You are on page 1of 2

NAMA

:________________________________________________

KELAS

:________________________________________________

Namakan ataupun nyatakan fungsi alat serta bahan di bawah.

Alat dan Bahan

Fungsi

Gunting dan pisau

Untuk memotong

____________________

Untuk mengukur

Pen penanda dan pensel ____________________________________


____________________________________
Melekatkan satu bahan dengan bahan yang
____________________

lain.
____________________________________
___________________________________

Lidi dan surat khabar

___________________________________
___________________________________
___________________________________

____________________
____________________

Membuat kerangka dan badan jambatan.

NAMA

:________________________________________________

KELAS

:________________________________________________

Namakan ataupun nyatakan fungsi alat serta bahan di bawah.

Alat dan Bahan

Fungsi

Gunting dan pisau

Untuk memotong

____________________

Untuk mengukur

Pen penanda dan pensel ____________________________________


____________________________________
Melekatkan satu bahan dengan bahan yang
____________________

lain.
____________________________________
___________________________________

Lidi dan surat khabar

___________________________________
___________________________________
___________________________________

____________________
____________________

Membuat kerangka dan badan jambatan.