You are on page 1of 5

ISI KANDUNGAN FAIL

BI
L
1
2
3
4
5
BI

TAHUN 2014
PERKARA

Analisis Peperiksaan Awam / Dalaman


Graf Pencapaian Murid
Jadual Peperiksaan
Jadual Penyedia Soalan Ujian / Peperiksaan
Post-Mortem / Tindakan Susulan
TAHUN 2015
PERKARA

/
X

L
1
2
3
4
5

Analisis Peperiksaan Awam / Dalaman


Graf Pencapaian Murid
Jadual Peperiksaan
Jadual Penyedia Soalan Ujian / Peperiksaan
Post-Mortem / Tindakan Susulan
TAHUN 2016
BI
PERKARA

L
1
2
3
4
5

/
X

Analisis Peperiksaan Awam / Dalaman


Graf Pencapaian Murid
Jadual Peperiksaan
Jadual Penyedia Soalan Ujian / Peperiksaan
Post-Mortem / Tindakan Susulan

ISI KANDUNGAN FAIL


TAHUN 2014
PERKARA

BI
L
1 Program Peningkatan Prestasi Akademik
2 Perancangan Strategik dan Carta Gantt
3 Carta Organisasi

/
X

4
5
6
7
8
9

BI
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Biodata Guru
Jadual Waktu Guru
Laporan Tahunan
Jadual Peer Teaching
Jadual Pencerapan Guru
Jadual Semakan Buku Tulis
TAHUN 2015
PERKARA

Program Peningkatan Prestasi Akademik


Perancangan Strategik dan Carta Gantt
Carta Organisasi
Biodata Guru
Jadual Waktu Guru
Laporan Tahunan
Jadual Peer Teaching
Jadual Pencerapan Guru
Jadual Semakan Buku Tulis
TAHUN 2016
BI
PERKARA
L
1 Program Peningkatan Prestasi Akademik
2 Perancangan Strategik dan Carta Gantt
3 Carta Organisasi
4 Biodata Guru
5 Jadual Waktu Guru
6 Laporan Tahunan
7 Jadual Peer Teaching
8 Jadual Pencerapan Guru
9 Jadual Semakan Buku Tulis

/
X

/
X

ISI KANDUNGAN FAIL


BI
L

TAHUN 2014
PERKARA

/
X

1
2
3

BI

Surat Panggilan Mesyuarat


Kehadiran Mesyuarat
Minit Mesyuarat
TAHUN 2015
PERKARA

L
1
2
3

Surat Panggilan Mesyuarat


Kehadiran Mesyuarat
Minit Mesyuarat
TAHUN 2016
BI
PERKARA

L
1
2
3

/
X

Surat Panggilan Mesyuarat


Kehadiran Mesyuarat
Minit Mesyuarat

ISI KANDUNGAN FAIL


BI
L
1
2
3
4
5
BI
L
1
2
3
4

TAHUN 2014
PERKARA

/
X

Peperiksaan / Pentaksiran Akhir Tahun


Percubaan UPSR
Peperiksaan / Pentaksiran Pertengahan Tahun
LINUS (Numerasi)
Ujian Diagnostik
TAHUN 2015
PERKARA

/
X

Peperiksaan / Pentaksiran Akhir Tahun


Percubaan UPSR
Peperiksaan / Pentaksiran Pertengahan Tahun
LINUS (Numerasi)

BI
L
1
2
3
4
5

Ujian Diagnostik

TAHUN 2016
PERKARA

/
X

Peperiksaan / Pentaksiran Akhir Tahun


Percubaan UPSR
Peperiksaan / Pentaksiran Pertengahan Tahun
LINUS (Numerasi)
Ujian Diagnostik

ISI KANDUNGAN FAIL


BI
L
1
2
3
BI
L
1
2
3

TAHUN 2014
PERKARA

/
X

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT)


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid
TAHUN 2015
PERKARA

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT)


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid
TAHUN 2016
BI
PERKARA

/
X

/
X

L
1
2
3

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT)


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid