You are on page 1of 13

Navn: Maren Volsdal Skirbekk

Tittel: UX designer
Selskap: Bouvet
Bosted: Oslo
Twitter: @mSkirbekk
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?
id=111066481&trk=hp-identity-name

Bio:

UX designer som er opptatt av tilgjengelig og effektiv kommunikasjon
gjennom språk, layout og produkter tilpasset sluttbrukeren.

Foredragstema:

Universell utforming
Typografi

Master i informasjons design, bachelor i mediedesign og svennebrev
som mediegrafiker (typograf),
Erfaring fra trykte og digitale medier.

Telefon: 99165697
Epost: mskirbekk@gmail.com
Tidligere foredrag:
http://livestream.com/accounts/233730/events/3275022
https://www.youtube.com/watch?v=pS0yxZ0OXbQ

Navn: Gry Merete Tveten
Tittel: Kjernefysiker, ingeniør og språknerd
Selskap: Universitetet i Oslo
Bosted: Oslo
Twitter:
LinkedIn:

Bio:
Jeg har PhD i kjernefysikk fra UiO og jobbet på CERN mens jeg holdt
på med doktorgraden. Jeg arbeider med simuleringer, utvikling av
målemetoder og dataanalyse. For tiden er jeg prosjektleder på eget
postdoktorprosjekt finansiert av NFR. Jeg har også arbeidet som lærer.
De fleste foredrag jeg har holdt er for fagfeller som forsker. Det å
forklare fysikk og teknologi til ikke-spesialister syns jeg er morsomt og
inspirerende og jeg har også holdt en del populærvitenskapelige
foredrag/presentasjoner.

Telefon: 99456726

Tidligere foredrag:

Epost: grymerete@gmail.com

Navn: Ingvild Sundby
Tittel: Tjenestedesigner / Siv.ing.
Selskap: Selvstendig

Foredragstema:
I tillegg til å være egnasjert i fagfeltet mitt er jeg opptatt av
teknologiens rolle i samfunnet, undervisning i realfag i skolen
og likestilling innen forskning og teknologi. Det å arbeide på
CERN, en av verdens mest spennende og multikulturelle
institusjoner, var en fantastisk erfaring jeg også gjerne forteller
om.

Bio: Jobber med UX, brukerstudier, interaksjonsdesign og
tjenestedesign, de to siste årene sentral i utviklingen av Oslo
kommunes nye nettsider og tjenestedigitalisering. Har foredratt på
Yggdrasil, IxDA, Norsk Forms årskonferanse og Healthworld.

Foredragstema:
- Hvordan oversette brukerbehov til konkrete løsninger
- Integrering av design og UX i offentlige IT-prosjekter
- Offentlige anskaffelsesprosesser

Bosted: Oslo
Twitter: Ingvild_S
LinkedIn: no.linkedin.com/pub/ingvild-sundby/1/47b/
828
Telefon: 95942070
Epost: ingvild.sundby@gmail.com
Tidligere foredrag:

Navn: Marianne Otterdahl Møller
Tittel: Senior Strategy Consultant
Selskap: Making Waves AS
Bosted: Oslo
Twitter: https://twitter.com/marianneom

Bio:

Marianne har jobbet med forretningsutvikling i Frankrike, markedsføring
i Australia og som lærer i Peru. Dessuten er hun verdensmester i
debattsport. Nå er hun senior strategirådgiver i Making Waves, med
spesielt fokus på forretningsutvikling, kommunikasjon og
merkevarebygging.

Foredragstema:

Innovasjon, markedsføring, digitale trender, hvordan
organisasjoner må tilpasses for å håndtere en ny
medievirkelighet

LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/marianneom
Telefon: 91861351
Epost: marianne.moller@makingwaves.no
Tidligere foredrag:
http://blog.makingwaves.no/skrevet-av/marianneom/
http://www.slideshare.net/mariannemoller/20150407-yggdrasilmerkevarebygging-i-digitale-kanaler

Navn: Gro Elin Hansen
Tittel: Leder for digitale samhandlingsløsninger (Digital
Collaboration Manager)
Selskap: Hydro

Bio:
Jeg jobber for tiden som leder for internkommunikasjon på konsernnivå
for Norsk Hydro ASA, et internasjonalt selskap med 13 000 ansatte.
Fra og med 1. juni går jeg over til IT-avdelingen i en nyopprettet stilling
som leder for digitale samhandlingsløsninger (Digital Collaboration
Manager) i konsernet. Jeg kan på sikt gjerne bidra i diskusjoner, panel
etc. rundt dette temaet.

Foredragstema:
(Intern-)kommunikasjon, endringsledelse,
organisasjonsutvikling, (digital) samhandling, kunnskapsdeling
og brukerfokus.

Bosted: Oslo
Twitter: @groelin
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/groelinhansen

Tidligere foredrag:

Telefon: 90219535
Epost: gro.elin.hansen@hydro.com

Navn: Toril Nag
Tittel: Konserndirektør
Selskap: Lyse

Bio: http://no.m.wikipedia.org/wiki/Toril_Nag

Foredragstema:
Innovasjon, kundeopplevelser, big data, sikkerhet, smarte
regioner, ledelse, styrearbeid.

Bosted: Oslo / Stavanger
Twitter: @torilnag
LinkedIn: https://www.linkedin.com/pub/toril-nag/3/
bb8/850
Telefon: 93488888
Epost: toril@askeladd.no
Tidligere foredrag:

Navn: Hilde Kristoffersen
Tittel: Forretningsskribent
Selskap: Atea AS
Bosted: Oslo
Twitter: @HildeKr
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?

Bio:

Jobbet med kommunikasjon/formidling og kompetanseutvikling i flere år
og i flere bransjer. Siste tre årene som forretningsskribent i Atea.
Holder kurs i å skrive gode tekster; hvordan når du ut med ditt budskap
til din målguppe? Dette kan være spesielt utfordrende i IT-bransjen
som har mange interne begreper som ikke mottakeren nødvendigvis er
familiær med.

Foredragstema:

Hvordan formidler du nytteverdien i teknologien? De fleste
som ikke er interne i bransjen er mer opptatt av hva de kan
bruke teknologen til, enn hvor fort det går eller hvor stort
noe er. Dette har ikke bransjen helt tatt inn over seg og
formidler "bits and bytes" i stor utstrekning.

id=12485657&authType=NAME_SEARCH&authToke
n=ckSo&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVerti
cal%3Amynetwork%2Cidx%3A1-4-4%2CtarId
%3A1431334899001%2Ctas%3AHilde

Tidligere foredrag: Har holdt interne kurs og foredrag, ligger
dessverre ikke ute på nett.

%20Kristoffersen
Telefon: 47306148
Epost: hilde.kristoffersen@getmail.no

Navn: Birgitte Kleivset
Tittel: Daglig leder

Bio:
Profileringsrådgiver i Kleivspark, redaktør & samfunnsdebattant. Har
forsket på e-bøker som pensum. Ansatt ved Universitetsbiblioteket i
Agder #Innovasjon #Involvering og SoMe

Selskap: Kleivspark
Bosted: Kristiansand
Twitter: kleivspark

Foredragstema:
Sosiale medier
Informasjonskompetanse
Kildekritikk
Profilering
Blogging
Involvering
Innovasjon

LinkedIn:
Telefon: 95837715

Tidligere foredrag:
birgittekleivset.blogspot.com

Epost: birgitte.kleivset@uia.no

Navn: Hilde Espeland
Tittel: Business Development Manager and Product
Manager
Selskap: Unit4
Bosted: Kristiansand
Twitter:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?

Bio: Jeg er produktsjef og produkteier for hele Unit4 Current Software
sin produktportefølje. Har også ansvaret for internasjonal skalering av
våre produkter.
Jeg har bakgrunn fra Integrerte Operasjoner i Olje - og Gass bransjen,
der jeg hadde særlig ansvar for å drive fram nye metoder og modeller
for mer effektiv prosjektgjennomføring internasjonalt. Før det arbeidet
jeg som produktansvarlig og programmerer i Current Software (som er
kjøpt av Unit4).

Foredragstema:
Teambygging, virtuelle team, Globalisering av produkter,
skalering av salg/vekst, outsorcing av progammering,
produktutvikling/software,
+++

id=20256290
Telefon: 90186572
Epost: hilde@espeland.dk

Tidligere foredrag:

Navn: Gunhild M. Haugnes
Tittel: Rådgiver, skribent
Selskap: Universitetet i Oslo
Bosted: Rykkinn
Twitter: @gunhildm
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?
id=11631662&authType=NAME_SEARCH&authToke
n=a11_&locale=en_US&srchid=14900468514313341

Bio:

Min store lidenskap er STORYTELLING, elsker gode historier
*Utdannet IT-ingeniør, bachelor i økonomi + diverse mediefag
*Jobbet som journalist, redaksjonssjef og redaktør i Teknisk Ukeblad,
Computerworld, E24.no, Aftenposten
*Jobber i dag som kommunikasjonsrådgiver og skribent innen teknologi
og realfag ved Universitetet i Oslo.
*Grunder av forlaget Vikinga Media og forfatter av to bøker
*På fritiden liker jeg å være sammen med venner, familie (ikke minst to
store barn), firluftsliv/sport, reiser, litteratur (både lese og skrive bøker).

54144&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_re
s_name&trkInfo=VSRPsearchId
%3A1490046851431334154144%2CVSRPtargetId
%3A11631662%2CVSRPcmpt%3Aprimary
%2CVSRPnm%3Atrue
Telefon: 97526462

Tidligere foredrag:

Epost: gunhildhaugnes@msn.com

Navn: Klara Vatn
Tittel: Konseptutvikler
Selskap: NRK

Bio: Jeg er lidenskapelig opptatt av hvordan vi lager de beste digitale
produktene. Jeg har designprosessen i ryggmargen og spesialisert på
hvordan man kombinerer den med smidig prosess. Kombinasjonen av
disse, tverrfaglig samarbeid og mandat til de som utfører legger til rette
for innovative løsninger. Innovasjon kommer fra gode prosesser, ikke
enskilde kreative tenkere.

Bosted: Oslo
Twitter: klaravatn
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?

Jeg har holdt en rekke foredrag om temaet i både inn- og utland de
seneste årene.

id=95890969&trk=nav_responsive_tab_profile
Epost: klara@vatn.org

Tittel: Forskningsleder
Selskap: SINTEF
Bosted: Oslo
Twitter: NA
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?
id=962114&authType=NAME_SEARCH&authToken=
ZSbZ&locale=en_US&srchid=1490046851431334523
287&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res_
name&trkInfo=VSRPsearchId
%3A1490046851431334523287%2CVSRPtargetId
%3A962114%2CVSRPcmpt%3Aprimary
%2CVSRPnm%3Atrue
Telefon: 93059334
Epost: mvi@sintef.no

Foredragstema:
Helt enkelt hvordan vi kommer frem til gode digitale produkter:
Brukersentrert produktutvikling
Smidig prosess
Lean UX
Design thinking
Smidig samarbeid mellom UX og teknisk utvikling
Innovativ organisasjonstruktur/kultur
Media:
Brukeres medievaner
Nyheter på nett
Innovasjon i mediabransjen
Tidligere foredrag: Smidig 2014:
https://vimeo.com/110740419
Smidig 2011:
https://vimeo.com/32223814
Radiodager 2014:
http://www.radiodager.no/nyheter/alle-jakter-p%C3%A5-de-unge
UXLx Lisboa 2011
http://2011.ux-lx.com/klarav.html
Webdagene 2011:
http://2011.webdagene.no/sesjoner/5-kjappe-design/
index.html#session-978
Yggdrasil 2014:
http://www.slideshare.net/klaravatn/brukerhistorier-en-smidig-vei-frakonsept-til-produkt
Yggdrasil 2011:
https://www.youtube.com/watch?v=9sCPvtJw22k

Telefon: 98219438

Navn: Maaike M. Visser Taklo

Foredragstema: 1) Teknologiske trender på overordnet nivå,
hva har de teknoligsike revolusjonene betydd for samfunnet,
næringsliv 8feks mediebransjen som jeg kjenner godt),
enkeltpersoner etc
2) Innovasjon/grundervirksomhet: Betraktninger rundt hvorfor
grundere ikke er særlig ansett i Norge i forhold til mange andre
land + hvor viktig de er for Norge i framtida (brenner mye for
det)
3) Hvordan forskning innen teknologi og realfag kan "redde"
verden
4) Forskningsformidling - hvordan gjøre samfunnet klokere
5) Om skriving av bokmanus, utgivelse på eget forlag og
romanene mine som handler om sterke kvinner fra ulike
tidsepoker.
Jobber (og har jobbet) med alle disse temaene.Har også holdt
flere foredrag om disse og lignende temaer, spesielt om de to
siste punktene.
Er nok bedre på foredrag enn debatt (da jeg veldig ofte kommer
på hva jeg skulle sagt etter at debatten er over.)

Bio: Jeg er utdannet ved NTNU hvor jeg studerte fysikk. Etter et år i
næringslivet, tok jeg en doktorgrad ved UiO innen fysikalsk elektronikk.
Jeg ble ansatt av SINTEF den dagen jeg startet på doktorgraden og
har jobbet der siden. I 12 år har forskningen min vært knyttet til utvikling
og fabrikasjon av nano- og mikrosystemer, mens i de siste 5 årene har
forskningsutfordringer innen sammenstilling av slike systemer og
elektronikk generelt vært hovedtema. I dag går jobben min ut på å lede
forskning for en gruppe på SINTEF spesialisert på dette feltet, samt å
lede større forskningsprosjekter på området i Norge og i Europa.

Foredragstema:
Jeg kunne tenke meg å holde foredrag om hvorfor både
Norge og Europa har valgt å inkludere nano- og
mikroteknologi innen det de kaller "muliggjørende"
teknologier. Eksempler fra prosjekter spenner vidt mellom
medisinske anvendelser, nye sensorer i telefoner til mer
presis ammunisjon. Jeg kunne også tenke meg å
kommentere problemstillinger rundt tingenes internett
knyttet til forurensning og elektronikksøppel ettersom vi
ser for oss enorme mengder billig elektronikk integrert i alt
fra vindusglass til sokker i fremtiden.
Tidligere foredrag:
https://sintef.no/publikasjoner/ansattespublikasjoner/?empId=1601
Unnskyld for at der er et virrvarr av tidsskriftartikler, konferansebidrag
og foredrag. Der jeg er førsteforfatter har jeg normalt holdt innlegget
selv. De fleste er på vitenskapelige konferanser, men flere er på et
relativt overordnet nivå da de har vært inviterte foredrag eller key
notes. Et av de mindre vitenskapelige foredragene ble holdt i Norge
på Elmåledagene 2013. Lillestrøm, 20. nov.

Navn: Theresa Marie Sperre
Tittel: Webkonsulent, Prosjektleder
Selskap: Mies Mirakler
Bosted: Bergen
Twitter: @miesmirakler
LinkedIn:
Telefon: 91810657
Epost: miesmirakler@gmail.com

Bio: Jeg jobber i Infotech som kontormedarbeider til daglig, har også

mitt eget selskap Sperre Ny Design - Mies Mirakler, og er Prosjektleder
i Enestående Familier Bergen.

Foredragstema: Formidling på nett, markedsføring på nett,
barn på nett og billedbruk på nett relatert til barn, bruk av
Pinterest/Instagram/Facebook i markedsføring/profilering.

Har jobbet med markedsføring/kunderservice/web siden 1997. Studert
bla. Kulturvern og kulturformidling og Digital Kultur.
Tidligere hverdagsblogger, nå med tre jobber ikke tid til å følge det opp.
Medlem i Girl Geek Dinners Bergen. Interessefelt formidling på nett.
Barn på nett. Markedsføring på nett. Aktiv på Instagram, er på Twitter,
Facebook, Pinterest.

Tidligere foredrag: Har holdt foredrag i barnehage om
billedbruk på nett, har ingen link dessverre.

Navn: Nina Torjesen
Tittel: User Experience Designer / Prosjektleder
Selskap: Bouvet

Bio: Utdannet innen multimedia og HCI (human computer interaction)
ved Monash University i Melbourne, Australia. Startet karrieren som
designer i softwareselskapet Digimaker i 2004, jobbet deretter 5 år i
reklamebransjen (interaktiv avd.) og har de siste 5 årene jobbet med
UX og prosjektledelse i bouvet. Startet høsten 2010 Girl Geek Dinner
nettverk i Kristiansand sammen med Ragnhild M. Fidjestøl.

Foredragstema:

Brukeropplevelse / User experience design (UXD)
Emotional design
Brukerfokus
Tjenestedesign
Sikkerhet og brukeropplevelse

Bosted: Kristiansand
Twitter: https://twitter.com/NinaTaraldsen

Opptatt av å skape gode tjenester og brukeropplevelser på nett.

LinkedIn: no.linkedin.com/in/ninataraldsen

34 år. Snart 2 barnsmor. Bor i Kristiansand.

Telefon: 48992463
Epost: ninatorjesen@gmail.com

PS. har nettopp byttet etternavn derfor heter jeg noe annet på linkedin/
twitter profilene.

Tidligere foredrag: http://www.slideshare.net/
ninataraldsen/presentations

Navn: Camilla Krogstad Grøneng
Tittel: Seniorkonsulent
Selskap: Acando
Bosted: Oslo
Twitter:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?
id=5101260&trk=nav_responsive_tab_profile
Telefon: 47900197
Epost: camilla.groneng@gmail.com

Bio: Jeg har jobbet i IKT-bransjen, først som ansatt i linjeorganisasjon
og senere som konsulent, siden 2000 - men er utdannet sosiolog.
Interesser og tilfeldigheter har gitt meg fantastiske utviklingsmuligheter,
og jeg jobber i dag som virksomhetsarkitekt og forretningsarkitekt i et
IKT-prosjekt i milliardklassen - og har det supergøy på jobb.
Blant mine mange interesser finner man også formidling og
kommunikasjon, og jeg har holdt foredrag og innlegg om alt fra
presentasjonsteknikk til arbeid med forskrifter som forutsetning for
vellykkede prosjekter. Fordi det er gøy å snakke om ting jeg er opptatt
av!

Foredragstema:
Store prosjekter, smidig utvikling, prosjekters rammevilkår
i offentlig sektor, generelt om fellestjenester i offentlig
sektor, teamarbeid, bransjeovergripende
virksomhetsforståelse, metodikk, estimering og hva som
utgjør "vellykkede" prosjekter... For å nevne noe...

Tidligere foredrag:
http://mediasite.ntnu.no/Mediasite/Play/
a5f8928ea25447489261b11de9a15e041d?
catalog=68ee525f-9c6b-4253-a305-7e6e916aa537 (ca 40
min inn i sesjonen)
https://vimeo.com/album/2596640/video/78727719
https://vimeo.com/channels/smidig2012/53159907

Navn: Karina Hillestad
Tittel: Digital rådgiver og Tekstforfatter
Selskap: Wondrbird (Selvstendig)

Bio: Tekstforfatter og kreatør i reklamebransjen siden 1997.

Selvstendig rådgiver siden 2014, med spesialitet på branding, identitet,
strategi og konspeter for digitale kanaler.

Foredragstema: Strategi og kommunikasjon i sosiale
medier

Bosted: Oslo
Twitter: https://twitter.com/inahill
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/karinahillestad
Telefon: 92266266
Epost: karina@wondrbird.no

Tidligere foredrag: http://www.slideshare.net/MediaFront/thedigital-heart
http://www.slideshare.net/MediaFront/2013-things-to-thinkabout-23147403
http://www.slideshare.net/MediaFront/2011-things-to-thinkabout-for-brands-and-marketers
wondrbird.no

Bio: Fay har jobbet som systemkonsulent, team-, prosjekt- og

Navn: Fay Grenersen
Tittel: Avdelingsleder
Selskap: Basefarm AS
Bosted: Oslo

avdelingsleder i IT-bransjen. Hun har ytterligere ledererfaring fra 5 år
som offiser i Forsvaret og 3 år som leder i mediebransjen. Fay har
utdanning innen IT og økonomi, samt pågående Master of
Management på BI. Videre har hun god forretningsforståelse og
kundekontakt, og har fokus på levering av resultater. Hun er generelt
glad i å jobbe, har godt humør og liker å dele kunnskap.

Twitter:

Foredragstema:

- Hvorfor jeg digget å jobbe i mange år med økonomisystemer,
bl.a. kombinasjonen av fagene IT/økonomi
- Gleden over å jobbe med "nerder" i IT-branjsen
- Hvorfor jobbe som IT-konsulent? Hvor "techie" må man
være?
- Hva kjennetegner makt og påvirkning, og hvordan kan dette
bidra til økt gjennomslagskraft som leder? (Masteroppgave,
ikke tech-relatert)

LinkedIn: http://no.linkedin.com/in/faygrenersen
Telefon: 46405706
Epost: fay.grenersen@gmail.com

Tidligere foredrag:

Navn: Vikki Nathalie Walle-Hansen
Tittel: Creative Strategist/ Communications Manager
Selskap: Telenor Research
Bosted: San Francisco/Oslo
Twitter: @viksilora
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vikkiwh
Telefon: +1 4153166252 / +47 908 17224
Epost: vikkiwh@gmail.com

Bio: Etter 5 år i tech-bransjen jeg jeg nå bosatt i San Francisco for å
kjenne tett på pulsen fra Silicon Valley samtidig som jeg tar en Master i
Creative Strategy.

Foredragstema:
Trender, Research, Kreativ Strategi, Kommunikasjon,
Forskningskommunikasjon

Research, i ordets alle betydninger er min lidenskap. Jeg elsker å
samle data høyt og lavt, og filtrere det ned til klar informasjon og
predikasjoner om fremtiden. Ut i fra dette formidler jeg engasjerende
scenarioer og kulturelle analyser som kan brukes i strategiarbeide i alle
bransjer.
Les mer på https://vikkiwh.squarespace.com

Tidligere foredrag:
Ihttps://drive.google.com/file/d/
0B7ErEqmRSb6cVnNhc2pPYkNnUjg/view

Navn: Kristin Storrusten
Tittel: Kommunikasjonsrådgiver
Selskap: Norsk Bibliotekforening
Bosted: Oslo
Twitter: storrusten

Bio: Jeg har en master i litteraturformidling fra Universitetet i Oslo, og
jobber med kommunikasjon i interesseorganisasjonen Norsk
Bibliotekforening. Jeg har nesten femten års erfaring med blogging,
både personlig blogg, litteraturblogging og tegneserieblogg.

Foredragstema: Jeg snakker gjerne om litteraturformidling
på digitale flater, sosiale medier i bibliotek, å skape
engasjement på Facebook, bokblogging og andre former
for kultur kombinert med digitale medier.

http://kristin.storrusten.net/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/storrusten
Telefon: 41224690
Epost: storrusten@gmail.com

Tidligere foredrag: http://kristin.storrusten.net/erfaring/

Bio: Henriette is educated as a film and TV producer at University of Bergen, and
she holds a master’s degree in Organizational systemic creativity.

Navn: Henriette Sæther
Tittel: Marketing Director
Selskap: Sixty
Bosted: Bergen
Twitter: https://twitter.com/hsaether
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/public-profilesettings?trk=prof-edit-edit-public_profile
Telefon: 97602236
Epost: henriette@sixty.no

In 2006 she started explore the online media space when working with production,
development and publishing of online video for sports events and festivals in
Norway. Henriette has hands-on experience from behind the camera, she has felt
the pressure in the editing room, and she has followed the production all from
capture to distribution.
Henriette joined Vimond Media Solutions in 2011 as a Project Manager, and worked
tight with their Professional Services team to create engaging end user experiences
across the screens.Before she turned to Marketing where she worked tightly with
Vimond`s front-end team that developed the Silverlight player to develop the new
Vimond Live Sports Center, an engaging live sports player that handles all the
interesting live events, archive material and metadata a sports fan can imagine.
Henriette turned to Marketing in 2012 and has since then aimed to follow the rapid
changes in the Online Video Market to secure good knowledge for market
expansion, partner relations and business development for the company she works
for.
In 2014 she turned to Sixty as Marketing Director, where she´s plays an integral part
of their management team. She works with business development, market
expansion and product launch within the field of TV of tomorrow.

Foredragstema: Min ekspertise er innen TV Teknologi og nye TV
opplevelser. TV på alle flater og design og utvikling som må til for å skape
nye inntektskilder på online video på nett. Jeg har bred kunnskap fra
internasjonal markedsføring og merkevarebygging; Selge norsk TV
teknologi globalt. Jeg har også breddekunnskap rundt det å designe liveopplevelser for second screen.
Jeg skal blandt annet holde følgene foredrag på mediedagene i bergen
neste uke:
Vi har aldri hatt større utvalg av TV-tjenester, likevel opplever
sluttbrukerene at det er vanskelig å finne frem i mylderet av tilbud, innhold
og dingser. Overgangen fra tradisjonell TV til de nye skjermflatene har
medført at teknologien har forandret seg mye - men det har ikke
nødvendigvis menneskene og deres grunnleggende behov for å
underholdes. Vi kjenner dine medievaner, og vet hvordan vi skal designe
brukeropplevelser på en teknologi du kommer til elske, på en måte du vil
nyte.
Sixty har de siste ti årene jobbet med digitale kjerneprodukter for noen av
de største medieaktørene i Skandinavia som Altibox, RiksTV, Cmore og
TV2 Sumo. Som strategisk design og produktutviklingspartner hjelper vi
våre kunder å rigge sitt økosystem for innovasjon og realisere fremtidens
TV utfordringer i dag. Sixty vil i dette foredraget dele deres suksesskriterier
for å lykkes med TV i alle flater, over alt.
Tidligere foredrag: http://svgeurope.org/blog/headlines/vimondshenriette-saether-to-speak-at-svg-football-production-summit/
http://www.nordiskemediedager.no/program/2015/sixty-fremtidens-tver-na/
https://www.facebook.com/odabergen/posts/1570807223140593

Navn: Bjørg Røde
Tittel: CEO
Selskap: BjR International
Bosted: Oslo
Twitter:

Bio: Jeg er utdannet skipsingeniør og har også BSc Computer Science,
BSc Hons Operations Research (Logistikk) samt en ettårig MBA. I løpet
av min karriere har jeg måttet sette meg inn i nye teknologier og
bransjer og trives godt med denslags utfordringer. Jeg har jobbet i 14
forskjellige land - de fleste i Afrika.

Foredragstema:
- Energi, både fornybar, kull- og kjernekraft
- Krafthandel
- Hvordan jobbe i andre land og tilpasse seg andre
kulturer
- Business Presentation Skills

LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?
id=6537128&authType=NAME_SEARCH&authToken
=Kd4Z&locale=en_US&srchid=149004685143083969
2480&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res
_name&trkInfo=VSRPsearchId
%3A1490046851430839692480%2CVSRPtargetId
%3A6537128%2CVSRPcmpt%3Aprimary
%2CVSRPnm%3A
Telefon: 90409761
Epost: bjorg@iafrica.com

Tidligere foredrag:
I Norge :
Intpow 2011
Statsbesøk fra Sørafrika
NABA
(flere detaljer senere)
I Afrika:
Via SAPP.co.za

Navn: Ingeborg Volan
Tittel: Sosiale medier-sjef/ redaksjonssjef NRKbeta/
leder Norwegian Online News Association
Selskap: NRK
Bosted: Oslo
Twitter: ingeborgv
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ingeborgvolan
Telefon: 97095754
Epost: ingeborg.volan@nrk.no

Bio: Erfarent netthode med journalistbakgrunn og fartstid i flere

lokalaviser og på Institutt for journalistikk. Har også fire års erfaring
som konsulent i marketing/PR. Sosiale medier-spesialist siden 2008,
har bidratt sterkt til utviklingen av dette fagfeltet i Norge. Fikk prisen
"årets sosiale medier-personlighet" for innsatsen i 2015.
I dag sosiale medier-sjef i NRK og sjef for NRKs tenketank for ny
teknologi, NRKbeta. Også leder for Norwegian Online News
Association, bransjeforeningen for bedre nettmedier i Norge.

Foredragstema: - Medieutvikling
- Sosiale medier
- Medieetikk og publiseringsutfordringer på nye plattformer
- Gravejournalistikk + ny teknologi
Er allsidig og god i debattpaneler, medieopptredener og
som foredragsholder.

Populær foredragsholder i skjæringspunktet ny medieteknologi/sosiale
medier/media.
Tidligere foredrag: Social summer 2014: https://
www.youtube.com/watch?v=VyeBzX9x3kI
Webdagene 2012: https://vimeo.com/50745110

Navn: Leyan Salih
Tittel: Prosjekt Leder/Ingeniør
Selskap: FireNor AS
Bosted: Kristiansand
Twitter:
LinkedIn: https://no.linkedin.com/pub/leyan-salih/6a/
a38/704
Telefon: 41081166
Epost: leyan_1990@hotmail.com

Bio: Jeg har alltid vært interessert i teknologi, og ser på meg selv som et godt
forbilde for jenter som er i ferd med å velge utdanning.
Det som kanskje viste meg riktig retning da det gjaldt utdanning var den første Jente
og Teknologi Dagen som ble arrangert(2006). Da fikk jeg høre om en linje som het
Tekniske og Allmenne fag(TAF).

Foredragstema: Jeg ønsker å motivere unge jenter til å
velge teknisk utdannelse. Samt fortelle om min hverdag og
hva man kan jobbe med når man tar en slik utdanning
som meg. Vise nemlig frem alle mulighetene jeg står med
nå pga denne utdanningen.

Uten tvil søkte jeg på denne, og jeg kom inn. Da jeg fullførte TAF fikk jeg en spesiell
studiekompetanse og et Fagbrev som industri rørlegger. Hæ, industri rørlegger? Du
er jo jente!.. Fikk jeg høre masse, og enda gjør. Men ja, rørlegger og det var artig!
Videre tok jeg Bachelor i Mekatronikk ved UiA Grimstad. Mitt kull bestod av 80
studenter, 8 jenter. Da vi uteksaminerte var vi 60 studenter, og kun 4 jenter. Jeg var
den eneste jenten med Fagbrev.

Tidligere foredrag:

Første jobbintervju jeg var på etter uteksaminering fikk jeg jobben. Pga jeg hadde en
solid praktisk erfaring og en Bachelor plantet i hånden.
Men dette var jo ikke nok. Jeg vil jo bli leder! På jobbintervjuet sa jeg at jeg ønsker å
bli leder, men først vil jeg ha enda mer arbeidserfaring og utdanning. På intervjuet
dro jeg frem et studie som heter Systems Engineering ved HBV. Dette er en praktisk
basert Mastergrad. Arbeidsgiver var så imponert at han var villig til å samarbeide for
å få dette til.
Nå er jeg snart ferdig med første året på Systems Engineering, og i en alder på 24
har jeg opparbeidet meg en god stilling som Prosjekt Leder/Ingeniør.

Navn: Kari Westby Romøren
Tittel: Leder for kommersiell forretningsutvikling
Selskap: Dagens Næringsliv
Bosted: Nesoddtangen
Twitter: http://www.twitter.com/kwrom
LinkedIn: http://no.linkedin.com/in/kariromoren
Telefon: 92200826
Epost: kari.romoren@gmail.com

Bio: Jeg begynte å jobbe med digital produktutvikling for åtte år siden,
da jeg startet opp nettsidene til detnye.no. Tidligere erfaring var
redaksjonell, fra VG og NRK.
Jeg fullførte nylig en mastergrad på BI der jeg fokuserte særlig på de
kommersielle sidene av mediebransjen.
Etter hvert har jeg også karrieremessig beveget meg mer over i
strategisk retning, og jobber nå med utvikling av nye
forretningsmodeller for Dagens Næringsliv - i tillegg til produktutvikling
her.
Er for tiden i foreldrepermisjon.

Foredragstema: Jeg er spesielt interessert i hvordan
mediebransjen har måttet endre seg radikalt som en følge
av de disruptive innovasjoner som kom (og kommer) i
kjølvannet av internetteknologi.
Jeg er også opptatt av hvordan vi kan bevare vårt
redaksjonelle etiske regelverk i møte med konkurrenter
som ikke har de samme kravene knyttet til seg - men som
likevel konkurrerer på mediebransjens banehalvdel.
Tidligere foredrag: Jeg har bare holdt et par-tre større
foredrag utenfor jobbsammenheng før, og det begynner å
bli en del år siden. Har ikke noen presentasjoner liggende
ute offentlig nå.
En relativt nystartet blogg ligger her: http://
www.eplekjekk.no

Navn: Nina Alida Nordbø
Tittel: Digitalansvarlig NRKbok
Selskap: NRK.no
Bosted: Oslo
Twitter: @ninanord
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/ninanord
Telefon: 95244004

Bio: Magasinjournalist og -redaktør som switcha til internett rundt

2000. Tidligere nettredaktør i NRK P3, nå digital-ansvarlig for NRKbok.
Sosialt mediehode, blant annet i NRKs some strategi-faggruppe.
Programansvarlig i nettverket Girl Geek Dinners Oslo sammen med et
knippe andre kvinner som er over gjennomsnittet interesserte i
teknologi.
Friluftsfritid: Norske Redningshunder

Epost: ninanord@gmail.com

Foredragstema: Redaksjonell bruk av sosiale medier.
Balansen mellom profesjonell og privat på sosiale medier.
Merkevarebygging og historiefortelling på Instagram. Flickr,
Twitter, Facebook.
Cross media. Samarbeid på tvers av fag. Delekultur.
Hvordan kan et firma snakke smart med folk på sosiale
medier?
Nettverksbygging på sosiale medier.
Tidligere foredrag:

Navn: Marit Rossnes
Tittel: Utviklingsleder
Selskap: Gyldendal Norsk Forlag
Bosted: Oslo
Twitter: @maritwitt
LinkedIn: https://no.linkedin.com/pub/marit-rossnes/3/486/

