You are on page 1of 10

Cash

Factuur

Omschrijving

KleinePlastiekzakken
GrotePlastiekzakken
Aluminiumfolie
Kleinehuisvuilzakken

Aanta
l

7
5
300
250

Een.
prijs

18/11/201
4
1

Robijns

Goederen6%

Goederen12%

Goederen21%

30,38
47,70
1.599,00
2.790,00

4,34
9,54
5,33
11,16

=Totalen
Handelskortingen
=Nettoprijs
+Verlorenverpakking
+Vervoer,verzekeringskosten
Disconto
=Maatstafvanheffing
+BTW
+Waarborgverpakking
=Totaalpertarief
Eindtotaal:

Datum
Docnr.

5.405,17

Bijcontantebetaling,magEUROwordenafgetrokken.
Tebetalenbinnen30dagennafactuurdatum.

4.467,08

4.467,08
938,09

Cash
Factuur

Omschrijving

MixerNilfisk
Deenseforellen

Aanta
l

10
100

Een.
prijs

Datum
Docnr.

Robijns

Goederen6%

Goederen12%

Goederen21%

542,00

255,90

25,59
5,42

=Totalen
Handelskortingen
=Nettoprijs
+Verlorenverpakking
+Vervoer,verzekeringskosten
Disconto
=Maatstafvanheffing
+BTW
+Waarborgverpakking
=Totaalpertarief
Eindtotaal:

542,00

542,00
32,52

574,52

884,16

Bijcontantebetaling,magEUROwordenafgetrokken.
Tebetalenbinnen30dagennafactuurdatum.

255,90

255,90
53,74

309,64

Cash
Factuur

Datum
Docnr.

Verbelen

Omschrijving

Aanta
l

Een.prijs

Goederen6%

Goederen12%

Goederen21%

Muscadet
RosdAnjou

240
120

2,21
1,71

530,40
205,20

=Totalen
Handelskortingen
=Nettoprijs
+Verlorenverpakking
+Vervoer,verzekeringskosten
Disconto
=Maatstafvanheffing
+BTW
+Waarborgverpakking
=Totaalpertarief
Eindtotaal:

845,57

Bijcontantebetaling,magEUROwordenafgetrokken.
Tebetalenbinnen30dagennafactuurdatum.

735,60
36,78
698,82

698,82
146,75

Cash
Factuur

Omschrijving

CognacPrunier
ArmagnacMaravat
WhiskeyKentucky

Aanta
l

120
240
144

Een.
prijs

Datum
Docnr.

DeNeve

Goederen6%

Goederen12%

Goederen21%

1.930,80
3.326,40
1.373,76

16,09
13,86
9,54

=Totalen
Handelskortingen
=Nettoprijs
+Verlorenverpakking
+Vervoer,verzekeringskosten
Disconto
=Maatstafvanheffing
+BTW
+Waarborgverpakking
=Totaalpertarief
Eindtotaal:

7.995,61

Bijcontantebetaling,mag132,62EUROwordenafgetrokken.
Tebetalenbinnen30dagennafactuurdatum.

6.630,96

132,62
6.498,34
1.364,65

Cash
Factuur

Omschrijving

Dash4,5kg

Aanta
l

Een.prijs

100

=Totalen
Handelskortingen
=Nettoprijs
+Verlorenverpakking
+Vervoer,verzekeringskosten
Disconto
=Maatstafvanheffing
+BTW
+Waarborgverpakking
=Totaalpertarief
Eindtotaal:

Datum
Docnr.

Van
Langenhove

Goederen6%

Goederen12%

Goederen21%

937,00

9,37

1.096,57

Bijcontantebetaling,magEUROwordenafgetrokken.
Tebetalenbinnen30dagennafactuurdatum.

937,00
46,85
890,15

16,11

906,26
190,31

Cash
Factuur

Omschrijvin
g

AAMelk
Stassano
AMelk
Stassano

Aanta
l

Een.prijs

Goederen6%

60

5,35

321,00

50

5,06

253,00

=Totalen
Handelskortingen
=Nettoprijs
+Verlorenverpakking
+Vervoer,verzekeringskosten
Disconto
=Maatstafvanheffing
+BTW
+Waarborgverpakking
=Totaalpertarief
Eindtotaal:

574,00

574,00
34,44
495,00

Datum
Docnr.

Raes

Goederen12%

Goederen21%

1.103,44

Bijcontantebetaling,magEUROwordenafgetrokken.
Tebetalenbinnen30dagennafactuurdatum.

Cash
Factuur

Omschrijving

NuitsSTGeorges
ArdeensePat

Aanta
l

Een.prijs

Goederen6%

84
6

22,19
9,67

58,02

58,02

1,16
56,86
3,41

61,43

=Totalen
Handelskortingen
=Nettoprijs
+Verlorenverpakking
+Vervoer,verzekeringskosten
Disconto
=Maatstafvanheffing
+BTW
+Waarborgverpakking
=Totaalpertarief
Eindtotaal:

Datum
Docnr.

Stevenson

Goederen12%

2.308,99

Bijcontantebetaling,mag38,44EUROwordenafgetrokken.
Tebetalenbinnen30dagennafactuurdatum.

Goederen21%

1.863,96

1.863,96

37,28
1.826,68
383,60

2.247,56

Cash
Factuur

Omschrijving

RamaMargarine

Datum
Docnr.

DeKroon

Aanta
l

Een.prijs

Goederen6%

Goederen12%

180

2,48

446,40

=Totalen
Handelskortingen
=Nettoprijs
+Verlorenverpakking
+Vervoer,verzekeringskosten
Disconto
=Maatstafvanheffing
+BTW
+Waarborgverpakking
=Totaalpertarief
Eindtotaal:

446,40
44,64
401,76

20,33
8,03
414,06
49,69

471,78

Bijcontantebetaling,mag8,03EUROwordenafgetrokken.
Tebetalenbinnen30dagennafactuurdatum.

Goederen21%