You are on page 1of 5

KMT PILIHAN 1 (TING.

1)
BAB 3 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

KONSEP DAN KEPENTINGAN PERNIAGAAN


1. Perniagaan memainkan peranan penting dalam proses kehidupan manusia.
2. Melalui aktiviti pernigaan semua kehendak dan keperluan manusia dapat dipenuhi.
3. Peniaga akan dapat menjual barang atau perkhidmatan serta memperoleh keuntungan
manakala pembeli berpuas hati mendapat barang atau perkhidmatan yang diperlukan.
Maksud Peniaga, Usahawan dan Perniagaan

Peniaga
Usahawan
Perniagaan

Keperluan dan Kehendak


1. Keperluan bermaksud barang-barang atau perkhidmatan yang ________________ dalam
kehidupan manusia.
2. Keperluan manusia terdiri daripada :
Keperluan
_______

____________
_

______________

____________
_

Keperluan
________

____________
_

____________
_

____________

____________
_

3. Kehendak bermaksud ______________ dan ______________ seseorang untuk


memiliki barang atau perkhidmatan dengan tujuan memperoleh ____________
dan _______________.
1

Disediakan Oleh : Noor Afzan Mohamed


Nazi

KMT PILIHAN 1 (TING. 1)


BAB 3 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Kepentingan Perniagaan Kepada Individu, Masyarakat dan Negara


Individu
Masyaraka
t
Negara

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

PERKEMBANGAN PERNIAGAAN DAN MASA DEPANNYA


1. Pada zaman dahulu, manusia menghasilkan sendiri barang yang diperlukan.
2. Namun apabila keperluan dan kehendak mereka tidak dapat dipenuhi, maka wujudlah
perniagaan.
3. Perniagaan awal wujud dalam __________________ atau tukar barang namun apabila
pelbagai masalah wujud, manusia pun bertukar kepada penggunaan ________________.
Sistem Barter
1. Sistem barter ialah sistem perniagaan yang _________________________________
_____________________________________________untuk memenuhi keperluan dan
kehendak manusia.
2. Proses pertukaran barang dengan barang ini dijalankan tanpa perantaraan mata wang.
Sistem ini hanya dapat dilakukan apabila adanya _______________________.
Perniagaan sistem barter banyak menimbulkan masalah kerana terdapat banyak
kelemahannya.

_______________________
penghalang utama sistem barter

_________________________________
tidak sama nilai

Masalah
sistem
barter
_______________________
tidak sesuai untuk jenis barang
yang cepat rosak

________________________
tidak sesuai untuk barang yang
besar dan berat

_________________________________________
sesetengah barang tidak mempunyai nilai apabila
dibahagi-bahagikan

3. Oleh sebab sistem barter mempunyai kelemahan, manusia telah menggunakan bahan
perantaraan untuk memudahkan pertukaran barang.
2

Disediakan Oleh : Noor Afzan Mohamed


Nazi

KMT PILIHAN 1 (TING. 1)


BAB 3 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Sistem Wang
1. Antara bahan perantaraan awal yang digunakan dalam
urusan jual beli pada zaman dahulu termasuklah kulit
siput, karang laut, bulu binatang, gading gajah, garam,
ketulan logam dan sebagainya.
2. Bahan ini tidak sesuai digunakan dalam proses pertukaran barang kerana banyak
kelemahannya seperti mudah rosak, mudah diperoleh dan kurang bernilai.
3. Bagi menggantikan bahan perantaraan awal ini, maka manusia mencipta mata wang.
4. Kaedah inilah yang kekal digunakan sehingga kini.
5. Fungsi wang adalah sebagai :
a. _____________________ c. ______________________
b. _____________________ d. ______________________

Sifat Wang

Alat Pembayaran Masa Kini


1. Wang tunai
alat yang paling banyak digunakan dalam proses jual beli.
2. Kad kredit
belian yang dibuat pembeli akan dibayar oleh syarikat kad kredit
dan pembeli selaku pemegang kad kredit akan membayar kepada syarikat kad kredit
secara beransur-ansur atau sekali gus.
3. Cek
kemudahan yang diberikan oleh bank kepada pembeli selaku pemegang
akaun semasa dan barang yang dibeli akan dibayar oleh bank kepada peniaga
berdasarkan nilai yang tercatat pada cek.
4. Kad prabayar
pengguna perlu membayar terlebih dahulu sebelum mendapat
sesuatu barang atau perkhidmatan.
5. Kad pintar
sejenis kad yang mengandungi segala maklumat mengenai pemiliknya
termasuklah akaun bank dan pemilik boleh membuat bayaran barang yang dibeli dengan
syarat diterima oleh peniaga.
6. Pembayaran elektronik (e-pay)
pembeli perlu mempunyai akaun bank
dan kemudahan internet. Pembayaran bagi belian dilakukan dengan melawat laman web
peniaga dan nilainya akan ditolak daripada akaun pembeli secara automatik.
3

Disediakan Oleh : Noor Afzan Mohamed


Nazi

KMT PILIHAN 1 (TING. 1)


BAB 3 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Cara Jualan Masa Kini


Bentuk perniagaan pada masa kini adalah lebih mudah dan menyenangkan.
1. Tunai
pembeli membayar wang kepada peniaga sebaik sahaja menerima
barang atau perkhidmatan.
2. Sistem barter berasaskan wang
urusniaga menggunakan mata wang sebagai
asas penilaian.
3. Sewa-beli
suatu perjanjian pembelian barangan melalui pembayaran secara
ansuran dalam tempoh tertentu. Setelah jumlah ansuran dibayar sepenuhnya, barangan
menjadi milik pembeli.
4. Prabayar
diamalkan oleh peniaga yang menyediakan perkhidmatan dan
pembeli dikehendaki membayar terlebih dahulu nilai yang ditetapkan sebelum
mendapatkan perkhidmatan
5. Pesanan mel
pembeli membuat pesanan melalui borang di dalam majalah atau
surat khabar bersama bayarannya. Peniaga akan menghantar barang melalui
perkhidmatan kurier.
6. Mesin runcitan automatic
pembeli memasukkan sejumlah wang ke dalam
mesin untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan.
7. Jualan melalui internet
peniaga menjual barangan menerusi internet
dengan menyediakan laman web mereka sendiri.
Perbandingan Perniagaan Masa Dahulu dengan Masa Kini
Perniagaan Masa Dahulu
Perniagaan Masa Kini
Sistem barter barang ___________ dengan Pelbagai urus niaga tunai, kredit, pesanan mel,
barang
mesin runcitan dan melalui internet
______________________ bahan perantaraan Menggunakan perantaraan ______________
_____________ menentukan nilai barang dan Barang dan perkhidmatan __________
perkhidmatan
menggunakan mata wang
Proses pertukaran barang _______________
Proses pertukaran barang ______ dan ______
Memerlukan __________________ antara Membeli mengikut _____________________
pembeli dan peniaga
pada bila-bila masa
___________________ kepada bahagian kecil Setiap barang dapat ____________________
Perniagaan Masa Akan Datang Di Malaysia
Ciri-ciri perniagaan di Malaysia pada masa hadapan :
1. Memudahkan pelanggan
menggunakan kemudahan internet dan sistem
komunikasi canggih
2. Lebih cepat dan tepat
menjimatkan masa, kos dan tenaga kerana
pembeli dapat membuat pembelian terus dari rumah manakala
peniaga pula mengawal stok dengan penggunaan sistem kod bar.
3. Cara pembayaran lebih mudah
penggunaan
kertas sebagai dokumen digantikan dengan kaedah media elektronik
BENTUK DAN JENIS PERNIAGAAN
Disediakan Oleh : Noor Afzan Mohamed
Nazi

KMT PILIHAN 1 (TING. 1)


BAB 3 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Bentuk Perniagaan
_____________

Perkhidmatan

Jenis Perniagaan
Dalam Negeri

________________
_______________
Aktiviti membeli barang dan Nyata
perkhidmatan dari negara lain
_______________
Tak nyata
Aktiviti menjual barang dan
perkhidmatan ke negara lain
_______________
Aktiviti membeli barang dari negara lain
dan kemudian mengeksportnya

_______________
Kegiatan jual beli kecil-kecilan dan
mendapat bekalan daripada pemborong
_______________
Membeli secara pukal daripada pengeluar
dan menjual semula secara runcit

MILIKAN PERNIAGAAN
Jenis Milikan
Ciri-ciri

Milikan Tunggal

Perkongsian

Milikan
Sumber
Modal
Pengurusan
Pembentukan
Liabiliti
Agihan
Untung Rugi
Cukai
Disediakan Oleh : Noor Afzan Mohamed
Nazi
5

Syarikat Berhad

Koperasi