You are on page 1of 26

Dari Fail S.U.

P UPSR

ANALISA
PERBANDINGAN
MENGIKUT MATAPELAJARAN
DARI TAHUN 2005 - 2009

1
Bahasa Melayu Pemahaman

94.6 95.8 93.3 96


97.1
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009

2
Bahasa Melayu Penulisan

93.9 95 96.4
100 91.7 95.8

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009

3
Bahasa Inggeris

100
90 72.7
84.2
74
72.1
80 70.6

70
60
50
40
30
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009

4
Science

100 89.9
85.3
86.2
90 79.4 85

80
70
60
50
40
30
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009

5
Mathematics

100 89.9 86.2


82.2 87.1
90 80

80
70
60
50
40
30
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009

6
Dari Fail S.U.P UPSR

ANALISA
PERBANDINGAN
MENGIKUT PERATUS
LULUS & GAGAL
DARI TAHUN 2005 - 2008

7
Peratus Lulus & Gagal

100
90 71.6
76.7
80 65.7 69.85 64.4
70
60
50
34.3 35.6
40 30.15
28.4
30 23.3
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009

8
Dari Fail S.U.P UPSR

ANALISA
PERBANDINGAN
MENGIKUT
BILANGAN 5A
DARI TAHUN 2005 - 2008
9
Bilangan 5A

296 265 283 247


300
240
250

200

150

100
34 32 35 34
41
50

0
2005 2006 2007 2008 2009

10
Lonjakan Saujana

KEDUDUKAN SEKOLAH
DALAM RANGKING 10 TERBAIK
UNTUK LONJAKAN SAUJANA
PPD PETALING UTAMA
BAGI TAHUN 2009
11
Lonjakan Saujana

RANKING 10

SJK ( C ) PUAY CHAI

Tahun 2008 ( 80.40 % ) / 2009 ( 88.46 % )


Perbezaan ( + 8.06 % )

12
Lonjakan Saujana

RANKING 9

SK BDR BARU SRI DAMANSARA


Tahun 2008 ( 66.00 % ) / 2009 ( 74.24 % )
Perbezaan ( + 8.24 % )

13
Lonjakan Saujana

RANKING 8

SK SATU SULTAN ALAM SHAH

Tahun 2008 ( 69.81 % ) / 2009 ( 78.18 % )


Perbezaan ( + 8.37 % )

14
Lonjakan Saujana

RANKING 7

SK (L) BUKIT BINTANG (1)

Tahun 2008 ( 55.22 % ) / 2009 ( 63.64 % )


Perbezaan ( + 8.42 % )

15
Lonjakan Saujana

RANKING 6

SJK (C) DAMANSARA

Tahun 2008 ( 73.77 % ) / 2009 ( 82.24 % )


Perbezaan ( + 8.47 % )

16
Lonjakan Saujana

RANKING 5

SJK (T) RRI SG BULOH

Tahun 2008 ( 33.18 % ) / 2009 ( 42.68 % )


Perbezaan ( + 8.50 % )

17
Lonjakan Saujana

RANKING 4

SK (2) PETALING JAYA

Tahun 2008 ( 57.14 % ) / 2009 ( 66.67 % )


Perbezaan ( + 9.53 % )

18
Lonjakan Saujana

RANKING 3

SK SRI DAMAI

Tahun 2008 ( 72.50 % ) / 2009 ( 83.78 % )


Perbezaan ( + 11.24 )

19
Lonjakan Saujana

RANKING 2

SK BUKIT LANJAN

Tahun 2008 ( 31.82 % ) / 2009 ( 43.75 % )


Perbezaan ( + 11.93 % )

20
Lonjakan Saujana

RANKING 1
SK SEKSYEN 7
KOTA DAMANSARA
Tahun 2008 ( 64.37 % ) / 2009 ( 76.67 % )
Perbezaan ( + 12.30 % )

21
Sekadar Makluman

NKRA
( NATIONAL KEY RESULT AREA )
@
BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA

22
Sekadar Makluman

6
Bidang Keberhasilan Utama Nasional
@
NKRA

23
Sekadar Makluman

i. Mengurangkan jenayah,
ii. Membanteras rasuah,
iii. Meluaskan akses kepada pendidikan
berkualiti dan mampu dicapai,
iv. Meningkatkan taraf hidup rakyat,
v. Meningkatkan prasarana luar bandar,
dan
vi. Meningkatkan mutu perkhidmatan
pengangkutan awam.

24
Sekadar Makluman

Berdasarkan NKRA Ketiga itulah maka


wujudnya skor dimana skor ini meliputi 30 %
SKPM dan 70 % Pencapaian UPSR

25
Sekadar Makluman

KOMPOSIT SKOR
73.95 ( OT )

RANKING SEKOLAH TERKINI


1927 / 7617

26