2016

PUBLIZITATE TARIFAK
TARIFAS DE PUBLICIDAD

KOMUNIKAZIO TALDEA

2016
PUBLIZITATE TARIFAK
TARIFAS DE PUBLICIDAD

KOMUNIKAZIO TALDEA

Egubakoitzeko Goiena papera
Puntua

08

Goiena.net

10

Sustatu.com

12

Arrasate Irratia

14

Beste produktu batzuk

16

03

KOMUNIKAZIO TALDEA

Egubakoitzeko Goiena papera

Egubakoitzeko Goiena papera
TARIFAK / Tarifak
GPE-Orokorra: Goiena papera, egubakoitzekoa (ostiralekoa) / Edición General Viernes 19.200 ale / ejemplares
GPE-Herriak: Goiena papera, egubakoitzekoa (ostiralekoa) / Edición Local Viernes 19.200 ale / ejemplares
TARTEA/ESPACIO

NEURRIA/MEDIDA

Modulo 1 z/b / Precio-módulo b/n
Modulo 1 kolore / Precio-módulo color

(1)
(2)

GPE

GPE

Orokorrak

Herriak

26,00 €
39,00 €

16,00 €
24,00 €

(1) Gutxieneko tamaina z/b: 2 modulo / Formato mínimo de anuncio b/n: 2 módulos
(2)Gutxieneko tamaina koloretan: 10 modulo (tarte finkoak eta koloretako bereziak ez daude barne) / Formato mínimo de anuncio color: 10 módulos (salvo espacio fijo y especial color)

Azala kolore / Portada color (2x2 )
Kontrazala kolore / Contraportada color (5x2 )

99 x 67,4 mm
255 x 67,4 mm

464 €
541 €

mm

-

353,2
317,3

Orri erdia / Media página
Orri erdia z/b /Media página b/n (5x5 )
Orri erdia kolore / Media página color (5x5 )

255 x 174,5 mm
255 x 174,5 mm

438 €
656 €

258 €
386 €

Orri osoa / Página entera
Orri osoa z/b / Página entera b/n (5x10 )
Orri osoa kolore / Página entera color (5x10 )

255 x 353,2 mm
255 x 353,2 mm

773 €
1.159 €

515 €
773 €

281,6
245,9
210,2
174,5

Apurtzaileak / Rompepágina
138,8

3x7 z/b / b/n
3x7 kolore / color
3x8 z/b / b/n
3x8 Kolore / color
4x7 z/b / b/n
4x7 kolore / color
4x8 z/b / b/n
4x8 kolore / color

151 x 245,9 mm
151 x 245,9 mm
151 x 281,6 mm
151 x 281,6 mm
203 x 245,9 mm
203 x 245,9 mm
203 x 281,6 mm
203 x 281,6 mm

546 €
689 €
624 €
788 €
728 €
812 €
832 €
927 €

336 €
412 €
384 €
474 €
448 €
486 €
512 €
630 €

Zutabea / Columna
2x10 z/b / b/n
2x10 kolore / color

99 x 353,2 mm
99 x 353,2 mm

520 €
657 €

320 €
393 €

Tokia aukeratzeagatik %10eko gainkostua / Recargo del 10% por elección de emplazamiento.

103,1
67,4
31,7

47

99

151

203

255

mm

• Neurriak / Medidas 290 x 410 mm
• Mantxa inprimatua / Mancha impresa 255 x 353,2mm
• Inpresio kontuengatik iragarkien tamainak txikiagoa izan dezake

BESTE AUKERA BATZUK KONTSULTATU (azal doblea-Orriaren erdialdeko iragarkiak-Enkarteak-Gehigarrietan edo edizio berezietan iragarkiak-Eskela eta Sailkatuak)
CONSULTAR OTRAS OPCIONES (Doble portada - Emplazamiento módulos centrales - Encartes - Publicidad en suplementos y/o ediciones especiales - Esquelas y clasificados)
Prezioari BEZ-a gehitu behar zaio (%21). IVA no incluido (21%).

4

Egubakoitzeko Egubakoitzeko Goiena papera
BANAKETAK / REPARTO

ENKARTEAK
Egubakoitzekoa / viernes
Orrialde kopurua / Nº páginas

Goiena papera egubakoitzekoa

Batu-Banatu GOIENA taldeko banaketa enpresa da eta etxezetxeko banaketa masiboak ala pertsonalizatuak egiten ditugu
Debagoieneko bederatzi herrietan eta baita ere ondoko herri
gehienetan.

Herriak banaka / municipios*

(19.200 ale astero doan)
1etik – 6ra

0,10 euro/aleko

0,12 euro/aleko

Batu-Banatu es una empresa de reparto del grupo GOIENA; trabajamos en los nueve pueblos que conforman Debagoiena, así como
en los municipios cercanos.

* Enkartatzeko ale kopuru minimoa: 2.500 ale. Cantidad mínima del encarte: 2.500 ejemplares
Egubakoitzeko Goiena papera (doanekoa / gratuito)
Debagoiena

Tirada
19.200

ZERBITZUAK

Herriak
Gatzaga
Eskoritza
Aretxabaleta
Arrasate
Aramaio
Oñati
Bergara
gara
Antzuola
Elgeta
Elge

100
850
1.500
7.000
650
3.150
4.750
750
450

- Banaketa masiboa / Reparto masivo (en todos los buzones)
- Banaketa pertsonalizatua (bezero edo hartzaile konkretuei) / Reparto personalizado o selectivo
(a vuestros clientes o receptores concretos)
- Autoz autoko banaketa / Colocación de publicidad en coches
- Kartelak ipini / Colocación de carteles
Eskatu aurrekontua konpromisorik gabe!
¡Solicite presupuesto sin ningún compromiso!

Tel.: 943 08 10 50
banaketak@batubanatu.com

Enkartearen ezaugarriak
• Neurriak eta orriaren sendoera (gramajea) / Tamaño y gramaje del encarte:
Minimoa: 24 zm x 18 zm / Maximoa: 41 zm x 29 zm
Gramajea berriz, orri bakarretarako, gutxienez, 230 gr/m2-ko ezaugarria duen orria erabili behar da.
Para encartes de una página el gramaje mínimo es de 230 gr/m2
• Materiala argitaratu behar den astean, asteazkenerako materiala Iruñeako inprentan egon behar da.
Enkarteak, 50-100 aletako multzotan bidali beharko dira, helbidea:
El material debe estar en la imprenta, el miércoles de la semana en el que se publica el encarte.
Los encartes se deberán enviar en paquetes de 50-100 ejemplares a:
Diario de Noticias
Att. Kiko Mañeru
Altzutzate, 8
Areta Industrial Poligonoa
31.620 Huarte - Iruñea

• Prezioari BEZ-a gehitu behar zaio (%21).
IVA no incluido (21%).
• Enkartea euskara hutsean edo elebitan izan daiteke.
El encarte puede ser en Euskara o en bilingüe.
• Elebitako enkartetan Euskararen presentzia %50ekoa izan behar da.
En los encarte en bilingüe la presencia del Euskara tiene que ser del 50%.
• Aurrekontu honetan ez dago enkartearen diseinua ezta hauen Iruñearako transportea.
En el presupuesto no está incluido el diseño del encarte ni el transporte del material a Pamplona.

5

Egubakoitzeko Goiena papera
EZAUGARRIAK / Carasterísticas

Goiena papera egubakoitzekoa da hedabide irakurriena Debagoienean
Goiena es el medio de comunicación más leido en el Alto Deba

• Astekaria / Semanal
• Herriak / Municipios

Goiena papera egubakoitzekoa

33.000 irakurle / lectores
El Diario Vasco
16.000 irakurle / lectores

Arrasate, Bergara, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza, Antzuola, Elgeta, Gatzaga, Aramaio.
• Tirada

Goiena Papera egubakoitzekoa:
19.200 ale/ejemplares

Gara
5.000 irakurle / lectores
Berria
2.000 irakurle / lectores

Xarmak eta
ordorikak
disko berriak

2011-10-28
egubakoitza
483. zenbakia
11. urtea
doanekoa
goiena.net

Xarmak saioa egingo
du bihar Eskoriatzan | 32

DebagoienDarrok Dioguna

Saskibaloi eskola bateratua Oñati,
Arrasate eta Bergarakoek | 28

Noticias de Gipuzkoa

Nazioarteko trikitilari onenak
domekan Oñatin | 31

kolon minbiziari
aurre hartuz
Bailara osora zabaldu dute kolon eta
ondeste minbizia goiz detektatzeko
kanpaina; oñatin hasi zuten iaz, eta oso
emaitza onak eman ditu | 4

1.000 irakurle / lectores
2011-09-02
egubakoitza
475. zenbakia
11. urtea
doanekoa
goiena.net

Danbakako irabazleak, Xarmak,
badihardu diskoa grabatzen | 33

Donostiako Orfeoia eta Bilboko Udal
Banda Oñatin hilaren 9an | 31

Lagina lagatzeko kutxak osasun
etxe guztietan jarri dituzte;
irudian, Aretxabaletako osasun
etxeko arduradun Clemente
Domingo agertzen da herritar
bati argibideak ematen.

SEAT
ALHAMBRA
BERRIA

2
3

orDu alDaketa

mikel
lezamiz | 6

mirari
altube | 6

Urtebete daroa zabalik Bergarako meskitak, eta pakistandarren kultura eta integrazio zentroa ere bada | 2

6 | xabier urtzelai
maialen madariaga | 16
23 | anJel bergaretxe
xabier zubizarreta | 40

asteko gaia 2 | debagoiena 4 | iritzia 6
elkarrizketa 8 | herriak 11 | kirola 28
kultura 31 | zure iragarkiak 35
telebista-irratia 36 | eskelak 36
ezkontzak 37 | non-zer 38

Nagusiendako etxebizitza
tutelatua Bergaran | 8

Jabier retegi | eusko
ohorezko lehendakaria

errepidea kale
bihurtuko dute

SUKALDEAK:
KALDEAK: ARRAS
ARRASATE: Udala Plaza z/g / 943 79 00 43
OÑATI: San Lorentzo 1 / 943 53 35 48

aitor
izagirre | 12

maite
plazaola | 17

oier
peñagarikako | 25

rosa
mondragon | 26

arrasateko Udalak, oinezkoei eta
bizikletei lehentasuna eman
guran, 1.135.000 euro bideratuko
ditu Takolo-goiru gunera | 11

xabier
zubizarreta | 40

Politikariekin eta herritarrekin gaur
inauguratuko dute eskoriatzako antzokia

Ramadan bukaerako
otoitzaldia egin zuten hainbat
lagunek joan den martitzenean.

iñaki peña | 6

|3

Hasi dira udaletarako hautagaiak
aurkezten | 'Herriak' saila

Labe
pirolitikoa
opari

gipuzkoako
pakistandarren
meskita, gurean

sinaDurak

Epeleko zabortegian azpiegitura
berriak eraikitzen | 2

"aurrera goaz, lehen
baino askoz ere
hobeto gaude"

Aretxabaletan, Txarapeako etxeetarako eskaintza berezia

asteko gaia 2 | debagoiena 4 | iritzia 6 |
elkarrizketa 8 | herriak 11 | kirola 28 |
kultura 31 | zure iragarkiak 35 |
telebista-irratia 36 | ezkontzak 37 |
eskelak 37 | non-zer 38

sinaDurak

"gaurko
gazteek
badituzte
balioak, baina
lidergoa
falta zaie"

DebagoienDarrok Dioguna

Gozatzeko
teknologia

neguko ordutegia estreinatuko dugu
domekan: goizeko hiruretan ordu
biak izango dira. ez ahaztu!

CIES 2015 / CIES año 2015

Jonan Fernandez | eusko Jaurlaritzako
bake eta bizikidetzarako idazkari nagusia
2015-01-23
egubakoitza
625. zenbakia
14. urtea
doakoa
goiena.eus

mankomunitate berriak bailara
osora zabalduko du sistema

DebagoienDarrok Dioguna

Aramaioko parrokoak egin zuen Aita
Santuaren bisitarako ereserkia | 9

Azaroaren 2an hasiko da Arrasaten
Gurasolandia ekimena | 12

atez ateko
sistemarekin,
urrian %92
birziklatu dute
antzuolan

Ekitaldi ofiziala 13:00etan egingo dute, eta ate irekiak, arratsaldean | 22
SinaDurak

Juan Lizarralde
omenduko dute
Legazpiko
artzain
egunean

euskal
Pedalkadak
martxa bihar
igaroko da
bailaratik

"ezinezkoa zait
araban
diputatu
eta arrasaten
zinegotzi izatea"

kongorako
dirua batzeko
elkartasun Jaia
egingo dute
gaur antzuolan

oñatiko
artzainak 85
urte ditu | 5

espainiako itzuliaren
"inposizioaren" aurka
dei egin dute | 4

itziar Lamarain | arabako
kultura, euskara eta kiroletako
foru-diputatua | 8

Pintxo-menua
egongo da, sei
eurotan | 25

Testamentuarekin argi! | 5
anaJe narbaiza
5 | Zebra-bidean
oihana elortza
betiko balioak | 15
miguel lazpiur
18 | Takoi garaiak
lukene igartua
'ahora' | 20
oier arantzabal
40 | Seminarioko eliza
agurne barruso

'

'- :

Erreportajea: emakume
musulmandarrak
Elkarrizketa: Jose
Antonio Altuna
Jaso Puntua etxean: 943 25 05 05

"Helburua
ez dugu
aldatu:
emakumea,
euskara eta kirola
batzea"

Oinezko bat Arrasate
pasealekuko zebra-bidea
gurutzatzen.

Moneta
sozialak
aztergai
nazioarteko
mintegian

|4

SEAT LEON ST X-PERIENCE

DISFRUTATU TEKNOLOGIAZ!

oihana Mata eta agurtzane
elkoro | udako zuzendaritza | 26

| debagoiena 2 | iritzia 5 | herritarrak 7 | herriak 10 | kirola 26 | kultura 31 | gazteak 33 | zure iragarkiak 34 | telebista-irratia 36 | ezkontzak 37 | eskelak 37 | non-zer 38

6

Egubakoitzeko Goiena papera
BALDINTZAK / Condiciones

Onartutako euskarriak / Soportes admitidos

Oharrak / Notas

Kontratazio arauak / Normas de contratación

CD, DVD, Pendrive

• Iragarki guztiak euskara hutsez izan beharko dira.
Los anuncios se publicarán íntegramente en euskara.

• GOIENAk bere gain hartzen du iragarkiak kaleratzeko eta leku arazoengatik
atzeratzeko eskubidea.
GOIENA se reserva el derecho de retrasar o alterar el emplazamiento de las
inserciones por falta de espacio.

Programak / Programas
Freehand, photoshop, indesing

Formatoak / Formatos

• Ez da fotolitorik onartuko.
No se admitirán fotolitos.
• Eginda datorren iragarkia: iragarkiaren kopia inprimatu batekin batera,
beharrezko argazki eta irudi guztiak ekarri beharko dira, baita erabilitako tipo guztiak ere.
Para los anuncios que lleguen hechos: junto con una prueba de impresión será imprescindible entregar todas las imágenes utilizadas en el
anuncio junto con la tipografía empleada.

Pdf, jpg, Tiff, Eps

• Iragarpen eskaerak GOIENAren eskuetan egon beharko dira kaleratu baino
10 egun lehenago.
La orden de inserción deberá entregarse en GOIENA, 10 días antes de su
publicación.
• Egubakoitzerako iragarkia Goienaren eskuetan egon behar da kaleratzen
den asteko asteazken eguerdia baino lehenago.
Los anuncios a publicar en la edición del viernes deben estar en manos de
Goiena antes del mediodia del miércoles de dicha semana.

• Prezio hauei BEZ-a gehitu behar zaie. (%21)
IVA no incluido. (21%)
• Iragarki bat ezabatu nahi baldin bada, agindua idatziz jaso beharko da irten
baino 48 ordu lehenago. Ezabaketa epez kanpo jasotzen badugu bezeroak
iragarkiaren prezioaren %25 ordaindu beharko du.
La anulación de cualquier inserción publicitaria deberá hacerse por escrito,
como mínimo 48 horas antes de su publicación; si la anulación llega fuera de
plazo el cliente tendrá que pagar el 25% del precio del anuncio.
• Iragarkiren batek, GOIENAren erruz, gaizki argitaratzeagatik eraginkortasuna galduko balu, hurrengo ale batean, behar bezala argitaratuz konponduko da akatsa.
Si por causas achacables a GOIENA alguna inserción publicitaria perdiese
efectividad, GOIENA se compromete a repetir la inserción correctamente la
semana siguiente.
• Publizitate tarifetan agertzen ez diren gehigarri berezietarako baldintzak
ateratzen diren unean erabakiko dira.
Las condiciones para los suplementos especiales no recogidas en las tarifas
de publicidad, se decidirán en el momento de su publicación.

7

KOMUNIKAZIO TALDEA

Puntua

Puntua
TARIFAK/ TARIFAS
Puntua: Puntua: 4.000 ale egubakoitzetan (ostiraletan) / 4.000 ejemplares los viernes.
Orrialde kopurua: 48 orrialde koloretan / Nº páginas: 48 a color.
Neurria / Medidas: zabalera /ancho 174mm x altuera/alto 245mm.

TARTEA/ESPACIO

NEURRIA/MEDIDA

TARIFA

Kontrazala /contraportada

zabalera/ancho 174mm x altuera/alto 245mm

460 €

Orri osoa /pág. entera

zabalera/ancho 174mm x altuera/alto 245mm

200 €

Bi orriko erreportajea

zabalera/ancho 174mm x altuera/alto 245mm

200 €

Babesletza aukerak kontsultatu

Oharrak / Notas
• Iragarkiaren neurriak: zabalera 174mm x altuera 245mm
Dimensiones del anuncio: ancho 174mm x alto 245mm
Koskekin (3 mm-koak): zabalera 180mm x altuera 251mm.
Con sangrado (3 mm. por lado): ancho 180mm x alto 251mm

Prezioari BEZ-a gehitu behar zaio (%21). IVA no incluido (21%).
9

KOMUNIKAZIO TALDEA

Goiena telebista

Goiena telebista
EZAUGARRIAK/ CARACTERÍSTICAS

PUBLIZITATE TARTEAK
Spot paseak / Pases spot
Prime time 19:45-24:00
3 pase/ 3 pases
7 egun / días
14 egun / días
21 egun / días
30 egun / días
60 egun / días
90 egun / días
180 egun / días

• Emanaldi ordutegia / Horario emisión
10”
27e
189
378
539
729
1.375
1.945
3.400

20”
31e
217
434
618
837
1.581
2.232
3.900

25”
30”
45”
37e
48e
58e
238
259
336
476
518
672
678
738
958
918
999
1.296
1.735
1.887
2.448
2.450
2.664
3.456
4.285
4.660
6.050
3 pase egunean PT

60”
79e
406
812
1.157
1.565
2.955
4.175
7.300

90”
553
1.100
1.576
2.135
4.030
5.690
9.955

13:30-24:00
Emanaldi orduetatik kanpo bouclé publizitarioa ematen dugu: teletestua.
Fuera de las horas de emisión, se emite un bucle publicitario: teletexto.
• Herriak / Municipios
Arrasate, Bergara, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza, Antzola, Elgeta, Gatzaga eta Aramaio
• Biztanleak/ habitantes
63.000
• Hedapena / Difusión
• LTD bitartez Debagoiena osoan/Mediante TDT en todo Debagoiena
• Euskaltelen zuntz optiko bitartez Euskal Herri osoan/ Mediante fibra optica de Euskaltel en
toda Euskal Herria.
• Hizkuntza / Idioma
Euskara hutsean/Integramente en Euskara.

• CIES datuak 2015 /Datos CIES 2015
• 5.000 ikus-entzule Debagoienean eta 7.000 Gipuzkoan.
5.000 telespectadores en el Alto Deba y 7.000 en Gipuzkoa.

Gaininpresioak paseak /Sobreimpresión pases
Paseak

10”

Produkzioa / Producción

35 €

Spota 30” / spot 30”
Gaininpresioa / Sobreimpresión

375 €*
50 €

* Gaininpresioaren neurriak 1024x125pixel / Medidas de la sobreimpresión 1024x125 pixel.

* Bi asteko emisioa doan / Dos semanas de emisión gratis.
Spotetan aukera zabala, kontsultatu. / Consulta nuestra
amplia oferta en spots.

Onartzen diren formatuak /

Oharrak

Formatos admitidos

Notas

Artxibo digitalak:
• Hainbat formatu digital onartzen dira. Hobesten direnak: AVI, MOV, MP4

• Iragarki guztiak euskara hutsez izan beharko
dira. Los anuncios se emitirán integramente en
euskara.

• Iragarkiak FTP, Webtransfer, Dropbox...
bitartez jaso ahal izango dira.

• Prezio hauei BEZ-a gehitu behar zaie (%21).
IVA no incluido (21%).

11

KOMUNIKAZIO TALDEA

Goiena.eus

Goiena.eus
PUBLIZITATE TARTEAK
EGUNAK

7 egun
14 egun
21 egun
28 egun

ORRI G
GUZTIETAN

SARRERA ORRIAN

728 x 90 px

220 x 90 px

300 x 250 px

970x90 px

390 x 90 px

257 €
463 €
655 €
771 €

196 €
353 €
500 €
588 €

185 €
333 €
472 €
555 €

410 €
700 €
925 €
1.020 €

136 €
245 €
347 €
408 €

728 x 90 px

234 x 90 px

goiena.eus-eko bideotan spotak ematea /insertar spots en los videos de goiena.eus
Spotaren emisioa bideoetan (4,5 bideotan egunero)/ emisión del spot en los videos

75 €
390 x 90 px

Banner produkzioa / Producción banner
Gif formatua

75 €

EZAUGARRIAK

Goiena.eus 2015ean
%30 gora

BALDINTZAK
Oharrak / Notas
• Iragarki guztiak euskaraz izan beharko dira.
Los anuncios serán integramente en euskera.

Goiena.eus un sube
un30% en 2015

• Iragarki bat ezabatu nahi baldin bada, agindua idatziz jaso beharko
da irten baino 48 ordu lehenago. Epez kanpoko ezabaketarik ez da
onartuko.
La anulación de cualquier banner deberá hacerse por escrito, como
mínimo 48 horas antes de su emisión; no se admiten anulaciones fuera
de este plazo.

5.400

• Iragarpen eskaera eta originalak GOIENAren esku egon beharko dira
kaleratu baino 48 ordu lehenago.
El original del anuncio y su correspondiente orden de emisión deberán
depositarse en GOIENA 48 horas antes de su emisión.

erabiltzailetik gora egunero/
Más de 5.400 usuarios diarios

300 x 300 px

• Prezioei BEZa gehitu behar zaie (%21).
IVA no incluido (21%).

13

KOMUNIKAZIO TALDEA

Aurreztu.com

Aurreztu.com
EZAUGARRIAK / Características

Negozio baten jabea zara?
Eskaintza interesgarririk badaukazu?
Jar zaitez gurekin harremanetan eta
zehatz-mehatz azalduko dizugu zertan datzan.
Tel.: 943 250505
E-posta.: info@aurreztu.com

ESKAINTZAREN ZABALKUNDEA
GOIENA Papera: 20.000 ale ostiralero 29.000 irakurle astero.
GOIENA Telebista: Egunero eskaintzen berri emango da.
Goiena.eus: 5.400 bisita baino gehiago egunero.
Facebook eta Twitter-en ere bagaude.

15

KOMUNIKAZIO TALDEA

Sustatu.eus

Sustatu.eus
PUBLIZITATE TARTEAK
EGUNAK

7 egun
14 egun
21 egun
28 egun

SARRERA ORRIAN
S

ALBISTEEN BARRUAN

990x90 px (1)

234x60 px

468x60 px

300x250 px

990x90 px (1)

288 €
518 €
734 €
864 €

185 €
333 €
472 €
555 €

155 €
279 €
395 €
465 €

221 €
398 €
564 €
663 €

201 €
362 €
513 €
603 €

234x60 px 468x60 px
129 €
232 €
329 €
387 €

108 €
194 €
275 €
324 €

990 x 90 px

300x250 px
155 €
279 €
395 €
465 €

234 x 60 px

(1) 728 x 90 pixel neurrikoa hemen kokatzea onartzen dute.

468 x 60 px

Banner produkzioa / Producción banner
Fijoa / Fijo
Mugimenduzkoa / Con movimiento

105 €
155 €
* Beste aukera batzuetarako kontsulta egin
300 x 250 px

EZAUGARRIAK

BALDINTZAK

2.000

Oharrak / Notas

bisitatik gora egunero

• Iragarki guztiak euskaraz izan beharko dira.
Los anuncios serán integramente en euskera.
• Iragarki bat ezabatu nahi baldin bada, agindua idatziz jaso beharko
da irten baino 48 ordu lehenago. Epez kanpoko ezabaketarik ez da
onartuko.
La anulación de cualquier banner deberá hacerse por escrito, como
mínimo 48 horas antes de su emisión; no se admiten anulaciones fuera
de este plazo.
• Iragarpen eskaera eta originalak GOIENAren esku egon beharko dira
kaleratu baino 48 ordu lehenago.
El original del anuncio y su correspondiente orden de emisión deberán
depositarse en GOIENA 48 horas antes de su emisión.
• Prezioei BEZa gehitu behar zaie (%21).
IVA no incluido (21%).

17

KOMUNIKAZIO TALDEA

Arrasate Irratia

Arrasate Irratia
PUBLIZITATE TARTEAK
Kuñak / Cuñas 20”
112 €
200 €
380 €
715 €
1.010 €
1.880 €

14 pase - 2 pase eguneko (Astebete)
28 pase - 2 pase eguneko (2 aste)
56 pase - 2 pase eguneko (Hilabete)
112 pase - 2 pase eguneko (2 Hilabete)
168 pase - 2 pase eguneko (3 Hilabete)
336 pase - 2 pase eguneko (6 Hilabete)

Mikrosaioak /Microespacios

Pase 1

4 pase

Kuñaren ekoizpena /Producción de la cuña

5 min
10 min
15 min

52 €
93 €
130 €

165 €
278 €
365 €

50 €

BALDINTZAK
Onartzen diren euskarriak / Soportes admitidos
CD eta MP3

Oharrak / Notas
• Iragarki guztiak euskaraz izan beharko dira.
Los anuncios se emitirán integramente en euskara.
• Iragarpen eskaera eta originalak GOIENAren esku egon beharko
dira kaleratu baino 48 ordu lehenago.
El original de anuncio y su correspondiente orden de emisión
deberán depositarse en GOIENA 48 horas antes de su emisión.
• Arrasate Irratiak Kuña ekoiztu behar badu, testua aste beteko
aurreapenaz jaso beharko da.
En caso de que la producción de la cuña corra a cargo de Arrasate Irratia, el texto deberá recibirse con una semana de antelación.

Kontratazio arauak / Normas de contratación
• Iragarki bat ezabatu nahi baldin bada, agindua idatziz jaso beharko da irten baino 48 ordu lehenago. Epez
kanpoko ezabaketarik ez da onartuko.
La anulación de cualquier cuña publicitaria deberá hacerse por escrito, como mínimo 48 horas antes de su emisión; no se admiten anulaciones fuera de plazo.
• Iragarkiren batek, GOIENAren erruz, gaizki emititzeagatik eraginkortasuna galduko balu, behar bezala emitituz
konponduko da akatsa.
Si por causas achacables a GOIENA alguna cuña perdiese efectividad, GOIENA se compromete a repetir la emisión.
• Publizitate tarifetan agertzen ez diren programa berezietarako baldintzak ateratzen diren unean erabakiko dira.
Las condiciones para los programas especiales no recogidos en las tarifas, se decidirán en el momento de su
publicación.
• Prezio hauei BEZa gehitu behar zaie (%21).
IVA no incluido (21%).

19

KOMUNIKAZIO TALDEA

Beste produktu batzuk

Beste produktu batzuk

goienagida“
• Gida osatua, eguneratua eta erabilgarriena.
La guía más completa, actualizada y utilizada.
• Zure herriko denda eta enpresen telefono gida
Guia de telefonos de tiendas y empresas.

goiena.eus/gida

OSATUAGOA, BERRITUA, HOBEA

WWW.GOIENA.EUS/GIDA
Sarean, mugikorretan, tabletetan eta paperean

ARRASATE ARETXABALETA
ESKORIATZA LEINTZ GATZAGA
ARAMAIO OÑATI BERGARA
ANTZUOLA ELGETA

WEBGUNEAK

• Gurasoen premiak asetzeko gunea.
Web para satisfacer las necesidades de los padres.
• Egunero albisteak eta astero artikulu interesgarriak.
Noticias diarias y articulos de interés semanales.
• Goienak eta Txatxilipurdik sortua.
Creado por Goiena y Txatxilipurdi.

• Web gune bat diseinatzen lagunduko dizugu.
Te ayudaremos a diseñar un sitio web.
• Web gune erabilgarria eta ekonomikoa.
Un sitio web manejable y económico.

guraso.com

21

KOMUNIKAZIO TALDEA

ARRASATE
Otalora Lizentziaduna 31.
20500 Arrasate

Tel.: 943 25 05 05
Faxa: 943 25 05 09
publi@goiena.eus
www.goiena.eus