You are on page 1of 19

CNG (SPP) AUTOBUSI

Autobusi na pogon zemnim plinom


ili prirodnim plinom
Autor:

dipl.ing. Zvonko Bilo

MAN plinski autobusi - povijest

1943. prvi MAN plinski autobus,


Augsburg

UZROCI
svijest da se rapidno poveava broj vozila na
cestama, to za posljedicu ima ubrzano
troenje zaliha nafte (potrebno pronai novi
energent gorivo koje e zadovoljiti budue
potrebe)
nalazita nafte nalaze se na politiki
nestabilnim podrujima ( eli postii
neovisnost od takovih izvora opskrbe)

ZADATAK ZA PROIZVOAE
smanjenje potronje goriva
smanjenje emisija (ispuni plinovi, buka)
smanjenje staklenikih plinova
zamjena za fosilna goriva
ne trai velika ulaganja kako bi se dobile potrebne
vrijednosti ispunih plinova
gorivo koje e biti iz obnovljivih izvora energije
gorivo za iju proizvodnju nee biti utroeno puno
energije (koristi energija iz obnovljivih izvora)

RJEENJA
Serijska proizvodnja autobusa na pogon
zemnim plinom poinje poetkom 90-ih
godina prolog stoljee
Poelo razmiljati i o ostalim gorivima kao to
su biodiesel,etanol, vodik , gorive elije
izraeni prototip autobusi probna koritenja
Prigodom odabira goriva vodilo se rauna o
ekologiji

ZET
Gradski prijevoz treba promatrati kroz
injenicu, da je osim zatite okoline koja je
svugdje prioritet jo vanija zatita graana,
jer ima neposredni uinak na kvalitetu ivota u
gradu i to je jo vanije na zdravlje graana.
(osim vozila sa smanjenom emisijom ispunih
plinova i bukom,potrebno je kvalitetom
prijevoza pridobiti korisnike osobnih
automobila)

ZET- dva podsustava prijevoza (tramvajski i


autobusni)
Tramvaj pogonjen elektrinom energijom,
prolazi sreditem grada to je dodatna
pogodnost za graane
Autobus-prijevoz putnika od krajnjih stajalita
tramvaja prema prigradskim naseljima

AUTOBUS
nastanak RH okretanje prema zapadu i
zapadnom nainu razmiljanja (ekologija)
1994. g.
MAN NG 272
E1
1995. g.
MB O 405 GN2
1996. g.
MAN NG 312
E2
MB O 405 GN2
2003. g.
MAN NL 263
E3
MB O 530 G

2007. g.
2009. g.

MAN UL 314
MB O 530 G
MAN NL 313
CNG IVECO

E4

EEV

TEHNIKI OPIS AUTOBUSA


- mjenja : tedni program
uinkovit program
topodyn
- dovod goriva: ograniavanje raspolaganja
snagom motora
- podeavanje elemenata sustava liniji na kojoj
e voziti

BUDUNOST

Autobusi koriste tehniku hybrida


diesel
gorive elije
etanol
biodiesel II generacije
CNG bio plin (za sada nije predvien u
kombinaciji sa tehnikom hybrida)
bio plin-oistiti od CO2 pa nam ostaje visoki
sadraj CH4

CNG AUTOBUSI U ZET-u


Tijekom 2009 godine u ZET dolo 60 CNG
autobusa
- 20 IVECO CITELIS 1.2 CNG (200 kW)
- 40 IVECO CITELIS 1.8 CNG (220 kW)
EEV vozila

klasini ima spremnik stlaenog plina 1232 l


(8*154)
zglobni ima spremnik stlaenog plina 1540 l
(10*154)

klasini autobusi prevalili 1 821 781 km


zglobni autobusi prevalili 3 119 619 km
ukupno
4 941 400 km
u apsolutnom broju veliki broj kilometara,ali u
stvari vrlo mali godinji broj prevaljenih
kilometara po jednom vozilu (25 500)
razlog nedovoljni kapaciteti punjenja

tijekom koritenja autobusa nisu pojavljivali


kvarovi koji bi na bilo koji nain dovodili u
opasnost putnike i ostale sudionike u
prometu

dipl.ing. Zvonko Bilo