You are on page 1of 2

Ne uimo za kolu, nego za ivot- Seneka

Da li ste se nekada zapitali ta je to ivot? Ja jesam. Otkrila sam da je ivot


trenutak. Da, da... jedan trenutak. Trajanje i prolaznost. Pjeani sat koji polako
istie, a kola nekoliko zrnaca pijeska unutar njega. ivot je roman sa mnogo
poglavlja, a jedno od njih nosi naziv kola. Poglavlje kola krije tajnu koju pronau
oni koji umiju itati izmeu redova. Ako letimino itamo stie se utisak da je cilj
obrazovanja dobijanje diplome. To donekle i jeste tano, ali pravi cilj obrazovanja
je sticanje znanja. Znanje je svjetlo koje nas vodi kroz tamni tunel ivota. Nije isto
biti vlasnik toga svjetla i biti bez njega. Naalost, pravi cilj veina nas zaboravi ili
ga nikad ni ne spozna. Ostane iza nas dok mi koraamo putem dobijanja diplome.
Mi nismo doli do saznanja da ne uimo za kolu, nego za ivot.
U dananji vakat iz kole je lako ponijeti diplomu, a mnogo tee je ponijeti
znanje. Znanje je ono to nam fali, diploma imamo dovoljno, ak i previe.
Aristotel je rekao: Obrazovani ljudi se razlikuju od neobrazovanih, kao to se ivi
razlikuju od mrtvih. Ovako se razlikuju oni koji imaju diplomu i oni koji uz
diplomu imaju znanje. Zastanemo li i malo razmislimo shvatit emo da je to
tano. Kada srce uena ovjeka prestane kucati, on je i dalje meu nama, ivi u
svojim djelima i sjeanjima ljudi, a ovjek koji to nije je mrtav i onda kada die.
Stvorivi nas i obdarivi najveim blagoslovom, inteligencijom i razumom, Bog
nam je naredio da uimo. Nije rekao da uimo za kolu niti da dobijemo diplomu.
Jednostavno je rekao: Ui. Od postanka ljudi su uili, nisu imali profesore niti
univerzitete, nisu dobijali diplome... ali uili su. Znali su odbraniti se od divljih
zvijeri, izgraditi sklonite i pribaviti hranu. Uili su i bili uspjeni u tome. Kao
potvrdu uspjenosti nisu dobili diplomu, ni ocjenu, dobili su ivot. Svako bie je po
roenju obdareno znanjem. To znanje je neznatno, ali ipak od vitalne vanosti za
bie koje ga posjeduje. Novoroene umije da die, spava i hrani se. U tom
periodu nita vie mu ni ne treba. Vremenom se to znanje poveava i doemo u
kolu. Ona je poput splava koji nam slui za prelazak na drugu stranu rijeke, a ne
da se veemo za njega.
ivot je kao putovanje vozom, zastajemo na nekoliko stanica da se odmorimo i
pripremimo za nastavak putovanja. Jedna od tih stanica je i kola. Ja ne uim za
tu stanicu jer ona nije moje konano odredite. Uim za ostatak putovanja, svoga
ali i drugih ljudi. To su oni koji e oekivati da im olakam tegobe, ili pak spasim
ivot, moji budui pacijenti. Tekim korakom e kroiti u moju ordinaciju, ali e
izai sa osmijehom na licu. Znate li zato? Zato to sam otkrila tajnu svoga
budueg zanimanja. Ispravna terapija e im zasigurno pomoi, ali vie od sve
treba im moj osmijeh, topla rije i ohrabrenje. To je ono to veina dananjih
lijenika nije nauila i ne primjenjuju to u svome radu.
itajui lekciju ne razmiljam o ocjeni koju u dobiti, ona nije mjerilo znanja. Moje
znanje e se mjeriti brojem izlijeenih pacijenata. Uim za ivot tek roenog
djeteta ije srce ne kuca dovoljno jako da ga odri ivim... ali zbog toga sam tu, ja
koja sam uila za svoj i njegov ivot. Stiem znanje da doem pred njegove

uplaene roditelje i umirujuim osmijehom kaem: Ne brinite, sve je u redu,


uspjeli smo. Svjesna sam da neu uspjeti svaki put. Nekada u doi oborene
glave i kazati: ao mi je, nismo uspjeli, ali uinila sam sve to sam mogla.
Ovakvih trenutaka e biti, ali znam da nikada neu lagati izgovarajui ove teke
rijei. Svaki put u uiniti sve to mogu jer u uz diplomu imati znanje. Sama
diploma u ovakvim trenucima mi nee biti od koristi.
Iz dana u dan moramo uiti. Ne smijemo dozvoliti da proe i jedan dan, a da u
njemu ne nauimo neto novo. Ne lekciju za kolu i tome slino, nego neto to
e sutra biti od koristi nama i ljudima oko nas. Sticati znanje je nuno jer je to ono
to nas izdvaja iz mase. Moramo biti svjesni zbog eka ili koga smo krenuli u
potragu za znanjem. Prestanimo uiti za kolu, ona je prolazna stanica. Vrijeme je
da uimo za ivot. Ja u nastojati produiti rok trajanja najvee dragocjenosti
kojom nas je Bog obdario. Naalost, neu uspjeti svaki put, jer nisam ona koja
daje ivot, ja samo uim za ivot. ivot daje Onaj koji je meni dao elju da uim,
ali ne za kolu, nego za ivot.