You are on page 1of 5

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/1

SURAT PANGGILAN MESYUARAT PROJEK MURAL


Ruj. Kami : Tarikh :21/02/2015
Semua Guru
..........................................................................
SJKT ST.LEONARDS
..........................................................................
71000 PORT DICKSON, NS
..........................................................................
Tuan,
MESYUARAT PROJEK MURAL KALI PERTAMA 2015
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti
ketentuan berikut :

3.

Tarikh

:24/02/2015 (RABU)

Masa

:2.00 PETANG

Tempat

:Bilik Guru

Pengerusi

: Pn.R.Umma Devi

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;


3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Perutusan Pengerusi;
Pengesahan Minit Mesyuarat Yang Lalu;
Perkara-perkara Berbangkit;
Pembentangan Kertas-kertas kerja;
Hal-hal lain;
Penutup.

Kehadiran dan kerjasama daripada pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.
Saya yang menurut perintah,

........................................................

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/2
SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT PROJEK MURAL BIL. 1 /2015
Tarikh

:24/02/2015

Tempat

: BILIK GURU

Pengerusi

: Pn.R.Umma Devi

Masa : 2.00 PETANG

Bil Nama

T/tangan Bil
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
(Gunakan helaian tambahan jika perlu)
TURUT HADIR
1
2
TIDAK HADIR
Bi
Nama
l
1
2
3

Nama

T/tangan

3
4

Catatan

Bil

Nama

Catatan

4
5
6

Disediakan oleh :

........
(Pn.R.Umma Devi)

PK 07/3
MINIT MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA PROJEK MURAL BIL 1/TAHUN 2015

PK07 Pengurusan Mesyuarat

Tarikh

: 24 Februari 2015 (Isnin)

Masa

: 2.00 petang 3.00 petang

Tempat

: Bilik Guru

Pengerusi

: Pn.V.Sarojini

Kehadiran(Bilangan) : 13 /13
1. Pn.V.Sarojini
2. Pn.R.Umma Devi
3. Pn.Saraswathy
4. Pn.Panimalar
5. En.Kumaran
6. Cik.Hemawathy
7. Cik.Priya
8. Pn.Sharmila
9. Cik.Sarala
10. Pn.Santha
11. Pn.Parvathy
Tidak Hadir (Jika ada)
1

Penasihat
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Bendahari
Pengurusan dan Perhubungan
Keselamatan
Peralatan
Cenderahati & Sijil Penghargaan
Dokumentasi/Makanan & Minuman
Jurugambar

PERUTUSAN PENGERUSI
1.1Pengerusi

mengucapkan

ribuan

terima

kasih

kerana

semua

ahli

jawatankuasa yang dapat hadir dalam mesyuarat ini.


1.2Pengerusi juga mengucapkan terima kasih serta mengharapkan kerjasama
daripada semua guru dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan.
1.3Memaklumkan peranan jawatankuasa masing-masing.
1.4Memaklumkan tujuan ialah membincangkan projek mural yang akan
dijalankan di sekolah.
Tindakan: Pengerusi
2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


TIADA

PERKARA BERBANGKIT:
TIADA

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PEMBENTANGAN KERTAS-KERTAS KERJA


4.1 Projek mural akan dilaksanakan selama 5 hari iaitu pada 03 March 2015
sehingga 07 March 2015.
Tindakan: Semua guru
4.2 Pemilihan tempat melukis mural ialah dinding berhadapan tempat bilik
SPBT.
Tindakan: Guru yang berkenaan

HAL-HAL LAIN
5.1Ahli- ahli dikehendaki berhubung dengan pengerusi sekiranya terdapat
masalah atau kesulitan.
Tindakan: Semua guru

PENUTUP
a) Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat
dan penetapan tarikh mesyuarat yang berikutnya.
6

b) Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3:00 petang.

Disediakan oleh,
..........................................

Disemak Oleh,
................................

(Pn.Panimalar )

( Pn.R.Umma Devi )

Setiausaha

Pengerusi

Tarikh : 24 Februari 2015

Tarikh : 24 Februari 2015

PK07 Pengurusan Mesyuarat