You are on page 1of 3

VOJVOĐANSKI CENTAR ZA METODIKU

Vajdasági Módszertani Központ


Age Mamužića 13/II
24000 Subotica
Tel./fax: 024/554-184
iroda@vmk.rs

VOJVOĐANSKE OSNOVNE ŠKOLE SA NASTAVOM NA MAĐARSKOM


JEZIKU
MAGYAR TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK VAJDASÁGBAN

UPITNIK
KÉRDŐÍV

Podaci o nazivu i sedištu škole :


Az iskola székhelye és elnevezése:

Az iskola teljes OŠ»SONJA MARINKOVIĆ»


Puni naziv škole
neve SONJA MARINKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Adresa Cím Teplička 7

Poštanski broj Irányítószám 23000

Zrenjanin izdvojena odeljenja Mihajlovo i Lukino selo


Mesto Település
Nagybecskerek kihelyezett tagozatok Szentmihály és Lukácsfalva

Opština Község Zrenjanin


Ako škola ima isturena odeljenja, molimo upišite mesto
Ha az iskolának van kihelyezett tagozata, kérjük írja be a település nevét

izdvojena odeljenja Mihajlovo i Lukino selo


kihelyezett tagozatok Szentmihály és Lukácsfalva

Ako u školi ima specijalnih, eksperimentalnih ili kombinovanih odeljenja, molimo upišite kakvih ima.
Ha az iskolában vannak kisegítő, kisérleti vagy összevont osztályok , kérjük írja be milyenek vannak.

Rukovodilac i stručna služba:


Vezetőség és szakszolgálat:
Karl Jene
Direktor Igazgató
Karl Jenő
Mezei – Belovai Iren
Pomoćnik direktora Igazgatóhelyettes
Mezei – Belovai Irén

Pedagog Pedagógus Babić Predrag

Psiholog Pszichológus -----

Kontakti:
Az iskola elérhetőségei:
023 / 530 - 420
Tel.:
023 / 561 - 879
Fax: 023 / 530 - 420
e-mail ossonjam@localnet.co.rs
web www.sonjamarinkovic.edu.rs

Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku:


Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint:

2009/2010 odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

ukupno
összesen 27 318 55
od toga na mađarskom jeziku
ebből magyar tannyelven 18 198 30

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku:


A magyar tannyelven tanuló diákok:
2009/2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

broj odeljenja na mađarskom


nastavnom jeziku 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2
magyar tannyelvű osztályok száma
broj učenika na mađarskom nastavnom
jeziku 32 19 18 23 29 29 21 25
magyar tannyelven tanuló diákok száma
Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne
slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje:
Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják
anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:
predmet razredi
tantárgy osztályok

Testnevelés 5,6,7,8
Képzőművészet 5,6,7,8

Stručna sprema nastavnika škole:


Az iskola tanárainak végzettsége:

od toga
neodgovarajuća
školska sprema mr. i dr. srednja
fakultet apsolvent viša škola ukupno sprema
nastavnika škola
egyetemi abszolvens főiskolai összesen ebből nem
Tanárok végzettsége mr. és dr. középiskolai
megfelelő
végzettséggel

Ukupno:
Összesen: 0 42 1 9 3 55 2
Na mađarskom
nastavnom jeziku: 0 23 0 5 2 30 1
Magyar tannyelven :

Opremljenost škole:
Az iskola felszereltsége:

kabinet za radionica
Specijane kabinet kabinet za kabinet za kabinet za
strane fiskulturna tehničkog
učionice: informatike biologiju hemiju fiziku biblioteka
jezike sala vasp.
Szaktan- informatika biológia kémia fizika könyvtár
nyelvi tornaterem technika
termeink: szaktanterem szaktanterem szaktanterem szaktanterem
szaktanterem műhely
ima/
nema:
van / + + + + + - + +
nincs: