psiholog Pszichológus Dragin Anastazia - Dragin Anasztázia

Kontakti:
Az iskola elérhetőségei:
0 24 / 852 - 534
Tel.:
0 24 / 851 - 110
Fax: 0 24 / 852 - 534
e-mail osnskola@nadlanu.com
web www.ceki-ada.info

Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku:


Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint:

2009/2010 odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

ukupno
összesen 53 902 76
od toga na mađarskom jeziku
ebből magyar tannyelven 45 796 64

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku:


A magyar tannyelven tanuló diákok:
2009/2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

broj odeljenja na mađarskom


nastavnom jeziku 7 8 7 9 7 5 5 6
magyar tannyelvű osztályok száma
broj učenika na mađarskom nastavnom
jeziku 89 94 96 93 112 108 95 109
magyar tannyelven tanuló diákok száma
Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne
slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje:
Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják
anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:
predmet razredi
tantárgy osztályok

- -

Stručna sprema nastavnika škole:


Az iskola tanárainak végzettsége:

od toga
neodgovarajuća
školska sprema mr. i dr. srednja
fakultet apsolvent viša škola ukupno sprema
nastavnika škola
egyetemi abszolvens főiskolai összesen ebből nem
Tanárok végzettsége mr. és dr. középiskolai
megfelelő
végzettséggel

Ukupno:
Összesen: 1 50 1 24 - 76 12
Na mađarskom
nastavnom jeziku: 1 44 - 20 - 65 8
Magyar tannyelven :

Opremljenost škole:
Az iskola felszereltsége:

kabinet za radionica
Specijane kabinet kabinet za kabinet za kabinet za
strane fiskulturna tehničkog
učionice: informatike biologiju hemiju fiziku biblioteka
jezike sala vasp.
Szaktan- informatika biológia kémia fizika könyvtár
nyelvi tornaterem technika
termeink: szaktanterem szaktanterem szaktanterem szaktanterem
szaktanterem műhely
ima/
nema:
van / van van van van van van van van
nincs: