You are on page 1of 10

Propunere pt actiuni comune

2014-2015

Bucuresti, 12 iunie 2014

Provocări • • • • • Excelența în management Inovarea Internaționalizarea Finanțarea Cooperarea inter-sectorială .

Benchmarking Actiune Benchmarking Justificare Accesarea unor programe europene dedicate clusterelor condiționată de existența cel puțin a medaliei de bronz Derulare Interviu structurat cu un benchmarker autorizat ESCA Rezultat Raport + Recomandări Medalia de bronz Referinte 570 clustere din 35 țări au medalia de bronz (5 din România) Calendar Începând cu iulie 2014 Preț estimativ 1500 EUR/cluster .

Fișe de descriere a competențelor organizației.Competence Mapping Actiune Competence Mapping Justificare Inovarea în cluster Offer meets demand Cooperarea inter clustere Derulare Proces structurat participativ Rezultat Analiza modelului de business al organizației. Austria Superioară. Cartografierea potențialului inovativ al organizației. Franța Calendar Sem I 2015 Preț estimativ Depinde de nr de organizații implicate . Analiza vectorilor de dezvoltare a afacerii. Cartografierea Referinte Austria Inferioară. Tirolul de Sud.

15-20 participanți Rezultat Metodologia de abordare a proiectelor cu finanțare publică. Balcanii de Vest Calendar Începând cu sep 2014 Preț estimativ 4000 EUR/seminar . D. noțiuni PCM.Seminarii pt generare de proiecte Actiune Project Generation Seminar Justificare Lipsa de know how în ceea ce privește abordarea proiectelor cu finanțare publică Drumul de la idee la proiect necesită un efort de învățare individuală și instituțională Derulare Seminar modular 2 zile. identificarea de parteneri Referinte Numeroase traininguri ținute în RO.

DE (2006). univ și inst de cercetare. Clustero: HU(2010).Cluster Fact Finding Missions Actiune Fact Finding Missions Justificare Schimb de bune practici Diversificarea gamei de clienți internaționali pt membri Derulare 5 zile: Intâlniri cu inst relevate pt politica de cluster la nivel central și regional. firme. brokeraje de tip B2B și C2C Rezultat Schimburi comerciale. Transfer Tehnologic Proiecte de cercetare europene Excelența în cluster management Referinte Renitt: DE (2004). clustere. AT (2007). Scandinavia (2008). AT (2012) Calendar 2015 Preț estimativ 2500 EUR/participant . DE(2011).

cooperarea între membrii clusterului. elaborarea strategiei de dezvoltare a clusterului Referinte RO (2011) Calendar Sem I 2015 Preț estimativ 2000 EUR/participant . evaluarea performanțelor clusterului.Cluster Management Training Actiune Cluster Management Training Justificare Excelenta in management Derulare 4 zile Metodologie European Foundation for Cluster Excellence Rezultat structurarea clusterului.

PR. definirea criteriilor de acceptare a noi membri.Planificare Strategică Actiune Cluster Management Training Justificare PDC trebuie actualizat în permanență Derulare Proces participativ structurat Rezultat definirea scopurilor. marketing. definirea structurii organizaționale IPR. dezvoltarea portofoliului de servicii Referinte HU clustere Debrecen Calendar Sem I 2015 Preț estimativ Depinde de nr de clustere implicate . identificarea nevoilor CDI ce urmează a fi atrase din surse externe. a obiectivelor operaționale și a activităților. managementul documentelor. identificarea potențialului inovativ intern. definirea serviciilor relevante pentru membri. cartografierea posibililor parteneri interni și internaționali.

Alte acțiuni? dc@inpulse.ro .

Mulțumim! Daniel Cosnita .