You are on page 1of 4

1.

Tuliskan 300 860 dalam perkataan

2. Tuliskan tiga puluh ribu empat ratus


lima dalam perkataan

3. Nyatakan nilai tempat bagi 6 dalam


3614 789

4. Nyatakan nilai digit bagi 7 dalam 23


768

13.Tukarkan 6 1/5 kepada pecahan tak


wajar

14.Tukarkan 12/5 kepada nombor


bercampur

15. + 1/3

16.1 2/5 + 2

17.4 3/5
5. Bundarkan 506 894 kepada ribu
terhampir.
18.3 1/5 1 3/5
6. Tukarkan 3 750 000 dalam perpuluhan
juta

7. Tukarkan 2.45 juta kepada nombor


bulat.

8. Tukarkan 1 juta kepada nombor


bulat

19.3 - 1 1/2

20.1 x 1/5

21. 2

22.1 2/5
9. Tukarkan 3 250 000 dalam pecahan
juta

10.Bentukkan satu nombor lima digit


terbesar dengan menggunakan
1 , 0 , 8digit
,3
,4,

23.2/3 daripada 120

Perpuluhan
24.Tukarkan 3 7/100 kepada perpuluhan

Operasi bergabung
11.345 + 12 x 4

25.Tukarkan 0.25 kepada pecahan

26.Tukarkan 3.09 kepada nombor


bercampur
12.60 12 3
27.9 3.58 + 1.3
Pecahan

28.3.89 1.8

29.Nyatakan nilai tempat bagi 3 dalam


2.435

38.

30.Bundarkan 4.568 kepada persepuluh


terhampir

Item

Harga seunit
(RM)

Sarung kaki

RM 2.50

Kasut

RM 67.50

Ali membeli sepasang kasut dan dua


pasang sarung kaki. Berapa wang
yang dia perlu bayar?

Peratus
31.Tukarkan 5.46 kepada peratus

32.Tukarkan kepada peratus


Masa

33.Cari nilai 50% daripada RM1000

39.Tukarkan 9.30am dalam sistem 24jam

34.Lorekkan 50% daripada keseluruhan


rajah

35.Nyatakan 25% dalam bentuk


termudah.

40.Tukarkan jam 0830 dalam sistem 12


jam

41. 3 jam 30 minit + 2 jam 45minit

Wang
42. 4 jam 10 minit 2 jam 45 minit

36.RM 3 60sen + RM 1.50=

37. Jumlah wang dalam jadual di bawah.


RM
10
1

RM 5
2

RM1
6

50sen

10se
n

43.3 jam 20 minit x 4

44.
45.

Tukarkan waktu berikut kepada


sistem
24jam

46. Nyatakan waktu 35minit selepas


waktu yang
ditunjukkan.

56.Cari luas seluruh rajah


5cm
Ukuran (Panjang, Berat, Isipadu)
Kami Murid Cemerlang Matematik
47.9.2 km 3.67 km = .......................km

Segi
Empat
sama

10cm

8cm
48.5.5 km 900m = ...........................km

49.3km 40m x 4 = ......................km

57.Cari luas rajah kawasan berlorek


15cm
6cm

50.4kg 750g = ..........................kg


7cm
51.3.5kg 980g= ..........................g

52.5.6L 400ml=.........................L

53.3.5L 200ml =..........................ml

58.Cari Isipadu kuboid berikut.


10cm
3cm
4cm

Bentuk dan ruang


54.Cari perimeter rajah10cm
5cm

Purata
59.Cari purata RM 10, RM 50 dan RM 30.
55.Cari perimeter kawasan berlorek jika
perimeter kawasan tidak berlorek
3cm
ialah 20cm
60.Cari purata markah seorang pelajar
6cm

3cm
18cm

Nam
a

Marka
h

Ali

60

Abu

40

Ani

80

Ayu

60