You are on page 1of 5

SURAT PANGGILAN MESYUARAT PROJEK MURAL

Ruj. Kami : Tarikh :25/02/2015


Semua Guru
..........................................................................
SJKT ST.LEONARDS
..........................................................................
71000 PORT DICKSON, NS
..........................................................................
Tuan,
MESYUARAT PROJEK MURAL KALI KE 2/2015
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti
ketentuan berikut :

3.

Tarikh

: 01/03/2015 (ISNIN)

Masa

: 2.00 PETANG

Tempat

: Bilik Guru

Pengerusi

: Pn.R.Umma Devi

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;


3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Perutusan Pengerusi;
Pengesahan Minit Mesyuarat Yang Lalu;
Perkara-perkara Berbangkit;
Pembentangan Kertas-kertas kerja;
Hal-hal lain;
Penutup.

Kehadiran dan kerjasama daripada pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.
Saya yang menurut perintah,

........................................................

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT PROJEK MURAL BIL. 1 /2015
Tarikh

:01/03/2015

Tempat

: BILIK GURU

Pengerusi

: Pn.R.Umma Devi

Masa : 2.00 PETANG

Bil Nama

T/tangan Bil
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
(Gunakan helaian tambahan jika perlu)
TURUT HADIR
1
2
TIDAK HADIR
Bi
Nama
l
1
2
3

Nama

T/tangan

3
4

Catatan

Bil

Nama

Catatan

4
5
6

Disediakan oleh :

........
(Pn.R.Umma Devi)

MINIT MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA PROJEK MURAL BIL 2/TAHUN 2015

Tarikh

: 01 March 2015 (Isnin)

Masa

: 2.00 petang 3.00 petang

Tempat

: Bilik Guru

Pengerusi

: Pn.S.Sarojini

Kehadiran(Bilangan) : 13 /13
1. Pn.S.Sarojini
2. Pn.R.Umma Devi
3. Pn.Saraswathy
4. Pn.Panimalar
5. En.Kumaran
6. Cik.Hemawathy
7. Cik.Priya
8. Pn.Sharmila
9. Cik.Sarala
10. Pn.Santha
11. Pn.Parvathy
Tidak Hadir (Jika ada)
1

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras
Setiausaha
Bendahari
Pengurusan dan Perhubungan
Keselamatan
Peralatan
Cenderahati & Sijil Penghargaan
Dokumentasi/Makanan & Minuman
Jurugambar

PERUTUSAN PENGERUSI
1.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kerana semua ahli
jawatankuasa yang dapat hadir dalam mesyuarat ini.
1.2

Pengerusi juga mengucapkan terima kasih serta mengharapkan


kerjasama daripada semua guru dalam menjalankan tanggungjawab yang
diberikan.

1.3Memaklumkan peranan jawatankuasa masing-masing.


1.4Memaklumkan dan membincangkan projek mural yang akan dijalankan di
sekolah pada 03 March 2015 hingga 07 March 2015.
Tindakan: Pengerusi
2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU:

2.1 Minit mesyuarat bil 1 tahun 2015 telah dibentangkan dan disahkan tanpa
sebarang pindaan oleh Pengerusi Panitia Pendidikan Seni.

Dicadang oleh

: Cik.Priya

Disokong oleh

: Pn.Sharmila

PERKARA BERBANGKIT:
TIADA

PEMBENTANGAN KERTAS-KERTAS KERJA


4.1 Projek mural akan dilaksanakan selama 1 hari iaitu pada 02 March 2015
Tindakan: Semua guru
4.2 Pemilihan tempat melukis mural ialah dinding berhadapan tempat bilik
SPBT.
4.3 Semua guru telah diberi tugasan untuk mewarnakan mural yang akan
dilukiskan pada dinding SPBT.
Tindakan: Guru yang berkenaan

HAL-HAL LAIN
5.1 Guru-guru dikehendaki berhubung dengan pengerusi sekiranya terdapat
masalah atau kesulitan.
Tindakan: Semua guru

PENUTUP
a) Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat
dan penetapan tarikh mesyuarat yang berikutnya.
b) Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3:00 petang.

Disediakan oleh,
..........................................

Disemak Oleh,
................................

(Pn.Panimalar )

( Pn.R.Umma Devi )

Setiausaha

Pengerusi

Tarikh : 01 March 2015

Tarikh : 01 March 2015