You are on page 1of 3

VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU

Vajdasági Módszertani Központ


Age Mamužića 13/II
24000 Subotica
Tel./fax: 024/554-184
iroda@vmk.rs

VOJVOĐANSKE OSNOVNE ŠKOLE SA NASTAVOM NA MAĐARSKOM


JEZIKU
MAGYAR TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK VAJDASÁGBAN

UPITNIK
KÉRDŐÍV

Podaci o nazivu i sedištu škole :


Az iskola székhelye és elnevezése:

Az iskola teljes
Puni naziv škole NIKOLA TESLA Á.I.
neve

Adresa Cím FRUSKA GORA U. 1

Poštanski broj Irányítószám 24300

Mesto Település TOPOLYA

Opština Község TOPOLYA

Ako škola ima isturena odeljenja, molimo upišite mesto


Ha az iskolának van kihelyezett tagozata, kérjük írja be a település nevét

---------------------------------------

Ako u školi ima specijalnih, eksperimentalnih ili kombinovanih odeljenja, molimo upišite kakvih ima.
Ha az iskolában vannak kisegítő, kisérleti vagy összevont osztályok , kérjük írja be milyenek vannak.

2 KISEGÍTŐ TAGOZAT 1. 1-4 OSZT. 9 TAN (M) 2. 1,3 OSZT. 5 TAN. (SZ)

Rukovodilac i stručna služba:


Vezetőség és szakszolgálat:

Direktor Igazgató VLADE GRBIĆ

Pomoćnik direktora Igazgatóhelyettes ---------

Pedagog Pedagógus ANA KARABASIL

Psiholog Pszichológus KOVÁCS ÁGNES


Kontakti:
Az iskola elérhetőségei:

0 24 / 715 - 411
Tel.:

Fax: 0 24/ 715 - 411

e-mail ntesla@stcable.rs

web www.

Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku:


Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint:

2009/2010 odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

ukupno
29 614 55
összesen

od toga na mađarskom jeziku


12 240 25
ebből magyar tannyelven

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku :


A magyar tannyelven tanuló diákok:

2009/2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

broj odeljenja na mađarskom


nastavnom jeziku
2 2 1 1 1 2 2 1
magyar tannyelvű osztályok száma

broj učenika na mađarskom nastavnom


jeziku
34 30 30 27 24 38 34 23
magyar tannyelven tanuló diákok száma
Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne
slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje:
Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják
anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:

predmet
razredi
osztályok
tantárgy

---------- ........................

Stručna sprema nastavnika škole:


Az iskola tanárainak végzettsége:

od toga
neodgovarajuća
mr. i dr. srednja
školska sprema fakultet apsolvent viša škola ukupno sprema
škola
nastavnika
Tanárok végzettsége egyetemi abszolvens főiskolai összesen ebből nem
mr. és dr. középiskolai
megfelelő
végzettséggel

Ukupno:
Összesen: ---- 40 ---- 13 2 55 2

Na mađarskom
nastavnom jeziku: ---- 18 ---- 6 1 25 2
Magyar tannyelven :

Opremljenost škole:
Az iskola felszereltsége:

radionica
Specijane kabinet kabinet za kabinet za kabinet za kabinet za fiskulturna
sala tehničkog
učionice: informatike biologiju hemiju fiziku strane jezike biblioteka
vasp.
Szaktan- informatika biológia kémia fizika nyelvi könyvtár
technika
termeink: szaktanterem szaktanterem szaktanterem szaktanterem szaktanterem tornaterem
műhely

ima/
nema: van van van van van van van van
van / nincs: