You are on page 1of 1

UTBILDNING ROTEBRO

Gillbo

Veckobrev 5

Ni får Veckobrevet tidigare än vanligt då vi fått i uppdrag att skicka hem


information från skolans rektor redan idag. Brevet han skrivit handlar om
förändringar inom Utbildning Rotebro. Den tydligaste förändringen för klassens
del är att profilerna kommer att försvinna från och med nästa termin.

Måndag den 8 februari är eleverna lediga då Sollentunas lärare har gemensam


fortbildningsdag.

Torsdag den 11 februari har klassen NO-prov.

Med vänliga hälsningar


Eva, Niklas och Sonja

Bilaga: Rektorsbrev om förändringar

Gillboskolorna Trollholmens skola Ebbas förskola Rotsunda skola


Gillets fritidsgård
Ebba Brahes väg 14 Kärleksbacken 3 Ebba Brahes väg 3 Staffans väg 13
Staffans väg 13
192 69 Sollentuna 192 75 Sollentuna 192 69 Sollentuna 192 78 Sollentuna
192 78 Sollentuna
08-754 12 51 08-579 222 52 08-579 226 06-09 08-626 96 10
08-754 33 60