You are on page 1of 3

aji mahkota alam

Wasilah Aji Mahkota Alam


Assalamualaikum Wr. Wb
Ilmu ini berasal dari seorang habib di Singapura bernama Habib Nur Palmer dan
wasilah ilmu khodam Syekh Abdul Qodir Jaelani. Ilmu ini termasuk jenis ilmu
kanuragan versi hikmah tenaga dalam tingkat tinggi yang dapat diperoleh hanya
dengan pengijasahan khusus dari orang yang benar-benar menguasi ilmu
pamungkas/kunci ilmu ini. Penulis sendiri mendapatkan ilmu ini dari seorang Kyai
sepuh di daerah Lereng Sindoro bernama Kyai Armyn dayam Afandi. Besar harapan
saya agar dapat dijalankan dengan baik dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun
orang lain. Wassalamualaikum Wr. Wb.
Syarat Penguasaan agar lebih berdaya guna.
1.Suci hati, yakni mulut bergerak tapi hati dan pikiran tidak melayang kemanamana.
2.Bersungguh-sungguh dan ikhlas.
3.Berprasangka baik pada Allah SWT.
4.Tidak berdoa untuk perkara yang dilarang atau mustahil, seperti berdoa agar
diberi uang sekarung langsung ada dihadapannya.
5.Menghadap kiblat dengan perasaan takut dan rendah diri.
Dasar Pengijasahan:
Seseorang diberi ilmu oleh Allah kemudian ia menyembunyikannya maka Allah
akan mencambuknya pada hari kiamat dengan cambuk dari api. (HR. Dailamy).
Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab,
hendaklah kamu menerangkan isi kitab (ilmu) kepada sesama dan janganlah
menyembunyikannya (QS: Ali Imron 187)
Tata cara ritual Aji Mahkota Alam :
*Illa hadroti Al Faatihah Kepada Syekh Abdul Qodir Jaelani 1x
*Illa hadroti Al Faatihah Kepada alim ulama yang masih hidup maupun yang telah
wafat 1x
*Illa hadroti Al Faatihah Kepada wali sembilan di tanah Jawa 1x
*Illa hadroti Al Faatihah Kepada kaum muslimin dan muslimat 1x
*Illa hadroti Al Faatihah Kepada malaikat mughorobin 1x
*Illa hadroti Al Faatihah Kepada Kedua Orang tua 1x
*Illa hadroti Al Faatihah Kepada hajat kita 1x
Ritual pokok harus dijalani 7 hari berturut-turut tidak boleh putus, apabila putus
diulangi dari awal lagi.
Waktu ritual adalah sehabis sholat Isya dan harus sholat Isya terlebih dahulu,
disarankan antara pukul 22.30 02.00 wib, tapi pada dasarnya waktunya bebas
asalkan sehabis sholat Isya.
Bacaan pokok.
1.Baca Surat Al Faatihah, 3 kali.

2.Surat Al Issra ayat 81.


waqul jaa al haqqu wadzahaqolbaathil, innalbaathila kaanadzahuuqoo 3x.
1.Subhanallahi wal hamdulillah, walaa illa ha illallah wa allahu akbar, 3 kali
2.Hasbunalloh wanimal wakil nimal maula wanimal nasir 3x
3.Surat Al Ikhlas, 3 kali.
1.Berdoa angkat tangan.
Bunyinya:
Ya Alloh, sibukkanlah anggota tubuh kami siang maupun malam, kapanpun dan
dimanapun, selalu mengingatmu. Ya Alloh berikanlah kami kebahagiaan, ya Alloh
berikanlah kami rizki, ya Alloh berikanlah kami keselamatan dan keteguhan iman. Ya
Alloh masukkanlah kekuatan Aji Mahkota Alam ke dalam darah daging jiwa dan raga
hamba, dan bukakanlah daya gaib hamba. Kun kau berkata kepadaku, fayakun
terjadilah kepadaku. Amin ya robbal alamin
Kemudian baca wirid di bawah ini (Harus Hafal).
1.auu dzubillaa himinasysyaithoo nirrojiim (Taawudz), 7 kali.
2.Bismillaahirrohmaanirrohiim (Basmallah), 7 kali
3.Asyhaduallaa
illahaillaullooh,
wa
asyhaduanna
muhammadarrosuululloh
(Syahadat), 7 kali
4.Asthoghfirulloohaladziim (Istighfar), 101 kali
5.Shollalohu alla Muhammad (Sholawat), 101 kali
6.Laa illaaha illaulooh (Tahlil), 101 kali
7.Lahaula walaa quwata illa bila hil aliyiladziim, 101 kali
8.Ya Alloh Ya Qodim, 101 kali
9.Berdoa,
Robbanaa laatuziq quluubanaa bada idz hadaitana, wahab lanaa miladunka
rohmatan innakaa anta wahaab. 3x
Amiin yarobbal alamiin.
Keterangan.
Untuk dzikir kepala dan badan gerakkan ke kanan dan ke kiri dengan khusyuk.
Untuk proses pemasukan energi mahkota alam dan penyelarasan dengan
pendamping gaib secara otomatis.
Bacaan kunci penggunaan
1.auu dzubillaa himinasysyaithoo nirrojiim (Taawudz), 1 kali.
2.Bismillaahirrohmaanirrohiim (Basmallah), 1 kali
3.Asyhaduallaa
illahaillaullooh,
wa
asyhaduanna
muhammadarrosuululloh
(Syahadat), 1 kali
4.Asthogfirulloohaladziim (Istighfar), 3 kali
5.Shollalohu alla Muhammad (Sholawat), 3 kali
6.Laa illa ha illaulooh (Tahlil), 3 kali
7.Doa Ya Allah saya mohon (sebutkan energi yang diinginkan), perantara,
tujuan,waktu.
8.Lahaula walaa quwata illa bila hil aliyiladziim, 3 kali
Ciri-ciri masuknya Aji Mahkota Alam:
-Hati lebih tenang dan punya keberanian.
-Wajah lebih bersinar
-Tidak mudah lelah

-Tubuh merasa hangat atau dingin


-Melihat bayangan gaib, terkadang mendengar suara-suara gaib yang jauh.
Tapi walaupun tidak merasakan hal diatas aji mahkota alam tetap masuk dan siap
untuk bekerja untuk anda.
Sebagian ilmu bereaksi otomatis. Seperti:
-Orang benci jadi sayang
-Lebih berwibawa
-Kebal senjata tajam dan pukulan (keselamatan)
-Mata batin lebih peka
-Banyak orang akan lebih dekat, sehingga mempermudah dalam segala hal.
-Diberi jalan kemudahan untuk segala hal.
-Menetralisir hawa negatif secara otomatis.
-Insya Allah dapat memperoleh bisikan gaib petunjuk untuk menyelesaikan masalah
diri sendiri maupun orang lain.
sumber :kampus wong alus