You are on page 1of 19

Bahasa Melayu

TAABAHASA
Ayat Susunan Biasa
dan
Ayat Songsang
05/05/15

RPS

Pecahan Tajuk
Ayat susunan biasa
Ayat susunan songsang
Jenis-jenis ayat susunan songsang
Latihan pengukuhan

05/05/15

RPS

Susunan Ayat
Ayat tunggal dibina oleh dua konstituen:
Subjek
Predikat
Ayat tunggal mempunyai dua bentuk susunan:
i) susunan biasa
ii) sussunan songsang

05/05/15

RPS

Ayat Susunan Biasa


Ayat susunan biasa
bagi ayat tunggal,
kedudukan subjek
adalah di hadapan
predikat.

05/05/15

Subjek

RPS

Predikat

Contoh Ayat Susunan Biasa


Subjek

Predikat

Seorang pelukis

telah memenangi hadiah itu.

Kebanyakan calon

tidak memahami soalannya.

Beberapa buah
bangunan

musnah dalam kebakaran itu.

Semua pelajar kelas itu berjaya dalam peperiksaan itu.

05/05/15

RPS

Ayat Susunan Songsang


Ayat susunan
songsang ialah ayat
yang telah
melalui proses
pendepanan predikat.

Predikat Subjek

Unsur yang
dikedepankan itulah
yang hendak diberi
penegasan
05/05/15

RPS

2 jenis pedepanan predikat


1. Pendepanan seluruh predikat
2. Pendepanan sebahagian daripada
predikat

05/05/15

RPS

1. Pendepanan Seluruh Predikat


Seluruh predikat dalam ayat dibawa ke hadapan
mendahului subjek.

Subjek
Perangainya

Predikat
Baik sungguh

05/05/15

Predikat
baik sungguh.

Subjek
perangainya.

RPS

Contoh : Pendepanan Seluruh Predikat


Susunan biasa
Pelajar itu sangat rajin.

Susunan songsang
Sangat rajin pelajar itu.

Rasa buah itu enak


sekali.

Enak sekali rasa buah


itu.

Pegawai itu masih belum Masih belum sampai


sampai.
pegawai itu.
Razak sungguh bernasib Sungguh bernasib baik
baik.
Razak.
Pendaki itu berjaya juga
akhirnya.
05/05/15

Berjaya juga akhirnya


pendaki itu.
RPS

2. Pendepanan Sebahagian Predikat


Predikat boleh mengalami pendepanan
secara berasingan:
a) Pendepanan frasa kerja
b) Pendepanan frasa adjektif
c) Pendepanan frasa sendi nama

05/05/15

RPS

10

a) Pendepanan frasa kerja


Pendepanan kata kerja sahaja:
i) Kanak-kanak itu berkejar-kejaran di
padang.
Berkejar-kejaran kanak-kanak itu di
padang.
ii) Ayah bekerja setiap hari.
Bekerja ayah setiap hari.
iii) Bayi itu menangis setiap malam.
Menangis bayi itu setiap malam.
05/05/15

RPS

11

a) Pendepanan frasa kerja


Pendepanan kata kerja dengan objek:
i) Dia membaca buku di pusat sumber.
Membaca buku dia di pusat sumber.
ii) Budak-budak itu kena pukul kelmarin.
Kena pukul budak-budak itu kelmarin.
iii) Sampah sarap itu dibakar oleh ibu.
Dibakar oleh ibu sampah sarap itu.
05/05/15

RPS

12

a) Pendepanan frasa kerja


Pendepanan kata bantu dengan kata kerja:
i) Budak-budak itu masih bermain.
Masih bermain budak-budak itu.
ii) Ramli belum sampai ke sekolah.
Belum sampai Ramli ke sekolah.
iii) Mereka akan pergi ke Melaka esok.
Akan pergi mereka ke Melaka esok.
05/05/15

RPS

13

b) Pendepanan frasa adjektif


i) Dia sakit pada masa itu.
Sakit dia pada masa itu.
ii) Pesakit itu lumpuh dengan tiba-tiba.
Lumpuh pesakit itu dengan tiba-tiba.
iii) Badannya lesu sepanjang masa.
Lesu badannya sepanjang masa.
05/05/15

RPS

14

c) Pendepanan frasa sendi nama


1. Frasa sendi nama sebagai predikat
Hadiah itu untuk ibu.
Untuk ibu hadiah itu
2. Frasa sendi nama sbg. keterangan
dalam predikat
Saya berpegang pada janji.
Pada janji saya berpegang.
05/05/15

RPS

15

Latihan Pengukuhan
(a) Tukarkan ayat susunan biasa di bawah kepada ayat
susunan songsang.
1. Dia pergi ke Pulau Langkawi petang kelmarin.
2. Mereka bekerja dari pukul 8.00 pagi hingga pukul 4.00
petang.
3. Cikgu Rosmah mengajar Bahasa Melayu kepada pelajar
Tingkatan Lima Mawar.
4. Anak kucing kakak saya comel sungguh.
5. Pengetua yang baru pindah ke sekolah itu masih muda.
6. Lelaki yang berbaju merah itu guru sekolah ini yang baru tiba.

05/05/15

RPS

16

Latihan Pengukuhan
(b) Tukarkan ayat susunan songsang di bawah ini
kepada ayat susunan biasa.
1. Rajin sungguh budak itu membersihkan kawasan
rumahnya.
2. Sudah satu minggu dia tidak datang ke sekolah.
3. Sayang sungguh kawan kawannya kepada Jasmin.
4. Dengan cermatnya, dia memandu kereta baru itu.
5. Sudah pukul 12.00 dia sampai di sini malam tadi.
6. Ditulis oleh pelajar itu karangannya dalam tulisan jawi.

05/05/15

RPS

17

Latihan Pengukuhan
(c) Tukarkan ayat susunan biasa di bawah ini kepada
ayat susunan songsang
1. Nama adik kamu yang belajar di sekolah itu siapa?
2. Abangnya Encik Zainal mana?
3. Zarina mempelajari tatabahasa?
4. Julaihi berasal dari Sarawak?
5. Hadiah yang baru dibeli Salmah itu untuk siapa?
6. Pelancong-pelancong dari Sabah tiba dari Pulau
Langkawi bila?
05/05/15

RPS

18

SEKIAN
TERIMA KASIH

05/05/15

RPS

19