You are on page 1of 1

Zrby logiki deontycznej Kalinowskiego.

Zdania (propositions) normatywne, razem z oceniajcymi i imperatywnymi tworz rodzin zda


praktycznych. Kalinowski, Georges. "Thorie des propositions normatives." tudes de logique
dontique. . 19-53. Kalinowski, Georges. tudes de logique dontique. Bibliothque de
Philosophie du Droit. Ed. Ch. Eisenmann, H. Batiffol, and Villey, M. Vol. I (1953-1969).
Paris: Librairie Gnrale de droit et de jurisprudence, XIII, 272.
Rx Podmiot R pozostaje w relacji normatywnej x do dziaania .