You are on page 1of 3

VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU

Vajdasági Módszertani Központ


Age Mamužića 13/II
24000 Subotica
Tel./fax: 024/554-184
iroda@vmk.rs

VOJVOĐANSKE OSNOVNE ŠKOLE SA NASTAVOM NA MAĐARSKOM


JEZIKU
MAGYAR TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK VAJDASÁGBAN

UPITNIK
KÉRDŐÍV

Podaci o nazivu i sedištu škole :


Az iskola székhelye és elnevezése:

Az iskola teljes
Puni naziv škole Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ Subotica
neve

Adresa Cím Maksima Gorkog 29

Poštanski broj Irányítószám 24000

Mesto Település Subotica

Opština Község Subotica


Ako škola ima isturena odeljenja, molimo upišite mesto
Ha az iskolának van kihelyezett tagozata, kérjük írja be a település nevét

Ako u školi ima specijalnih, eksperimentalnih ili kombinovanih odeljenja, molimo upišite kakvih ima.
Ha az iskolában vannak kisegítő, kisérleti vagy összevont osztályok , kérjük írja be milyenek vannak.

Rukovodilac i stručna služba:


Vezetőség és szakszolgálat:
Direktor Igazgató Jelena Sivč Veljanović

Pomoćnik direktora Igazgatóhelyettes -

Pedagog Pedagógus Zdenko Kunčak

Psiholog Pszichológus -

Kontakti:
Az iskola elérhetőségei:
0 24 / 552 - 762
Tel.:
0 24 /552 – 763
Fax: 0 24 / 552 – 763
e-mail osigk_su@nadlanu.com
web www. Igk.edu.rs

Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku:


Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint:

2009/2010 odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

ukupno
összesen 24 448 45
od toga na mađarskom jeziku
ebből magyar tannyelven 8 134 16

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku:


A magyar tannyelven tanuló diákok:
2009/2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

broj odeljenja na mađarskom


nastavnom jeziku 1 1 1 1 1 1 1 1
magyar tannyelvű osztályok száma
broj učenika na mađarskom nastavnom
jeziku 16 16 17 14 14 23 13 21
magyar tannyelven tanuló diákok száma
Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne
slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje:
Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják
anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:
predmet razredi
tantárgy osztályok

-
-
-
-

Stručna sprema nastavnika škole:


Az iskola tanárainak végzettsége:

od toga
neodgovarajuća
školska sprema mr. i dr. srednja
fakultet apsolvent viša škola ukupno sprema
nastavnika škola
egyetemi abszolvens főiskolai összesen ebből nem
Tanárok végzettsége mr. és dr. középiskolai
megfelelő
végzettséggel

Ukupno:
Összesen: - 30 2 12 1 45 3
Na mađarskom
nastavnom jeziku: - 10 1 4 1 16 2
Magyar tannyelven :

Opremljenost škole:
Az iskola felszereltsége:

kabinet za radionica
Specijane kabinet kabinet za kabinet za kabinet za
strane fiskulturna tehničkog
učionice: informatike biologiju hemiju fiziku biblioteka
jezike sala vasp.
Szaktan- informatika biológia kémia fizika könyvtár
nyelvi tornaterem technika
termeink: szaktanterem szaktanterem szaktanterem szaktanterem
szaktanterem műhely
ima/
nema:
van / ima nema nema nema nema ima ima ima
nincs: