Tukar alamat mengikut mahkamah syariah yang ingin dibuat

NEGERI PERAK DIDALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH PARIT BUNTAR PERAK DARUL RIDZUAN. KES NO ANTARA Nama pemohon PEMOHON AFIDAVIT PERMOHONAN SIJIL FARAID

Bahawa saya nama pemohon beralamat alamat lengkap pemohon . Berikrar dan menyatakan seperti berikut : 1. 2. 3. Saya ialah pihak pemohon dalam kes ini dan juga sebagai hubungan dgn seimati kepada keluarga simati. Simati ialah nama simati dan no K/P yang telah meninggal dunia pada tarikh kematian dan sebab kematian. ( Sijil Kematian dilampirkan) Simati telah meninggalkan waris-waris seperti berikut : 3.1 nama pemohon dan alamat. 3.2 nama waris selanjutnya dan alamat No K/P dan hubungan no K/P dan hubungan

4. Simati telah meninggalkan harta seperti berikut : 4.1 jenis harta yang ditinggalkan. Nilaian harta

5.

Oleh itu saya memohon kepada Mahkamah Yang Mulia seperti berikut : 5.1 Suatu perintah pembahagian mengikut syarak. 5.2 Sijil Faraid mengikut seksyen 54 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak

2004.

Diikrar oleh Pada Pukul Di hb tarikh memohon pagi / petang Perak

…………………………………………. Pemohon

Dihadapan saya

…………………………………………. Hakim Syarie / Pendaftar

Permohonan dan Affidavit ini difailkan oleh pemohon nama pemohon di alamat penyampaian alamat tetap pemohon.

Panduan : 1. Sila ubah huruf yang bertanda merah. 2. Anda boleh copy salinan di atas dan boleh melakukan sendiri. 3. Memudahkan kerja pengurusan sebab perkara ni sama sahaja dimana mahkamah syariah di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful