You are on page 1of 2

ISI KANDUNGAN FAIL TUNAS KADET REMAJA

SEKOLAH (TKRS)
BI
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TAHUN 2013
PERKARA

Surat Perlantikan Sebagai Guru Penasihat


Minit Mesyuarat Agung
Perlembagaan yang Disahkan
Senarai Jawatankuasa
Perancangan Aktiviti
Jadual Aktiviti Tahunan
Senarai Keahlian
Surat Permohonan Mengutip Derma Keahlian
Surat Kelulusan Mengutip Derma
Minit minit Mesyuarat
Laporan Tahunan
Daftar Penilaian Ahli (Markah Kokurikulum)
Surat Penyerahan Kembali Kuasa dan Perlantikan Sebagai
Guru Penasihat
14 Sijil Penghargaan / Sijil Penyertaan
TAHUN 2012
BI
PERKARA
L
1 Surat Perlantikan Sebagai Guru Penasihat
2 Minit Mesyuarat Agung
3 Perlembagaan yang Disahkan
4 Senarai Jawatankuasa
5 Perancangan Aktiviti
6 Jadual Aktiviti Tahunan
7 Senarai Keahlian
8 Surat Permohonan Mengutip Derma Keahlian
9 Surat Kelulusan Mengutip Derma
10 Minit minit Mesyuarat
11 Laporan Tahunan
12 Daftar Penilaian Ahli (Markah Kokurikulum)
13 Surat Penyerahan Kembali Kuasa dan Perlantikan Sebagai
Guru Penasihat
14 Sijil Penghargaan / Sijil Penyertaan
TAHUN 2011
BI
PERKARA
L
1 Surat Perlantikan Sebagai Guru Penasihat
2 Minit Mesyuarat Agung
3 Perlembagaan yang Disahkan
4 Senarai Jawatankuasa
5 Perancangan Aktiviti

/
X

/
X

/
X

6
7
8
9
10
11
12
13

Jadual Aktiviti Tahunan


Senarai Keahlian
Surat Permohonan Mengutip Derma Keahlian
Surat Kelulusan Mengutip Derma
Minit minit Mesyuarat
Laporan Tahunan
Daftar Penilaian Ahli (Markah Kokurikulum)
Surat Penyerahan Kembali Kuasa dan Perlantikan Sebagai
Guru Penasihat
14 Sijil Penghargaan / Sijil Penyertaan