You are on page 1of 63

Uputstvo za SignJet JS310

Hvala vam što ste se odlučili za Graphtec proizvod.

♦ Kako biste koristili ovaj proizvod ispravno i bezbedno, a ujedno i razumeli


mogućnosti ovog proizvoda, molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo.
♦ Uputstvo uključuje strukturu opreme, opis, tehničke specifikacije, korisničko
uputstvo, sigurnosne informacije i softver.
♦ Zadržano je pravo na izmene ovog dokumenta bez prethodne najave.
♦ Veruje se da je sardžaj ovog uputstva ispravan, ipak ukoliko ste u nedoumici ili
pronañete odreñenu grešku, molimo vas da nas kontaktirate.
♦ Copyright 2006. Graphtec. Sva prava zadržana.

-1-
Uputstvo za SignJet JS310

INDEKS
I Bezbednosne informacije.................................................................... 5
I.1 Mere predostrožnosti........................................................................ 5
I.2 Važne bezbednosne informacije.......................................................... 6
I.3 Pažnja pri upotrebi štampača.............................................................. 6
I.4 Uputstvo za upotrebu boje................................................................. 6
I.5 Odabir mesta za instalaciju................................................................. 7
I.6 Upozorenje, Pažnja, Opreznost........................................................... 7

II Tehničke specifikacije........................................................................ 8

III Sklapanje i podešavanje opreme........................................................... 11


III.1 Upozorenje, Pažnja, Opreznost......................................................... 11
III.2 Opreznost pre uključivanja štampača.................................................. 13
III.3 Portovi štampača............................................................................ 13
III.4 Povezivanje na struju...................................................................... 13

IV Struktura opreme i dodatni pribor......................................................... 14

V Upotreba i održavanje glave za štampu...................................................19


V.1 Upotreba glave za štampu.................................................................19
V.2 Čišćenje i održavanje glave............................................................... 21

VI Osnovne komande panela.................................................................... 22


VI.1 Struktura menija kontrolnog panela.................................................... 22
VI.1.1 Opis funkcija tastera.................................................................. 22
VI.1.2 Struktura menija...................................................................... 24
VI.2 Opis funkcija menija....................................................................... 25
VI.3 Uobičajena upotreba LCD displeja...................................................... 32
VI.3.1 LCD displej u toku štampe........................................................... 32
VI.3.2 LCD displej u toku pauzirane štampe............................................. 32
VI.3.3 Sistemska upozorenja i prikaz grešaka........................................... 33
VI.4 Koraci štampe............................................................................... 34

VII Opis sistema dovoda boje i sistema za čišćenje......................................... 37


VII.1 Sistem dovoda boje i sistem za čišćenje............................................... 37
VII.2 Komandna tabla za čišćenje.............................................................. 41
-2-
Uputstvo za SignJet JS310

VIII Sistem napajanja bojom...................................................................... 42


VIII.1 Pregled...................................................................................... 42
VIII.2 Dijagram sistema.......................................................................... 42
VIII.3 Opis funkcija............................................................................... 43
VIII.4 Opis operacija.............................................................................. 44
VIII.5 Funkcija inteligentnog prepoznavanja................................................ 44

IX Sistem čišćenja................................................................................. 45
IX.1 Pregled........................................................................................ 45
IX.2 Dijagram sistema............................................................................ 45
IX.3 Opis funkcija i sistem čišćenja pozitivnim pritiskom................................ 45
IX.4 Opis operacija............................................................................... 46
IX.5 Automatsko čišćenje - Auto Clean....................................................... 46
IX.6 Firing.......................................................................................... 46
IX.7 Ispiranje glava solventom................................................................. 47

X Sistem grejača..................................................................................... 49
X.1 Pregled......................................................................................... 49
X.2 Dijagram sistema............................................................................. 49
X.3 Opis funkcija.................................................................................. 49
X.4 Proces rada i karakteristike............................................................... 50

XI Operacije softvera............................................................................... 51
XI.1 Instalacija..................................................................................... 51
XI.2 Upotreba drajvera štampača............................................................. 52
XI.2.1 Pokrenite TRY.......................................................................... 52
XI.2.2 Podešavanje štampe...................................................................53
XI.2.3 Podešavanje parametara štampe................................................... 55

-3-
Uputstvo za SignJet JS310

XII Održavanje....................................................................................... 58
XII.1 Dnevno održavanje........................................................................ 58
XII.1.1 Održavanje pre svake štampe:..................................................... 58
XII.1.2 Svakih 8 sati:........................................................................... 58
XII.1.3 Dnevne aktivnosti:.................................................................... 58
XII.1.4 Nedeljne aktivnosti:.................................................................. 58
XII.1.5 Mesečne aktivnosti:................................................................... 58
XII.1.6 Godišnje aktivnosti:.................................................................. 58
XII.2 Održavanje glava........................................................................... 59
XII.2.1 Navlaživanje glava za štampu:..................................................... 59
XII.2.2 Skidanje glava za štampu:........................................................... 61
XII.2.3 Postavljanje glave za štampu....................................................... 61
XII.3 Održavanje sistema za dovod boje..................................................... 62
XII.3.1 Sistem glavnih tankova za boju:................................................... 62
XII.3.2 Sistem podtankova:................................................................... 62
XII.4 Održavanje ostalih delova................................................................ 63
XII.4.1 Podmazivanje glavne šine za glave:............................................... 63
XII.4.2 Valjci za namotavanje i odmotavanje:............................................63

-4-
Uputstvo za SignJet JS310

I Bezbednosne informacije

Pre upotrebe Digitalnog Inkjet Štampača, molimo vas pažljivo pročitajte bezbednosne
informacije i obratite posebnu pažnju na upozorenja na štampaču.

I.1 Mere predostrožnosti

♦ Obezbedite odgovarajuće električne priključke i voltažu potrebnu za rad


štampača. U suprotnom, rezultat može biti strujni udar, povreda korisnika i požar.
♦ Isperite kanale sa bojom odgovarajućim sredstvom za čišćenje (solvent –
razreñivač) koji odgovara korišćenom mastilu. U suprotnom, rezultat može biti
začepljenje filtera ili kanala za boju.
♦ Pored uzemljenja za napajanje dodatna linija za uzemljenje bi trebala biti
povezana na spoljašnost štampača. U suprotnom, rezultat može biti poremećaj u
radu štampača.
♦ Pod u neposrednoj blizini štampača je potrebno prekriti odgovarajućom podlogom
koja štiti od statičkog elektriciteta. U suprotnom, rezultat može biti oštećenje glava
za štampu ili drugih delova štampača.
♦ Pre transportovanja, povezivanja ili otvaranja štampača sačekajte bar 10 minuta
nakon gašenja štampača. U suprotnom, rezultat može biti strujni udar.
♦ Štampač bi trebalo postaviti na ravnu podlogu u horizontalnom položaju. U
suprotnom, rezultat može biti pogoršanje rezolucije štampe.
♦ Očistite solvent razreñivačem glavu štampača i kanale za boju nakon dužeg
perioda štampe. U suprotnom, rezultat može biti oštećenje glava za štampu i
začepljenje kanala za boju.
♦ Nikada ne stavljajte ruke na zaštitnu ogradu jedinice za sušenje dok je štampač
uključen. U suprotnom, rezultat može biti povreda ruku.
♦ Nikada ne stavljajte ruke na površinu grejača za sušenje dok je grejač uključen. U
suprotnom, rezultat može biti povreda ruku.
♦ Nikada ne stavljajte ruke na rotirajuće valjke dok je štampač uključen. U
suprotnom, rezultat može biti povreda ruku.
♦ Ne otvarajte kutiju sa elektronikom u normalnim uslovima rada. U suprotnom,
rezultat može biti strujni udar.

-5-
Uputstvo za SignJet JS310

I.2 Važne bezbednosne informacije


♦ Ne zatvarajte otvore na štampaču.
♦ Ne ubacujte nikakve objekte u unutrašnjost štampača. Ne dozvolite da se bilo kakva
tečnost prospe u unutrašnjost štampača.
♦ Koristite električno napajanje isključivo prema nalepnici na napajanju.
♦ Priključite opremu isključivo na ispravno uzemljenu utičnicu. Izbegavajte priključke
koji se nalaze na istom strujnom kolu sa kopir aparatom ili klima ureñajem.
♦ Izbegavajte upotrebu priključnice koja je kontrolisana zidnim prekidačem ili
automatskim tajmerom.
♦ Molimo vas da štampač držite dalje od potencijalnog izvora elektromagnetnog
zračenja. Na primer, od zvučnika ili bežičnog telefona.
♦ Ukoliko koristite produžni kabl uverite se da ukupna amperaža ureñaja ne prelazi
maksimalnu dozvoljenu amperažu izvora struje. Pored toga, amperaža svih ureñaja
nakačenih na električni izvor ne sme preći dozvoljenu amperažu na zidnoj utičnici.
♦ Ne koristite oštećen naponski kabl.
♦ Ne popravljajte štampač sami.
♦ Isključite napajanje štampača i pozovite iskusnog tehničara za pomoć u sledećim
situacijama:
Ukoliko je naponski kabl oštećen.
Ukoliko tečnost prodre u unutrašnjost štampača.
Ukoliko štampač padne ili se fizički ošteti.
Ukoliko štampač ne radi ispravno ili promeni uobičajeni način rada.

I.3 Pažnja pri upotrebi štampača


♦ Ne gurajte glave štampača rukama, jer može doći do oštećenja štampača.
♦ Uvek koristite prekidač za paljenje i gašenje štampača. Nemojte izvlačiti naponski ili
USB kabl iz priključnice štampača pre nego što ugasite štampač.
♦ Pre pomeranja štampača uverite se da se glave štampača nalaze fiksirane na svojoj
matičnoj poziciji.

I.4 Uputstvo za upotrebu boje


♦ Nikada ne ostavljajte boju u blizini otvorenog plamena. U suprotnom rezultat može
biti požar.
♦ Nemojte piti ili gutati boju i izbegavajte kontakt boje sa očima.
♦ Pri kontaktu boje sa kožom isperite je sapunom i vodom. Ukoliko boja doñe u kontakt
sa očima, odmah ih dobro isperite vodom i konsultujte lekara po potrebi.
♦ Ukoliko progutate boju nemojte je izbacivati na silu, ali obavezno konsultujte lekara.
♦ Nemojte mućkati kertridže sa bojom u slučaju da je došlo do curenja boje.
♦ Nakon nekog perioda upotrebe (okvirno oko 3 meseca), preporučujemo da skinete
kertridže za boju, očistite ih i osušite. Nakon toga možete ih vratiti u prvobitnu
poziciju.
♦ Molimo vas da okolinu održavate čistom u toku zamene kertridža sa bojom.
♦ Ne mešajte otpadnu boju sa bilo kojim drugim hemikalijama. Sve otpadne boje
deponujte kao industrijski otpad (otpadna ulja).

-6-
Uputstvo za SignJet JS310

I.5 Odabir mesta za instalaciju

♦ Postavite štampač horizontalno na stabilno mesto sa dovoljno okolnog prostora, u


suprotnom štampač neće raditi ispravno.
♦ Ne postavljajte štampač na mesto sa čestim varijacijama temperature i vlažnosti
vazduha. Izbegavajte direktno sunčevo zračenje na štampač ili snažan izvor svetlosti
i temperature.
♦ Izbegavajte trešenje i vibriranje.
♦ Obezbedite dovoljno prostora oko štampača za cirkulaciju vazduha.
♦ Postavite štampač u blizini električnog izvora tako da ga je moguće lako uključiti i
isključiti.

I.6 Upozorenje, Pažnja, Opreznost

Upozorenje
Morate poslušati kako biste obezbedili ličnu bezbednost.

Pažnja
Morate poslušati kako biste zaštitili mašinu.

Opreznost
Sadrži važne i korisne informacije u vezi sa odreñenim operacijama.

-7-
Uputstvo za SignJet JS310
II Tehničke specifikacije

Slika 2-1 Izgled štampača

Model proizvoda JS310-25ES


Tehnika štampe Xaar 126 300dpi piezo glava, 8 unutrašnjih glava
Rezolucija 200dpi,400dpi
Kvalitet boje Foto efekat uključujući 2 nivoa: osnovni i visoki kvalitet
Max širina materijala 2530mm (debljine manje od 1mm)
Max širina štampe 2471mm
Min dimenzije štampe A4 ili 210mm (debljine manje od 1mm)
Output (m²/h) Mod Output (m²/h)

180 x 200dpi 2pass 27.5


180 x 200dpi 4-2pass 14.5
180 x 200dpi 3pass 19.2
180 x 200dpi 6-3pass 10.5
180 x 200dpi 4pass 14.5
180 x 200dpi 8-4pass 7.5
180 x 200dpi 6pass 10.5
180 x 200dpi 8pass 7.5
360 x 400dpi 14.5
Displej LCD displej sa 8 tastera na tabli, moguća samodijagnoza
Tip boje Boja na bazi solventa: C, M, Y, K i rastovr na bazi solventa
Mod napajanja bojom 300ml/min auto napajanje bojom putem električne
pumpe, kapacitet glavnog tanka 1000ml/boja
Sistem monitoringa boje Auto/ručno napajanje bojom, detektor nivoa boje
Drajver za štampu Podržava mnoge RIP drajvere
Operativni sistem Windows 2000, XP itd.
Tip materijala Flex, vinil, prozorska folija, poliester itd.

-8-
Uputstvo za SignJet JS310

Prenos materijala Materijal u rolni ili u tabaku (veći od A4 ili 210mm)


Kontrola materijala Sistem auto izvlačenja i prihvatanja, težine manje od
70kg/rolna
Visina glave za štampu 3mm-5mm iznad materijala, podesiva
Sistem zagrevanja i Auto grejanje nakon elektrisanja, najviša temperatura je
sušenja oko 40°C
Clamp Ručno podešavanje širine materijala
Sistem za čišćenje glave Auto čišćenje pozitivnim pritiskom
za štampu
Sigurnosni sistem Inside safety lock with auto shutting down function
Konekcija USB2.0 (Windows 2000, XP itd.)
Akustika Tokom štampe≤70dB/van štampe≤40dB (ISO7779)
Dimenzije štampača (sa L 3820mm x H 1190mm x W 890mm / 330Kg
tankom za boju) / Neto
težina
Dimenzije kutije L 3920mm x H 1365mm x W960mm
Voltaža AC 200-240V, 50HZ/60HZ
Voltaža za Sistem AC 200-240V, 50HZ/60HZ
zagrevanja i sušenja
Snaga (struja 220V) 2000W
Radno okruženje Temperatura: 20°C ~ 28°C
Vlažnost: 40% ~ 70%
Gore navedeni parametri su podložni promenama.
Model proizvoda JS310-18ES
Tehnika štampe Xaar 126 300dpi piezo glava, 8 unutrašnjih glava
Rezolucija 200dpi,400dpi
Kvalitet boje Foto efekat uključujući 2 nivoa: osnovni i visoki kvalitet
Max širina materijala 1860mm (debljine manje od 1mm)
Max širina štampe 1800mm
Min dimenzije štampe A4 ili 210mm (debljine manje od 1mm)
Output (m²/h) Mod Output (m²/h)

180 x 200dpi 2pass 27.5


180 x 200dpi 4-2pass 14.5
180 x 200dpi 3pass 19.2
180 x 200dpi 6-3pass 10.5
180 x 200dpi 4pass 14.5
180 x 200dpi 8-4pass 7.5
180 x 200dpi 6pass 10.5
180 x 200dpi 8pass 7.5
360 x 400dpi 14.5

-9-
Uputstvo za SignJet JS310

Displej LCD displej sa 8 tastera na tabli, moguća samodijagnoza


Tip boje Boja na bazi solventa: C, M, Y, K i rastovr na bazi solventa
Mod napajanja bojom 300ml/min auto napajanje bojom putem električne
pumpe, kapacitet glavnog tanka 1000ml/boja
Sistem monitoringa boje Auto/ručno napajanje bojom, detektor nivoa boje
Drajver za štampu Podržava mnoge RIP drajvere
Operativni sistem Windows 2000, XP itd.
Tip materijala Flex, vinil, prozorska folija, poliester itd.
Prenos materijala Materijal u rolni ili u tabaku (veći od A4 ili 210mm)
Kontrola materijala Sistem auto izvlačenja i prihvatanja, težine manje od
40kg/rolna
Visina glave za štampu 3mm-5mm iznad materijala, podesiva
Sistem zagrevanja i Auto grejanje nakon elektrisanja, najviša temperatura je
sušenja oko 40°C
Clamp Ručno podešavanje širine materijala
Sistem za čišćenje glave Auto čišćenje pozitivnim pritiskom
za štampu
Sigurnosni sistem Inside safety lock with auto shutting down function
Konekcija USB2.0 (Windows 2000, XP itd.)
Akustika Tokom štampe≤70dB/van štampe≤40dB (ISO7779)
Dimenzije štampača (sa L 3103mm x H 1160mm x W 890mm / 270Kg
tankom za boju) / Neto
težina
Dimenzije kutije L 3220mm x H 1365mm x W960mm
Voltaža AC 200-240V, 50HZ/60HZ
Voltaža za Sistem AC 200-240V, 50HZ/60HZ
zagrevanja i sušenja
Snaga (struja 220V) 2000W
Radno okruženje Temperatura: 20°C ~ 28°C
Vlažnost: 40% ~ 70%
Gore navedeni parametri su podložni promenama.

- 10 -
Uputstvo za SignJet JS310

III Sklapanje i podešavanje opreme

III.1 Upozorenje, Pažnja, Opreznost

Kompletnu opremu je veoma lako sklopiti.

1. Postavite mašinu na horizontalnu, čistu i odgovarajuću površinu za rad. Pritegnite sve


šrafove postolja kako biste se uverili u bezbednost i sigurnost.

2. Postavite glavne boce za boju sa desne strane štampača u predviñene okvire za boce.
Uverite se da ste postavili creva koja izlaze iz štampača sa desne strane na njihove
odgovarajuće boce, poslagane prema boji.

1. Glavni tank za boju C


2. Glavni tank za boju M
3. Glavni tank za boju Y
4. Glavni tank za boju K
5. Glavni tank za sredstvo za čišćenje (solvent)

Slika 3-1 Glavni tankovi za boju

- 11 -
Uputstvo za SignJet JS310

3. Fiksiranje Xaar 125 glave za štampu na ležište.

1. Gornji šraf
2. Levi šraf
3. Desni šraf

Slika 3-3 Ram za glave za štampu

Metod: Odvrnite gornji i levi šraf, a zatim uklonite desni šraf.


Postavite XAAR 126 glavu za štampu.
Vratite desni šraf, a zatim zavrnite sva tri šrafa.

Napomena:
Pre postavljanja glave na njeno ležište preporučljivo je postaviti
metalne osigurače na glavu koji štite creva na ulazu i izlazu iz glave od
iskakanja sa ležišta.

4. Ispravno povežite sve kablove.

5. Instalirajte RIP softver na računar.

- 12 -
Uputstvo za SignJet JS310

III.2 Opreznost pre uključivanja štampača

1. Kako biste lako očistili glave za štampu, uverite se da ste pripremili sledeće:
♦ Sredstvo za čišćenje.
♦ Tkaninu koja ne ostavlja sitne komadiće.

2. Kako biste proverili temperaturu i vlažnost radnog okruženja za štampanje, molimo


vas da izvršite potrebna merenja. Zahtevi za radno okruženje su:
♦ Temperatura: 20°C – 28°C
♦ Vlažnost: 40% - 70% (ne kondenzujuća)

3. Izvor napajanja:
♦ Napajanje štampača: AC200-240 V, 50/60Hz
♦ Napajanje grejača: AC200-240 V, 50/60Hz
♦ Napajanje sušača: AC200-240 V, 50/60Hz
♦ Uverite se da je štampač dobro uzemljen.
♦ Preporučujemo upotrebu UPS izvora stabilne voltaže i ispravljače struje.

4. Zahtevi računara:
Kako biste izbegli moguće probleme sa računarom molimo vas da odaberete
komponente visokog kvaliteta ili brand računar. Predlažemo kompjutere kao što su
DELL ili IBM.

III.3 Portovi štampača

USB 2.0
Instalacija:
Povežite USB port štampača direktno na USB port računara.
Pronañite USB drajver u okviru priloženog TRY CD-a.

III.4 Povezivanje na struju

1. Nakon što su svi delovi postavljeni, postavite štampač u radnu prostoriju.


2. Povežite naponske kablove, uključujući kablove za štampač, grejače, sušač i USB
kabl za prenos podataka. Osigurač i sigurnosni prekidač postavljeni su samo za
napajanje grejača. Po pravilu ovaj prekidač bi trebalo da bude na poziciji
“Uključeno” (ON), usmeren naviše.
3. Nakon postavki, uključite napajanje. Sistem za automatsko dolivanje boje poguraće
boju iz glavnih tankova u podtankove.
4. Ubacite materijal u štampač i štampač će prikazati mod u kojem čeka dalje
komande.
5. Izvršite probno (test) štampanje. Posmatrajte otisak. Ukoliko nije zadovoljavajući
izvršite čišćenje mašine.
♦ Koristite štampač u okruženju od 20°C – 28°C. Ako je temperatura preniska
sačekajte 15-20 minuta nakon paljenja štampača, a zatim pokušajte ponovo.

- 13 -
Uputstvo za SignJet JS310

IV Struktura opreme i dodatni pribor

Slika 4-1 Izgled štampača s prednje strane

Slika 4-2 Senzor za odmotavanje i namotavanje materijala

- 14 -
Uputstvo za SignJet JS310

Slika 4-3 Sistem za povlačenje materijala

Slika 4-4 Trokraki ventili i ventil za solvent

- 15 -
Uputstvo za SignJet JS310

Slika 4-5 Utičnice i kablovi za napajanje

Slika 4-6 Pumpe za boju, filteri i ventili

- 16 -
Uputstvo za SignJet JS310

Slika 4-7 Podtankovi

Slika 4-8 Pozicija za čišćenje

- 17 -
Uputstvo za SignJet JS310
Delovi štampača:
1. Glave za štampu: 8 piezo glava za štampu.
2. Gusenica: drži i štiti creva za boju.
3. Površina za štampu.
4. Prekidač za struju.
5. Poluga za kontrolu valjaka.
6. LCD kontrolni panel: postavke i izvršavanje funkcija.
7. Grejač: zagreva materijal kako bi zasušio štampu.
8. Usisivač: usisava višak boje sa dizni glava.
9. Glavni tankovi za boju: C,M,Y,K ukupno 4 boje po 1000 ml.
10. Senzor za automatsko odmotavanje i namotavanje materijala.
11. Motor za povlačenje materijala.
12. Valjak za polvačenje materijala. Pridržava materijal za štampu.
13. Prekidač za namotavanje materijala sa 3 pozicije. Postavite prekidač u gornju ili
donju poziciju kako biste namotali materijal napred ili nazad. Postavite prekidač na
sredinu kako biste zaustavili namotavanje materijala.
14. Prekidač za odmotavanje materijala sa 3 pozicije. Postavite prekidač u gornju ili
donju poziciju kako biste odmotali materijal napred ili nazad. Postavite prekidač na
sredinu kako biste zaustavili odmotavanje materijala.
15. Prekidač za odreñivanje smera povlačenja. Postavite prekidač na gornju ili donju
poziciju u zavisnosti od toga kako je namotan materijal.
16. Trokraki ventili za boju / razreñivač: Upravlja bojom u toku štampe ili sredstvom za
čišćenje u toku samog čišćenja glava solventom.
17. Ventil za razreñivač: Zatvorite ventil u toku štampe ili usmerite razreñivač ka
glavama u toku čišćenja.
18. Konekcija: USB 2.0 interfejs.
19. Utičnica za napajanja: obezbeñuje napajanje za štampač.
20. Utičnica za grejače: obezbeñuje napajanje za grejače.
21. Osigurač grejača: štiti od strujnog udara na strujnom dovodu grejača.
22. Pumpa za boju: gura boju iz glavnog tanka do podtankova.
23. Filter za boju: izdvaja nečistoće iz boja.
24. Filter za vazduh: izdvaja nečistoće iz vazduha.
25. Ventil za vazduh: automatski kontroliše kretanje vazduha.
26. Pumpa za vazduh: Kompresor za vazduh za čišćenje glava.
27. Podtankovi: rezervoari za boju.
28. Sigurnosni tank: rezervoar za vazduh. Štiti od prolivanja boje iz podtankova ukoliko
doñe do kvara plovka u tankovima za boju i kontroliše vazdušni pritisak u svim
ostalim tankovima.
29. Ručna kontrola smera kretanja vazduha.
30. Solution: dugme za čišćenje glava pomoću razreñivača (solventa).
31. Ink: dugme za čišćenje glava pomoću boje, tj. pozitivnim pritiskom.
32. Light: svetlosna lampa za proveru stanja glava.
33. Posuda za skupljanje otpadnih boja.

- 18 -
Uputstvo za SignJet JS310

V Upotreba i održavanje glave za štampu

V.1 Upotreba glave za štampu

1. Glava za štampu
2. Ulazno crevo
3. Izlazno crevo
4. Kapica izlaznog creva
5. Spoj creva

Slika 5-1 Glava za štampu

1. Isperite ovlaživače iz glave za štampu


Kako bi glava za štampu ostala u vlažnom stanju, dosta sredstva za ovlaživanje je
ubačeno u glavu pre upotrebe. Pre prve upotrebe potrebno ih je izbaciti van glave.
Pre postavljanja glave na njenu poziciju izvršite sledeće korake: Postavite filter na
ulazno crevo glave, a zatim na isti kanal prikačite špric napunjen solventom. Istisnite
10-20 ml sredstva za čišćenje u glavu kako biste oslobodili ovlaživač. Glavu
napunjenu solventom ostavite 5-10 minuta u stanju mirovanja kako bi razreñivač
rastvorio ovlaživač. Konačno, isperite glavu sa 30 ml sredstva za čišćenje kako biste
kompletno eleminisali ovlaživače iz glave. Za ovaj proces obezbedite stabilnu i čistu
radnu površinu.

Pažnja:
1. Očistite prostor za rad pre početka gore navedenog procesa.
2. Ne dodirujte površinu glave rukama ili zaprljanim alatima.
3. Očistite filter sredstvom za čišćenje.
4. Postavite izlazno crevo (zatvoreno) kako biste sprečili izlivanje boje kroz otvor.
5. Ne dodirujte površinu glave bilo kojim drugim objektima, i ne naslanjajte
površinu glave na podlogu.
6. Pažljivo uočite razliku izmeñu ulaznog i izlaznog creva.
7. Istisnite sredstvo za čišćenje kroz dizne glave jačinom ne većom od 0.3 kg
(preporučuje se držanje šprica jednom rukom i guranje šprica palcem iste ruke,
sve dok mlaz iz dizni ne postane ujednačen i ravan).

- 19 -
Uputstvo za SignJet JS310

2. Izbacite vazduh iz glava za štampu


Nakon postavljanja glave u ram nosača glava (obratiti pažnju na ulazna i izlazna
creva), otklonite kapicu sa izlaznog creva i pritisnite dugme ink kako biste glave
napunili bojom. Pre stiskanja dugmeta za čišćenje jednom rukom usmerite izlazna
creva ka posudi za otpadne boje kako se boja ne bi prosula po glavama, konektorima
ili kablovima. Ovaj proces izvršite za svaku glavu ponaosob sve dok mlaz boje ne
postane ujednačen i sav vazduh potpuno istisnut iz glava.

3. Ovlaživanje površine glave


Nakon izbacivanja vazduha iz glava zatvorite kapicu na izlaznom crevu. Ponovo
izvršite čišćenje pozitivnim pritiskom (bojom) sve dok boja ne proñe kroz dizne, a
zatim očistite površinu glave čistim štapićem kako biste napravili zaštitni sloj boje
na površini glave. Zahvaljujući negativnom pritisku boja će se vratiti u dizne.

Napomene:
Nikada nemojte trljati površinu glave kada je površina suva. Ovo može usmeriti
vazduh u dizne i napraviti balončiće unutar njih, što kasnije može uticati na
kvalitet štampe.

4. Test štampe
Pomoću bilo kog sofvera za obradu slika kreirajte kvadrate veličine 20 x 20 cm,
pritom odreñujući vrednosti od 100%, 50% i 10% zasićenosti boje. Odštampajte
kvadrate pod test modom i proverite rezultat štampe. Ukoliko je rezultat štampe
normalan, što znači da nema prekida štampe ili kapljica boje na štampi, znači da je
štampač ispravno postavljen.

