You are on page 1of 2

ASOCIAŢIA TINERILOR ARTIŞTI “OBERLIHT”

TEL/FAX:
E-MAIL:

str. GH. ASACHI 53/1, lit. „A”
CHIŞINĂU 2028, REPUBLICA MOLDOVA
IDNO 1011620005103
+ 373 22 286317, 079910102
vladimir@oberliht.org.md
http://oberliht.com

Nr. 29
28.04.2015

CHIŞINĂU

Dnei Zinaida Grecianîi,
Președinte al Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
Dlui Andrei Negruţa,
Vicepreședinte al Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
Dlui Vasile Bolea
Secretar al Fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova

Stimată doamnă președinte,
Domnilor deputați,
Vă informăm că pe data de 17 mai 20015, la ora 14.00, în incinta Preturii sectorului
Buiucani (str. Mihai Viteazul, 2, Sala de Ședințe), Primăria mun. Chișinău organizează consultări
publice repetate pe marginea proiectului „Planul Urbanistic de Detaliu pentru complexul hotelier
și de agrement din str. Maria Cebotari, 20".
E vorba de inițiativa companiei FINPAR INVEST SRL de a construi un hotel cu 15-16
etaje chiar în centrul orașului, în locul fostei cafenele Guguță, situată în Grădina Publică ”Ștefan
cel Mare și Sfînt” în centrul istoric al orașului Chișinău.
Anterior, pe 27 februarie, a avut loc o altă rundă de dezbateri publice care însă a fost
declarată nulă și nevalabilă de către reprezentanții inițiativelor și organizațiilor civice din oraș pe
motivul neprezentării autorităților și reprezentanților antreprenorului. În consecință, societatea
civilă a solicitat și obținut organizarea unei runde repetate de dezbateri publice cu participarea
tuturor subdiviziunilor implicate și a antreprenorului.
Asociația Tinerilor Artiști ”Oberliht”, susținută de mai multe grupuri de cetățeni activi și
organizații ale societății civile (ecologiste, culturale, de activiști urbani), consideră că construcția
acestei clădiri trebuie oprită.
În sprijinul aceste poziții formulăm următoarele argumente:
- Clădirea (prin dimensiunile ei, prin infrastructura necesară – transport, spații de
parcare, căi de acces) va afecta integritatea Grădinii Publice, cel mai vechi și mai frecventat parc
din Chișinău.
- Clădirea va aduce zgomot și poluare într-un spațiu public comun pe care orășenii îl
folosesc pentru recreare, plimbări, discuții.

- Clădirea va reduce vizual și spațial din teritoriul Grădinii Publice care găzduiește
asemenea monumente de importanță națională precum Aleea Clasicilor, Monumentul lui Mihai
Eminescu, Monumentu lui A. S. Pușkin.
Reieșind din cele expuse, Asociația ”Oberliht” face apel la fracțiunea parlamentară a
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și îndeamnă deputații PSRM să se implice în
soluționarea acesui caz, în interesul cetățenilor.
Astfel, cerem sprijinul dvs în interpelarea instituțiilor statului responsabile de avizarea
acestui proiect: Ministerul Culturii, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale, Inspecția
de Stat în Construcții, Primăria Municipiului Chișinău, Consiliul Municipal Chișinău și
solicitarea expunerii lor publice vizavi de acest caz.
De asemenea, propunem deputaților PSRM să se implice direct în consultările publice
care vor avea loc la 17 mai curent.
Cu respect,
Vladimir US – Preşedinte
Vitalie SPRÎNCEANĂ – coordonator de proiecte