You are on page 1of 5

VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU

Vajdasági Módszertani Központ


Age Mamužića 13/II
24000 Subotica
Tel./fax: 024/554-184
iroda@vmk.rs

VOJVOĐANSKE SREDNJE ŠKOLE SA NASTAVOM NA MAĐARSKOM


JEZIKU
MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK VAJDASÁGBAN

UPITNIK
KÉRDŐÍV

Podaci o nazivu i sedištu škole :


Az iskola székhelye és elnevezése:

Puni naziv srednje Az iskola teljes


Műszaki Iskola
škole neve

Adresa Cím Moše Pijade 47

Poštanski broj Irányítószám 24430

Mesto Település Ada

Opština Község Ada


Ako u školi ima specijalnih ili eksperimentalnih odeljenja, molimo upišite kakvih ima.
Ha az iskolában vannak kisegítő vagy kisérleti kérjük írja be milyenek vannak.

Rukovodilac i stručna služba:


Vezetőség és szakszolgálat:

Direktor Igazgató Miklós Nándor

Pomoćnik direktora Igazgatóhelyettes Csőke Erzsébet

Pedagog Pedagógus -

Psiholog Pszichológus Józó Sarolta


Kontakti:
Az iskola elérhetőségei:

024/853-034
Tel.:
024/853-034
024/853-034
Fax:
024/853-034
e-mail iskolada@adanet.rs
web www.iskolada.adanet.rs

Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku:


Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint:

2009/2010 odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

ukupno
összesen 30 497 59
od toga na mađarskom jeziku
ebből magyar tannyelven 26 460 57

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku:


A magyar tannyelven tanuló diákok:

2009/2010 1. 2. 3. 4.

broj odeljenja na mađarskom nastavnom


jeziku 8 8 7 3
magyar tannyelvű osztályok száma
broj učenika na mađarskom nastavnom
jeziku 160 118 119 63
magyar tannyelven tanuló diákok száma

Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne
slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje:
Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják
anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:

predmet razredi
tantárgy osztályok

- -
- -
- -
- -
- -
- -
Stručna sprema nastavnika škole:
Az iskola tanárainak végzettsége:

od toga
školska sprema mr. i dr. srednja neodgovarajuća
fakultet apsolvent viša škola ukupno
nastavnika škola sprema
egyetemi abszolvens főiskolai összesen
Tanárok végzettsége mr. és dr. középiskolai ebből nem megfelelő
végzettséggel

Ukupno:
Összesen: 0 44 1 6 8 59 4
Na mađarskom
nastavnom jeziku: 0 42 1 6 8 57 4
Magyar tannyelven :

4 godišnje struke u školi:


Iskolánkban működő 4 éves szakok :

od toga na
upisani
mađarskom
2009/10
godina jeziku
struka - szak godine
év ebből
beiratkoztak
magyar
2009/10
nyelven

gépésztechnikus
számítógépes 4 28 28
szerkesztő
számítógépek 4 38 26
elektrotechnikusa
építésztechnikus - 4 15 15
magasépítész

3 godišnje struke u školi:


Iskolánkban működő 3 éves szakok :

upisani od toga na
2009/10 mađarskom
godina
struka - szak godine jeziku
év
beiratkoztak ebből
2009/10 magyar nyelven

fémmarós
számjegyvezérlésű 3 16 16
gépeken
fémesztergályos
számjegyvezérlésű 3 10 10
gépeken
autószerelő 3 21 21
villamos gépé s 3 8 8
készülékszerelő
villanyszerelő 3 7 7
ruhakészítő - szabó 3 15 15
tetőfedő – kisérleti 3 14 14
tagozat
Opremljenost škole:
Az iskola felszereltsége:

kabinet kabinet za kabinet za


Specijalne kabinet za kabinet za hemiju
informatike fiziku strane jezike
učionice: biologiju biológia kémia
informatika fizika nyelvi
Szaktan-termeink: szaktanterem szaktanterem
szaktanterem szaktanterem szaktanterem

ima/ nema:
van / nincs: 4 1/2 1/2 1 1

Specijalne radionica
fiskulturna sala biblioteka
učionice: tehničkog vasp.
tornaterem könyvtár
Szaktan-termeink: technika műhely
ima/ nema:
van / nincs: 1 4 1 - -

Učenici završnih razreda 4 godišnje struke:


4 éves szakon végzős diákok:

učenici koji nastavljaju


maturanti - érettségiző diák školovanje
továbbtanulók száma
godina od toga na od toga na
tanév mađarskom mađarskom
ukupno ukupno
jeziku jeziku
összesen összesen
ebből magyar ebből magyar
tannyelvű tannyelvű
2008/09 79 67 63 8
2009/10 76 63 - -

Učenici završnih razreda 3 godišnje struke:


3 éves szakon végzős diákok:

učenici završnog razreda


3. éves végzős diák

godina od toga na
tanév mađarskom
ukupno
jeziku
összesen
ebből magyar
tannyelvű
2009/10 58 58