Slika 5-2 Kvadrati za test štampe.

- 20 -
Uputstvo za SignJet JS310

V.2 Čišćenje i održavanje glave

1. Zamena boja
Najpre isperite glave solvent razreñivačem koji odgovara bojama koje trenutno
koristite. Nakon toga isperite glave razreñivačem koji odgovara novim bojama koje
želite koristiti, a zatim ubacite novu boju. Ovaj proces važi za čišćenje kompletnog
sistema.

2. Čišćenje glava
Ukoliko je kvalitet štampe loš, čišćenje pozitivnim pritiskom (bojom) je ispravno
rešenje za to. Nakon čišćenja, obrišite površinu glave suvim čistim štapićem kako bi
zaustavili curenje boje iz dizni. Uverite se da pritom ne koristite štapić koji je
navlažen razreñivačem, jer u suprotnom može doći do neželjenog ulaska razreñivača
u glave.

3. Održavanje glava vlažnim


Korisite sunñere za ovlaživanje glava kada je štampač isključen. Postavite čisti
komad tkanine koja ne ostavlja sitne otpatke i dlačice na sunñere, a zatim prelijte
površinu sunñera sa malo solventa. Ukoliko nemate odgovarajuće sunñere postavite
parče pomenute tkanine navlažene solventom na glave za štampu i obmotajte je
svežom poliesterskom folijom.

- 21 -
Uputstvo za SignJet JS310
VI Osnovne komande panela

VI.1 Struktura menija kotrolnog panela

1. LCD
2. Funkcijski tasteri
3. Navigacioni tasteri

Slika 6-1 Kontrolni panel

VI.1.1. Opis funkcija tastera

1. Navigacioni tasteri

1) Funkcije u meniju:
Taster Naviše, Naniže: odabir opcija kroz menije; uvećava ili smanjuje vredost
ispisanu na LCD.
Taster Levo, Desno: pomera poziciju kursora na poziciju cifre, u okviru broja
čiju vrednost želite izmeniti.

2) Funkcije u statusu čekanja:


Taster Naviše, Naniže: pomera materijal napred ili nazad.
Taster Levo, Desno: pomera nosač glava na poziciju za čišćenje ili vraća u
originalnu poziciju nakon čišćenja.

- 22 -
Uputstvo za SignJet JS310

2. Funkcijski tasteri

1) ONLINE: postavlja štampač u online ili offline mod. Ako se drži nekoliko
sekundi u toku štampe pauzira štampu i omogućuje pristup odreñenim
funkcijama (čišćenje, monitoring) u toku štampe.

2) ESC: Otkazuje zadatu operaciju ili vraća na prethodni nivo menija.


3) ENTER: Potvrñuje ili izvršava zadatu komandu.
4) FUNC: Upućuje na specijalnu komandu tastera. U kombinaciji sa tasterom
Levo pokazuje test print, dok je u režimu čekanja (online).

3. Kombinacija tastera
FUNC + taster Levo: Test otisak dok je štampač u online modu.

4. Osnovne operacije
Nakon uključivanja štampača, sistem izvršava test X i Y motora i glava za
štampu.

Nakon testa, sistem vraća nosač glava u originalnu poziciju. LCD prikazuje
model štampača i broj verzije, a zatim otvara meni sa osnovnim komandama
kao što je prikazano na slici.

- 23 -
Uputstvo za SignJet JS310

VI.1.2 Struktura menija

Struktura menija se sastoji od glavnih menija i podmenija. Glavni meniji su označeni


znakom “+” sa desne strane i u sebi sadrže nivo podmenija. Podmeniji praćeni znakom
“-” su meniji krajnjeg nivoa i nemaju dalje podmenije.
Glavni meni sadrži sledeće elemente

1. Ink status +
2. Heat status +
3. Cleaning Tool +
4. Print para +
5. Application +
6. Engineer Set +

Pritisnite taster Gore i taster Dole kako biste odabrali opcije na listi menija.
Nakon odabira pritisnite ENTER kako biste otvorili pod menije. Na primer, dok
strelica sa leve strane upućuje na tačku “1. Ink status”, pritisnite ENTER kako
biste otvorili podmeni. LCD će prikazati detaljni prikaz podmenija M1 kao što je
prikazano na slici.

Na LCD ekranu, prikazana je oznaka M1. Ukoliko pritisnete taster ESC, vratićete se
u glavni meni.

Strelica upućuje na LCD. Prelistajte menije pritiskanjem tastera Gore i Dole kao u
glavnom meniju. Podmeniji obeleženi znakom “-” označavaju da nema dodatnih
podmenija u okviru odabrane opcije. Pritiskom na taster ENTER izvršavate
odabranu operaciju. Pritiskom na taster ESC prekidate odabranu operaciju.

- 24 -
Uputstvo za SignJet JS310

VI.2 Opis funkcija menija

Glavni meni Podmeni Opis funkcije

Prikazuje se Ink status.


LCD ekran prikazuje dole opisane detalje.

Ink Status
Ch A C M Y K c m
Ink status ekran
Rn _ _ _ _ _ _ _ _ Stavka Ch: odnosi se na kanale boje. “A”
Al _ _ _ _ _ _ _ _ označava sve kanale.
Stavka Rn: prikazuje status dolivanja boje
za odgovarajući kanal.
Stavka Al: prikazuje alarm koji upućuje na
nedostatak boje na odgovarajućem kanalu.
Pritisnite ENTER kada ste dolili boje i kako
bi prekinuli alarm.

Prikazuje se Heating status.


Heat Status
LCD ekran prikazuje dole opisane detalje.
FH Pre P/H
Tem 00 00 00
Set 00 00 00

Heating status –
Stanje grejača

Stavka Tem: prikazuje trenutnu


temperaturu.
Stavka Set: prikazuje postavljenu
temperaturu.

Pritisnite taster ENTER kako biste izvršili


operaciju. “Busy” će biti ispisano na
ekranu. Glave za štampu će izbaciti mlaz
Firing boje u vidu spreja. Nakon završetka opcije
ekran će prestati da trepti.
Cleaning Toll
Ponovo pritisnite taster ENTER ukoliko je
potrebno izvršiti ovu operaciju više puta.

Jam Test Pritisnite taster ENTER kako bi izvršili


operaciju probne štampe.

- 25 -
Uputstvo za SignJet JS310

Pritisnite taster ENTER kako bi izvršili


Clean post
operaciju slanja glave na poziciju za
čišćenje.

Home post Pritisnite taster ENTER kako bi izvršili


operaciju slanja glave na matičnu poziciju.

Auto Clean Pritisnite taster ENTER kako bi automatski


izvršili operaciju čišćenja putem vakuuma.

Niz brojeva “XXXX” prikazan je na ekranu.


Ovde pritisnite taster Levo i taster Desno
kako biste uputili kursor na odreñenu cifru,
a zatim koristite tastere Gore i Dole kako
biste povećali ili smanjili vrednost
odabranog broja. Pritisnite ENTER kako
biste sačuvali vrednost boja za print post.
Ovaj broj predstavlja početnu tačku
štampe.
Print post
Koristite kombinaciju tastera FUNC + taster
Gore ili taster Dole kako biste pomerali
materijal napred ili nazad. Pritisnite
kombinaciju tastera FUNC + taster Levo
kako biste pomerili glavu na podešenu
početnu poziciju štampe. Na taj način ćete
se uveriti da li je pozicija dobro podešena.
Pritisnite bilo koji taster kako biste vratili
glave u početnu poziciju.
Print Para
Ova funkcija se koristi kako bi se podesila
dvosmerna štampa i kako bi se podesio
kvalitet dvosmerne štampe. LCD displej
prikazuje dole opisane detalje nakon
pritiska ENTER tastera.

Bi-dir. Adj

Pritisnite taster Gore ili taster Dole kako


biste povećali vrednost “XXXX” za 1 korak.
Pritisnite ENTER kako biste sačuvali
vrednost kompenzacije dvosmerne štampe.
Kako biste preciznije podesili vrednosti
kompenzacije dvosmerne štampe podesite
svaku glavu zasebno kroz TRY aplikaciju.

- 26 -
Uputstvo za SignJet JS310

Ova funkcija služi za podešavanje brzine


kretanja glave za štampu. LCD prikazuje
dole opisane detalje:

Print Speed
Pritisnite taster Gore ili taster Dole kako bi
odabrali jednu od 3 opcije.
High – velika brzina, redukovaće kvalitet
štampe.
Low – mala brzina, redukovaće brzinu
štampe, ali će povećati kvalitet štampe
Predložena vrednost je Norm.

LCD ekran prikazuje detalje slične kao kod


opcije Print Speed. “Norm” je postavljena
kao podrazumevana vrednost.
Feed Speed
Pritisnite taster Gore ili taster Dole kako
biste odabrali jednu od 3 opcije.
Preporučena vrednost je “Norm”.

“XXXX” trepti na LCD. Pritisnite taster Gore


ili taster Dole kako biste povećali ili smanjili
vrednost za 1 korak.
Firing Vol.
Ova vrednost označava količinu izbačene
boje pri čišćenju putem automatskog
spreja.

Ukupno 3 opcije su ponuñene za rad u flash


modu: 0, 1 i 2.
0. označava da glave ne vrše
automatsko čišćenje u toku štampe.
Flash Mode 1. označava da glave vrše jedno
čišćenje u toku čitavog procesa
štampe.
2. Označava da glave vrše čišćenje pri
svakom prolazu.

