You are on page 1of 2

IPOEX 2015

List of conference papers


Author(s)

Title

Type

Waldemar A. Trzciski

presentation

Tomasz Wolszakiewicz,
Tomasz Gawor
Thomas M. Klaptke,
Tomasz G. Witkowski,
Zenon Wilk, Justyna Hadzik
Aleksander Gaka,
Krzysztof Gaka, Micha Najwer

PRZEGLD METOD WYZNACZANIA STREF ZAGROENIA


ODAMKAMI
REVIEW OF METODS OF DETERMINATION OF HAZARD AREAS
OF FRAGMENTS
CZY POLE MAGNETYCZNE MA WPYW NA PROCES SPALANIA
STAYCH PALIW RAKIETOWYCH?

Jn Baulovi, Blaej Pandula,


Julin Kondela

Joanna Lasota,
Waldemar A. Trzciski,
Zbigniew Chyek, Mateusz
Szala, Jzef Paszula
Judyta Reko, R. Lewczuk,
M. Szala, S. Cudzio

Krzysztof Cybulski, Jacek Sobala

Krzysztof Paucha,
Mirosaw Chmieliski

10

Marcin Nita, Radosaw


Warcho, Jacek Borkowski,
Maciej Miszczak

11

Piotr Prasua, Piotr Kasprzak,


Wawrzyniec Pniewski

12

Barbara Gobek, Jacek Suszka,


Patrycja Rink, Bernard
Korytkowski, Andrzej Maranda

13

Andrzej Rogala

presentation

DETERMINATION OF THE INITIATING CAPABILITY OF DETONATORS


CONTAINING TKX-50, MAD-X1, PETNC, RDX, HMX OR PETN AS A
BASE CHARGE, BY UNDERWATER EXPLOSION TEST

presentation

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WYBUCHOWEGO PLATEROWANIA


METALI DLA POTRZEB WYTWARZANIA NOWYCH
ZAAWANSOWANYCH MATERIAW WARSTWOWYCH NA
PRZYKADZIE POCZENIA TYTAN TI6AL4V-ALUMINIUM AA2519.
APPLICATION OF EXPLOSIVE METAL CLADDING IN MANUFACTURING
NEW ADVANCED LAYERED MATERIALS ON THE EXAMPLE OF
TITANIUM Ti6Al4V - ALUMINUM AA2519 BOND.
VSKUM VPLYVU ASOVANIA TRHACCH PRC NA ZNENIE
SEIZMICKCH INKOV V LOME KUN
RESEARCH THE IMPACT TIMING OF BLASTING ON THE
REDUCTION SEISMIC EFFECTS OF IN KUN QUARRY
MAOWRALIWE ODLEWANE KOMPOZYCJE WYBUCHOWE
OPARTE NA NTO
NTO-BASED MELT-CAST INSENSITIVE EXPLOSIVE COMPOSITIONS

presentation

NOWE ZWIZKI KOORDYNACYJNE Z LIGANDEM 4,4,5,5


TETRANITRO 2,2 -BIIMIDAZOLOWYM
NEW COORDINATION COMPOUNDS OF 4,4,5,5-TETRANITRO2,2-BIIMIDAZOLE AS A LIGAND
90 LAT GWNEGO INSTYTUTU GRNICTWA KOPALNI
DOWIADCZALNEJ "BARBARA" W SUBIE BEZPIECZESTWA
PRZEMYSOWEGO
ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZESTWA TRANSPORTU
MATERIAW WYBUCHOWYCH I PRZEDMIOTW Z MATERIAEM
WYBUCHOWYM W PORTACH GDASKA I GDYNI
TRANSPORT SAFETY CONCERNS OF EXPLOSIVES AND OBJECTS
WITH EXPLOSIVE MATERIAL IN PORTS GDANSK AND GDYNIA
MIESZANINY NHN/GRAFIT DO ZASTOSOWA W LABORATORYJNYCH
ELEKTRYCZNYCH UKADACH INICJUJCYH
MIXTURES OF NHN/GRAPHITE FOR ELECTRICAL LABORATORY
INITIATION DEVICES
OCENA WYBRANYCH CECH WYROBW PIROTECHNICZNYCH
WIDOWISKOWYCH KLAS 1-3 POD KTEM BEZPIECZESTWA
UYTKOWANIA
THE EVALUATION OF THE SELECTED FEATURES OF FIREWORKS,
CLASSES 1-3 AS AN ASPECT OF SAFETY USE
PRACE STRZAOWE Z ZASTOSOWANIEM ZAPALNIKW
ELEKTRONICZNYCH W KOPALNI DEWON W WARUNKACH DUEGO
PRAWDOPODOBIESTWA WYSTPIENIA INTENSYWNYCH FAL
PARASEJSMICZNYCH
ZAGROENIA ZWIZANE Z WYDOBYCIEM GAZU Z UPKW:
WYBUCHY, POARY, ROZLEWY
RISKS OF SHALE GAS EXTRACTION: EXPLOSIONS, FIRES, SPILLS

presentation

presentation

presentation

presentation

presentation

presentation

presentation

presentation

presentation

IPOEX 2015
List of conference papers

14

Anna Jakusz,
Przemysaw Jakusz

15

Grzegorz Konieczny,
Dariusz Krzykawski

16

Thomas M. Klaptke,
Tomasz G. Witkowski,
Zenon Wilk, Justyna Hadzik
Wawrzyniec Pniewski,
Piotr Prasua, Piotr Kasprzak

17

18
19
20

21

Thomas M. Klaptke,
Tomasz G. Witkowski
Thomas M. Klaptke,
Tomasz G. Witkowski
Artur Cywiski,
Mirosaw Chmieliski,
Adam Majrzak,
Andrzej Giecewicz
Krystian Szymczak

22

Przemysaw Kupidura,
Zbigniew Leciejewski,
Zbigniew Surma,
Mirosaw Zahor

23

Piotr Prasua, Piotr Kasprzak,


Wawrzyniec Pniewski

24

Radosaw Warcho,
Marcin Nita, Jacek Borkowski,
Sawomir Wronka,
Wojciech Dziewiecki

25

Tomasz Gawor,
Tomasz Wolszakiewicz

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE MATERIAW WYBUCHOWYCH


W ASPEKCIE EKSPERTYZ KRYMINALISTYCZNYCH - ANALIZA
PROBLEMU
OGLNOPRZEMYSOWY SYSTEM ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI
RODKW STRZAOWYCH TRYTON W DZIAALNOCI MAYCH
PRZEDSIBIORSTW
SYNTHESIS AND INVESTIGATION
OF 3,3-DIAMINO-4,4-AZOXYFURAZAN (DAAF)
AND 3, 3-DINITRO-4,4-AZOXYFURAZAN (DNAF)
TAKTYKA ATAKW Z ZASTOSOWANIEM IMPROWIZOWANYCH
URZDZE WYBUCHOWYCH
ATTACKS TACTICS BY AN IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES
SYNTHESIS AND INVESTIGATION OFAZIDO DERIVATIVES
OF 1H-1,2,4-TRIAZOLE
ENERGETIC MATERIALS BASED ON 1,3,4-OXADIAZOLE
DERIVATIVES SYNTHESIS AND PROPERTIES
BADANIA NIENISZCZCE LUF ARMAT CZARNOPROCHOWYCH
W ASPEKCIE DIAGNOSTYKI ICH STANU TECHNICZNEGO
BLACK POWDER BARRELS NON-DESTRUCTIVE TESTING WITH
AN ASPECT OF DIAGNOSTICS THEIR TECHNICAL CONDITION
STATYSTYCZNE PORWNANIE DWCH METOD OKRELANIA
TEMPERATURY ZAPONU INICJUJCEGO MATERIAU
WYBUCHOWEGO
STATISTICAL COMPARISON OF TWO METHODS OF DEFINING
THE PRIMARY EXPLOSIVE IGNITION TEMPERATURE
KONCEPCJA DOBORU PALIWA RAKIETOWEGO DO UKADU
NAPDOWEGO ANTYPOCISKU ELEMENTU SYSTEMU
AKTYWNEJ OCHRONY POJAZDW
SELECTION OF SOLID ROCKET PROPELLANT TO THE PROPULSION
SYSTEM OF ANTI-PROJECTILE AN ELEMENT OF ACTIVE
PROTECTION SYSTEM FOR VEHICLES
WADY ARTYKUW PIROTECHNICZNYCH STWARZAJCE
POTENCJALNE ZAGROENIE DLA UYTKOWNIKW
DEFECTS OF FIREWORKS CREATING POTENTIAL DANGER FOR USERS
DOWIADCZENIA Z BADA NISZCZCYCH I NIENISZCZCYCH
UKADW ZAWIERAJCYCH MATERIAY WYBUCHOWE
PRZEPROWADZANYCH Z WYKORZYSTANIEM RENTGENOSKOPII
ORAZ LINIOWEGO AKCELERATORA ELEKTRONW I DETEKTORA
SMOC
EXPERIENCE WITH NON- AND DESTRUCTIVE TESTS OF THE
SYSTEMS CONTAINING EXPLOSIVES CARRIED OUT WITH
ROENTGENOSCOPY AND LINER ELECTRON ACCELERATOR AND
DETECTOR SMOC
ROZKAD INDUKCJI POLA MAGNETYCZNEGO W MIKROSILNIKU

presentation

presentation

poster

poster

poster
poster
poster

poster

poster

poster

poster

poster