You are on page 1of 10

Μουσική και Χορός στο Κεράσοβο : Αύγουστος 2015

στο Κεράσοβο : Αύγουστος 2015 Σεμινάριο Σεμινάριο

Σεμινάριο

Σεμινάριο Παραδοσιακού Τραγουδιού :

" Πολυφωνίες της Ελλάδας'

α!ό την Ξανθούλα Ντακοβάνου συνοδεία :Ταξιάρχης Βασιλάκος

Σεμινάριο Παραδοσιακά Κρουστά και Ελληνικοί Ρυθμοί

α!ό τον Λευτέρη Γρηγορίου

Ημερομηνίες

3-7 Αυγούστου 2015 (20 ώρες μαθήματος)

Παρουσίαση : συναυλία 9 Αυγούστου

8-9 Αυγούστου 2015 (10 ώρες μαθήματος)

Παρουσίαση : συναυλία 9 Αυγούστου

Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού :

Η Συλλογική Μνήμη

α!ό τον Ταξιάρχη Βασιλάκο

Σεμινάριο Παραδοσιακού χορού :

Η Βορειοδυτική Ελλάδα α!ό τον Αντρέα Σεγδίτσα

10-14 Αυγούστου 2015 (12,5 ώρες μαθήματος)

Παρουσίαση : 14 Αυγούστου

10-14 Αυγούστου 2015 (15 ώρες μαθήματος)

Παρουσίαση : 14 Αυγούστου

Συναυλία : 9 Αυγούστου 2015 :

Με τη χορωδία του χωριού και τους Ξανθούλα Ντακοβάνου, Ταξιάρχη Βασιλάκο , Λευτέρη Γρηγορίου και τα σεμινάρια τραγουδιού και κρουστών, καθώς και την ορχήστρα του Νίκου Φιλι!!ίδη!!!

Βραδυά χορού : 14 Αυγούστου 2015 :

Με τους χορευτές του χωριού ,

τον Αντρέα Σεγδίτσα και το εργαστήρι !αραδοσιακών χορών και τον Ταξιάρχη Βασιλάκο και το εργαστήρι σύγχρονου χορού

Σεμινάριο Παραδοσιακού Τραγουδιού

Πολυφωνίες της Ελλάδας :

Ή!ειρος, Μακεδονία , Grecia Salentina

α!ό την Ξανθούλα Ντακοβάνου 3-7" Αυγούστου 2015, Αγία Παρασκευή ( Κεράσοβο) Κόνιτσας

!"# $%& '"()*+ ,-) $% .-,(/+&0- 12 $%& Grecia Salentina, τραγουδώντας με

μια , δύο ή τρεις φωνές , στο

σεμινάριο αυτό θα εξερευνήσουμε

τις ελληνικές !ολυφωνίες .

Η Ή!ειρος είναι η μόνη !εριοχή της

Ελλάδας ό !ου συναντάμε !ραγματική

! ολυφωνία . Πρόκειται για μεικτή

!ολυφωνία , τραγουδισμένη a cappella

για τρείς ή τέσσερεις φωνές, α!ό

ομάδες 6 - 8 ατόμων . Μέσα α ! ό

ξενιτιάς ,

μοιρολόγια αλλά και χορευτικά τραγούδια των βουνών της Η!είρου, σ' αυτό το σεμινάριο

θα ε!ικεντρωθούμε στη τυ!ική !εντατονική !ολυφωνία της !εριοχής. Θα εξερευνήσουμε

ε ! ίσης γυναικείες διφωνίες α ! ό την ! εριοχή της Δράμας , ! ου τραγουδιούνται

!αραδοσιακά α!ό όμιλο γυναικών με συνοδεία γκάιντας. Τέλος, θα μεταναστεύσουμε στη

' Μεγάλη Ελλάδα', για να !άρουμε μια γεύση α!ό τα γκρεκάνικα, τραγουδισμένα για μια ή

δύο φωνές α!ό τους ελληνόφωνους !ληθυσμούς της Κάτω Ιταλίας.

! ληθυσμούς της Κάτω Ιταλίας . τραγούδια αγά ! ης , # ράρια : "

τραγούδια

αγά ! ης ,

#ράρια : " 15h-19h καθημερινά (20 ώρες μαθήματος)

Συναυλία :

Στο τέλος του σεμιναρίου, θα !αρουσιάσουμε μέρος της δουλειάς μας στο κοινό στην

!λατεία του χωριού , την Κυριακή 9 Αυγούστου, μαζί με τη χορωδία του χωριού και την

!αραδοσιακή ορχήστρα του Νίκου Φιλι!!ίδη.

Συμμετοχή : 100 ευρώ

Πληροφορίες - Εγγραφές :

Ξανθούλα Ντακοβάνου dxanthoula@hotmail.com 6934795926

https://www.facebook.com/xanthoula.dakovanou

Ξανθούλα Ντακοβάνου Η Ξανθούλα Ντακοβάνου είναι τραγουδίστρια ,

Ξανθούλα Ντακοβάνου

Η Ξανθούλα Ντακοβάνου είναι τραγουδίστρια , συνθέτης και στιχουργός με διεθνή δισκογραφία στο χώρο των μουσικών

της

ιδιαίτερο

ενδιαφέρον για τη νέα δημιουργία στις

μουσικές !αραδόσεις του κόσμου. Μελέτησε !αραδοσιακό τραγούδι στο Μουσείο Λαικών Οργάνων και με τη Μάρθα Φριντζήλα,

βουλγάρικες φωνητικές τεχνικές με την Tzvetanka Varimezov, οθωμανικό τραγούδι με τον Ahmet Erdogdular; ευρω!αικό ρε!ερτόριο μεσαιωνικής μουσικής (Centre de Musique Médievalle de Paris), και βυζαντινό ρε!ερτόριο με

τη λιβανέζα αδελφή Marie Keyrouz στο Παρίσι και με το Σ !ύρο Παυλάκη στην Αθήνα . Μεταξύ Παρισίου και Αθηνών α!ό το 2005, συμμετέχει σε μουσικά σύνολα σε Ελλάδα και Γαλλία - “ Χαονία” (Πολυφωνίες ελλαδικού χώρου), “Εύδουσιν” ( συνθέσεις του Παντελή

Παυλίδη , σε αρχαία λυρική !οίηση ), “Maliétès” (μουσικές Ελλάδας-Τουρκίας , Strasbourg), “Les Jardins de Courtoisie” (σύνολο Μεσαιωνικής Μουσικής , Lyon) “Comptines de Miel et de Pistache” ( μουσικές της Aνατολικής Mεσογείου, Paris) και ιδρύει τα μουσικά σύνολα Trio Tzane ( Πολυφωνίες των Βαλκανίων) και Anassa ( νεο - !αραδοσιακές συνθέσεις !άνω στις

μουσικές !αραδόσεις Ελλάδας και Ινδίας) στο Παρίσι . Έχει τραγουδήσει σε φεστιβάλ και συναυλίες σε Ελλάδα , Γαλλία , Ισ ! ανία , Ιρλανδία, Τουρκία , Βουλγαρία και Ισραήλ , μεταξύ άλλων στο Théatre du Châtelet, το

θέατρο της Unesco στο Παρίσι , τη Ρωμαική Αγορά Αθηνών κ .α. Έχει συμμετάσχει σε εκ !ομ !ές στην ελληνική και γαλλική τηλεόραση ( ΕΤ 2, ΕΤ 3 la boîte à musique de J.F.Zygel) και το ραδιόφωνο σε Ελλάδα ( KOSMOS, Τρίτο Πρόγραμμα ), Γαλλία (France Musique, France

Inter, RFI, France 2), Τουρκία και Βουλγαρία . Δισκογραφία

! αραδόσεων των

Βαλκανίων και

Ανατολικής Μεσογείου , και

$

Π ΡΟΣ !ΠΙΚΗ :

2015

Xanthoula Dakovanou et l'ensemble Anassa - La Dame et la Barque - Η Κυρά κι η Βάρκα, $$$ UVM, Paris,

· TRIO TZANE – Gaitani, Naive, Paris, 2010

Σ ΥΜΜΕΤΟΧΕΣ : Mediterranean, A Sea for All (Original Soundtrack), Armand Amar, ParisLong Distance, 2014

· Π ΑΝΤΕΛΗΣ Π ΑΥΛΙΔΗΣ , Εύδουσιν, Melissa, Θεσσαλονίκη , 2010

· COMPTINES DE MIEL ET DE PISTACHE, Didier Jeunesse, Paris, 2009

· PALYRRIA, Electrifying Nature, Cantini, Aθήνα , 2009

· YARON PEER, Orian, Magda, Tel Aviv, 2007

· Φ!ΝΕΣ ΤΗΣ Π ΕΤΡΑΣ , Ά!ειρος, A θήνα , 2004

Φιλμογραφία

- Τραγούδι για το ντοκυμαντέρ του Yann Arthus-Bertrand "Méditerrannée, Notre Mer à tous", Μουσική Armand

Amar, Τηλεο!τικό κανάλι France 2, 2014

- Τραγούδι για την !αιδική σειρά κινουμένων σχεδίων "Mouk", τηλεο !τικό κανάλι TV5, Γαλλία , 2012

Σεμινάριο Παραδοσιακά Κρουστά και Ελληνικοί Ρυθμοί

με το Λευτέρη Γρηγορίου

Ρυθμοί με το Λευτέρη Γρηγορίου " 8-9 " Αυγούστου 2015 " Αγία

" 8-9"Αυγούστου 2015 " Αγία Παρασκεύή " ( Κεράσοβο) Κόνιτσας"

Το σεμινάριο θα ε!ικεντρωθεί στους !ολυ ενδιαφέροντες και σύνθετους

Ελληνικούς και Βαλκανικούς

ρυθμούς "κυρίως στο Νταούλι και το τουμ !ελέκι αλλά και στο

Η!ειρώτικο Ντέφι. Ό !οιος έχει ήδη δικό του όργανο ας το φέρει. Ό !οιος θέλει να

διασφαλίσει όργανο α!ό εμας ας το δηλώσει με την εγγραφή του ώστε να φέρουμε ε!αρκή αριθμό!!

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλα τα ε!ί!εδα . Θα υ!άρχουν !αραλλαγές τόσο για

αρχάριους όσο και για !ροχωρημένους.

#ράρια : Σάββατο 8 Αυγούστου 11.00-14.00 και 17.30-20,30 και Κυριακή 9 Αυγούστου 11.00-15.00 (10 ώρες μαθήματος)

Συναυλία :"

Στο τέλος του σεμιναρίου, θα συμμετέχουμε σε μια γιορτή-συναυλία, στην !λατεία του χωριού , την Κυριακή 9 Αυγούστου, μαζί με τη χορωδία του χωριού , το σεμινάριο τραγουδιού και την !αραδοσιακή η !ειρώτικη ζυγιά του Νίκου Φιλι!!ίδη.

Συμμετοχή : 50 ευρώ

Πληροφορίες - Εγγραφές :

Λευτέρης Γρηγορίου 0030 6936 599 041 lgrigoriou@gmail.com

Λευτέρης Γρηγορίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Σ !ούδασε Αρμονία και Σύνθεση , αρχικά με τον Γ . Ιωαννίδη και στη συνέχεια με υ!οτροφία στο Ανώντατο #δείο Παρισίου CNSMP

και στο Πανε !ιστήμιο Paris VIII. Εζησε στο Παρίσι ως το 1994, εργαζόμενος ως μουσικός. Παράλληλα , μελέτησε !αραδοσιακά κρουστά διαφόρων !αραδόσεων (zarb, darbouka, congas, djembe…) στη

Γαλλία , στην Κούβα και στη Δυτική Αφρική. Γυρνώντας στην Ελλάδα, εμβαθύνει στη μελέτη !αραδοσιακών κρουστών και !νευστών ( νταούλι,

τουμ !ερλέκι, γκάιντα και τσαμ!ούνα ), ταξιδέυοντας και ηχογραφώντας αυθεντικούς οργανο !αίχτες α!ό την Ελλάδα και τη Μεσόγειο ( Βουλγαρία , Τουρκία ,

Αίγυ!τος, Μαρόκο ). Έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με την Κρητική μουσική , κι έχει συνεργαστεί ε!ανειλλημένα σε συναυλίες και γάμους με κρητικούς μουσικούς ό !ως

οι Ψαραντώντης , Αντώνης Φραγκάκης, Μιχάλης Τζουγακάκης κ .α. Α!ό το 2010 έχει δημιουργήσει το σύνολο κρουστών 'Global Daoulia" με το ο !οίο διοργανώνει συναυλίες και street events.

συναυλίες και street events. http://youtu.be/Jdd1ApgHX0U?list=UUsPwq-n-MKSZ4JFScNZTHdQ

Εκτός α!ό το δικό του μουσικό σχήμα - Τα Κρουστά της Τάκη , το ο !οίο α!οτέλεσε για !ολλά χρόνια την κύρια καλλιτεχνική του έκφραση , έχει συνεργαστεί δισκογραφικά ή σε συναυλίες με !ολλούς γνωστούς καλλιτέχνες ό !ως οι Ψαραντώνης , Omar Faruk Tekbilek, Ross Daly, Χαîνηδες, St. Yankoulov, Moussa Oulare, Babara Bangoura etc. Το 2004

συνεργάστηκε με τον" Pierre Caillou στην οργάνωση της !ομ !ής κρουστών για την τελετή έναρξης των !αραολυμ!ιακών αγώνων στη Αθήνα , ό !ου συμμετείχε ως σολίστ.

Α!ό το 1995 διδάσκει !αραδοσιακά ελληνικά και αφρικάνικα κρουστά στη σχολή του, ! ου

ήταν !αλιότερα στην οδό Τάκη στου Ψυρρή και " !ρόσφατα μεταφέρθηκε στον Κεραμεικό, στην Αθήνα .

Σεμινάριο Σύγχρονου Χορού :

Τεχνική και Δημιουργία , γύρω α!ό τη συλλογική μνήμη

α!ό τον Ταξιάρχη Βασιλάκο

10-14 " Αυγούστου 2015 " , Αγία Παρασκευή ( Κεράσοβο) Κονίτσης

Σ ' αυτό το σεμινάριο θα εμ !νευστούμε α!ό το !εριεχόμενο της συλλογικής μνήμης για να χορογραφήσουμε . Κατά τη διάρκεια της !ρώτης ώρας του καθημερινού

μαθήματος, θα !ροσεγγίσουμε τεχνικές σύγχρονου χορού, αλλά και μ !αλέτου και

μοντέρνου χορού !ου θα μας χρησιμεύσουν στη δημιουργία . Στη συνέχεια, θα εμ !νευστούμε α!ό την έκθεση με !αλιές φωτογραφίες του χωριού αλλά και α!ό το

υλικό !ου εκτίθεται στο λαογραφικό μουσείο , για να χορογραφήσουμε

αλληλε!ιδρώντας με αυτά τα στοιχεία. Το σεμινάριο !εριλαμβάνει 5 ημέρες άσκησης και !ειραματισμού ( τεχνική και δημιουργία ) και !αρουσίαση στο κοινό

) και ! αρουσίαση στο κοινό της δουλειάς της ομάδας , στην

της δουλειάς της ομάδας , στην

!λατεία του χωριού .

Το σεμινάριο α!ευθύνεται σε άτομα !ου είναι εξοικειωμένα με το σώμα

σε κατάσταση κίνησης :

ε!αγγελματίες ή ερασιτέχνες χορευτές.

#ράρια : 10.00 - 12.30 καθημερινά

(12,5 ώρες μαθήματος συνολικά)

Παρουσίαση στο κοινό :

Στο τέλος του εργαστηρίου, θα γίνει μια !αρουσίαση στο κοινό ,

στις 14 Αυγούστου, ό !ου θα !αρουσιαστεί η δουλειά μας καθώς και η δουλειά

του εργαστηρίου !αραδοσιακού χορού!

Κόστος συμμετοχής : 60 ευρώ

Πληροφορίες - Εγγραφές : Ταξιάρχης Βασιλάκος , 6938 30 95 54

Ταξιάρχης Βασιλάκος Ο Ταξιάρχης είναι χορευτής , χορογράφος

Ταξιάρχης Βασιλάκος

Ο Ταξιάρχης είναι χορευτής, χορογράφος και μουσικός.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη

Μάνδρα Αττικής, ! ου μοιάζει με το Κεράσοβο ( κτηνοτροφία, αγροτικές

εργασίες, ε!αφή με τη φύση ).

Σ !ούδασε ακκορντεόν και !ιάνο α!ό την !αιδική του ηλικία και

μετακόμισε στη συνέχεια στην

Αθήνα για να σ!ουδάσει στο Τμήμα

Μουσικολογίας του Πανε !ιστημίου Αθηνών α!' ό !ου και α!οφοίτησε . Γνωρίσε το χορό στα φοιτητικά του χρόνια , και

σ!ουδάσε χορό !αράλληλα με τη μουσική . Πήρε !τυχίο χορού α!ό την Κρατική

Σχολή Χορού το 2005 με Άριστα, και λίγο αργότερα μετακομίσε στο Παρίσι ως υ!ότροφος του ΙΚΥ για να συνεχίσει τις σ!ουδές του στο σύγχρονο και τον

κλασσικό χορό . Εκεί γνώρισε τους μεγάλους δασκάλους Wilfride Piollet και Jean

Guizerix, !ου τον βοήθησαν να κάνει τη γεφύρωση ανάμεσα στον !αραδοσιακό

ελληνικό χορό και τον ευρω!αικό χορό . Στη συνέχεια, δημιούργησε δικές του χορογραφίες !ου !αρουσιάστηκαν στη Γαλλία και στην Ελλάδα : Αγά!η μου -

σόλο (2009), Το ζειμ !έκικο σήμερα - σόλο (2011), All is One - έργο για 5 χορευτές και

μουσικούς (2013), L'Emigrec - σόλο (2014). Χορεύει ε!ίσης και σε έργα άλλων χορογράφων , σε σκηνές και φεστιβάλ ανά την Ευρώ !η : Richard Alston, Αντώνης

Φονιαδάκης, Geraldine Amstrong, Haris Madafounis, Sandrine Robin κ .α.

#ς δάσκαλος , εκτός α!ό το !τυχίο της Κρατικής Σχολής Χορού είναι κάτοχος και του δι!λώματος διδασκαλείας Σύγχρονου Χορού του γαλλικού Centre National de la

Danse στο Παρίσι . Διδάσκει χορό σε ενήλικες, αλλά και σε !αιδιά.

Μ !ορείτε να δείτε α!οσ!άσματα α!ό το έργο "L'Emigrec", την τελευταία δημιουργία

του Ταξιάρχη Βασιλάκου στον εξής ιστότο !ο :

Σεμινάριο !αραδοσιακών ελληνικών χορών :

Η Βορειοδυτική Ελλάδα

α!ό τον Ανδρέα Σεγδίτσα

Σε αυτό το σεμινάριο !αραδοσιακών χορών , θα δανειστούμε τραγούδια α!ό όλη την Ελλάδα με σκο!ό την εξοικείωση όλων των συμμετεχόντων με τους ρυθμούς και την κινησεολογία της ελληνικής !αράδοσης. Σκο !ός μας θα είναι η αφιέρωση του μεγαλύτερου μέρους του χρόνου μας στους χορούς της Βορειο -Δυτικής Ελλάδας ό !ως η Ή!ειρος, η Φλώρινα κτλ . Το μάθημα α!ευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε !ροχωρημένους χορευτές, κι η διδασκαλεία θα έχει !αραλλαγές για όλα τα ε!ί!εδα της ομάδας .

όλα τα ε ! ί ! εδα της ομάδας . # ράρια : 11.00-13.00 και 17.30-19.30

#ράρια :

11.00-13.00 και 17.30-19.30 καθημερινά (15 ώρες μαθήματος)

Παρουσίαση στο κοινό :

Στο τέλος του εργαστηρίου, θα υ!άρξει μια !αρουσίαση της δουλειάς μας στο κοινό στις 14 Αυγούστου, στην !λατεία του χωριού , μαζί με την ομάδα του σύγχρονου χορού και τους χορευτές α!ό το Κεράσοβο!

Συμμετοχή : 70 ευρώ

Πληροφορίες - Εγγραφές : Αντρέας Σεγδίτσας

mastrokapelas@yahoo.gr , 6944 788 743

Ανδρέας Σεγδίτσας

Ανδρέας Σεγδίτσας Ο Αντρέας έμαθε να χορεύει ! αραδοσιακούς

Ο Αντρέας έμαθε να χορεύει !αραδοσιακούς χορούς στο Θέατρο της Δόρας Στράτου. Ξεκίνησε να διδάσκει !αραδοσιακούς χορούς στο στούντιο ' Ηχοβρύχιο ' κι έ !ειτα στο χώρο τέχνης ' Κρατήρας' στον Κεραμεικό. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο χώρο 'Baumstrasse' καθώς και στη σχολή χορού ' Ακτίνα', στην Αθήνα . Συνεργάζεται εδώ και !ολλά χρόνια με ομάδες χορού και θεάτρου διδάσκοντας !αραδοσιακή κινησιολογία , με το ' σχέδιο Νησολόγιο', αλλά και με το Μουσικό Χωριό στον Άγιο Λαυρέντιο κτλ .

Πρακτικές Πληροφορίες Στέγαση : Στο ξενοδοχείο του χωριού ,

Πρακτικές Πληροφορίες

Στέγαση :

Στο ξενοδοχείο του χωριού, ΄Κεράσοβο' 15 ευρώ / βραδυά σε δωμάτιο με

συγκάτοικο δίκλινο ή τρίκλινο

ή 30 ευρώ / βραδυά σε μονόκλινο

δωμάτιο με !ρωινό , και δυνατότητα

φαγητού στο ξενοδοχείο και το μεσημέρι

Εικόνες και !ληφορορίες για το χωριό :

Μεταφορά :

Από Γιάννενα με ΚΤΕΛ ως την Κόνιτσα (5-6 λεωφορεία την ημέρα , 1 ώρα δρόμος ) κι από 'κει στο Κεράσοβο με ταξί ή άλλο αυτοκίνητο (30 λεπτά δρόμος ).

Χρήσιμα τηλέφωνα :

Κτελ Ιωαννίνων www.ktelioannina.gr " / 0030 26510 25014, 27442 et 26211

Σταθμός ΚΤΕΛ Αθηνών Κηφισού 0030 210 5129363

Σταθμός ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης 0030 2310 5954442