You are on page 1of 32

Anadolu Efes Biraclk ve

Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihli Ara Dnem
zet Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle Ara Dnem zet Konsolide Finansal Tablolar
NDEKLER
Sayfa
Ara Dnem Konsolide Bilano ....................................................................................................................................... 1
Ara Dnem Konsolide Gelir Tablosu ............................................................................................................................ 2
Ara Dnem Konsolide Kapsaml Gelir Tablosu ........................................................................................................... 3
Ara Dnem Konsolide zkaynak Deiim Tablosu ..................................................................................................... 4
Ara Dnem Konsolide Nakit Akm Tablosu ................................................................................................................. 5
Ara Dnem Konsolide Finansal Tablo zet Notlar (Dipnotlar) ............................................................................ 6-30
Not 1
Not 2
Not 3
Not 4
Not 5
Not 6
Not 7
Not 8
Not 9
Not 10
Not 11
Not 12
Not 13
Not 14
Not 15
Not 16
Not 17
Not 18
Not 19
Not 20
Not 21
Not 22

Grupun Organizasyonu ve Faaliyet Konusu .................................................................................... 6-8


Konsolide Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar ............................................................... 9-12
letme Birlemeleri............................................................................................................................ 13
Blmlere Gre Raporlama ........................................................................................................... 14-15
Nakit ve Nakit Benzerleri ................................................................................................................... 15
Finansal Yatrmlar ............................................................................................................................. 15
Finansal Borlar ............................................................................................................................ 16-17
Dier Alacak ve Borlar ................................................................................................................ 17-18
Maddi Duran Varlklar ....................................................................................................................... 18
Maddi Olmayan Duran Varlklar ........................................................................................................ 18
zkaynaklar........................................................................................................................................ 19
Taahhtler...................................................................................................................................... 20-21
Dier Varlk ve Ykmllkler ..................................................................................................... 21-22
Dier Faaliyet Gelir / Giderleri .......................................................................................................... 22
Finansal Gelirler ................................................................................................................................. 22
Finansal Giderler ................................................................................................................................ 23
Vergi Varlk ve Ykmllkleri......................................................................................................... 23
Hisse Bana Kazan .......................................................................................................................... 24
likili Taraf Aklamalar ............................................................................................................. 24-26
Finansal Aralardan Kaynaklanan Risklerin Nitelii ve Dzeyi ................................................... 26-29
Finansal Aralar ............................................................................................................................ 29-30
Bilano Tarihinden Sonraki Olaylar ................................................................................................... 30

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE BLANO
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))

Dipnot
Referanslar
VARLIKLAR
Dnen Varlklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatrmlar
Ticari Alacaklar
likili Taraflardan Alacaklar
Dier Alacaklar
Stoklar
Dier Dnen Varlklar

5
6
19
8
13

Duran Varlklar
Dier Alacaklar
Finansal Yatrmlar
zkaynak Yntemiyle Deerlenen Yatrmlar
Canl Varlklar
Maddi Duran Varlklar
Maddi Olmayan Duran Varlklar
erefiye
Ertelenmi Vergi Varl
Dier Duran Varlklar

8
6
9
10
17
13

Toplam Varlklar
KAYNAKLAR
Ksa Vadeli Ykmllkler
Finansal Borlar
Ticari Borlar
likili Taraflara Borlar
Dier Borlar
Dnem Kar Vergi Ykmll
Bor Karlklar
Dier Ksa Vadeli Ykmllkler

7
19
8
13

Uzun Vadeli Ykmllkler


Finansal Borlar
Dier Borlar
alanlara Salanan Faydalara likin Karlklar
Ertelenmi Vergi Ykmll
Dier Uzun Vadeli Ykmllkler

7
8
17
13

ZKAYNAKLAR
Ana Ortakla Ait zkaynaklar
Sermaye
Sermaye Enflasyon Dzeltmesi Farklar
Deer Art Fonlar
Yabanc Para evrim Farklar
Kardan Ayrlan Kstlanm Yedekler
Dier Yedekler
Gemi Yllar Karlar
Net Dnem Kar

11
11
11
11
11
11

Aznlk Paylar
Toplam Kaynaklar

Bamsz Denetimden
Gemi
Gememi
31 Aralk 2010
31 Mart 2011
2.334.995
850.175
87.958
573.875
82
21.115
602.573
199.217

2.140.817
939.324
55.090
518.251
337
7.919
467.864
152.032

3.629.202
1.381
31.670
20.664
2.354
2.168.364
372.884
922.194
45.396
64.295

3.448.014
1.325
37.488
21.441
1.512
2.043.794
361.889
871.079
40.008
69.478

5.964.197

5.588.831

2.027.577
1.126.037
332.735
6.180
314.285
26.053
32.108
190.179

1.757.195
996.113
253.332
8.646
290.846
15.292
23.676
169.290

976.929
726.546
146.336
49.192
43.748
11.107

1.016.631
768.383
144.366
51.337
42.843
9.702

2.907.384
450.000
63.583
14.098
87.938
138.442
(5.736)
2.105.314
53.745

2.767.087
450.000
63.583
19.569
(4.085)
138.442
(5.736)
1.601.674
503.640

52.307

47.918

5.964.197

5.588.831

liikteki dipnotlar, ara dnem zet konsolide finansal tablolarn tamamlayc parasn olutururlar.
(1)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Aylk Dneme Ait
ARA DNEM KONSOLDE GELR TABLOSU
(Birim Aksi Belirtilmedike bin Trk Liras (TL))

Dipnot
Referanslar

Bamsz Denetimden
Gememi
Gememi
31 Mart 2010
31 Mart 2011

Srdrlen Faaliyetler
Sat Gelirleri
Satlarn Maliyeti (-)

857.925
(444.815)

753.670
(380.061)

413.110

373.609

(246.149)
(99.495)
10.720
(7.092)

(210.143)
(84.427)
6.747
(8.225)

71.094

77.561

(2.112)

(2.768)

65.450
(51.330)

49.164
(29.690)

Srdrlen Faaliyetler Vergi ncesi Kar

83.102

94.267

Srdrlen Faaliyetler Vergi Geliri / (Gideri)


Dnem Vergi Gideri (-)
Ertelenmi Vergi Geliri

(32.890)
5.328

(24.388)
3.538

Dnem Kar

55.540

73.417

Dnem Karnn Dalm


Aznlk Paylar
Ana Ortaklk Paylar

1.795
53.745

1.893
71.524

0,1194

0,1589

Ticari Faaliyetlerden Brt Kar


Pazarlama, Sat ve Datm Giderleri (-)
Genel Ynetim Giderleri (-)
Dier Faaliyet Gelirleri
Dier Faaliyet Giderleri (-)

14
14

Faaliyet Kar
zkaynak Yntemiyle Deerlenen Yatrmlarn
Zararlarndaki Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)

15
16

18

Hisse Bana Kazan (Tam TL)

liikteki dipnotlar, ara dnem zet konsolide finansal tablolarn tamamlayc parasn olutururlar.
(2)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Aylk Dneme Ait
ARA DNEM KONSOLDE KAPSAMLI GELR TABLOSU
(Birim Aksi Belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
Bamsz Denetimden
Gememi
Gememi
31 Mart 2010
31 Mart 2011
55.540

73.417

Yabanc Para evrim Farklar


Satlmaya Hazr Finansal Varlklar
Deer (Azal) / Art
Dier Kapsaml Gelir Kalemlerine likin
Vergi Gelirleri / (Giderleri)

94.617

39.950

(5.759)

1.465

Dier Kapsaml Gelir, (Vergi Sonras)

89.146

41.342

Toplam Kapsaml Gelir

144.686

114.759

Toplam Kapsaml Gelirin Dalm


Aznlk Paylar
Ana Ortaklk Paylar

4.389
140.297

12.246
102.513

Dnem Kar
Dier Kapsaml Gelir

(73)

288

liikteki dipnotlar, ara dnem zet konsolide finansal tablolarn tamamlayc parasn olutururlar.
(3)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Aylk Dneme Ait
ARA DNEM KONSOLDE ZKAYNAK DEM TABLOSU
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))

31 Aralk 2009 tarihi itibariyle


Dier kapsaml gelir
Dnem kar
Toplam kapsaml gelir
nceki net dnem karnn gemi
yllar karlarna aktarlmas
Aznlk pay hissesi alm (Not 3)

Sermaye
Enflasyon
Dzeltmesi
Sermaye
Farklar
450.000
63.583

Yabanc
Kardan
Deer
Para
Ayrlan
Art evrim Kstlanm
Fonlar Farklar
Yedekler
17.339
(18.016)
108.217

Dier
Yedekler
4.916

Net
Dnem
Kar
422.588

Gemi
Ana
Yllar Ortakla Ait
Karlar zkaynaklar
1.378.290
2.426.917

Aznlk
Toplam
Paylar zkaynaklar
307.261
2.734.178

1.392
1.392

29.597
29.597

71.524
71.524

30.989
71.524
102.513

10.353
1.893
12.246

41.342
73.417
114.759

(422.588)

422.588

(5.078)

31 Mart 2010 tarihi itibariyle

450.000

63.583

18.731

11.581

108.217

(162)

71.524

1.800.878

2.524.352

39.034

2.563.386

31 Aralk 2010 tarihi itibariyle

450.000

63.583

19.569

(4.085)

138.442

(5.736)

503.640

1.601.674

2.767.087

47.918

2.815.005

(5.471)
(5.471)

92.023
92.023

53.745
53.745

86.552
53.745
140.297

2.594
1.795
4.389

89.146
55.540
144.686

(503.640)

503.640

450.000

63.583

14.098

87.938

138.442

53.745

2.105.314

2.907.384

52.307

2.959.691

Dier kapsaml gelir


Dnem kar
Toplam kapsaml gelir
nceki net dnem karnn gemi
yllar karlarna aktarlmas
31 Mart 2011 tarihi itibariyle

(5.736)

liikteki dipnotlar, ara dnem zet konsolide finansal tablolarn tamamlayc parasn olutururlar.
(4)

(5.078)

(280.473)

(285.551)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Aylk Dneme Ait
ARA DNEM KONSOLDE NAKT AKIM TABLOSU
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
Bamsz Denetimden
Gememi
Dipnot
Gememi
Referanslar 31 Mart 2011 31 Mart 2010
letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akm
Srdrlen faaliyetler vergi ncesi kar
Dzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlk sat (kar) / zarar, net
Kdem tazminat karl
cretli izin karl
Stok deer dkl karl / (iptali), net
pheli alacak karl / (iptali), net
Uzun vadeli tevik plan karl
Maddi duran varlk deer dkl karl
Kredilerden kaynaklanan kur fark (kar) / zarar, net
Faiz gideri
Faiz geliri
Trev ilemlerinden kaynaklanan (gelir) /gider, net
Sendikasyon kredisi gideri
zkaynak yntemiyle konsolide edilen itiraklerden gider
Dier (gelir) /gider, net

83.102

94.267

78.908
(3.816)
2.137
4.080
(1.317)
(400)
2.601
1.799
(13.728)
19.186
(19.510)
48
83
2.112
(165)

72.487
(604)
2.911
3.914
294
540
1.867
(25.786)
18.361
(16.939)
162
1.290
2.768
30

letme sermayesindeki deiikliklerden nceki faaliyet kar

155.120

155.562

Ticari alacaklardaki deiim


likili taraflardan alacaklardaki deiim
Stoklardaki deiim
Dier varlk ve ykmllkler ile bor karlklarndaki deiim
Ticari borlardaki deiim
likili taraflara borlardaki deiim
denen cretli izin, kdem tazminat ve uzun vadeli tevik primi
denen vergiler

(95.582)
255
(130.820)
(5.053)
79.245
(2.750)
(6.733)
(18.909)

(102.122)
(425)
(36.359)
75.837
20.941
(802)
(5.452)
(17.456)

(25.227)

89.724

(124.765)
8.578
(842)
-

(71.877)
3.892
(282.923)

Yatrm faaliyetlerine ilikin nakit ak

(117.029)

(350.908)

Finansman faaliyetleri
Aznlk paylar tarafndan yaplan itiraklerdeki sermaye artlar
Alnan faizli borlar
Faizli borlarn geri demesi
denen faiz
Alnan faiz
Vadesi ayn zerindeki mevduatlardaki deiim

685.352
(609.570)
(19.829)
19.536
(32.789)

26.920
520.935
(507.630)
(17.467)
17.886
17.347

42.700
10.836

57.991
7.394

(99.556)

(203.193)

4
14
4
4
4
4
4,14
16
15
15,16
4

letme faaliyetlerine ilikin nakit ak


Yatrm faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlk almlar
Maddi ve maddi olmayan duran varlk satndan salanan nakit
Canl varlk almlar
Alnan aznlk paylar iin yaplan demeler

4,9,10
3

Finansman faaliyetlerine ilikin nakit ak


Nakit ilemlerinden kaynaklanan yabanc para evrim farklar
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azal
Dnem ba nakit ve nakit benzerleri

936.238

1.048.534

Dnem sonu nakit ve nakit benzerleri

847.518

852.735

liikteki dipnotlar, ara dnem zet konsolide finansal tablolarn tamamlayc parasn olutururlar.
(5)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 1. GRUPUN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU
Genel
Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii A.. (bir Trk kuruluu, Anadolu Efes, irket) 1966 ylnda stanbulda
kurulmutur. Anadolu Efesin hisselerinin belli bir blm stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB)nda ilem
grmektedir.
irketin kaytl adresi: Bahelievler Mahallesi ehit brahim Koparr Caddesi No:4 Bahelievler - stanbuldur.
irket, bal ve mterek ynetime tabi ortaklklar ile birlikte Grup olarak anlacaktr. Grup'un bnyesinde
istihdam edilen ortalama daimi alan says 15.424'tr (31 Aralk 2010 15.202).
Grupun ara dnem konsolide finansal tablolar irket Ynetim Kurulu tarafndan onaylanm, Mali ler Grup
Direktr ve Mali ler Direktr tarafndan 10 Mays 2011 tarihinde yaynlanmak zere imzalanmtr. Genel kurul
ve belirli dzenleyici kurullar yasal finansal tablolarn yaynlanmasnn ardndan deiiklik yapma yetkisine sahiptir.
Grupun Faaliyet Alanlar
Grupun ana faaliyetleri yurtiinde ve yurtdnda eitli markalar altnda bira retimi, ielenmesi, datm ve sat
ile The Coca-Cola Company markalar ile gazl ve gazsz alkolsz iecek retimi, ielenmesi, datm ve satndan
olumaktadr. Grup, on drt adet bira fabrikas (bei Trkiyede, dier dokuz tanesi eitli lkelerde), yedi adet malt
retim tesisi (ikisi Trkiyede, bei Rusyada), ayrca Trkiyede sekiz adet, eitli lkelerde oniki adet gazl ve
gazsz alkolsz iecek retim tesisi iletmektedir. Grup, Trkiye, Pakistan, Orta Asya ve Orta Douda Coca-Cola
reticisi, ieleyicisi ve datcs olan Coca-Cola ecek A.. (CC) zerinde ortak ynetim hakkna sahiptir.
Bunlara ek olarak, irketin Trkiyede meyve suyu konsantresi ile presi retimi ve sat yapan Anadolu Etap Tarm
ve Gda rnleri San. ve Tic. A.. zerinde ortak ynetim hakk vardr. Grupun ayrca Srbistanda bira fabrikalarna
sahip olan Central Europe Beverages B.V. (CEB) isimli bir yatrm irketinde nemli etkinlie sahip aznlk paylar
bulunmaktadr.
irketin Hissedarlar
31 Mart 2011 ve 31 Aralk 2010 tarihleri itibariyle irketin hissedarlar ve sahip olduklar hisse oranlar aadaki
gibi zetlenebilir:
31 Mart 2011
Tutar
%
Yazclar Holding A..
zilhan Snai Yatrm A..
Anadolu Endstri Holding A.. (AEH)
Halka ak ve dier

31 Aralk 2010
Tutar
%

139.251
78.937
35.292
196.520

30,94
17,54
7,84
43,68

139.251
78.937
35.292
196.520

30,94
17,54
7,84
43,68

450.000

100,00

450.000

100,00

irketin hissedarlarndan AEHnin sermayesinin %100, Yazclar Holding A.. (%68) ve zilhan Snai Yatrm
A.. (%32) sahipliinde olup, Yazclar Holding A.. ve zilhan Snai Yatrm A.., birlikte, direkt ve dolayl olarak,
irketin yardan fazla oy hakkn temsil etmektedirler.

(6)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 1. GRUPUN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU (devam)
Bal Ortaklklar
31 Mart 2011 ve 31 Aralk 2010 tarihleri itibariyle konsolide edilen bal ortaklklar ve bunlara ait nihai hisse pay
oranlar aadaki gibidir:
Ana Faaliyet Konusu

Blm

Nihai Oran ve
Oy Hakk %
31 Mart 31 Aralk
2010
2011

Bal Ortaklk

lke

Efes Breweries International N.V. (EBI)

Hollanda

Grupun yurt d bira faaliyetlerini ynlendiren holding irketi

Yurtd Bira

100,00

100,00

ZAO Moscow-Efes Brewery (Efes Moscow)

Rusya

Bira retimi ve pazarlamas

Yurtd Bira

90,97

90,97

OOO Stary Melnik (Stary Melnik) (1)

Rusya

Hizmet sektr

Yurtd Bira

90,96

90,96

ZAO Efes Entertainment (Efes Entertainment) (1)

Rusya

Hizmet sektr

Yurtd Bira

90,97

90,97

OAO Krasny Vostok Solodovpivo (KV Grup) (1)

Rusya

Bira retimi

Yurtd Bira

90,96

90,96

OAO Knyaz Rurik (Knyaz Rurik)

Rusya

EBInn yatrm irketi

Yurtd Bira

99,95

99,95

ZAO Mutena Maltery (Mutena Maltery)

Rusya

Malt retimi

Yurtd Bira

99,95

99,95

OOO Vostok Solod (2)

Rusya

Malt retimi

Yurtd Bira

90,96

90,96

OOO KV-Invest (2)

Rusya

Finans

Yurtd Bira

90,96

90,96

OOO T'sentralny Torgovy Dom (2)

Rusya

Sat irketi

Yurtd Bira

90,96

90,96
90,96

ZAO Moskovskii Torgovyii Dom (2)

Rusya

Sat irketi

Yurtd Bira

90,96

J.S.C. Efes Karaganda Brewery (Efes Karaganda)

Kazakistan

Bira retimi ve pazarlamas

Yurtd Bira

72,00

72,00

Dinal LLP (Dinal)

Kazakistan

Bira datm

Yurtd Bira

72,00

72,00

Efes Vitanta Moldova Brewery S.A. (Efes Moldova)

Moldova

Bira ve dk alkoll iecekler retim ve pazarlamas

Yurtd Bira

96,50

96,50

Efes Romania Industrie Si Comert S.A. (ERIC) (3)

Romanya

Bira datm

Yurtd Bira

100,00

100,00

Euro-Asian Brauerein Holding GmbH (Euro-Asian)

Almanya

EBInn yatrm irketi

Yurtd Bira

100,00

100,00

J.S.C. Lomisi (Efes Georgia)

Grcistan

Bira ve alkolsz iecek retim ve sat

Yurtd Bira

100,00

100,00

Central Asian Beverages B.V. (Central Asian)

Hollanda

EBInn yatrm irketi

Yurtd Bira

60,00

60,00

Efes Trade BY FLLC (Efes Belarus)

Beyaz Rusya Pazar gelitirme

Yurtd Bira

100,00

100,00

Efes Pazarlama ve Datm Ticaret A.. (Ef-Pa) (4)

Trkiye

Grupun Trkiyedeki pazarlama ve datm irketi

Trkiye Bira

100,00

100,00

Tarbes Tarm rnleri ve Besicilik


Sanayi Ticaret A.. (Tarbes) (4)

Trkiye

Grup irketlerine bira retimi iin erbetiotu


(birann temel hammaddesi) temin etmek

Trkiye Bira

99,75

99,75

Anadolu Efes D Ticaret A.. (Aefes D Ticaret)

Trkiye

D ticaret

Dier

99,62

99,62

Cypex Co. Ltd. (Cypex)

K.K.T.C.

Bira pazarlamas ve datm

Dier

99,99

99,99

Anadolu Efes Technical and Management


Consultancy N.V. (AETMC)
Efes Holland Technical Management
Consultancy B.V. (EHTMC)

Hollanda
Antilleri

Teknik danmanlk hizmeti

Dier

99,75

99,75

Hollanda

Teknik danmanlk hizmeti

Dier

99,75

99,75

Caspian Marketing Ltd. (5)

Azerbaycan Bira pazarlamas ve datm

Dier

100,00

Efes Deutschland GmbH (Efes Germany)

Almanya

Dier

100,00

100,00

Bira pazarlamas ve datm

(1) Efes Moscow'un bal ortaklklar.


(2) KV Grup'un bal ortaklklar.
(3) 2000 ylnn Aralk aynda, ERICnin tasfiye karar verilmi ve bunun sonucu olarak ilgili irkette tasfiye
esasna dayal muhasebe sistemi uygulamaya balanmtr.
(4) irketin Trkiyedeki birayla ilgili operasyonel faaliyetleri, Ef-Pa ve Tarbes ile birlikte Trkiye Bira
operasyonlarn oluturmaktadr.
(5) Caspian Marketing Ltd., yaplan sermaye indirimi sonrasnda, 2011 yl ierisinde satlmtr.

(7)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 1. GRUPUN ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU (devam)
Mterek Ynetime Tabi Ortaklklar
31 Mart 2011 ve 31 Aralk 2010 tarihleri itibariyle oransal konsolidasyon yntemi kullanlarak konsolide edilen
mterek ynetime tabi ortaklklar ve bunlara ait nihai hisse pay oranlar aadaki gibidir:
Blm

Nihai Oran ve
OyHakk %
31 Mart 31 Aralk
2010
2011

Mterek Ynetime Tabi Ortaklk

lke

Ana Faaliyet Konusu

Coca-Cola ecek A.. (CC) (1)

Trkiye

Coca-Cola rnlerinin retimi, ielenmesi

Merubat

50,26

50,26

Coca-Cola Sat Datm A.. (CCSD)

Trkiye

Coca-Cola rnlerinin datm ve sat

Merubat

50,25

50,25

Mahmudiye Kaynak Suyu Ltd. ti. (Mahmudiye)

Trkiye

Kaynak suyu dolumu ve sat

Merubat

50,25

50,25

Efes Snai D Ticaret A.. (EST)

Trkiye

D ticaret

Merubat

50,50

50,50

J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability


Partnership (Almaty CC)

Kazakistan

Coca-Cola rnlerinin retimi, ielenmesi, datm ve


sat ile Efes rnlerinin datm

Merubat

50,11

50,11

Tonus Joint Stock Company (Tonus)

Kazakistan

CCnin yatrm irketi

Merubat

47,33

47,33

Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC (Azerbaijan CC)

Azerbaycan

Coca-Cola rnlerinin retimi, ielenmesi, datm ve sat

Merubat

50,19

50,19

Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock


Company (Bishkek CC)

Krgzistan

Coca-Cola rnlerinin retimi, ielenmesi, datmve


sat ile Efes rnlerinin datm

Merubat

50,26

50,26

CCI International Holland B.V. (CCI Holland)

Hollanda

CCnin yatrm irketi

Merubat

50,26

50,26

The Coca-Cola Bottling Company of Iraq FZCO


(CCBI) (2)

Birleik Arap
Emirlikleri

CCnin yatrm irketi

Merubat

50,26

25,13

CC Beverage Limited (CCBL) (2)

Irak

Coca-Cola rnlerinin retimi, ielenmesi, datm ve sat

Merubat

50,26

15,08

SSG Investment Limited (SSG) (2)

ngiliz Virgin
CCnin yatrm irketi
Adalar

Merubat

50,26

rdn

Coca-Cola rnlerinin retimi, ielenmesi, datm ve sat

Merubat

45,23

45,23

Suriye

Coca-Cola rnlerinin datm ve sat

Merubat

25,13

25,13

Pakistan

Coca-Cola rnlerinin retimi, ielenmesi, datm ve sat

Merubat

24,73

24,73

Trkmenistan Coca-Cola rnlerinin retimi, ielenmesi, datm ve sat

Merubat

29,90

29,90

Dier

33,33

33,33

The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Ltd.


(Jordan CC)
Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C.
(Syrian SD)
Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd (CCBPL)
Trkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd.
(Turkmenistan CC)
Anadolu Etap Tarm ve Gda rnleri
San. ve Tic. A..(Anadolu Etap)

(1)
(2)

Trkiye

Meyve suyu konsantresi ile presi retimi ve sat

CC hisseleri MKBde ilem grmektedir.


SSG, CCBI ve CCBL ile ilgili detayl bilgi Not 3de verilmitir.

irket, CCnin yardan fazla oy haklarn temsil ve kontrol etmesine ramen, belirli ynetim kurulu kararlarnn
Ynetim Kurulunda irketi ve CCnin dier ortaklarn temsil eden yelerin mterek karar ile alnmas
gereklilii nedeniyle, CCnin finansal tablolar mterek ynetime tabi ortaklklar erevesinde konsolide
edilmektedir.
Yabanc lkelerdeki Bal ve Mterek Ynetime Tabi Ortaklklarn alma Ortam ve Ekonomik
Koullar
Konsolide edilen bal ve mterek ynetime tabi ortaklklarn faaliyetlerine devam ettii baz lkelerde son yllarda
nemli politik ve ekonomik deiimler gzlenmektedir. Bu lkeler gelimi piyasa sistemlerine sahip
olmadklarndan dolay faaliyetler daha gelimi piyasalarda bulunmayan riskler tamaktadr. Politik, yasal,
vergisel ve/veya dzenleyici ortamda sregelen belirsizlikler ve bu faktrlerin herhangi birindeki olumsuz
deiiklikler, bal ve mterek ynetime tabi ortaklklarn ticari faaliyetlerini nemli lde etkileyebilirler.

(8)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 2. KONSOLDE FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR
2.1

Konsolide Finansal Tablolarn Hazrlanma ve Sunumuna likin Esaslar


Grupun Trkiyede faaliyette bulunan irketleri, muhasebe kaytlarn ve yasal finansal tablolarn Sermaye
Piyasas Kurulu (SPK) tarafndan kabul edilen muhasebe ve finansal raporlama standartlarna (SPK Finansal
Raporlama Standartlar), Trk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Mevzuat hkmlerine ve Maliye
Bakanlnca yaymlanan Tek Dzen Hesap Plan gereklerine uygun olarak Trk Liras hazrlamaktadr.
Yurtdnda faaliyette bulunan bal ortaklklar ve mterek ynetime tabi teebbsler ise muhasebe
kaytlarn ve yasal finansal tablolarn faaliyette bulunduklar lke kanunlarna ve dzenlemelerine uygun
olarak hazrlamaktadr.
Konsolide finansal tablolar; irketin, bal ve mterek ynetime tabi ortaklklarnn yasal kaytlarna
dayandrlm ve TL cinsinden ifade edilmi olup SPKnin teblilerine uygun olarak, Grupun durumunu
laykyla arz edebilmesi iin, bir takm tashihlere ve snflandrma deiikliklerine tabi tutularak
hazrlanmtr. Dzeltme kaytlarnn balcalar, konsolidasyon muhasebesinin uygulanmas, iletme
birlemelerinin kayda alnmas, ertelenmi vergi hesaplamas, kdem tazminat ile dier karlklarn
hesaplamasdr. Geree uygun deerden tanan finansal varlklar ve borlar ile iletme birlemeleri
uygulamasna dahil olan varlk ve ykmllkler hari, finansal tablolar maliyet esasna gre hazrlanmtr.
9 Nisan 2008 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren SPKnin Seri: XI, No: 29, Sermaye
Piyasasnda Finansal Raporlamaya likin Esaslar Teblii (Tebli) uyarnca halka ak iletmeler 1 Ocak
2008den itibaren finansal tablolarn, sz konusu Tebli'de ngrld zere, Uluslararas Muhasebe/
Finansal Raporlama Standartlarna (UMS/UFRS) uygun olarak hazrlamaya balamtr. Finansal tablolar ve
dipnotlar, Teblide belirlenen ve uygulanmas zorunlu klnan formatlara uygun olarak sunulmutur.
Tebli uyarnca iletmeler, ara dnem finansal tablolarn UMS 34 Ara Dnem Finansal Raporlama
standardna uygun olarak tam set veya zet olarak hazrlamakta serbesttirler. Grup bu erevede, zet
konsolide finansal tablo hazrlamay tercih etmi, sz konusu zet konsolide finansal tablolarn SPK
Finansal Raporlama Standartlarna uygun olarak hazrlamtr.
Ayrca Tebli ve ona aklama getiren duyurular uyarnca, teminat rehin ipotek tablosu, dviz pozisyonu
tablosu, toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlar ile toplam dviz ykmllnn hedge edilme tutar zet
finansal tablo dipnotlarnda sunulmutur (Not 12, 20).

2.2

Faaliyetlerin Dnemsellii
Yaz sezonu boyunca bira ve alkolsz iecek tketiminin daha yksek olmas sebebiyle, Grup ara dnem
konsolide finansal tablolar, faaliyetlerin dnemselliinden kaynaklanan etkileri de ierebilir. Bu nedenle, 31
Mart 2011 tarihinde sona eren aylk faaliyet sonular, tm mali yl sonular iin bir gsterge tekil
etmeyebilir.

2.3

nemli Muhasebe Deerlendirme, Tahmin ve Varsaymlar


Konsolide finansal tablolarn hazrlanmas, bilano tarihi itibariyle raporlanan varlk ve ykmllklerin
tutarlarn, arta bal varlk ve ykmllklerin aklanmasn ve hesap dnemi boyunca raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarn etkileyebilecek tahmin ve varsaymlarn ynetim tarafndan belirlenmesini
gerektirmektedir. Muhasebe deerlendirme, tahmin ve varsaymlar, gemi tecrbe, dier faktrler ile o
gnn koullaryla gelecekteki olaylar hakknda makul beklentiler dikkate alnarak deerlendirilir. Bu tahmin
ve varsaymlar, ynetimlerin mevcut olaylar ve ilemlere ilikin en iyi bilgilerine dayanmasna ramen, fiili
sonular, varsaymlarndan farkllk gsterebilir.

(9)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devam)
2.4

Muhasebe Politikalarndaki Deiiklikler


31 Mart 2011 tarihi itibariyle ara dnem konsolide finansal tablolar, 31 Aralk 2010 tarihinde sona eren yla
ait konsolide finansal tablolarn hazrlanmas srasnda uygulanan muhasebe politikalaryla tutarl olan
muhasebe politikalarnn uygulanmas suretiyle hazrlanmtr. Dolaysyla, bu ara dnem konsolide finansal
tablolar 31 Aralk 2010 tarihinde sona eren yla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte deerlendirilmelidir.
Yeni ve deiiklie tabi tutulmu Uluslararas Finansal Raporlama Standartlarnn uygulanmas
1 Ocak 2011 tarihinden sonra geerli olan ve Grupun, finansal durumuna ve faaliyetlerine etkisi olmayan
yeni standart ve yorumlar aadaki gibidir:
UMS 24 (Revize) likili Taraf Aklamalar (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasnda balayan hesap
dnemleri iin geerli olacaktr) : Revize standart ilikili taraf tanmna aklk getirmitir ve kamu iktisadi
teebbslerinin dier kamu iktisadi teebbsleri ve devlet ile olan tm ilemlerini aklama zorunluluunu
ortadan kaldrmtr.
UMS 32 (Deiiklik) Finansal Tablolar Sunum: Hisse hralarnn Snflandrlmas (1 ubat 2010
tarihinde veya sonrasnda balayan hesap dnemleri iin geerli olacaktr) : hra edenin fonksiyonel para
birimi dnda bir para biriminde ihra edilen hisse senetlerinin muhasebeletirilmesinde uygulanr. Belli
artlarn salanmas durumunda ihra edilen hisselerin uygulama fiyatnn para biriminin nevine
baklmakszn hisse ihralar zkaynaklar altnda snflandrlr. Daha nceki uygulamada ise bu tr hisseler
trev aralardan kaynaklanan ykmllk olarak muhasebeletiriliyordu. Deiiklik, UMS 8 Muhasebe
Politikalar, Muhasebe Tahminlerinde Deiiklikler ve Hatalar kapsamnda geriye dnk olarak uygulanr.
UFRYK 14 (Deiiklik) Asgari Fonlama Gerekliliinin Pein denmesi (1 Ocak 2011 tarihinde veya
sonrasnda balayan hesap dnemleri iin geerli olacaktr) : Yaplan deiiklik, UFRYK 14, UMS 19
Tanmlanm Fayda Varlnn Snr, Asgari Fonlama Koullar ve Bu Koullarn Birbiri ile Etkileiminin
beklenmeyen sonularn dzeltmitir. Deiiklikler yaplmadan nce gnll olarak pein denen asgari
fonlama katklarnn varlk olarak tannmas mmkn deildi. UFRYK 14 yaynland zaman bu durum
amalanan bir durum deildi ve yaplan deiiklik bu durumu dzeltti. Yaplan deiikliklerin erken
uygulanmas mmkndr. Deiiklik, en eski karlatrmal dnemden balamak zere geriye dnk
olarak uygulanr.
UFRYK 19 Finansal Borlarn zkaynaa Dayal Finansal Aralarla denmesi (1 Temmuz 2010
tarihinde veya sonrasnda balayan hesap dnemleri iin geerli olacaktr) : Yorum, borlu ve alacaklnn
bir finansal borcun koullarn yeniden belirledikleri ve sonucunda ilgili borcun ksmen veya tamamen,
borlunun alacaklya ihra edecei zkaynaa dayal finansal aralarla denmesine (borcun zkaynakla
takas) karar verdikleri durumlarn nasl muhasebeletirileceine aklk getirmektedir. Finansal borcun
defter deeri ile zkaynaa dayal finansal aracn makul deeri arasndaki fark kar/zarar olarak
muhasebeletirilir. zkaynaa dayal finansal aracn makul deeri gvenilir bir ekilde llemiyorsa
denen finansal ykmlln makul deeriyle belirlenir.
UFRS 1 (Deiiklik) lk Uygulama Ylnda Karlatrmal UFRS 7 Notlar iin Snrl Muafiyet
(1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonrasnda balayan hesap dnemleri iin geerli olacaktr) : Deiiklie
tabi tutulmu UFRS 1, ilk kez UFRSyi uygulayacak olan irketlerin UFRS 7nin gerektirdii
karlatrmal aklamalardan muafiyetine imkan salar.

(10)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devam)
2.4

Muhasebe Politikalarndaki Deiiklikler (devam)


Yeni ve deiiklie tabi tutulmu Uluslararas Finansal Raporlama Standartlarnn uygulanmas (devam)
Mays 2010da UMSK, tutarszlklar gidermek ve ifadeleri netletirmek amacyla nc ereve
dzenlemesini yaynlamtr. Deiiklikler iin eitli yrrlk tarihleri belirlenmi olup en erken yrrlk
tarihi 1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonrasnda balayan yllk hesap dnemleridir. Erken uygulamaya izin
verilmekle beraber bu iyiletirme projesi henz AB tarafndan onaylanmamtr.
UFRS 1 UFRSnin lk Kez Uygulanmas: Deiiklik;
i)

UFRSnin ilk kez uyguland sene yaplan muhasebe politikas deiiklikleri durumunda yerine getirilmesi
gereken artlar konusuna aklk getirmektedir. Sz konusu deiiklik ileriye dnk olarak uygulanacaktr.

ii) UFRS finansal tablolarn yaynlanmasndan nce gerekleen olay kaynakl geree uygun deerin,
UFRSnin uygulanmasndan sonra gereklese dahi, varsaylan maliyet olarak kullanlmasna izin
vermektedir. UFRSyi daha nceki dnemlerde uygulayan iletmeler tarafndan, deiikliin yrrle
girdii tarihten sonra balayan ilk yllk hesap dneminde gemie dnk olarak uygulanabilmektedir.
iii) Oran dzenlemesine tabi faaliyetlerde, maddi ve maddi olmayan duran varlklar iin varsaylan
maliyet kapsamn geniletmektedir. Deiiklik ileriye dnk olarak uygulanacaktr.
UFRYK 13 Mteri Sadakat Programlar : Mteri bamllk programlarnda bulunan dl demelerinin
lmnde kullanlan makul deer tanm aklayc hale getirilmitir. Deiiklik, gemie dnk olarak
uygulanabilmektedir.
UFRS 3 letme Birlemeleri : Deiiklik;
i)

UFRS 7 Finansal Aralar Aklamalar, UMS 32 Finansal Aralar Sunum ve UMS 39


Finansal Aralar Muhasebeletirme ve lmede yaplan ve koullu bedele ilikin muafiyeti
kaldran deiikliklerin UFRS 3n (2008de yeniden dzenlenen) uygulanmaya balamasndan nce
olan iletme birlemelerinden doan koullu bedeller iin geerli olmamasna aklk getirmektedir.
Deiiklik, 1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasnda balayan hesap dnemleri iin geerlidir.

ii) Mlkiyet hakk veren aralarn satn alnan iletmenin net varlklarndaki oransal pay olarak ifade
edilen aznlk paylarnn bileenlerini lme seeneklerinin (geree uygun deer ya da mlkiyet hakk
veren aralarn satn alnan iletmenin net varlklarndaki oransal pay zerinden) kapsamn
snrlamaktadr. Deiiklik, 1 Temmuz 2010dan sonra balayan yllk dnemlerde ve iletmenin
UFRS 3 (Revize) uygulamaya balad tarihten itibaren ileriye dnk olarak uygulanacaktr.
iii) Bir iletmenin (bir iletme birlemesinde) satn ald iletmenin (zorunlu ya da gnll) hisse bazl
deme ilemlerinin deitirilmesinin muhasebeletirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Deiiklik, 1
Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasnda balayan hesap dnemleri iin geerlidir ve gemie dnk
olarak uygulanacaktr.

(11)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 2. FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (devam)
2.4

Muhasebe Politikalarndaki Deiiklikler (devam)


Yeni ve deiiklie tabi tutulmu Uluslararas Finansal Raporlama Standartlarnn uygulanmas (devam)
UFRS 7 (Deiiklik) Finansal Aralar Aklamalar : Deiiklik, finansal aralardaki risklerin ierii ve
kapsamyla ilgili nicel ve nitel aklamalar arasndaki etkileimi vurgular. Deiiklik gemie dnk olarak
uygulanacaktr.
UMS 1 (Deiiklik) Finansal Tablolarn Sunuluu : Deiiklik, iletmenin zkaynak deiim tablosu ya
da finansal tablo dipnotlarndaki zkaynak kalemlerinin her biri iin dier kapsaml gelire ilikin bir analizi
sunmas gerekliliine aklk getirmektedir. Deiiklik gemie dnk olarak uygulanacaktr.
UMS 27 (Deiiklik) Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar : Deiiklik, UMS 27nin UMS 21 Kur
Deiimin Etkileri, UMS 31 Ortaklklar ve UMS 28 tiraklerdeki Yatrmlar standartlarnda
yapt deiikliklere aklk getirmektedir. Deiiklik, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da sonrasnda
balayan hesap dnemleri iin ve UMS 27nin daha erken uygulanmas durumda 1 Temmuz 2009 tarihi
itibariyle ileriye dnk olarak uygulanacaktr.
UMS 34 (Deiiklik) Ara Dnem Raporlama : Deiiklik, UMS 34te yer alan aklama ilkelerinin nasl
uygulanacana rehberlik etmekte ve finansal varlklarn geree uygun deerlerine ve snflamalarna etki
etmesi muhtemel durumlarda, finansal aralarn geree uygun deer hiyerarisinde transfer edilmesi ve
koullu varlk ve ykmllklerin deimesi durumlarnda yaplmas gereken aklamalara ekleme
yapmaktadr. Deiiklik gemie dnk olarak uygulanacaktr.
Sz konusu dzenlemelerin Grupun ara dnem konsolide finansal tablolarna nemli bir etkisi olmamtr.
Henz yrle girmemi ve erken uygulamas Grup tarafndan gerekletirilmemi yeni standart ve
yorumlar aadaki gibidir:
UFRS 9 Finansal Aralar (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasnda balayan hesap dnemleri iin geerli
olacaktr) : UFRS 9, finansal aralarn snflandrlmas ve llmesi ile ilgili yeni artlar getirmektedir.
Standart, Avrupa Birlii (AB) tarafndan henz kabul edilmemitir.
UMS 12 (Deiiklik) Gelir Vergileri : UMS 12 aadaki deiiklikleri ierecek ekilde gncellenmitir:
i)

Aksi ispat edilene kadar hukuken geerli ngr olarak, UMS 40 kapsamnda geree uygun deer
modeliyle llen yatrm amal gayrimenkuller zerindeki ertelenmi verginin, gayrimenkulun
tanan deerinin sat yoluyla geri kazanlaca esasyla hesaplanmas.

ii) UMS 16 daki yeniden deerleme modeliyle llen amortismana tabi olmayan varlklar zerindeki
ertelenmi verginin her zaman sat esasna gre hesaplanmas.

(12)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 3. LETME BRLEMELER
2011 Yl ile lgili lemler
CCI Holland, 2011 yl Mart ay ierisinde, SSGnin %100, CCBInn ise %50 oranndaki hissesini The Coca-Cola
Export Corporationdan toplam 35.416 TL bedelle iktisap etmitir. 31 Aralk 2010 tarihi itibariyle CCI Hollandn
%50 hissesine sahip olduu CCBI, CCBLnin %60 orannda hissesine, SSG ise CCBLnin %40 orannda hissesine
sahiptir. Dolaysyla, sz konusu iktisap sonras, CCnin CCBLdeki dolayl ortaklk pay %30dan %100e
ykselmitir.
Hisseleri satn alnan irketlerin finansal tablolarnda yer alan tanmlanabilir varlk, ykmllk ve arta bal
ykmllklerin makul deerlerinin belirlenmesi ile ilgili ilemler bilano tarihi itibariyle devam ettii iin Grup
sz konusu satn alma ilemini SSG ve CCBI'nn finansal tablolarnda satn alma tarihinde yer alan tanmlanabilir
varlk, ykmllk ve arta bal ykmllklerin defter deerlerini esas alarak muhasebeletirmitir. CCI
Holland'n satn alma maliyeti ile SSG ve CCBI'nn tanmlanabilir varlk, ykmllk ve arta bal
ykmllklerin defter deerleri arasndaki farkn Grup'un payna den 14.283 TL tutarndaki ksm 31 Mart 2011
tarihi itibariyle ara dnem konsolide finansal tablolarda geici olarak erefiye olarak muhasebeletirilmitir.
CCBI ve SSGnin satn alndklar tarih itibariyle hazrlanm finansal tablolarndaki net varlklarnn defter deeri
aadaki gibidir:

Nakit ve nakit benzerleri


Ticari ve dier alacaklar
Stoklar
Dier varlklar
Maddi duran varlklar
Maddi olmayan duran varlklar
Ticari ve dier borlar
likili taraflara borlar
Dier ykmllkler

CCBI
1.445
781
4.797
1.863
38.474
59
(271)
(51.534)
(536)

SSG
643
520
3.198
1.296
25.649
40
(180)
(21.550)
(159)

Net varlklarn defter deeri

(4.922)

9.457

Toplam nakit satn alma maliyeti, Grup pay


Net varlklarn Grup tarafndan satn alnan ksm

5.141
1.237

12.658
(4.753)

Satn almdan kaynaklanan erefiye

6.378

7.905

Toplam nakit satn alma maliyeti, Grup pay


Satn alnan irketten elde edilen nakit, Grup pay (-)

5.141
(363)

12.658
(643)

Satn almadaki net nakit k

4.778

12.015

2010 Yl ile lgili lemler


2010 yl Mart ay ierisinde, Rusyada mukim Efes Bira Grubu irketlerinin yeniden yaplandrlmas kapsamnda,
Amstar ve Efes Rostov irketlerinin Efes Moscow altnda resmi olarak birleme ilemi tamamlanmtr.
irket, EBI karlm sermayesinin yaklak %26,07sini temsil eden 11.026.278 adet depo sertifikasn (depo
sertifikalarnn her biri EBInn be adet hissesini temsil etmektedir), sertifika bana 17,00 USD olmak zere,
toplam 285.551 TL bedelle iktisap etmitir. EBInn net varlk deeri ile iktisap bedeli arasndaki 5.078 TL
tutarndaki pozitif fark UMS 27 kapsamnda ana ortakla ait zkaynaklar altnda dier yedekler hesabnda
muhasebeletirilmitir.

(13)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 4. BLMLERE GRE RAPORLAMA
Grup Ynetiminin performans deerlendirdii ve kaynak dalmna karar vermek iin kulland bilgileri ieren
faaliyet blm bulunmaktadr. Bu ana faaliyet blm, irket tarafndan ynetilen Trkiye Bira
Operasyonlar (Trkiye Bira), EBI tarafndan ynetilen Yurtd Bira Operasyonlar (Yurtd Bira) ve CC
tarafndan ynetilen gazl ve gazsz alkolsz iecek operasyonlar (Merubat)dr.
Blmlerin performansnn dzenli olarak deerlendirilmesinde amortisman, itfa giderleri ve nakit k
gerektirmeyen giderler ncesi faaliyet kar (FAVK) dikkate alnmaktadr. Grup Ynetimi, blm
performanslarnn deerlendirilmesinde FAVK ayn endstride yer alan irketlerle karlatrlabilirlii
asndan en uygun yntem olarak grmektedir.
Grupun UFRS 8 uyarnca yapt faaliyet blmlerine gre raporlamas aadaki gibi sunulmutur:
Trkiye Bira

Yurtd Bira

Merubat

Dier (1) ve
Eliminasyonlar

Toplam

31 Mart 2011
Satlar
Blmler aras satlar

282.356
(3.506)

277.062
(61)

295.153
-

8.368
(1.447)

862.939
(5.014)

Sat gelirleri

278.850

277.001

295.153

6.921

857.925

FAVK

107.581

30.113

30.916

(10.819)

157.791

Dnem kar / (zarar)

69.572

(6.026)

3.947

(11.953)

55.540

Yatrm harcamalar (Not 9, 10)

22.215

74.358

27.705

272.500
(2.113)

249.395
(43)

223.583
-

11.834
(1.486)

757.312
(3.642)

Sat gelirleri

270.387

249.352

223.583

10.348

753.670

FAVK

104.027

38.393

26.774

(10.114)

159.080

Dnem kar / (zarar)

73.163

5.347

4.326

(9.419)

73.417

Yatrm harcamalar (Not 9, 10)

22.587

33.604

14.695

3.045.890
840.678

2.532.009
1.274.811

1.612.958
886.518

20.664

3.002.585
851.663

2.294.972
1.124.038

1.514.717
793.535

21.441

487

124.765

31 Mart 2010
Satlar
Blmler aras satlar

991

71.877

31 Mart 2011
Blm varlklar
Blm ykmllkleri
Dier bilgiler
zkaynak yntemi ile deerlenen
yatrmlar

(1.226.660)
2.499

5.964.197
3.004.506

20.664

31 Aralk 2010
Blm varlklar
Blm ykmllkleri
Dier bilgiler
zkaynak yntemi ile deerlenen
yatrmlar

(1.223.443)
4.590

5.588.831
2.773.826

(1) Anadolu Efes konsolidasyon kapsamna giren dier itirakleri ve genel merkez giderlerini iermektedir.
(14)

21.441

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 4. BLMLERE GRE RAPORLAMA (devam)
31 Mart 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle FAVKn konsolide vergi ncesi kara mutabakat ve FAVKn
unsurlar aadaki gibidir:

FAVK
Amortisman ve itfa giderleri
cretli izin karl
Kdem tazminat karl
Maddi duran varlk deer dkl karl
Stok deer dkl (karl) / iptali, net
pheli alacak (karl) / iptali, net
Dier
Faaliyet Kar
zkaynak Yntemiyle DeerlenenYatrmlarn Zararlarndaki Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
Srdrlen Faaliyetler Vergi ncesi Kar

31 Mart 2011

31 Mart 2010

157.791
(78.908)
(4.080)
(2.137)
(1.799)
1.317
400
(1.490)

159.080
(72.487)
(3.914)
(2.911)
(294)
(540)
(1.373)

71.094

77.561

(2.112)
65.450
(51.330)

(2.768)
49.164
(29.690)

83.102

94.267

NOT 5. NAKT VE NAKT BENZERLER


31 Mart 2011
Kasa
Banka

31 Aralk 2010

827

855

Dier

813.845
31.483
1.363

896.289
39.042
52

Nakit akm tablosundaki nakit ve nakit benzerleri

847.518

936.238

Faiz geliri tahakkuklar

2.657
850.175

3.086
939.324

- vadeli mevduat
- vadesiz mevduat

31 Mart 2011 itibariyle aydan ksa vadeli mevduatlarn, TL vadeli mevduatlara uygulanan yllk faiz oranlar
%5,7 ile %9,4 arasnda deiirken (31 Aralk 2010 %3,8 - %9,5), USD, EURO ve dier vadeli mevduatlar iin bu
oranlar %0,1 ile %5,2 arasndadr (31 Aralk 2010 - %0,1 - %5,4).
NOT 6. FNANSAL YATIRIMLAR
Ksa Vadeli Finansal Yatrmlar

31 Mart 2011

Vadesi ayn zerindeki mevduatlar


Yatrm fonlar

86.642
1.316
87.958

Uzun Vadeli Finansal Yatrmlar

31 Mart 2011

Alternatifbank A..
Dier

30.884
786
31.670

(15)

31 Aralk 2010
53.830
1.260
55.090
31 Aralk 2010
36.702
786
37.488

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 7. FNANSAL BORLAR
31 Mart 2011 tarihi itibariyle toplam finansal borlar (finansal kiralama ilemlerinden borlar dahil), 1.848.376 TL tutarndaki anapara borlar (31 Aralk 2010 1.759.960 TL) ile
4.207 TL tutarndaki faiz gideri tahakkuklarndan (31 Aralk 2010 4.536 TL) olumaktadr. 31 Mart 2011 ve 31 Aralk 2010 tarihleri itibariyle finansal bor tutarlar ve etkin faiz
oranlar aadaki gibidir:
Ksa vadeli

Tutar

31 Mart 2011
Sabit faiz aral

Deiken faiz aral

Tutar

%7,20 - %7,60
Mosprime +%1,00 - Kibor +%1,25

397.003
13.343
54.293

31 Aralk 2010
Sabit faiz aral

Deiken faiz aral

Finansal Borlar
Trk Liras krediler
Yabanc para krediler (USD)
Yabanc para krediler (Dier)

338.901
1.302
145.560

%7,90 - %8,03
%2,80
%5,25 - %6,25

%7,20 - %7,93
%2,80
%5,50

%7,19 - %7,61
Libor + %1,40
Mosprime +%1,00 - Kibor + %1,25

%11,30
%4,90
%8,11

Libor + %0,95- %2,80


Euribor + %1,00 - %2,00
-

464.639

485.763
Uzun vadeli finansal borlarn ksa vadeli ksmlar
Trk Liras krediler
Yabanc para krediler (USD)
Yabanc para krediler (EURO)
Yabanc para krediler (Dier)

2.507
571.402
50.349
15.416

%11,30
%2,90 - %4,90
%3,95
%8,11

Libor + %1,00 - %2,80


Euribor + %1,00 - %2,00
-

530.911

639.674
Finansal kiralama ilemlerinden borlar

600

2.720
467.861
45.115
15.215

%3,45 - %7,20

563

%3,45- %7,20

996.113

1.126.037
Uzun vadeli
Finansal Borlar
Yabanc para krediler (USD)
Yabanc para krediler (EURO)
Yabanc para krediler (Dier)

613.796
87.987
23.134

%4,90
%8,11

Libor + %1,00 - %2,80


Euribor + %2,00
-

1.629

%4,90
%8,11

Libor + %1,00 - %2,80


Euribor + %2,00
-

%3,45- %7,20

766.760

724.917
Finansal kiralama ilemlerinden borlar

661.322
82.630
22.808

%3,45 - %6,50

1.623

726.546

768.383

1.852.583

1.764.496

(16)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 7. FNANSAL BORLAR (devam)
Uzun vadeli kredilerin (finansal kiralamadan doan borlar hari) geri deme planlarnn dkm aadaki gibidir:
31 Mart 2011
2012
2013
2014 ve sonras

31 Aralk 2010

308.486
47.145
369.286

386.027
321.233
59.500

724.917

766.760

31 Mart 2011 tarihi itibariyle toplam borlanmalarn 9.568 TLlik ksm iin (31 Aralk 2010 1.560 TL) Grup
tarafndan verilen teminatlar, CC, bal ve mterek ynetime tabi ortaklklaryla ilgili olarak 22.533 TL tutarndaki
maddi duran varlklardan olumaktadr (31 Aralk 2010 22.350 TL).
Kirac Olarak Finansal Kiralama
Grup tarafndan finansal kiralama yolu ile elde edilen mlkler, binalar, makine ve ekipman, motorlu aralar ve
mobilya ve demirbalardan olumaktadr. Finansal kiralama ile ilgili kira demeleri dndaki en nemli
ykmllkler mlklerin bakm, sigorta ve vergilerdir. Finansal kiralama anlamalarnn vadeleri genellikle 3 yl ile
25 yl arasnda deimekte ve eitli vadelerde anlamalar yenileme opsiyonu bulunmaktadr.
31 Mart 2011 ve 31 Aralk 2010 tarihleri itibariyle finansal kiralama ile elde edilen maddi duran varlklarn maliyeti
srasyla 63.580 TL ve 65.544 TL olup bu tarihler itibariyle net defter deerleri srasyla 6.797 TL ve 7.387 TLdir.
Kirac Olarak Operasyonel Kiralama
Efes Moscowun bira fabrikalarndan biri ve Mutena Malterynin malt fabrikas, Moskova ehri Ynetiminden 49
yllna kiralanan bir arsada kuruludur. Grupun ayrca ilikili taraf olan elik Motor Ticaret A.. ile motorlu
tatlar iin operasyonel kiralama szlemeleri bulunmaktadr.
NOT 8. DER ALACAK VE BORLAR
a) Dier Cari Alacaklar
31 Mart 2011
Personelden alacaklar
Dier alacaklar

2.779
18.336
21.115

31 Aralk 2010
3.492
4.427
7.919

b) Dier Cari Olmayan Alacaklar


31 Mart 2011
Verilen depozito ve teminatlar
Dier

c)

31 Aralk 2010

691
690

508
817

1.381

1.325

Dier Ksa Vadeli Borlar


31 Mart 2011
Gelir vergisi haricinde denecek vergi ve harlar
Alnan depozito ve teminatlar
Yoldaki mallar iin borlar
Dier
(17)

31 Aralk 2010

264.833
25.556
14.265
9.631

255.135
24.055
7.504
4.152

314.285

290.846

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 8. DER ALACAK VE BORLAR (devam)
d) Dier Uzun Vadeli Borlar
31 Mart 2011
Alnan depozito ve teminatlar

31 Aralk 2010
144.366

146.336

NOT 9. MADD DURAN VARLIKLAR


31 Mart 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren aylk dnem itibariyle maddi duran varlk giri ve klar aadaki
gibidir:

31 Mart 2011
Arsalar ve yerst dzenleri
Binalar
Makine ve ekipman
Motorlu aralar
Mobilya ve demirbalar
zel maliyetler
Devam eden yatrmlar

31 Mart 2010
Arsalar ve yerst dzenleri
Binalar
Makine ve ekipman
Motorlu aralar
Mobilya ve demirbalar
zel maliyetler
Devam eden yatrmlar

Giriler

letme Birlemesi
Yoluyla Edinilen

Transferler

655
390
3.519
406
51.762
9
66.894
123.635

9.259
8.746
295
3.820
438
22.558

42
361
7.558
405
3.495
610
(12.471)
-

(3.773)
(282)
(219)
(486)
(2)
(4.762)

1.022
81
6.916
849
27.817
34.917
71.602

23
2.289
12.301
122
3.337
(18.072)
-

(419)
(1.305)
(57)
(1.376)
(53)
(3.210)

klar (net)

NOT 10. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR


31 Mart 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren aylk dnem itibariyle maddi olmayan duran varlk giri ve klar
aadaki gibidir:
Giriler

letme Birlemesi
Yoluyla Edinilen

144
986

35

1.130

35

57
218

(78)

275

(78)

Transferler

klar (net)

31 Mart 2011
Haklar
Dier maddi olmayan duran varlklar

31 Mart 2010
Haklar
Dier maddi olmayan duran varlklar

(18)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 11. ZKAYNAKLAR
Trk Ticaret Kanununa gre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak zere ikiye ayrlr. Trk
Ticaret Kanununa gre, birinci tertip yasal yedekler irketin denmi sermayesinin (SPKnin yaynlad
teblilere ve duyurulara gre enflasyona gre dzeltilmi sermaye) %20sine ulancaya kadar, kanuni net dnem
karnn (SPKye gre enflasyona gre dzeltilmi kar) %5i olarak ayrlr. kinci tertip yasal yedekler ise denmi
sermayenin (SPKye gre enflasyona gre dzeltilmi sermaye) %5ini aan datlan karn %10udur. Trk Ticaret
Kanununa gre, yasal yedekler denmi sermayenin %50sini gemedii srece sadece zararlar netletirmek iin
kullanlabilir, bunun dnda herhangi bir ekilde kullanlmas mmkn deildir.
Halka ak irketler, temett datmlarn SPKnin ngrd ekilde yaparlar. 9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayl SPK
karar uyarnca, konsolide finansal tablo dzenleme ykmll bulunan iletmelerce datlabilir karn
hesaplanmasnda, konsolide finansal tablolarda yer alan kar iinde grnen; bal ortaklk, mterek ynetime tabi
teebbs ve itiraklerden ana ortakln konsolide finansal tablolarna intikal eden kar tutarlarnn, irketlerin yasal
kaytlarnda bulunan kaynaklarndan karlanabildii srece, genel kurullarnca kar datm karar alnm olmasna
baklmakszn, datacaklar kar tutarn Tebli erevesinde hazrlayp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarnda
yer alan net dnem karlarn dikkate alarak hesaplamalarna imkan tannmasna karar verilmitir.
SPKnin 27 Ocak 2010 tarihli karar ile paylar borsada ilem gren halka ak anonim ortaklklar iin yaplacak
temett datm konusunda herhangi bir asgari kar datm zorunluluu getirilmemesine karar verilmitir.
Sermaye enflasyon dzeltmesi farklar ile olaanst yedeklerin kaytl deerleri bedelsiz sermaye artrm, nakit kar
datm ya da zarar mahsubunda kullanlabilecektir. Ancak sermaye enflasyon dzeltme farklar, nakit kar
datmnda kullanlmas durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktr.
31 Mart 2011 ve 31 Aralk 2010 tarihleri itibariyle zkaynak kalemlerinin nominal deerleri, zkaynak enflasyon
dzeltmesi farklar ve dntrlm deerleri aadaki gibidir:
31 Mart 2011
Sermaye
Yasal yedekler
Olaanst yedekler

Nominal
deerler

zkaynak enflasyon
dzeltmesi farklar

Dntrlm
deerler

450.000
138.442
444.119

63.583
74.697
26.091

513.583
213.139
470.210

1.032.561

164.371

1.196.932

Deer art fonlar


Yabanc para evrim farklar
Dier yedekler
Birikmi karlar (Net dnem kar dahil)

14.098
87.938
(5.736)
1.614.152

Toplam ana ortakla ait zkaynaklar

2.907.384

31 Aralk 2010

Nominal
deerler

zkaynak enflasyon
dzeltmesi farklar

Dntrlm
deerler

Sermaye
Yasal yedekler
Olaanst yedekler

450.000
138.442
444.119

63.583
74.697
26.091

513.583
213.139
470.210

1.032.561

164.371

1.196.932

Deer art fonlar


Yabanc para evrim farklar
Dier yedekler
Birikmi karlar (Net dnem kar dahil)

19.569
(4.085)
(5.736)
1.560.407

Toplam ana ortakla ait zkaynaklar

2.767.087

(19)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 12. TAAHHTLER
Ana Ortak (Anadolu Efes) ve Tam Konsolidasyon Kapsamna Dahil Edilen Ortaklklar
31 Mart 2011 ve 31 Aralk 2010 tarihleri itibariyle ana ortak ve tam konsolidasyon kapsamna dahil edilen
ortaklklar iin verilen teminat rehin ipotek (TR) pozisyonu aadaki gibidir:

A. Kendi Tzel Kiilii Adna Vermi Olduu TR'lerin


Toplam Tutar
B. Tam Konsolidasyon Kapsamna Dahil Edilen Ortaklklar
Lehine Vermi Olduu TR'lerin Toplam Tutar
C. Olaan Ticari Faaliyetlerinin Yrtlmesi Amacyla
Dier 3. Kiilerin Borcunu Temin Amacyla Vermi Olduu
TR'lerin Toplam Tutar
D. Dier Verilen TR'lerin Toplam Tutar
i. Ana Ortak Lehine Vermi Olduu TR'lerin Toplam
Tutar
ii. B ve C Maddeleri Kapsamna Girmeyen Dier Grup
irketleri Lehine Vermi Olduu TR'lerin Toplam Tutar
iii. C Maddesi Kapsamna Girmeyen 3. Kiilerin Lehine
Vermi Olduu TR'lerin Toplam Tutar
Toplam
Dier verilen TRlerin zkaynaklara oran (%)

A. Kendi Tzel Kiilii Adna Vermi Olduu TR'lerin


Toplam Tutar
B. Tam Konsolidasyon Kapsamna Dahil Edilen Ortaklklar
Lehine Vermi Olduu TR'lerin Toplam Tutar
C. Olaan Ticari Faaliyetlerinin Yrtlmesi Amacyla Dier
3. Kiilerin Borcunu Temin Amacyla Vermi Olduu TR'lerin
Toplam Tutar
D. Dier Verilen TR'lerin Toplam Tutar
i. Ana Ortak Lehine Vermi Olduu TR'lerin Toplam
Tutar
ii. B ve C Maddeleri Kapsamna Girmeyen Dier Grup
irketleri Lehine Vermi Olduu TR'lerin Toplam Tutar
iii. C Maddesi Kapsamna Girmeyen 3. Kiilerin Lehine
Vermi Olduu TR'lerin Toplam Tutar
Toplam
Dier verilen TRlerin zkaynaklara oran (%)

Toplam
TL
Karl

Orijinal
Para
Birimi
TL

Orijinal
Para
Birimi
Bin USD

70.570

12.042

3.910

669.933

31 Mart 2011
Orijinal
Para
Birimi
Bin EUR

Orijinal
Para
Birimi
Bin KZT

Orijinal
Para
Birimi
Bin RUR

Orijinal
Para
Birimi
Bin GEL

14.046

483.689

302.499

239

351.429

40.000

3.627.784

740.503

12.042

355.339

54.046

4.111.473

302.499

239

31 Aralk 2010
Orijinal
Orijinal
Para Birimi
Para Birimi
Bin EUR
Bin USD

Orijinal
Para Birimi
Bin KZT

Orijinal
Para Birimi
Bin RUR

8.381

314.003

493.954

358.629

40.000

3.625.311

734.371

13.035

359.524

48.381

3.939.314

493.954

Toplam
TL
Karl

Orijinal
Para Birimi
TL

60.423

13.035

895

673.948

EBI ve Bal Ortaklklar


Hisse Senedi Sat Opsiyonlar
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)a, EBI tarafndan EBRDnin Efes Moscowun
sermayesine ilk katlmnn 7. ve 10. yl dnmleri arasnda uygulanabilir olmak zere tannan hisse senedi sat
opsiyonu yeniden yaplandrlm ve uygulanabilirlik tarihleri 2011 ve 2015 yllar arasnda olacak ekilde yeniden
dzenlenmitir. Bu hisse senedi sat opsiyonu ile EBRD, elindeki Efes Moscow hisselerini bamsz bir deerleme
yaptrlarak belirlenen bir fiyattan EBIya satma hakkn elinde bulundurmaktadr. eitli deerleme teknikleri ve
varsaymlara gre belirlenen ve makul deeri 126.467 TL (31 Aralk 2010 126.279 TL) olan sat opsiyonu
ykmll, konsolide bilanoda dier ksa vadeli ykmllkler kalemi ierisinde gsterilmitir.
CC, Bal ve Mterek Ynetime Tabi Ortaklklar
a) Hisse Senedi Sat Opsiyonlar
Day Investments Ltd.ye, CC tarafndan 2012 ylnda uygulanabilir olmak zere bir hisse senedi sat
opsiyonu tannmtr. Bu hisse senedi sat opsiyonu ile Day Investment Ltd., elindeki Turkmenistan CC
hisselerini 2.360 bin USDden CCye satma hakkn elinde bulundurmaktadr. lgili sat opsiyonu
ykmll, Grupun pay orannda dier ksa vadeli ykmllkler kalemi ierisinde 1.836 TL olarak
gsterilmitir (31 Aralk 2010 dier uzun vadeli ykmllkler kalemi ierisinde 1.834 TL).
(20)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 12. TAAHHTLER (devam)
CC, Bal ve Mterek Ynetime Tabi Ortaklklar (devam)
b) Teminat Mektuplar
CCnin 31 Mart 2011 tarihi itibariyle, eitli kurululara verdii 72.869 TL tutarnda teminat mektubu
bulunmaktadr (31 Aralk 2010 63.901 TL).
Operasyonel Kiralama
Grupun 31 Mart 2011 tarihi itibariyle, iptal edilemeyecek operasyonel kiralama szlemeleri kapsamnda gelecek
dnemlere ait taahht edilen ykmllk tutar 19.177 TLdir (31 Aralk 2010 - 14.681 TL).
Vergi ile lgili ve Yasal Konular
Grupun yurtdnda faaliyette bulunduu blgelerin ounda, vergilendirme ve yabanc para ile yaplan ilemlerle
ilgili yasalar ve dzenlemeler, hkmetlerin planl ekonomiden pazar ekonomisine gei ile ilgili yapt
almalarn sonucunda gelime gstermeye devam etmektedir. eitli yasalar ve dzenlemeler her zaman yazl
olarak ifade edilmemitir ve bu dzenlemelerin uygulanmas yerel, blgesel ve milli vergi otoriteleri, ilgili lkelerin
merkez bankas ve maliye bakanlnn yorumuna tabidir. Vergi beyanlar ve dier yasal alanlar (rnein gmrkler
ve para birimi kontrol), yasalarla ceza kesme ve faiz oran uygulama hakk verilmi eitli otoriteler tarafndan
gzden geirme ve incelemeye tabidir. Bu, Grupun yurt dnda arlkl olarak faaliyette bulunduu blgelerde,
daha gelimi vergi sistemleri olan lkelerde grlmeyen vergi ile ilgili riskler yaratmaktadr.
NOT 13. DER VARLIK VE YKMLLKLER
a) Dier Dnen Varlklar
31 Mart 2011
Pein demeler
ndirilecek veya transfer edilen Katma Deer Vergisi (KDV)
Satclara verilen avanslar
Pein denen vergiler
Dier

31 Aralk 2010

67.292
64.797
47.433
18.651
1.044

35.661
58.100
34.267
23.251
753

199.217

152.032

b) Dier Duran Varlklar


31 Mart 2011
Pein demeler
Verilen avanslar
Tecil ve terkini bekleyen KDV ve dier vergiler
Dier

(21)

31 Aralk 2010

33.592
20.752
9.930
21

48.341
14.274
6.690
173

64.295

69.478

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 13. DER VARLIK VE YKMLLKLER (devam)
c)

Dier Ksa Vadeli Ykmllkler


31 Mart 2011
Sat opsiyonu ykmll (Not 12)
Gider tahakkuklar
Alnan avanslar
Personele borlar
Dier

31 Aralk 2010

128.303
37.479
12.417
11.104
876

126.279
24.418
12.185
5.169
1.239

190.179

169.290

d) Dier Uzun Vadeli Ykmllkler


31 Mart 2011
Tecil ve terkini beklenen KDV ve dier vergiler
Sat opsiyonu ykmll (Not 12)
Dier

31 Aralk 2010

9.908
1.199

6.654
1.834
1.214

11.107

9.702

NOT 14. DER FAALYET GELR / GDERLER


a)

Dier Faaliyet Gelirleri


31 Mart 2011
Maddi duran varlk sat kar
Hurda ve dier malzeme sat gelirleri
Kira gelirleri
Dier gelirler

b)

31 Mart 2010

3.952
556
388
5.824

721
453
686
4.887

10.720

6.747

Dier Faaliyet Giderleri

Balar
Maddi duran varlk deer dkl karl
Maddi duran varlk sat zarar
Dier giderler

31 Mart 2011

31 Mart 2010

(3.691)
(1.799)
(136)
(1.466)

(3.815)
(117)
(4.293)

(7.092)

(8.225)

NOT 15. FNANSAL GELRLER


31 Mart 2011
Kur fark geliri
Faiz gelirleri
Trev ilemlerinden kaynaklanan gelir

(22)

31 Mart 2010

45.662
19.510
278

32.104
16.939
121

65.450

49.164

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 16. FNANSAL GDERLER

Faiz giderleri
Kur fark gideri
Trev ilemlerinden kaynaklanan gider
Dier finansman giderleri

31 Mart 2011

31 Mart 2010

(19.186)
(30.952)
(326)
(866)

(18.361)
(8.380)
(283)
(2.666)

(51.330)

(29.690)

NOT 17. VERG VARLIK VE YKMLLKLER


Trkiye'de, kurumlar vergisi oran %20dir (2010 - %20). Kurumlar vergisi, ilgili olduu hesap dneminin sonunu
takip eden drdnc ayn yirmi beinci gn akamna kadar beyan edilmekte ve ilgili ayn sonuna kadar tek seferde
denmektedir. Vergi mevzuat uyarnca er aylk dnemler itibariyle oluan kazanlar zerinden %20 (2010 - %20)
orannda geici vergi hesaplanarak denmekte ve bu ekilde denen tutarlar yllk kazan zerinden hesaplanan
vergiden mahsup edilmektedir.
6111 Sayl Kanun, 25 ubat 2011 tarih ve 1. Mkerrer 27857 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle
girmitir. lgili kanunun 6. maddesine gre, gelir ve kurumlar vergisi mkellefleri, vermi olduklar yllk
beyannamelerinde vergiye esas alnan matrahlarn artrdklar takdirde, kendileri hakknda artrmda bulunulan
yllar iin yllk gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yllara ilikin olarak bu vergi trleri iin daha sonra baka
bir tarhiyat yaplmayacaktr. Kanun uyarnca, Ef-Pa iin 2006, 2007, 2008 ve 2009 yllarn kapsayacak ekilde
kurumlar vergisi matrah artrmnn beyannameleri verilmi ve toplam 6.211 TL tutarndaki vergi gideri iin 31 Mart
2011 tarihi itibariyle karlk ayrlm ve dnem vergi gideri ierisinde gsterilmitir.
Trkiyedeki vergi mevzuat uyarnca, mali zararlar olutuklar yl takip eden en fazla be yl boyunca ileriye
tanabilirler. Ayrca vergi beyanlar ve ilgili muhasebe kaytlar vergi idaresince be yl ierisinde
incelenebilmektedir. Trkiyedeki vergi mevzuat, konsolide vergi beyannamesi verilmesine izin vermemektedir. Bu
nedenle, konsolide finansal tablolardaki vergi karl, konsolide edilen her bir irket iin ayr ayr hesaplanmtr.
31 Mart 2011 ve 31 Aralk 2010 tarihleri itibariyle etkin vergi oranlar kullanarak hesaplanan konsolide ertelenmi
vergi varlnn dalm aadaki gibi zetlenmitir:
Varlk
31 Mart 31 Aralk
2010
2011
Maddi ve maddi olmayan duran valklar
Stoklar
Tanan zararlar
Kdem tazminat ve alanlara salanan
dier faydalar
Dier (*)

Ykmllk
31 Mart 31 Aralk
2010
2011

Net
31 Mart 31 Aralk
2010
2011

3.354
56.938

2.198
52.684

(102.556)
-

(95.130)
-

(102.556)
3.354
56.938

(95.130)
2.198
52.684

14.177
29.735

13.736
23.677

14.177
29.735

13.736
23.677

104.204

92.295

(102.556)

(95.130)

1.648

(2.835)

(*) Gelir olarak kaydedilmeyen ihtilafl vergi alacaklarna ilikin denmi olan gelir vergisinden kaynaklanan tutar
dier kalemi ierisinde gsterilmitir.

(23)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 18. HSSE BAINA KAZAN
Hisse bana kazan, sermayedarlara atfedilebilen cari net dnem karnn hesap dnemi boyunca ilem gren hisse
senetlerinin arlkl ortalama saysna blnmesiyle hesaplanr.
Aadaki tablo, hisse bana kazan hesaplamasnda kullanlan net dnem kar ve hisse senedi bilgilerini
yanstmaktadr:

Net dnem kar


Arlkl ortalama hisse says
Hisse bana kazan (tam TL)

31 Mart 2011

31 Mart 2010

53.745
450.000.000
0,1194

71.524
450.000.000
0,1589

Bilano tarihi ve bu konsolide finansal tablolarn onaylanma tarihi arasnda, hisse senetleri veya potansiyel hisse
senetlerini ieren baka ilemler gereklememitir.
NOT 19. LKL TARAF AIKLAMALARI
a) likili Taraflarla lgili Bakiyeler
i)

likili Taraflarla lgili Banka ve Menkul Kymet Bakiyeleri


31 Mart 2011
Alternatifbank (2) (4)
Alternatif Yatrm A.. (4)

31 Aralk 2010

321.368
1.316

202.200
1.260

322.684

203.460

ii) likili Taraflardan Alacaklar


31 Mart 2011
Central Europe Beverages B.V. (CEB) (5)
elik Motor Ticaret A.. (4)
Alternatifbank (2) (4)
Adel Kalemcilik San. Tic A.. (4)
Dier

31 Aralk 2010

37
14
13
1
17

51
4
102
180

82

337

iii) likili Taraflara Borlar


31 Mart 2011
Oyex Handels GmbH (4)
AEH (1) (3)
Anadolu Biliim Hizmetleri A.. (2) (4)
Dier

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Yazclar Holding A.. (hissedar)nin ilikili taraf


Grupun uzun vadeli finansal yatrm
Grupun hissedar
AEH (hissedar)nin ilikili taraf
Grupun itiraki

(24)

31 Aralk 2010

3.581
1.513
612
474

4.990
2.822
612
222

6.180

8.646

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 19. LKL TARAF AIKLAMALARI (devam)
b) likili Taraflarla Yaplan lemler
i)

Mal Alm ve Dier Giderler


31 Mart 2011
22.500
3.890
3.732
3.691
3.033
2.773
1.380
1.018
806
119
42.942

Efes Pilsen Spor Kulb


AEH (1) (3)
Oyex Handels GmbH (4)
Anadolu Vakf
Anadolu Biliim Hizmetleri A.. (2) (4)
elik Motor Ticaret A.. (4)
AEH Mnih (4)
Efes Turizm letmeleri A.. (4)
Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.. (1)
Mutena Maltery (5)
Dier

31 Mart 2010
18.000
3.514
3.368
3.811
2.802
2.636
2.695
818
289
1.413
2.621
41.967

ii) Finansal Gelir / (Gider), Net


31 Mart 2011
Alternatifbank (2) (4)
Dier

2.914
(42)
2.872

31 Mart 2010
2.000
2
2.002

iii) Dier Gelir / (Gider), Net


31 Mart 2011
Anadolu Restoran letmeleri Ltd. ti. (4)
Alternatifbank (2) (4)
Anadolu Biliim Hizmetleri A.. (2) (4)
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.. (1)
AEH (1) (3)
Dier

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

53
28
2
33
116

Yazclar Holding A.. (hissedar)nin ilikili taraf


Grupun uzun vadeli finansal yatrm
Grupun hissedar
AEH (hissedar)nin ilikili taraf
2010 yl Austos ay itibariyle tam konsolidasyon metoduyla konsolide finansal tablolara dahil edilmitir.

(25)

31 Mart 2010
69
26
71
19
12
163
360

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 19. LKL TARAF AIKLAMALARI (devam)
b) likili Taraflarla Yaplan lemler (devam)
iv) st Ynetime Salanan Faydalar
31 Mart 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, Grup ierisinde st dzey ynetici pozisyonunda alanlara cari
dnemde salanan cret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar aadaki gibidir:
31 Mart 2011
alanlara salanan ksa vadeli faydalar
ten ayrlma sonras faydalar
Dier uzun vadeli faydalar
ten karlma nedeniyle salanan faydalar
Hisse bazl demeler

31 Mart 2010

3.264
1.258
4.522

2.496
609
3.105

31 Mart 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Anadolu Efes Ynetim Kurulu yelerine yaplan kar pay demesi
yoktur.
NOT 20. FNANSAL ARALARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL VE DZEY
Kullanlan belli bal finansal aralar banka kredileri, finansal kiralamalar, nakit ve ksa vadeli banka mevduatlardr.
Bu aralar kullanmaktaki asl ama, operasyonlar iin finansman yaratmaktr. Ayrca direkt olarak faaliyetlerden
ortaya kan ticari alacaklar ve ticari borlar gibi finansal aralar da mevcuttur.
Kullanlan aralardan kaynaklanan risk, yabanc para riski, faiz riski, fiyat riski, kredi riski ve likidite riskidir. Grup
ynetimi bu riskleri aada belirtildii gibi ynetmektedir. Ayrca finansal aralarn kullanlmasnda ortaya kabilecek
piyasa riski de takip edilmektedir.
a) Faiz Riski
Grup, faiz haddi bulunan varlk ve ykmllklerin tabi olduu faiz oranlarnn deiiminin etkisinden doan
faiz riskine aktr. Grup, varlk ve ykmllklerinin faiz oranlarn dengede tutmak ya da riskten korunma
amal finansal aralar kullanmak suretiyle bu riski ynetmektedir.
31 Mart 2011 tarihi itibariyle Grup uluslararas piyasalarda faiz oranlarnda ortaya kabilecek dalgalanma
etkilerinden korunmak amacyla eitli finans kurulularyla toplam 25,1 milyon USD tutarndaki kredilerle
ilgili olarak vadeli faiz oran deiimi szlemelerine taraf olmutur (31 Aralk 2010 25,1 milyon USD).
Finansal borlarla ilgili olan faiz oranlarnn bir ksm piyasada geerli olan faiz oranlarna dayanmaktadr.
Bundan dolay Grup ulusal ve uluslararas piyasalarda faiz oranlarndaki deiikliklerden etkilenmektedir.
Grupun faiz oranlarndaki deiikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi ncelikli olarak bor
ykmllkleriyle ilikilidir.

(26)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 20. FNANSAL ARALARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL VE DZEY (devam)
b) Yabanc Para Riski
Yabanc para riski, genelde EURO ve USD varlk ve ykmllkler bulunmasndan kaynaklanmaktadr.
Grupun yapt ilemlerden doan yabanc para riski vardr. Bu riskler ilevsel para birimi dndaki para birimi
cinsinden mal alm ve satm yaplmas ve yabanc para cinsinden banka kredisi kullanlmasndan
kaynaklanmaktadr.
Grupun 31 Mart 2011 ve 31 Aralk 2010 tarihleri itibariyle yabanc para pozisyonu aadaki gibidir:
Dviz pozisyonu tablosu
31 Mart 2011

1. Ticari ve likili Taraflardan Alacaklar


2a. Parasal Finansal Varlklar (Kasa, Banka hesaplar dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlklar
3. Dier
4. Dnen Varlklar
5. Ticari ve likili Taraflardan Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlklar
7. Dier
8. Duran Varlklar
9. Toplam Varlklar
10. Ticari ve likili Taraflara Borlar
11. Finansal Ykmllkler
12a. Parasal Olan Dier Ykmllkler
12b. Parasal Olmayan Dier Ykmllkler
13. Ksa Vadeli Ykmlkler
14. Ticari ve likili Taraflara Borlar
15. Finansal Ykmllkler
16 a. Parasal Olan Dier Ykmllkler
16 b. Parasal Olmayan Dier Ykmllkler
17. Uzun Vadeli Ykmllkler
18. Toplam Ykmllkler
19. Bilano D Trev Aralarn Net Varlk / (Ykmllk) Pozisyonu
19a. Aktif Karakterli Bilano D Dviz Cinsinden Trev rnlerin Tutar
19b. Pasif Karakterli Bilano D Dviz Cinsinden Trev rnlerin Tutar
20. Net Yabanc Para Varlk / (Ykmllk) Pozisyonu
21. Parasal Kalemler Net Yabanc Para Varlk / (Ykmllk) Pozisyonu
22. Dviz Hedge'i in Kullanlan Finansal Aralarn Toplam Geree Uygun Deeri
23. Dviz Varlklarn Hedge Edilen Ksmnn Tutar

TL Karl
(Fonksiyonel
para birimi)

Bin
USD

TL
Karl

Bin
EURO

15.180
155.127
13.064
183.371
1.288
1.288
184.659
(65.602)
(565.042)
(6.149)
(636.793)
(422.537)
(422.537)
(1.059.330)
(874.671)
(889.023)
-

5.090
72.461
794
78.345
23
23
78.368
(6.363)
(333.447)
(1.805)
(341.615)
(215.024)
(215.024)
(556.639)
(478.271)
(479.088)
-

7.881
112.191
1.229
121.301
36
36
121.337
(9.852)
(516.276)
(2.795)
(528.923)
(332.921)
(332.921)
(861.844)
(740.507)
(741.772)
-

518
15.326
3.947
19.791
574
574
20.365
(24.659)
(22.353)
(143)
(47.155)
(41.078)
(41.078)
(88.233)
(67.868)
(72.389)
-

TL Karl
(Fonksiyonel
para birimi)

Bin
USD

TL
Karl

Bin
EURO

12.219
66.718
6.915
85.852
85.852
(75.043)
(505.118)
(4.982)
(585.143)
(436.370)
(1.833)
(438.203)
(1.023.346)
(937.494)
(944.409)
-

4.453
26.871
50
31.374
31.374
(3.750)
(297.179)
(706)
(301.635)
(227.759)
(1.186)
(228.945)
(530.580)
(499.206)
(499.256)
-

6.885
41.542
77
48.504
48.504
(5.798)
(459.439)
(1.092)
(466.329)
(352.116)
(1.833)
(353.949)
(820.278)
(771.774)
(771.851)
-

489
2.959
1.488
4.936
4.936
(32.280)
(22.292)
(276)
(54.848)
(41.118)
(41.118)
(95.966)
(91.030)
(92.518)
-

TL
Karl
1.131
33.436
8.611
43.178
1.252
1.252
44.430
(53.796)
(48.766)
(311)
(102.873)
(89.616)
(89.616)
(192.489)
(148.059)
(157.922)
-

Dier
Yabanc
Para TL
Karl
6.168
9.500
3.224
18.892
18.892
(1.954)
(3.043)
(4.997)
(4.997)
13.895
10.671
-

Dviz pozisyonu tablosu


31 Aralk 2010

1. Ticari ve likili Taraflardan Alacaklar


2a. Parasal Finansal Varlklar (Kasa, Banka hesaplar dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlklar
3. Dier
4. Dnen Varlklar
5. Ticari ve likili Taraflardan Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlklar
7. Dier
8. Duran Varlklar
9. Toplam Varlklar
10. Ticari ve likili Taraflara Borlar
11. Finansal Ykmllkler
12a. Parasal Olan Dier Ykmllkler
12b. Parasal Olmayan Dier Ykmllkler
13. Ksa Vadeli Ykmlkler
14. Ticari ve likili Taraflara Borlar
15. Finansal Ykmllkler
16 a. Parasal Olan Dier Ykmllkler
16 b. Parasal Olmayan Dier Ykmllkler
17. Uzun Vadeli Ykmllkler
18. Toplam Ykmllkler
19. Bilano D Trev Aralarn Net Varlk / (Ykmllk) Pozisyonu
19a. Aktif Karakterli Bilano D Dviz Cinsinden Trev rnlerin Tutar
19b. Pasif Karakterli Bilano D Dviz Cinsinden Trev rnlerin Tutar
20. Net Yabanc Para Varlk / (Ykmllk) Pozisyonu
21. Parasal Kalemler Net Yabanc Para Varlk / (Ykmllk) Pozisyonu
22. Dviz Hedge'i in Kullanlan Finansal Aralarn Toplam Geree Uygun Deeri
23. Dviz Varlklarn Hedge Edilen Ksmnn Tutar

(27)

TL
Karl
1.002
6.063
3.049
10.114
10.114
(66.145)
(45.679)
(565)
(112.389)
(84.254)
(84.254)
(196.643)
(186.529)
(189.578)
-

Dier
Yabanc
Para TL
Karl
4.332
19.113
3.789
27.234
27.234
(3.100)
(3.325)
(6.425)
(6.425)
20.809
17.020
-

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 20. FNANSAL ARALARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL VE DZEY (devam)
b) Yabanc Para Riski (devam)
31 Mart 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle ihracat ve ithalata ilikin bilgiler aadaki gibidir:
31 Mart 2011

31 Mart 2010

25.440
162.555

21.432
105.164

Toplam hracat Tutar


Toplam thalat Tutar

31 Mart 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle dviz kuru duyarllk analizi tablolar aada gsterilmitir:
Dviz kuru duyarllk analizi tablosu
31 Mart 2011
Kar/ (zarar)
zkaynaklar
Yabanc
Yabanc
Yabanc
Yabanc
parann
parann
parann
parann
deer
deer
deer
deer
kazanmas
kaybetmesi
kazanmas
kaybetmesi
USDnin TL karsnda %10 deimesi halinde:
USD net varlk / (ykmll)
USD riskinden korunan ksm (-)
USD Net Etki
EUROnun TL karsnda %10 deimesi halinde:
EURO net varlk / (ykmll)
EURO riskinden korunan ksm (-)
EURO Net Etki
Dier dviz kurlarnn TL karsnda ortalama %10 deimesi:
Dier dviz net varlk / (ykmll)
Dier dviz kuru riskinden korunan ksm (-)
Dier Dviz Varlklar Net Etki
TOPLAM

(74.051)
(74.051)

74.051
74.051

120.963
120.963

(120.963)
(120.963)

(14.806)
(14.806)

14.806
14.806

2.140
2.140

(2.140)
(2.140)

1.390
1.390

(1.390)
(1.390)

(87.467)

87.467

123.103

(123.103)

Dviz kuru duyarllk analizi tablosu


31 Mart 2010
Kar/ (zarar)
zkaynaklar
Yabanc
Yabanc
Yabanc
Yabanc
parann
parann
parann
parann
deer
deer
deer
deer
kazanmas
kaybetmesi
kazanmas
kaybetmesi
USDnin TL karsnda %10 deimesi halinde:
USD net varlk / (ykmll)
USD riskinden korunan ksm (-)
USD Net Etki
EUROnun TL karsnda %10 deimesi halinde:
EURO net varlk / (ykmll)
EURO riskinden korunan ksm (-)
EURO Net Etki
Dier dviz kurlarnn TL karsnda ortalama %10 deimesi:
Dier dviz net varlk / (ykmll)
Dier dviz kuru riskinden korunan ksm (-)
Dier Dviz Varlklar Net Etki
TOPLAM

c)

(80.736)
(80.736)

80.736
80.736

110.131
110.131

(110.131)
(110.131)

(24.963)
(24.963)

24.963
24.963

2.543
2.543

(2.543)
(2.543)

1.756
1.756

(1.756)
(1.756)

(103.943)

103.943

112.674

(112.674)

Likidite Riski
Likidite riski bir irketin fonlanma ihtiyalarn karlayamama riskidir. Likidite riski gvenilir kredi
kurulularnn vermi olduu kredi limitlerinin de desteiyle nakit girileri ve klarnn dengelenmesiyle
drlmektedir.

(28)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 20. FNANSAL ARALARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL VE DZEY (devam)
d) Fiyat Riski
Fiyat riski yabanc para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Grup tarafndan ayn para biriminden
bor ve alacaklarn, faiz tayan varlk ve ykmllklerin birbirini karlamas yoluyla doal olarak
ynetilmektedir. Piyasa riski, Grup tarafndan piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun deerleme metotlar
vastasyla yakndan takip edilmektedir.
e)

Kredi Riski
Kredi riski, karlkl iliki iinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilikin olarak ykmlln yerine
getirememesi sonucu dier tarafn finansal adan zarara uramas riskidir. Grup, kredi riskini belli taraflarla
yaplan ilemleri snrlandrarak ve ilikide bulunduu taraflarn gvenilirliini srekli deerlendirerek
ynetmeye almaktadr.
Kredi risk younlamas belirli irketlerin benzer i alanlarnda faaliyette bulunmasyla, ayn corafi blgede
yer almasyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi dier koullarda meydana gelebilecek deiikliklerin bu
irketlerin szlemeden doan ykmllklerini benzer ekonomik koullar erevesinde etkilemesi ile ilgilidir.
Kredi riskinin younlamas Grupun performansnn belli bir sektr veya corafi blgeyi etkileyen
gelimelere duyarlln gstermektedir.
Grup kredi riskini, sat faaliyetlerini geni bir alana yayarak belli bir sektr veya blgedeki ahslar veya
gruplar zerinde istenmeyen younlamalardan kanarak ynetmeye almaktadr. Grup ayrca gerekli
grd durumlarda mterilerinden teminat almaktadr.

f)

Sermaye Risk Ynetimi


Grupun sermaye ynetiminin birincil amac, hisse deerlerini maksimize etmek ve iletmelerini desteklemek
adna, gl kredi derecesini ve salkl sermaye oranlarnn devamlln salamaktr.

NOT 21. FNANSAL ARALAR


Geree Uygun Deer
Geree uygun deer, zorunlu sat veya tasfiye gibi haller dnda, bir finansal aracn cari bir ilemde istekli taraflar
arasnda alm-satma konu olan fiyatn ifade eder. Kote edilmi piyasa fiyat, ayet varsa, bir finansal aracn makul
deerini en iyi yanstan deerdir.
Yabanc para bazl finansal alacak ve borlar finansal tablolarn hazrland gnn yabanc para kur oranlar
zerinden deerlendirilmektedir. Grupun finansal aralarnn geree uygun deerlerinin tahmininde aada
belirtilen yntemler ve varsaymlar kullanlmtr:
i)

Finansal Varlklar
Baz finansal varlklarn geree uygun deerleri maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alp nakit ve
nakit benzerleri, bunlarn zerindeki faiz tahakkuklar ve dier ksa vadeli finansal varlklar iermektedir
ve ksa vadeli olmalarndan dolay, geree uygun deerlerinin tanan deerlerine yakn olduu
dnlmektedir. Ticari alacaklarn reeskont karl ve pheli alacaklar karl dldkten sonraki
tanan deerlerinin geree uygun deerlerine yakn olduu dnlmektedir.

ii) Finansal Ykmllkler


Ticari borlarn ve dier parasal ykmllklerin ksa vadeli olmalar nedeniyle geree uygun deerlerinin
tadklar deere yaklat dnlmektedir. Banka kredileri iskonto edilmi maliyet ile ifade edilir ve
ilem maliyetleri kredilerin ilk kayt deerlerine eklenir. zerindeki faiz oranlar deien piyasa koullar
dikkate alnarak gncellendii iin kredilerin geree uygun deerlerinin tadklar deeri ifade ettii
dnlmektedir. Reeskont karl dldkten sonra kalan ticari borlarn geree uygun deerlerinin
tadklar deere yakn olduu ngrlmektedir.
(29)

Anadolu Efes Biraclk ve Malt Sanayii Anonim irketi


31 Mart 2011 Tarihi tibariyle
ARA DNEM KONSOLDE FNANSAL TABLO ZET DPNOTLARI (Devam)
(Birim Aksi belirtilmedike bin Trk Liras (TL))
NOT 21. FNANSAL ARALAR (devam)
Trev Finansal Enstrmanlar ve Riskten Korunma lemleri
Trev finansal aralar ilk olarak maliyetleri ile kayda alnmakta, izleyen dnemlerde de makul deerleri ile
deerlenmektedir. Grupun trev finansal aralarn arlkl olarak yaplandrlm vadeli dviz alm-satm
szlemeleri ile faiz oran swap ilemleri oluturmaktadr. Yaplandrlm vadeli dviz alm-satm ve faiz oran
swap szlemeleri ekonomik olarak Grup iin risklere kar etkin bir koruma salamakla birlikte, risk muhasebesi
ynnden UMS 39 Finansal Aralar : Muhasebeletirme ve lme standardna ait gerekli koullar tamamas
nedeniyle konsolide finansal tablolarda riskten korunma amal trev finansal aralar olarak
muhasebeletirilmemektedir.
31 Mart 2011 tarihi itibariyle Grup uluslararas piyasalarda faiz oranlarnda ortaya kabilecek dalgalanma
etkilerinden korunmak amacyla eitli finans kurulularyla toplam 25,1 milyon USD tutarndaki kredilerle ilgili
olarak vadeli faiz oran deiimi szlemelerine taraf olmutur (31 Aralk 2010 25,1 milyon USD). Sz konusu
szlemelerin geree uygun deer fark olan 48 TL (31 Mart 2010 162 TL), trev ilemlerinden kaynaklanan
gider olarak konsolide gelir tablosuna yanstlmtr.

NOT 22. BLANO TARHNDEN SONRAK OLAYLAR


a)

Anadolu Efesin 28 Nisan 2011 tarihinde yaplan olaan genel kurul toplantsnda, ortaklara 216.000 TL brt
kar pay datlmasna, ayrca intifa senedi sahiplerine 8.850 TL, ynetim kurulu yelerine 21.682 TL brt kar
pay denmesine, yasal ykmllkler dldkten sonra kalan safi karn olaanst ihtiyatlara ayrlmasna ve
kar datmna 27 Mays 2011 tarihinden itibaren balanmasna karar verilmitir.

b)

CCnin 27 Nisan 2011 tarihinde yaplan olaan genel kurul toplantsnda 2010 mali yl net dnem karndan
kanuni mkellefiyetler dldkten sonra, temett olarak 70.000 TLnin 26 Mays 2011 tarihinden itibaren
ortaklara paylar orannda datlmasna ve kalan karn fevkalade yedek ake olarak ayrlmasna karar
verilmitir.

c)

Efes Moscow, 10 Mays 2011 tarihinde, ilk yl geri demesiz olmak zere toplam 3 yl vadeli 90 milyon USD
tutarnda kredi kullanmak zere HSBC Bank ile anlama imzalamtr. Sz konusu kredi EBI tarafndan garanti
edilmi olup, Libor+%1.60 faiz oranna tabidir. Alnan kredi, Efes Moscowun 13 Mays 2011 tarihinde vadesi
dolacak 80 milyon USD tutarndaki mevcut kredisinin finansman ve iletme sermayesi ihtiyac iin
kullanlacaktr.

................................

(30)