You are on page 1of 12

Chào các bạn

Nào! Chúng ta bắt đầu


Chúng ta sẽ nói về vấn đề
gì hôm nay?

POLYURETHANE
PHẦN I : GIỚI THIỆU
Ngành dệt phát triển nhanh,mạnh.Nhu
cầu đòi hỏi phải có những loại vật
liệu mới , đáp ứng yêu cầu về tính
chất và khả năng phổ dụng.
BAN ĐẦU:
Lời giải cho vấn đề là cao su thiên
nhiên.
NHƯNG…..
Nhược điểm của cao su thiên nhiên
lưu hóa:

 Chiều dài giới hạn


 Tần suất hoạt động kém
 Khó nhuộm
 Dễ bị oxy hóa
Trong khi đó,nhu cầu CẦN:
 Độ đàn hồi như cao su
 Có thể kéo sợi với đường kính 50-100μm
 Độ giãn dài 400%
 Độ khôi phục: TUYỆT ĐỐI
 Không bị phá hủy trong quá trình gia công
 Chịu nhiệt – 200 độ C trong thời gian
ngắn.
 Có thể nhuộm
 Có các tính chất lý hóa phù hợp đặc điểm
sinh hóa con người
Và Polyurethane thỏa mãn hầu hết các
yêu cầu trên.

Phần giới thiệu sơ lượt về Polyurethane


1/Lịch sử:
+1937 Hóa học về Polyurethane được
nghiên cứu lần đầu tiên bởi nhà hóa học
người Đức Friedrich Bayernoi them1

+1940 Lần đầu tiên,Polyurethane đàn hồi


được sản xuất.noithem2
+1953 Thương phẩm đầu tiên của bọt dẻo
Polyurethane xuất hiện ở Mỹ
Và cuối thập niên 50 thì xuất hiện những
loại dẻo hơn ,rẻ hơn.Qua nhiều năm,việc
cải tiến Polyurethane được phát triển bao
gồm sợi Spandex , vải PU,nhựa nhiệt dẻo.
Tạo ra PU như thế nào?
Việc sản xuất ra Polyurethane có thể
khái quát như sau:

Polyol + Diisocyanate + phần mở rộng


--> Polyurethane
 A/ Polyol :Là những hợp chất bao gồm nhiều
nhóm alcohol (OH).Và những alcohol được dùng
cho tổng hợp PU là polyether ( polymer tạo bởi
những phân tử ether mạch vòng),chúng được tạo
ra thông qua quá trình trùng hợp alkylene
oxide.Chúng là hợp chất cao phân tử ,có độ nhớt
cao.Các polyether polyol được dùng bao gồm :
polyethylene glycol,polypropylene glycol và
polytetramethylene glycol.Những nguyên liệu này
được dùng phổ biến cho việc tạo PU dùng cho
sản xuất mút dẻo và nhựa nhiệt dẻo.Polyester
polyol cũng được sử dụng cho việc sản xuất
PU.Nó có thể lấy từ trong việc sản xuất acid
terephthalic .Chúng được tao ra bởi phản ứng
giữa acid cacbonxylic bão hòa thơm và các
diol.Tuy nhiên,hiện nay nó đã được thay thế hoàn
toàn bằng polyether do giá thành rẻ hơn.
 b/Isocyanate:Một trong những nguyên liệu quan
trọng nhất trong sản suất PU là diisocyanate.Chúng là
hợp chất đặc trưng bởi nhóm NCO-phản ứng mạnh
mẽ với alcohol.Được sử dụng rộng rãi trong việc sản
suất PU là toluen diisocyanate (TDI) và isocyanate
trùng hợp (PMDI).Trong đó,TDI được tao ra bởi phản
ứng cộng nhóm nitrogen trên toluen,phản ứng xảy ra
với hidro sẽ tạo ra diamine và ngăn chặn những đồng
phân không mong muốn.Còn PMDI được lấy từ phản
ứng phostgen của anilin formaldehyde.Ngoài những
nguyên liệu như các iscyanate này,còn có 1,5-
naphthalene diisocyanate và bitolylene
diisocyanate.Những nguyên liệu đắt tiền hơn này
cung cấp nhiệt độ nóng chảy lớn hơn, các phân đoạn
cứng hơn của PU đàn hồi.
 c/Phần mở rộng: