You are on page 1of 4

Més x S@rrià

Més x S @ rrià Sarrià de Ter Butlletí del PSC de Sarrià de Ter. Gener
Sarrià de Ter
Sarrià de Ter

Butlletí del PSC de Sarrià de Ter. Gener 2010. Número 8

sarriadeter@socialistes.cat

2009, un any SENSE PRESSUPOST 30 anys d’Ajuntaments DEMOCRÀTICS El TGV i els 8 CARRILS, una REALITAT INCÒMODE, un PROJECTE CONJUNT Les 7 PROPOSTES DEL PSC per al FEIL 2010 El CORO i la BIBLIOTECA, oberts tot l’estiu

En clau d’humor

Més x S @ rrià Sarrià de Ter Butlletí del PSC de Sarrià de Ter. Gener

TGV i AP-7

Dos projectes que han d’anar junts

Fa mesos que a base de barrinades ens perfo- ren les entranyes per fer passar, també per casa nostra, el TGV. El túnel de Sarrià de Ter va prenent forma, i amb ell, les sortides d’emergència que té al llarg del seu traçat, una d’elles a la plaça de Can Nadal, a Sarrià de Dalt. Amb la construcció de la sortida d’emergència caldrà reurbanitzar la plaça, un projecte que s’està elaborant i que pa- garà Adif. Des del PSC de Sarrià de Ter pensem, però, que la reurbanització de la plaça de Can Nadal s’ha de fer tenint molt en compte el projecte dels 8 carrils de l’AP7 i la seva afectació, ja no només sobre la pròpia plaça, sinó també sobre el carrer del Bosc i la carretera de Sarrià de Dalt, especialment a la pujada a l’escola i a l’església de Sant Pau. És per aquests motius que el PSC de Sarrià de Ter ha demanat que no s’avanci en la definició de la reurbanització del sector fins a conèixer amb detall el projecte dels 8 carrils. Ara és el moment per desviar la pujada de Sarrià de Dalt i alliberar- la d’un pilar al bell mig de la calçada!

La VEU del PORTAVEU

2009, un any sense pressupost

Han anat passant els mesos fins a esgotar-se el 2009 i, en un any, el govern municipal no haurà estat capaç de presentar una proposta de pressupost. L’any que deixem enrere serà, doncs, un any sense pressu- post municipal. Naturalment, la llei empara aquestes

un pressupost per aquest 2009? Ells ja respondran, però en qualsevol cas no han aprofitat les modificacions de crèdit per eixugar el dèficit que s’arrossega des del pressupost del 2008, tal i com vam proposar el PSC al mes de maig. D’aquesta manera, l’Ajuntament traslla-

situacions: quan un govern no és capaç d’aprovar -en el cas de Sarrià, ni tan sols presentar- un pressupost per a l’exercici vigent, es funciona amb el pressupost de l’any anterior. És a dir, aquest any l’Ajuntament ha funcionat amb els mateixos números que l’any 2008, a partir dels

da el dèficit al pressupost del 2010. Malgrat l’empara de la llei, no deixa de ser una anomalia que el govern actual no s’hagi dotat, per al 2009, del seu correspo- nent pressupost. I la crisi no pot ser una excusa! No ho ha estat per la majoria dels més de 900 municipis de

quals el govern ja ha fet 3 modificacions de crèdit. El govern municipal no ha volgut o no ha sabut fer

Catalunya

... de Sarrià de Ter?

Per què hauria de ser-ho per l’Ajuntament

30 anys d’Ajuntaments democràtics:

l’inici de la recuperació de la nostra independència

30 anys d’Ajuntaments democràtics: l’inici de la recuperació de la nostra independència 1979, les primeres eleccions

1979, les primeres eleccions municipals

El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les prime - res eleccions municipals després de la recupe - ració de la democràcia. Unes primeres eleccions que no ens van servir per escollir el nostre propi Ajuntament, però que ens van permetre iniciar el camí de la recuperació de la independència. El punt de partida perquè Sarrià de Ter i Salt recuperéssin la independència van ser aquelles eleccions municipals de fa 30 anys. Allò que la dictadura ens havia pres d’una manera tan dolorosa, el nostre Ajuntament i la nostra autonomia, només ens ho podia retornar la democràcia. I així va ser...

El Consell Municipal de Sarrià de Ter

En les eleccions municipals de principis d’abril de 1979, els i les sarrianenques votàrem el go - vern de la ciutat de Girona. A mitjans de maig, però, el govern municipal gironí va aprovar la creació del Consell Municipal de Sarrià de Ter, que es va constituir finalment a principis de juny de 1979, presidit per Just Maria Casero. Estava format per consellers sarrianencs escollits pels partits polítics en funció dels resultats obtinguts a les eleccions municipals del 1979 a Sarrià de Ter. El Consell Municipal va esdevenir a partir de llavors l’òrgan de gestió municipal i va ser l’embrió del nou Ajuntament, que no recupera - ríem fins a les eleccions municipals de 1983.

El Consell Municipal de Sarrià de Ter En les eleccions municipals de principis d’abril de 1979,
30 anys d’Ajuntaments democràtics: l’inici de la recuperació de la nostra independència 1979, les primeres eleccions

A totes i tots vosaltres, des del PSC de Sarrià de Ter, us volem agrair la vostra aportació a la recuperació de la independència i a la normalització democràtica i la vostra contribució al projecte socialista de Sarrià de Ter.

Candidats i candidates des de 1983

A partir del 1983 vam recuperar la nostra independència, ens vam segregar de Girona i vam poder participar, com un poble més, a les eleccions municipals. Des d’aleshores, des del 1983, fins a les darreres eleccions municipals del 2007 aquestes són les persones, veïns i veïnes de Sarrià de Ter, que han format part de les candidatures del PSC a les elec - cions municipals:

Ma. Àngels Artigas Clavet, Mercè Astor Causa, Sebastià Aymerich Bosch, Manuel Barea Carballo, Josep Brugada Gutiérrez-Ravé, Jaume Busquet Roget, Daniel Cañigueral Viñals, Jordi Cañigueral Viñals, Joan Capella Molas, Joan Casassa Ametller, Narcís Casassa Font, Roger Ca- sero Gumbau, Ricard Castaño Gimeno, Francisco Castro Carrillo, Pere Coll Tayeda, José Cordones Ruiz, Robert Creixans Franquesa, Ramon Delgado Fernández, Consol Duran Vila, José Felipe Gil, Loli Fernández Herrera, César Fernández Morcillo, Assumpció Grimal Puig, Iolanda Jiménez Martínez, Laura Jiménez Martínez, Josep Marcos Rodríguez, Maties Martí Carabús, Bernabé Martínez Osso. Joan Masdemont Solé, Joaquim Massegú Funosas, Ángel Mesas Mesas, Francisca Montgé Sala, Artur Mutos Riqué, Antonio Nicolás García, Pere Olivers Pradas, Lluís Palahí Cassú, Josep Ramon Palau Poch, Josep Ma. Palomeras Garriga, Emili Pérez Llamas. Julián Pérez Zamora, Climent Peruga Abenoza, Nicolás Pichardo Delgado, Jordi Pujadas Moret, Joan Que- sada Sánchez, Miquel Resplandis Pineda, Eugeni Resplandis Segovia, Agustí Riu Surina, Antono Rivas Ruiz, Joaquim Rodríguez Vidal, Joan- na Rosdevall Manresa, Buenaventura Roura Carreras, Cristóbal Ruiz Martín, Pere Salvatella Pla, Jordi Sassanedas Oliveras, Josep Serrano Rivas, Gemma Simón Millán, Josefina Sirvent Garcia, Concepció Te- rradas Riera, Pedro Teruel García, Josep Turbau Serrat. Concepció Vidal Grau, Josep Viella Massegú, Assumpció Vila Simon.

Les 7 propostes del PSC per al Fons Estatal d’Inversió Local 2010 Les nostres prioritats d’inversió a Sarrià de Ter

Les 7 propostes del PSC per al Fons Estatal d’Inversió Local 2010 Les nostres prioritats d’inversió

El grup municipal socialista ha presentat al go - vern set propostes d’inversió, prioritàries segons el nostre criteri, per a la convocatòria del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) 2010 amb el ferm desig que puguin ser objecte de debat i siguin contrastades amb les que pugui preveure el govern municipal. Roger Casero : 'Comprenem que, tenint present els 467.240 € previstos al FEIL 2010 per Sarrià de Ter i descomptant-ne el 20% per a despeses co - rrents en matèria social, no tots els projectes que proposem poden ser subvencionats, motiu pel qual proposem un debat entre els grups municipals per marcar les prioritats d’inversió del FEIL al municipi' Les propostes del PSC , que s’ajusten als criteris de foment de la sostenibilitat econòmica, ambiental i social, són:

Ampliació de la xarxa de fibra òptica al municipi

Informatització del registre d’entrades i sortida i inici de creació de l’oficina virtual municipal a través del portal web, introduint també l’ús del DNI electrònic

Millora del sistema de calefacció del CEIP Montserrat, renovant-ne la instal·lació (radiadors i canonades d’alimentació i retorn d’aigua), per millorar-ne l’eficiència energètica

Impulsar

i fer la climatització i l’ACS amb energia geotèrmica a la nova biblioteca

municipal

Renovació de la xarxa elèctrica d’enllumenat públic de Sarrià de Dalt per la millora de la il·luminació del sector i l’eficiència energètica

Renovació dels contenidors soterrats del carrer Major

Construcció de l’obra civil bàsica (tancaments, instal·lacions i revestiment de fusta) de l’auditori del nou centre cultural del sector Cobega

El PSC vol El Coro i la Biblioteca OBERTS TOT L’ESTIU

El grup municipal del PSC va presentar el passat setembre una instància a l’Ajuntament proposant que El Coro i la biblioteca municipal Emília Xargay romanguessin oberts tot l’estiu a partir de l’any vinent, després que amb- dós equipaments s’haguessin tancat al públic quinze dies durant el mes d’agost. Trobem incongruent que en el cas d’El Coro el propi govern en recomanés el seu ús com un dels consells per fugir de la calor i que després no n’hagués pogut garantir el servei durant tots els dies d’estiu, generant així el malestar i les queixes dels veïns i veïnes, es- pecialment la gent gran que cada tarda hi va a llegir el diari, a jugar a cartes o al dòmino.

El regidor de Cultura l’ha dita grossa!

'El 90% dels membres de l’equip redactor de la revista són del partit socialista'

Des del PSC de Sarrià de Ter lamentem aquestes declaracions que el regidor de Cul- tura (ERC) va fer a Ràdio Sarrià, perquè no s’ajusta a la realitat i fa mal a la revista 'Parlem de Sarrià' i al seu consell de redacció, total- ment independent, com sempre, políticament. Amb aquestes declaracions, el regidor volia fer mal al PSC, però ha fet mal a la revista. El problema no és per qui fa l’afirmació, sinó pel càrrec institucional que ostenta. Un regidor no pot fer aquestes afirmacions gratuïtes i encara molt menys quan el què diu no és veritat.

Novetats sobre la nostre presència a Internet

El PSC de Sarrià de Ter no només és present a la xarxa a través del nostre web i la xarxa social Facebook. Ara també ens trobaràs al Twitter on trobaràs la nostra actualitat en titulars de 140 caràcters

Novetats sobre la nostre presència a Internet El PSC de Sarrià de Ter no només és

www.facebook.com/psc.sarriadeter

www.twitter.com/pscsarriadeter

Novetats sobre la nostre presència a Internet El PSC de Sarrià de Ter no només és

El PSC de Sarrià us desitja un feliç 2010

Novetats sobre la nostre presència a Internet El PSC de Sarrià de Ter no només és

Aquestes eren les nostres 10 propostes per al Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM) L’equip de govern CIU+ERC ha dit NO a:

  • 1 Una enquesta sobre els hàbits físicoesportius de la població de Sarrià de Ter

  • 2 Camp de voleibol exterior

  • 3 Nova zona esportiva al Passeig del Riu

  • 4 Dues pistes de tennis a la zona esportiva del Centre

Cívic la Cooperativa

  • 5 Centre de senderisme i BTT a la zona esportiva del

Centre Cívic la Cooperativa

  • 6 Piscina coberta

  • 7 Major definició nova zona esportiva Pla de Dalt. Afegir-

hi una pista poliesportiva

  • 8 Sala de musculació

  • 9 Excel·lència esportiva – tecnificació handbol

De les 10 propostes del PSC el govern només n’ha recollit 1! 10 La pista poliesportiva al Pla dels Vinyers

Preguntes sense respostes

...

(?)

Per què el regidor de Cultura va afirmar a Ràdio Sarrià que el 90% dels membres del consell de redacció del Parlem de Sarrià són socialistes? Per què aquesta és una afirmació que es desmenteix sola tan sols llegint els components del consell de redacció?

Per què després de fer aquestes lamentables afirmacions el regidor de Cultura ni les ha desmentit, ni les ha reafirmat, ni ha fet cap altra declaració al respecte? Per què no s’ha fet arribar una disculpa al consell de redacció, conscients que molts dels seus membres es poden haver sentit ofesos i qüestionats?

Per què el govern afirma que la Festa Major del 2009 ha estat més barata que la del 2008 però, en canvi, la partida de Festejos al pressupost prorrogat del 2009 és la més elevada de la història municipal recent, dotada finalment amb 80.000 €?

Per què el govern municipal (ERC+CiU) ha estat incapaç d’elaborar el pressupost 2009 i ja ha passat a la història com el primer govern incapaç, ja no només d’aprovar, sinó de proposar un pressupost durant tot un any? Per què a més el govern municipal no ha volgut eixugar aquest any el dèficit pressupostari que arrossega l’Ajuntament, tal i com hem proposat des del mes de maig el PSC?

Per què tenim la sensació que a Sarrià de Ter hem perdut una magnífica ocasió per fer una aposta valenta i decidida per al futur esportiu del nostre poble? Per què la proposta final del MIEM és poc valenta i conservadora? Per què el govern ha evitat el debat polític i ciutadà sobre aquesta qüestió com, pensem, també farà amb la planificació cultural?

 

seguirà ...

Novetats sobre la nostre presència a Internet El PSC de Sarrià de Ter no només és

Segueix l’actualitat i l’activitat del PSC a Sarrià de Ter:

sarriadeter.socialistes.cat

www.facebook.com/psc.sarriadeter

www.twitter.com/pscsarriadeter

Edició i text: Grup Municipal PSC Sarrià de Ter Fotografies: A. Jaime i R.Casero - Vinyeta: E. Massegú

Segueix l’actualitat i l’activitat del PSC a Sarrià de Ter: sarriadeter.socialistes.cat www.facebook.com/psc.sarriadeter www.twitter.com/pscsarriadeter Edició i text:
Sarrià de Ter
Sarrià de Ter