You are on page 1of 5

VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU

Vajdasági Módszertani Központ


Age Mamužića 13/II
24000 Subotica
Tel./fax: 024/554-184
iroda@vmk.rs

VOJVOĐANSKE SREDNJE ŠKOLE SA NASTAVOM NA MAĐARSKOM


JEZIKU
MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK VAJDASÁGBAN
UPITNIK
KÉRDŐÍV

Podaci o nazivu i sedištu škole :


Az iskola székhelye és elnevezése:
Puni naziv srednje Az iskola teljes
LUKIJAN MUSICKI KÖZÉPISKOLA
škole neve

Adresa Cím NÉPFRONT 80,

Poštanski broj Irányítószám 21 235

Mesto Település TEMERIN

Opština Község TEMERIN

Ako u školi ima specijalnih ili eksperimentalnih odeljenja, molimo upišite kakvih ima.
Ha az iskolában vannak kisegítő vagy kisérleti kérjük írja be milyenek vannak.

Ügyviteli adminisztrátor –kisérleti tagozat

Rukovodilac i stručna služba:


Vezetőség és szakszolgálat:

Direktor Igazgató DJURICA UZELAC

Pomoćnik direktora Igazgatóhelyettes /

Pedagog Pedagógus NADA SRECKOV

Psiholog Pszichológus /
Kontakti:
Az iskola elérhetőségei:

Tel.:
0 .2 .1 / 8 . 4 . 3 . - 2 .7 .2 .
0 .2 1 / 8 . 4. 3 . – 7. 9.7.

Fax: 0 .2 .1/ 8.4 .3 . - 7. 9 .7.

e-mail lukijanmusicki@nadlanu.com

web www.lukijanmusicki.com

Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku:


Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint:

2009/2010 odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

ukupno
18 404 53
összesen

od toga na mađarskom jeziku


5 80 15
ebből magyar tannyelven

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku:


A magyar tannyelven tanuló diákok:

2009/2010 1. 2. 3. 4.

broj odeljenja na mađarskom nastavnom


jeziku
2 1 2 /
magyar tannyelvű osztályok száma

broj učenika na mađarskom nastavnom


jeziku
34 12 25 /
magyar tannyelven tanuló diákok száma

Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne
slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje:
Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják
anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:

predmet
razredi
osztályok
tantárgy

Az elektrotechnikai alapjai II - 6
Stručna sprema nastavnika škole:
Az iskola tanárainak végzettsége:
od toga
mr. i dr. srednja neodgovarajuća
školska sprema fakultet apsolvent viša škola ukupno
škola sprema
nastavnika
Tanárok végzettsége egyetemi abszolvens főiskolai összesen
mr. és dr. középiskolai ebből nem megfelelő
végzettséggel

Ukupno:
Összesen: 1 42 4 2 4 53 4

Na mađarskom
nastavnom jeziku: 9 3 2 / 14 3
Magyar tannyelven :

4 godišnje struke u školi:


Iskolánkban működő 4 éves szakok :
od toga na
upisani
mađarskom
2009/10
godina jeziku
struka - szak godine
év ebből
beiratkoztak
magyar
2009/10
nyelven

Közgazdasági 4 155 24

3 godišnje struke u školi:


Iskolánkban működő 3 éves szakok :
struka - szak godina upisani od toga na
2009/10 mađarskom
godine jeziku
év beiratkoztak ebből
2009/10 magyar nyelven

Kereskedelem és 3 74 /
vendéglátóipar

Gépészet 3 79 39

Szolgáltatóipar 3 96 8

3
Opremljenost škole:
Az iskola felszereltsége:
kabinet kabinet za kabinet za strane
Specijalne kabinet za
informatike kabinet za hemiju fiziku jezike
učionice: biologiju biológia
informatika kémia szaktanterem fizika nyelvi
Szaktan-termeink: szaktanterem
szaktanterem szaktanterem szaktanterem

ima/ nema:
van / nincs: van nincs nincs nincs nincs

Specijalne fiskulturna sala radionica


biblioteka
učionice: tehničkog vasp.
könyvtár
Szaktan-termeink: tornaterem technika műhely

ima/ nema:
van / nincs: van van van

Učenici završnih razreda 4 godišnje struke:


4 éves szakon végzős diákok:
od toga na od toga na
mađarskom mađarskom
godina ukupno ukupno
jeziku jeziku
tanév összesen összesen
ebből magyar ebből magyar
tannyelvű tannyelvű

2008/09 34 / 24 /

2009/10 32 / __ /

Učenici završnih razreda 3 godišnje struke:


3 éves szakon végzős diákok:
od toga na
mađarskom
godina ukupno
jeziku
tanév összesen
ebből magyar
tannyelvű

2009/10 109 25