You are on page 1of 2

MEDI LINE KATALOG

Za sve informacije u Srbiji obratite se naem predstavnitvu u Beogradu na mob.tel.:


064 233 28 36 ili na e-mail info@mediline.co.yu
Model : TP-991

Model : TP-992

Model :TP-993

Stolovi za masau od drveta na


sklapanje sa otvorom za lice
65-72-77 x 188 cm.
Promenljiva visina: 59 do 87 cm.

Stolovi za masau od drveta na


sklapanje sa otvorom za lice
65-72-77 x 188 cm.
Promenljiva visina: 59 do 87 cm.

Stolovi za masau od drveta na


sklapanje sa otvorom za lice i
naslonom za lea
65-72-77 x 188 cm.
Promenljiva visina: 59 do 87 cm.

Model : TP-995

Model : TF-443

Model : TF-444

Stolovi za masau od aluminijuma Stolovi za masau od drveta sa,


na sklapanje sa otvorom za lice
otvorom za lice i naslonom za lea
65-72-77 x 188 cm.
65-72-77 x 188 cm.
Promenljiva visina: 59 do 87 cm.. Promenljiva visina: 59 do 87 cm.

Model : TE-333

Elektrini sto za masau


Od 62 ili 70 x 196 cm. Sa otvorom
za lice
i naslonom za lea. Regulacija
visine

Model : TE-336

Stolovi za masau od metala sa


otvorom za lice i naslonom za lea
65-72-77 x 188 cm.

Model : TE-337

Elektrini sto za masau


Elektrini sto za masau
Od 62 ili 70 x 196 cm. Sa otvorom Od 62 ili 70 x 196 cm. Sa otvorom
za lice
za lice
i naslonom za lea. Regulacija
i naslonom za lea. Regulacija
visine
visine
od 47 do 89 cm na elektrini pogon od 47 do 89 cm na elektrini pogon

Model : AC-771

Model : AC-772

Model : AC-773

Jastui za lice

Jastui za lice sa naslonom za


ruke

Torba za noenje i zatitu stola za


masau

Model : AC-774

Model : AC-775

Model : AC-778

Torba za noenje i zatitu stola za


masau sa depom

Nosa za rolnu papira

Jastui za masau

Model : AC-779

Model : AC-779

Navlaka jastuia za lica od stre


frotira 100% pamuk

Navlaka za sto za masau


Od stre frotira 100% pamuk