- 27 -
Uputstvo za SignJet JS310

Ova funkcija služi za podešavanje volteže


glava. LCD prikazuje dole opisane detalje:

Pritisnite taster Gore ili taster Dole kako


biste prelistavali podmenije. Odabirom
željene glave i pritiskom na taster ENTER,
LCD će prikazati sledeće vrednosti:

PH Volt. Set Gornji broj predstavlja EF vrednost glave,


dok donji broj predstavlja voltažu.
Pritisnite taster Levo ili taster Desno kako
biste pomerili poziciju kursora, a zatim
pritisnite taster Gore ili taster Dole kako
biste povećali ili smanjili broj koji trepti u
okviru EF vrednosti.
Postoji 8 postavki voltaže za glave redom od
1 do 8.
PH1 Voltage – je postavka za glavu C1 (Cyan
1)
PH2 Voltage – je postavka za glavu C2 (Cyan
2)
PH3 Voltage – je postavka za glavu M1
(Magenta 1)
...
PH8 Voltage – je postavka za glavu K2
(Black 2)

UV Lamp Power Nema funkciju.

Broj “45” trepti na LCD kao podrazumevana


vrednost u stepenima. Pritisnite taster Gore
Application ili taster Dole kako biste povećali ili smanjili
Front Heater ovu vrednost.
Za standardne uslove, zadržite
podrazumevanu vrednost.

- 28 -
Uputstvo za SignJet JS310

Broj “40” je prikazan na LCD kao


podrazumevana vrednost u stepenima.
Pritisnite taster Gore ili taster Dole kako
Pre Heater biste smanjili ili povećali vrednost
temperature.
Za standardne uslove zadržite
podrazumevanu vrednost.

PH Heater Nema funkciju.

Pritisnite ENTER kako biste izvršili komandu


i na LCD displeju može biti prikazano OFF
što označava da je ova funkcija isključena.
OFF (funkcija je isključena)
Pritisnite taster Gore ili taster Dole kako
biste uključili ovu funkciju.
ON (funkcija je uključena)
Spustite ručicu za fiksiranje materijala i na
ekranu će biti prikazani sledeći detalji:

Media detect

Pritisnite taster ENTER kako biste započeli


prepoznavanje ivica materijala.
Nakon detekcije, poruka “OK” na displeju
označava da je funkcija prepoznavanja
materijala bila uspešna i da je rezultat
snimljen kao početna pozicija štampe.
“Error” označava da prepoznavanje ivica
materijala nije uspelo i početna tačka
štampe nije promenjena.

“XXXX” je prikazano na LCD. Pritisnite


taster Levo ili taster Desno kako biste
povećali ili smanjili vrednost. Ova vrednost,
Media Offset
dodata na vrednost prepoznatu putem
prepoznavanja ivica materijala predstavlja
novu početnu poziciju štampe.

- 29 -
Uputstvo za SignJet JS310

Take Up Detect Nema funkciju.

T Neg. Pressure Nema funkciju.

Odaberite krivulju boje birajuću od 13


ponuñenih, brojevima od 0 do 12.
LCD prikazuje sledeće vrednosti:

Ime krivulje boje prikazano je kao dole


navedeno:
Curve of ink 1. Xr: odnosi se na XAAR print glavu.
2. 2: odnosi se na 200 dpi glavu.
3: odnosi se na 300 dpi glavu.
3. S: odnosi se na solventnu boju.
O: odnosi se na uljanu boju.
U: odnosi se na UV boju.
4. naziv boje.

Clean Post Nema funkciju.


Engineer Set
Printer Width Nema funkciju.

- 30 -
Uputstvo za SignJet JS310

Pritisnite taster ENTER kako bi izvršili


operaciju. LCD će prikazati sledeće detalje:

Moving Test

Glave će se kretati levo i desno kako bi


simulirale štampu, ali glave neće štampati.
Ovo služi za mehanički test. Broj na LCD
označava koliko puta do sada su glave prešle
put, levo – desno.

Default Set Nema funkciju.

Y Test Speed Nema funkciju.

X Test Speed Nema funkciju.

Podešavanje EF vrednosti:

Svaka XAAR126 glava ima svoju EF vrednost. Proizvoñač uvek dostavlja standardnu
EF vrednost, koja je zabeležena pri standardnim uslovima. Korisnik unosi ovu
vrednost u okviru kolone Voltaža. Uobičajeno, kvalitet štampe je dobar. Vrednost je
obeležena na glavi. Takoñe je sačuvana na čipu same glave. Korisnik je sam može
učitati direktno.
Ukoliko je voltaža previsoko podešena, glava stvara satelite i dotok boje se lako
prekida. Ukoliko je voltaža prenisko podešena oštampana linija nije pravilna i
ostavlja utisak štampe pod uglom. Pored toga količina boje je mala, a rezultat
štampe bled. Stoga, svaka glava ima svoju optimalnu vrednost. Pri podešavanju
možete podesiti EF vrednost jednu po jednu. Najčešće nije potrebno podešavati ovu
vrednost.

- 31 -
Uputstvo za SignJet JS310

VI.3 Uobičajena upotreba LCD displeja

VI.3.1 LCD displej u toku štampe

LCD prikazuje ukupan broj linija za štampu, ukupan broj oštampanih linija i broj linija
spremnih za štampu.

VI.3.2 LCD displej u toku pauzirane štampe

Glave se mogu začepiti u toku štampe, pa im je potrebno čišćenje.


Pritisnite i držite ONLINE taster kako biste pauzirali štampu, sve dok se ne pojavi poruka
“Busy”. Glava će se vratiti na svoju originalnu poziciju nakon završetka započete linije
štampe. LCD ekran će prikazati dole navedene menije.

Pritisnite taster Gore ili taster Dole kako biste odabrali stavku “Cleaning tool” u okviru
menija i izvršili čišćenje.
Odaberite “Continuous” za nastavak štampe ili “Cancel” za prekid štampe.

- 32 -
Uputstvo za SignJet JS310

VI.3.3. Sistemska upozorenja i prikaz grešaka

1. Upozorenje:
Warn2: Ručica za fiksiranje materijala nije spuštena;
Warn3: Sistem izvršava dopunu boje.

2. Greške
Ukoliko se jedna od dole navedenih poruka pojavi u toku štampe, štampač će
oglasiti alarm, ali će nastaviti normalan rad:
Err5: dopuna boje predugo traje – proveriti stanje boje u tankovima i
podtankovima.
Err6: sigurnosna boca je puna – ispraznite je ili zamenite.
Err7: boca za otpadne boje je puna – ispraznite je ili zamenite.

Dole navedene greške ukazuju da je potrebna dodatna reakcija ukoliko


samotestiranje nije uspelo:
Err9: Kretanje je suprotno vrednostima Y raster trake. Proverite raster
traku.
Err10: Signal Y raster trake nije detektovan. Proverite raster traku.
Err11: Greška Y raster trake. Proverite raster traku.
Err12: Brojanje vrednosti unazad. Proverite raster traku ili motor.
Err13: Test matične ploče nije uspeo. Proverite matičnu ploču.
Err14: Verzija pomoćne ploče se ne slaže sa verzijom matične ploče.
Proverite matičnu ploču.

- 33 -
Uputstvo za SignJet JS310

VI.4 Koraci štampe

U normalnim uslovima koraci su sledeći:


1. Uključite štampač
2. Uključite kompjuter

Napomena:
Preporučljivo je da najpre uključite štampač, a zatim računar. U suprotnom može
se desiti da konekcija ne uspe.

3. Ubacite materijal, a zatim spustite ručicu za fiksiranje materijala.


4. Očistite glave, a zatim pokrenite test dok otisak ne bude potpuno čist.
5. Pritisnite ONLINE.

Offline mod Online mod


6. Pripremite sliku za štampu i snimite je na računar.
7. Otvorite Graphtec RIP.
8. Otvorite novi dokument.
9. Importujte sliku za štampu.
10. Podesite poziciju, veličinu, osobine i rezoluciju slike.
11. Podešavanje štampača
1) Odaberite File/Printer settings. Biće vam prikazan sledeći dijalog.

2) Odaberite tip štampača “Graphtec printer”, a model odgovarajući onom


koji posedujete.

- 34 -
Uputstvo za SignJet JS310

3) Kliknite na “Printer setting”. Podesite odgovarajuće vrednosti u sledećem


prozoru.

a. Odaberite rezoluciju štampe.


b. Odaberite dvosmernu (BiDirection) ili jednosmernu štampu. Dvosmerna
štampa je daleko produktivniji mod štampe.

Napomena:
Vrednosti horizontalnih i vertikalnih parametara, dvosmerne štampe (BID) i
kompenzacije povlačenja bi trebale biti podešene pre štampe. Detalji gore
navedenih funkcija su opisani u okviru korisničkog uputstva.

12. Kliknite “Print” za štampu.


13. LCD će prikazati sledeći ekran.

- 35 -
Uputstvo za SignJet JS310

14. Ukoliko doñe do začepljenja dizni u toku štampe, pritisnite ONLINE ( 3s) kako
biste pauzirali štampu za čišćenje glava. Nakon čišćenja pritisnite ONLINE za
nastavak štampe.

Procedura čišćenja u toku štampe:


Dizne glava se mogu zapušiti u toku štampe i neophodno im je čišćenje.
Pritisnite i držite taster ONLINE kako biste pauzirali štampu dok se ne
prikaže “Busy”. Glava se vraća u originalnu poziciju nakon što završi
započeti red štampe. LCD displej prikazuje dole navedene menije.

Pritisnite taster Gore i taster Dole kako biste odabrali i izvršili funkciju “3.
Cleaning tool”. Odaberite “Continuous” kako biste nastavili štampu ili
“Cancel” kako biste prekinuli štampu.

15. Pritisnite ONLINE nakon završene štampe. Nakon toga štampač će biti u Offline
modu.

Napomena:
Za prekid štampe koristite opciju u RIP-u. Ukoliko štampu želite da prekinete
direktno na štampaču, pritisnite ONLINE i odaberite opciju “Cancel”. “Printing
cancel” će se pojaviti u softveru.

- 36 -
Uputstvo za SignJet JS310

VII Opis sistema dovoda boje i sistema za čišćenje

VII.1 Sistem dovoda boje i sistem za čišćenje

1. Glavni tank za boju C (Cyan)


2. Glavni tank za boju M (Magenta)
3. Glavni tank za boju Y (Yellow)
4. Glavni tank za boju K (Black)
5. Tank za sredstvo za čišćenje (Solvent)

Slika 7-1 Glavni tankovi

- 37 -
Uputstvo za SignJet JS310

1. Filter za boju C
2. Filter za boju M
3. Filter za boju Y
4. Filter za boju K
5. Filter za solvent
6. Filter za vazduh
7. Ventil za vazduh
8. Filter za vazduh
9. Pumpa za vazduh
10. Pumpa za boju K
11. Pumpa za boju Y
12. Pumpa za boju M
13. Pumpa za boju C

Slika 7-2 Pumpe za boju i filteri

- 38 -
Uputstvo za SignJet JS310

1. Podtank C
2. Podtank M
3. Sigurnosni tank
4. Podtank Y
5. Podtank K
6. Plovak (unutar pod tanka)
7. Štipaljka za crevo
8. Izlazno crevo
9. Crevo za usisavanje
10. Crevo za vazduh

Slika 7-3 Podtankovi

- 39 -
Uputstvo za SignJet JS310

1. Crevo za boju
2. Boja – razreñivač, trokraki ventil K
3. Boja – razreñivač, trokraki ventil Y
4. Boja – razreñivač, trokraki ventil M
5. Boja – razreñivač, trokraki ventil C
6. Crevo za solvent
7. Ventil za solvent

Slika 7-4 Jedinica za štampu

- 40 -
Uputstvo za SignJet JS310

VII.2 Komandna tabla za čišćenje

Ova tabla ima više funkcija.

1. Dugme za solvent
2. Dugme za boju
3. Prekidač za svetlo

Slika 7-5 Komandna tabla za čišćenje

- 41 -
Uputstvo za SignJet JS310

VIII Sistem napajanja bojom

VIII.1 Pregled

Ovaj sistem napajanja bojom automatski kontroliše nekoliko pumpi u isto vreme vršeći
istovremeno i zaštitnu funkciju. Izolovani sistem napajanja bojom je lak za upotrebu.

VIII.2 Dijagram sistema

Slika 8-1 Dijagram sistema napajanja bojom

- 42 -
Uputstvo za SignJet JS310

VIII.3 Opis funkcija

1. Ovaj sistem funkcioniše tako što automatski kontroliše nekoliko pumpi za dovod
boje, istovremeno. Kada je štampač uključen, pumpe za boju automatski
upumpavaju boju u podtankove iz glavnih tankova.
2. Sistem je zaštićen funkcijom alarma. Ukoliko se desi odreñeni problem sa pumpom,
ona će alarmirati i biće označeno koja pumpa ne funkcioniše ispravno, dok to neće
uticati na normalan rad ostalih pumpi.
3. Prekidači filtera dobijaju signale kroz serijske portove.
4. Lako se povezuje na ostatak sistema. Svi signali ka prekidačima mogu biti preneti
kroz serijski ili paralelni port.
5. Glavni kontroler se sastoji od mikroprocesora, koji putem softvera može filtrirati
signale i razlikovati pravilne signale od lažnih, što pomaže pouzdanosti čitavog
sistema.
6. Limit dopumpavanja boje kontrolisan je inteligentnim sistemom sa matične poloče.

- 43 -
Uputstvo za SignJet JS310

VIII.4 Opis operacija

Napomena:
Molimo vas da pažljivo pročitate opis sistema dotoka boje, sistema čišćenja i
sistema kontrole boje pre nego što nastavite praćenje daljih operacija.

1. Odmah pri uključenju štampača sistem detektuje poziciju plutajućih prekidača


(plovaka u podtanku) i po potrebi ubacuje potrebnu boju u podtankove.
2. Kada odreñeni kanal boje ostane bez boje sistem uključuje potrebnu pumpu
automatski i uključuje indikator. Nakon što plovak odreaguje na dobijenu boju,
pumpa će nastaviti da radi još kratak period i nakon toga stati. Indikator će prestati
da signalizira.
3. Ukoliko je podtank ispražnjen iz nekih drugih razloga, do njegove potpune dopune
može proći odreñeno vreme, na šta sistem reaguje kao prekovremeno punjenje. U
tom slučaju oglašava se alarm (jednolični ravni ton) i čini da pumpa istog momenta
prestane sa radom. Pristupite Ink Status panelu kroz meni i pritisnite ENTER kako
biste resetovali sistem automatskog dotoka boje.
4. Kada je sigurnosni tank pun sistem će alarmirati u vidu kratkog isprekidanog tona.

1. Dugme za solvent
2. Dugme za boju
3. Prekidač za svetlo

Slika 8-2 Operacije panela za čišćenje

VIII.5 Funkcija inteligentnog prepoznavanja

Funkcija inteligentnog prepoznavanja za sistem dotoka boje je implementirana na


osnovu dobijenih signala plovka, visoke frekvencije. Koristeći faktor verovatnoće, signal
se posmatra kao realan ukoliko je učestalost signala veća od postavljene vredosti (na
primer 80%). Stoga, greška u radu plutajućeg plovka i njen uticaj na stabilni rad
štampača je maksimalno smanjen, a neometan rad osiguran.

- 44 -
Uputstvo za SignJet JS310

IX Sistem čišćenja

IX.1 Pregled

Ovaj štampač korisiti metod čišćenja pozitivnim pritiskom, a čišćenje se vrši pre štampe,
u toku štampe ili nakon dužeg perioda da štampač nije u funkciji.

IX.2 Dijagram sistema

Slika 9-1 Dijagram sistema za čišćenje

IX.3 Opis funkcija i sistem čišćenja pozitivnim pritiskom

Kad pritisnete dugme “Ink” na poziciji za čišćenje, signal će biti poslat pumpi za vazduh.
Pumpa se zatim uključuje i počinje upumpavanje i prenos vazduha do ventila. Pritisak
vazduha se povećava u tanku za vazduh, a zatim prenosi do ostalih podtankova putem
kanala za vazduh. Pritiskom dobijenim iz pumpe za vazduh, boja će gurnuta pritiskom
krenuti da izlazi kroz kanale za boju, zatim i kroz glave, kako bi ih očistila.

- 45 -
Uputstvo za SignJet JS310

IX.4 Opis operacija

Pomerite glave na poziciju za čišćenje, a zatim pritisnite dugme “Ink” na panelu za


čišćenje kako biste aktivirali čišćenje pozitivnim pritiskom. Kada mlaz boje postane
ujednačen pustite dugme da biste zaustavili čišćenje. Uključite prekidač za svetlo i
uverite se da nema ostataka boje na površini glave i po potrebi višak boje pokupite
odgovarajućom krpicom ili štapićem.

1. Dugme za solvent
2. Dugme za boju
3. Prekidač za svetlo

Slika 8-2 Operacije panela za čišćenje

IX.5 Automatsko čišćenje – AUTO CLEAN

Automatsko čišćenje je proces čišćenja negativnim pritiskom. Strelicama na glavnom


panelu odaberite funkciju “Cleaning Tools”. Zatim od ponuñenih opcija odaberite “Auto
Clean” i pritisnite ENTER kako biste izvršili operaciju. Auto Clean operacija postavlja
glavu na poziciju za čišćenje i putem vakuuma usisava višak boje na glavi štampača.
Nakon čišćenja glava se vraća u originalnu poziciju.

IX.6 Firing

Firing je funkcija izbacivanja boje iz dizni u vidu spreja. Pomoću strelica na glavnom
panelu odaberite funkciju “Cleaning Tools”, a zatim odaberite “Firing” i pritisnite
ENTER. Glave će izbaciti boju u vidu spreja i na taj način sprečiti začepljenje dizni. Ovu
funkciju možete koristiti više puta uzastopno dok otisak ne postigne željeni kvalitet.

- 46 -
Uputstvo za SignJet JS310

IX.7 Ispiranje glava solventom

1. Ventil za solvent
2. Crevo za boju
3. Trokraki ventil za boju ili solvent
4. Crevo za solvent

Slika 9-3 Trokraki ventili

Ukoliko štampač nije radio neko vreme ili neće raditi duže vreme u narednom periodu
preporučuje se čišćenje solventom.
Procedura: Okrenite trokrake ventile na poziciju za solvent (ručica ventila u položaju
naniže), otvorite dotok solventa pomoću ventila za solvent i pomerite poziciju glava na
poziciju za čišćenje putem kontrolnog panela. Pritisnite dugme “Solution” na panelu za
čišćenje. Pumpa za solvent počinje pumpanje solventa kroz glave i na taj način vrši
čišćenje.

Pozicija ručice za štampu Pozicija ručice za čišćenje

Slika 9-4 Pozicija ručice ventila za štampu i čišćenje solventom

- 47 -
Uputstvo za SignJet JS310

1. Položaj ventila za solvent u toku štampe


2. Položaj trokrakih ventila u toku štampe

Slika 9-5 Položaj ventila za solvent i trokrakih ventila u toku štampe

1. Položaj ventila za solvent u toku čišćenja


2. Položaj trokrakih ventila za kanale koji se ne čiste
3. Položaj trokrakih ventila za kanale koji se čiste

Slika 9-6 Položaj ventila za solvent i trokrakih ventila u toku štampe

Kada štampač želite da vratite u stanje pre čišćenja, odnosno da ga pripremite za


štampu, vratite ručice trokrakih ventila u horizontalni položaj, a zatim pritisnite “Ink”
dugme kako biste pokrenuli čišćenje glava bojom.

Napomena:
Kada su trokraki ventili okrenuti u položaj za dovod boje, nikada ne pritiskajte
dugme “Solution” na panelu za čišćenje, u suprotnom pumpa za solvent će se
uključiti u gurnuti solvent ka ventilu. U slučaju preopterećenja ventila može
doći do pucanja istog.

- 48 -
Uputstvo za SignJet JS310

X Sistem grejača

X.1 Pregled

Ovaj sistem može podešavati temperaturu u zavisnosti od različitih PVC materijala i


okoline. Može automatski održavati postavljenu temperaturu.

X.2 Dijagram sistema

Slika 10-1 Dijagram sistema

X.3 Opis funkcija

1. Održavanje temperature prednjeg (Front) i zadnjeg (Pre) grajača.


2. Sa naprednim funkcijama za zaštitu sistema izbegnuto je pregrevanje sistema. Dovod
struje je automatski prekinut ukoliko temperatura preñe 70°C. Kada se temperatura
spusti, grejači nastavljaju grejanje.
3. Sistem može raditi nezavisno.
4. Grejače kontroliše inteligentni mikroprocesor, kako bi se postigli brzo zagrevanje,
precizna kontrola temperature i ušteda energije.
5. Upotrebljeni su grejači unutrašnjeg tipa. Laki za instalaciju, bez potrebe za
dodatnim prostorom i dužeg životnog veka.

- 49 -
Uputstvo za SignJet JS310

X.4 Proces rada i karakteristike

1. Temperatura prednjeg i zadnjeg grejača je fabrički podešena.


2. Napajanje strujom je nezavisno od napajanja štampača. Kada je struja uključena
grejači se automatski zagrevaju na podešenu temperaturu. Bez uključenja štampača
grejači neće raditi. Ipak, i kada je štampač isključen prisutan je napon od 220 V.
3. Senzor za temperaturu je postavljen na oko 50 cm od originalne, matične pozicije
glava. Materijal za štampu bi trebalo da prekrije ovu poziciju.
4. Nakon štampe isključite oba dovoda struje.

- 50 -
Uputstvo za SignJet JS310

XI Operacije softvera

XI.1 Instalacija

1. Instalacija Graphtec RIP softvera: za detaljniji opis pogledajte RIP korisničko


uputstvo.
a) Ubacite RIP CD u CD-ROM vašeg računara.
b) Pokrenite Graphtec RIP.exe.
c) Pratite uputstva na ekranu kako biste završili instalaciju.

2. Instalacija drajvera štampača.


a) Ubacite Driver CD u CD-ROM vašeg računara.
b) Pokrenite setup.exe u okviru foldera TRY.
c) Pratite uputstva na ekranu kako biste završili instalaciju.

Napomena:
Molimo vas da koristite podrazumevane vrednosti putanja instalacije.

- 51 -
Uputstvo za SignJet JS310

XI.2 Upotreba drajvera štampača

Napomena:
Softver drajvera služi za serviserska podešavanja štampača i glava za štampu,
stoga nije neophodan u svakodnevnoj upotrebi.

XI.2.1 Pokrenite TRY

1. Kliknite na Start > Program > Try

2. Otvorite TRY

- 52 -
Uputstvo za SignJet JS310

3. Najpre odaberite model štampača. Kliknite na “Printer” u okviru menija, i odaberite


odgovarajući model.

4. Otvorite fajl klikom na opciju File > Open i sa adrese c:\try odaberite fajl
SmallGrid126

U okviru ovog menija se nalaze najvažnije opcije za podešavanje štampača.

XI.2.2 Podešavanje štampe

Ova opcija se koristi za podešavanje parametara štampača, moda (rezolucije) štampe,


jednosmerne ili dvosmerne štampe i upotrebe odeñenih kanala boje.

Napomena:
Uobičajeno je korisiti četiri boje. Jedino u slučaju štelovanja parametara glave
za štampu preporučuje se gašenje odeñenih kanala boja.

- 53 -
Uputstvo za SignJet JS310

Modovi štampe:

Ukupno je ponuñeno 10 modova za štampu:

180x200 1Pass (Test mode), 180x200 2Pass, 180x200 4-2Pass, 180x200


3Pass, 180x200 6-3Pass, 180x200 4Pass, 180x200 8-4Pass, 180x200 6Pass,
180x200 8Pass i 360x400 dpi.

Opis modova:

180x200 1Pass: 180dpi horizontalne rezolucije i 200dpi vertikalne


rezolucije. Štampa u 1 prelazu.

180x200 2Pass: 180dpi horizontalne rezolucije i 200dpi vertikalne


rezolucije. Štampa u 2 prelaza. Nanos boje je 2 puta
veći nego kod 180x200 1Pass, a brzina duplo manja.

180x200 4-2Pass: 180dpi horizontalne rezolucije i 200dpi vertikalne


rezolucije. Štampa u 4 prelaza. Nanos boje je 2 puta
veći nego kod 180x200 2Pass, a brzina duplo manja.

180x200 3Pass: 180dpi horizontalne rezolucije i 200dpi vertikalne


rezolucije. Štampa u 3 prelaza. Nanos boje je 3 puta
veći nego kod 180x200 1Pass, a brzina trostruko manja.

80x200 6-3Pass: 180dpi horizontalne rezolucije i 200dpi vertikalne


rezolucije. Štampa u 6 prelaza. Nanos boje je isti kao
kod 180x200 3Pass, a brzina duplo manja.

180x200 4Pass: 180dpi horizontalne rezolucije i 200dpi vertikalne


rezolucije. Štampa u 4 prelaza. Nanos boje je 4 puta
veći nego kod 180x200 1Pass, a brzina 4 puta manja.

180x200 8-4Pass: 180dpi horizontalne rezolucije i 200dpi vertikalne


rezolucije. Štampa u 8 prelaza. Nanos boje je isti kao
kod kod 180x200 4Pass, a brzina duplo manja.

180x200 6Pass: 180dpi horizontalne rezolucije i 200dpi vertikalne


rezolucije. Štampa u 6 prelaza. Nanos boje je 6 puta
veći nego kod 180x200 1Pass, a brzina 6 puta manja.

180x200 8Pass: 180dpi horizontalne rezolucije i 200dpi vertikalne


rezolucije. Štampa u 8 prelaza. Nanos boje je 8 puta
veći nego kod 180x200 1Pass, a brzina 8 puta manja.

360x400 dpi: 360dpi horizontalne rezolucije i 400dpi vertikalne


rezolucije. Štampa u 4 prelaza. Nanos boje je 4 puta
veći nego kod 180x200 1Pass, a brzina 4 puta manja.

- 54 -
Uputstvo za SignJet JS310

XI.2.3 Podešavanje parametara štampe

Odabirom opcije “Printing parameter setting“ otvara se sledeći prozor upozorenja:

Nakon odabira dugmeta “Yes” prikazaće se sledeći prozor:

- 55 -
Uputstvo za SignJet JS310

• Značenje ovog prozora:

1. Parametri podešavanja vertikalne ose glava

Vrednosti vertikalnih parametara za sve 4 boje bi trebalo podesiti na 0. Preciznost


vertikalnih pozicija glava treba najpre podesiti fizički.

2. Parametri podešavanja horizontalne ose glava

Podešavanje pozicije glave i preklapanja 4 boje.

A. Zamislite glavu C1 kao koordinatni početak sa horizontalnom i vertikalnom


vrednošću 0. Vrednost A (0,0).

B. Vertikalno rastojanje izmeñu glava C2 i C1 se kompenzuje mehaničkim


štelovanjem. Vrednost horizontalnog rastojanja je B. (Na slici 170)

C. Vertikalno rastojanje izmeñu glava M1 i C1 je 5 na gore prikazanoj slici. Vrednost


horizontalnog rastojanja je C. (Na slici 510)

D. Vertikalno rastojanje izmeñu glava M2 i C1 se kompenzuje mehaničkim


štelovanjem. Vrednost horizontalnog rastojanja je D. (Na slici 680)

E. Vertikalno rasojanje izmeñu glava Y1 i C1 je 0 na gore prikazanoj slici. Vrednost


horizontalnog rastojanja je E. (Na slici 1020).

F. Vertikalno rastojanje izmeñu glava Y2 i C1 se kompenzuje mehaničkim


štelovanjem. Vrednost horizontalnog rastojanja je F. (Na slici 1190)

G. Vertikalno rastojanje izmeñu glava K1 i C1 je 5 na gore prikazanoj slici. Vrednost


horizontalnog rastojanja je G. (Na slici 1530)

H. Vertikalno rastojanje izmeñu glava K2 i C1 se kompenzuje mehaničkim


štelovanjem. Vrednost horizontalnog rastojanja je H. (Na slici 1700)

- 56 -
Uputstvo za SignJet JS310

3. BID kompenzacija

BID kompenzacija postoji kako bi se eleminisala greška pri izbacivanju boje iz


mlaznica pri štampi u različitim smerovima (dvosmerna štampa). Najpre podesite BID
kompenzaciju u kontrolnom panelu gde se vrednosti mogu uneti za svaku glavu
ponaosob. (Pogledajte VI Osnovne operacije panela)
Kroz softver se mogu podesiti micro vrednosti BID kompenzacije za svaku glavu
nezavisno.
BID kompenzacija se razlikuje za svaku brzinu štampe. Iz tog razloga je neophodno
podesiti ovaj parametar za svaku od postojećih brzina.

4. Slope kompenzacija:

Podešava kompenzaciju za iskošenost glava, kod drugačijeg rasporeda glava.

5. Ignore X parameter, Ignore Y parameters:

Ignoriše sve postavljene vrednosti. Nikada ne uključivati ove opcije za štampu.

6. Kompenzacija povlačenja (Feed):

Koristi se kako biste podesili vrednost povlačenja materijala u Y smeru. Vrednost je


različita u zavisnosti od izbora broja prelaza u toku štampe. Iz tog razloga je
potrebno podesiti ovu vrednost precizno za svaki od modova štampe.

Upozorenje:
Ne menjajte ove parametre napamet. Može prouzrokovati neželjeno
preklapanje boja.

- 57 -
Uputstvo za SignJet JS310

XII Održavanje
XII.1 Dnevno održavanje
Dnevno održavanje je veoma važno za normalan rad štampača. Dnevno održavanje
uključuje:
XII.1.1 Održavanje pre svake štampe
♦ Uklonite osušenu boju sa površine glava solventom.
♦ Povratite zapušene dizne pre sledeće štampe.

XII.1.2 Svakih 8 sati


♦ Nauljite noseću šinu glave i očistite je od prašine jednom u 8 sati.

XII.1.3 Dnevne aktivnosti:


♦ Proverite filtere i protok pumpe i očistite ih ukoliko je potrebno.
♦ Proverite tank otpadne boje i očistite ukoliko je potrebno.
♦ Proverite kanal otpadnih boja i očistite ukoliko je potrebno.
♦ Proverite sunñere na pločici za održavanje glava i očistite ili zamenite
ukoliko je potrebno.
♦ Očistite valjke za povlačenje i namotavanje PM acetatom. Proklizavanje
pod gumenim valjkom će prouzrokovati grešku u povlačenju materijala, a
samim tim i uticati na kvalitet štampe.
♦ Svakodnevno čistite štampač uobičajenom procedurom.

XII.1.4 Nedeljne aktivnosti:


♦ Očistite prašinu sa površine ventilatora i ploče za sušenje. Nakon toga ih
vratite na mesto kada se uverite u čistoću delova.
♦ Proverite pumpe.

XII.1.5 Mesečne aktivnosti:


♦ Očistite plovke u podtankovima.
♦ Očistite filtere za boju i solvent.
♦ Proverite 4 trokraka ventila i očistite ukoliko je došlo do curenja boje.
Očistite sredstvom za čišćenje ukoliko je potrebno.
♦ Proverite zategnutost kaiša.
♦ Očistite prašinu u napajanju.
♦ Nauljite pumpe.

XII.1.6 Godišnje aktivnosti


♦ Zamenite filtere za boju.
♦ Izduvajte prašinu iz napajanja kompresovanim vazduhom.
♦ Očistite glavne tankove sa bojom.
♦ Očistite glavne kanale za boju.
♦ Očistite pumpe za tečnost.
♦ Nauljite zupčanike motora za odmotavanje i namotavanje.
♦ Proverite čitav sistem. Popravite na vreme ukoliko je potrebno.
♦ Proverite da li je neko crevo pocepano ili neka žica iskidana u sistemu za
povlačenje.
- 58 -
Uputstvo za SignJet JS310

XII.2 Održavanje glava

Uvek održavajte površinu glave za štampu vlažnom, pomoću sredstva za čišćenje


(solvent). Ukoliko se štampač ostavlja, van upotrebe, glave moraju biti zaštićene
solventom i pokrivene odgovarajućom folijom kako bi ostale vlažne.

XII.2.1 Navlaživanje glava za štampu

Ukoliko se štampač ne koristi duže od jednog dana ili na neki duži period, izvršite
sledeće kako biste glave očuvali vlažnim.

1. Postavite čistu tkaninu na sunñere na zaštitnom ramu sa sunñerima.

2. Sipajte malo solventa na tkaninu.

3. Pokrijte glave odozdo pomoću zaštitnog rama.

Ukoliko se štampač neće koristiti duže od 2 dana ili više, izvršite sledeće korake.
1. Postavite čistu tkaninu na sunñere na zaštitnom ramu sa sunñerima.
2. Sipajte malo solventa na tkaninu.
3. Pokrijte glave odozdo pomoću zaštitnog rama.
4. Obmotajte kompletnu glavu polietilenskom folijom kako bi glave ostale vlažne.
- 59 -
Uputstvo za SignJet JS310

Ukoliko štampač neće biti korišćen 7 dana ili duže, izvršite sledeće korake.

1. Otvorite dovod solventa pomoću ventila.

2. Postavite trokraki ventil za boju u poziciju za čišćenje.

3. Postavite glave u poziciju za čišćenje pomoću kontrolnog panela.

4. Pritisnite dugme „Cleaning solution“ kako bi očistili glave solventom.

5. Postavite čistu tkaninu na sunñere na zaštitnom ramu sa sunñerima.

6. Sipajte malo solventa na tkaninu.

7. Pokrijte glave odozdo pomoću zaštitnog rama.

8. Obmotajte kompletnu glavu polietilenskom folijom kako bi glave ostale vlažne.

Ukoliko štamač ostavljate van funkcije na period duži od 2 nedelje, molimo vas da
isperete boju iz kompletnog sistema, napunite creva za boju sredstvom za čišćenje,
zamotate glave i sigurnosni ram polietilenskom folijom.

- 60 -
Uputstvo za SignJet JS310

XII.2.2. Skidanje glava za štampu

Izvršite sledeće korake ukoliko želite da skinete glave za štampu.

1. Ispumpajte boju iz glava i očistite ih solventom.

2. Isključite štampač i izvucite naponske kablove iz struje.

3. Proverite statički elektricitet na mašini multimetrom i oslobodite ga se ukoliko je


potrebno.

4. Oslobodite gornji, levi i desni šraf i izvadite desni šraf.

5. Izvucite glavu i postavite je na tkaninu natopljenu solventom.

XII.2.3 Postavljanje glave za štampu

1. Isključite štampač i izvucite naponske kablove iz struje.

2. Proverite statički elektricitet na mašini multimetrom i oslobodite ga se ukoliko je


potrebno.

3. Oslobodite gornji, levi i desni šraf i izvadite desni šraf. Ubacite glavu u ram. Vratite
desni šraf i zategnite šrafove ispravno.

4. Povežite kabl glave i povežite jednu po jednu glavu sa kontrolnom pločom.

5. Proverite kablove kako biste se uverili da ste ih ispravno povezali.

Pažnja:
Ukoliko kabl za povezivanje glava nije ispravno povezan može doći do oštećenja
pri uključivanju štampača.

- 61 -
Uputstvo za SignJet JS310

XII.3 Održavanje sistema za dovod boje

Sistem dovoda boje je veoma važan. Odžavanje ovog sistema je takoñe veoma bitno.
Ovaj sistem uključuje glavni tank za boju i podtank sa filterima koji odvajaju boju od
vazduha. Iz tog razloga, čistoća radnog okruženja je veoma bitna kao i mesto za
postavljanje štampača.

XII.3.1 Sistem glavnih tankova za boju

Sistem glavnih tankova za boju se sastoji od glavnih tankova, filtera, pumpi za tečnost i
tankova za otpadne boje.

Održavanje uključuje:

1. Čišćenje glavnih tankova za boju, a posebno filtera za vazduh, mesečno.


2. Čišćenje ili zamenu filtera za boju i solvent, jednom u 6 meseci.
3. Čišćenje okoline glavnog ink tanka, nedeljno.

XII.3.2. Sistem podtankova

Sistem podtankova sastoji se od podtankova i trokrakih ventila. Ostaci boje koji dospeju
na plovak podtanka, suše se i oblikuju male kugle na vrhu senzora, koje utiču na
osetljivost senzora. Kako bi očistili plovak izvršite sledeće:

1. Očistite boju iz creva pomoću funkcija za čišćenje.


2. Ispraznite 4 podtanka od glava do samih tankova.
3. Odvrnite poklopce na podtankovima, a zatim izvucite plovke.
4. Očistite plovke i podtank tkaninom i sunñerom natopljenim u solvent. Uverite se da
se plovak neometano pomera, a zatim ga osušite.
5. Vratite plovak na njegovu poziciju i zavrnite poklopac.

Sigurnosni tank takoñe zahteva povremeno održavanje. Postupak je isti kao kod drugih
podtankova, osim što postoje i dodatna 2 filtera za vazduh.
Trostruki ventili su takoñe bitan deo sistema za dovod boje i zahtevaju povremeno
čišćenje solventom kada su zaprljani bojom.

Upozorenje:
Čišćenje integralnog sistema dovoda boje trebalo bi obaviti isključivo stručno
lice. Neispravno rukovanje može rezultirati sistemskim nepogodama.

- 62 -
Uputstvo za SignJet JS310

XII.4 Održavanje ostalih delova

XII.4.1 Podmazivanje glavne šine za glave:

U uobičajene procedure održavanja štampača uključeno je i redovno podmazivanje


glavne noseće šine za glave, na dnevnoj bazi, uljem. Ne koristite mešavine ulja.

1. Dodajte malo ulja za podmazivanje na pamučnu krpu i pomerite glave na originalnu


poziciju. Podmažite šinu glave pamučnom krpom kako bi naneli ravnomeran sloj ulja
na šinu.
2. Uključite štampač i pomerajte glavu levo – desno (Moving test).
3. Obrišite višak ulja koji će se pojaviti na obe strane šine. Obrišite sve viškove ulja ili
kapljice koji su ostali na šini pre ponovne upotrebe štampača.

XII.4.2 Valjci za odmotavanje i namotavanje:

Nauljite zupčanike za odmotavanje i namotavanje jednom mesečno kako bi izbegli


njihovo rñanje.

- 63 -