You are on page 1of 1

Kedudukan istimewa

Termaktub dalam Perkara 153


orang Melayu dan
Hak istimewa meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, biasiswa,
bumiputera Sabah
pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas yang lain
dan Sarawak
Di Sarawak terdiri daripada mana-mana satu kaum asli iaitu Bukitan,
Bidayuh, Dusun, Dayak Laut, Dayak Darat, Kadayan, Kalabit, Kayan,
Kenyah, Kajang, Lugat, Lisum, Melayu, Melanau, Murut, Penan, Sian, Tagal,
Tabun dan Ukit atau dia berketurunan campuran daripada kaum tersebut,
dan
Di Sabah anak atau cucu kepada seorang daripada suatu kaum asli
Sabah dan dia telah dilahirkan di Sabah

Telah wujud dalam sistem sosial di setiap negeri Melayu


Raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran
negeri dengan dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik
Institusi beraja terus dikekalkan selepas merdeka di bawah konsep raja
berperlembagaan selaras dengan sistem demokrasi
Raja Berperlembagaan raja bertindak mengikut lunas-lunas perlembagaan
yang telah ditetapkan.

Agama Islam ialah agama rasmi bagi Persekutuan


Termaktub dalam Perkara 3 (1), Perkara 3 memperuntukkan suatu fasal
imbangan; agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di manamana bahagian Persekutuan
Setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan
agamanya
Setiap agama mempunyai hak untuk
Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri
Menubuhkan dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat
Memperoleh dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya
mengikut undang-undang.

Pemerintahan Diraja

Agama Persekutuan

Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu (untuk maksud rasmi).


Disentuh dalam Perlembagaan melalui Perkara 152.
Tetap melindungi bahasa-bahasa lain.
Memperuntukkan tiada siapa boleh dilarang atau ditahan daripada
menggunakan (selain maksud rasmi) atau mengajar atau belajar bahasa lain.

Bahasa Kebangsaan

ISL M10