Bio: 15 års erfaring som funksjonell rådgiver og prosjektleder i ITprosjekter i Norli, Aschehoug og Bekk Consulting. Jeg leder nå en
utviklingsavdeling bestående av ca 20 utviklere og
interaksjonsdesignere i Gyldendal.
Jeg har en Master i teknologiledelse fra NTNU/NHH med et semester
på MIT Sloan. Jeg skrev min masteroppgave i 2013 om hva som skjer
med utviklingsprosjekter når man fjerner detaljspesifiskasjoner og
estimater som planleggings- og måleverktøy.

a16

Foredragstema: Smidig systemutvikling, estimering,
utviklingsmetodikk, teknologiledelse
Tidligere foredrag: Smidig 2014: Etter Estimater
http://2014.smidig.no/talks/19
https://vimeo.com/110833740
Booster 2014: No Country for Old Estimates
https://vimeo.com/90781819

Telefon: 98219447
Epost: marit.rossnes@gmail.com

Navn: Silvija Seres
Tittel: Investor
Selskap: Technorocks
Bosted: Oslo

Bio: Silvija har doktorgrad i matematikk og er tidligere leder i Fast
Search & Transfer og Microsoft. Er i dag direktør i venture capital
selskapet TechnoRocks og innehar i tillegg flere styreverv og
rådgiverroller. Har lang internasjonal erfaring etter å ha jobbet i Oxford
og Silicon Valley.

Foredragstema: Kvinner og ledelse. Manglende techledere i Norge.

Twitter: @SilvijaSeres
LinkedIn: linkedin.com/in/silvijaseres
Telefon: 40049005
Epost: silvija.seres@technorocks.com

Tidligere foredrag: http://www.silvija.net/0000Media/
index_pres.html

Navn: Hilde Amundsen
Tittel: Gründer
Selskap: Mindfit AS
Bosted: Trondheim
Twitter: twitter.com/hildea

Bio: Gründer bak selvhjelpsappen Mindfit som ble lansert i 2014. Ble

Foredragstema:

kåret til årets DigIT kvinne 2015 på bakgrunnen av jobben med appen.
Har jobbet med digitale medier siden 2006 - som webredaktør for ulike
merkevarer, holder foredrag og jobbet som online lærer på
webmarkedsførerstudiet, eCademy.

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/hildeamundsen

Tidligere foredrag: www.hildeamundsen.no

Telefon: 98686423
Epost: hilde@mindfit.no

Navn: Karianne Berg
Tittel: Utvikler/teamlead
Selskap: Rubynor
Bosted: Bergen
Twitter: karianneberg
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?

Bio: Karianne Berg lives and works in Bergen, Norway as a Ruby
developer for Rubynor. She loves contributing to the development
community, both on and off stage. She organizes the Booster
conference in Bergen, Norway, and has also done her share of
conference speaking. Karianne's main fields of interest includes
sustainable development practices, handling legacy code and agile.
When she's not being a geek, she enjoys attacking people with swords.
OK, admittedly that's a bit geeky, too.

id=7212477
Epost: karianne.berg@gmail.com

Tittel: CEO
Selskap: TicketMobile
Bosted: Oslo
Twitter: https://twitter.com/stinaBirkeland
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/stinabirkeland
Telefon: 95235188
Epost: stina@ticketmobile.no

Tidligere foredrag: Her er noen videoer: http://video.javazone.no/
speaker/karianneberg
Har ellers holdt en god mengde presentasjoner, foredrag, workshops
og gjesteforelesninger, både internt for diverse firmaer og offentlig. Et
utvalg:
Apr 2014: "Structured refactoring. Foredrag på Agile Adria (CR)
Des 2013: "Structured refactoring". Foredrag på Build Stuff (LT)
Apr 2012: “Refaktorering”. Halvdagsworkshop på Roots (NO)
Feb 2011: ”Scala - from newbie to ninja in less than one hour”.
Foredrag på Jfokus (SE), sammen med Nina Heitmann.
Nov 2010: ”Skyt prosjekthelten!”. Foredrag på Smidig (NO).
Foredraget ble stemt frem som et av de ti beste på konferansen.
Jun 2010: ”Testers are not our enemies”. Foredrag på NDC (NO)
Jun 2010: ”Code should be improved, not thrown away!" Foredrag på
XP (NO)
Okt 2008: ”Kode skal forbedres, ikke kastes!”. Foredrag på Smidig
(NO) Foredraget ble stemt frem som et av de ti beste på konferansen
av deltakerne.

Telefon: 98675147

Navn: Stina Birkeland

Foredragstema: Snakker stort sett om utvikling, spesielt i
en smidig kontekst.

Bio: I de siste 4 årene har jeg vært IT grunder basert i Oslo og har
grundet selskapet TicketMobile som jeg leder med 5 ansatte basert i
Oslo. I 2013 vant jeg tittelen årets kvinnelige grunder talent og har vært
en aktiv foredragsholder før og etter det. Min bakgrunn er internasjonal
fra lands som Sveits, Puerto Rico og London hvor jeg har jobbet med
internasjonalt salg og var i stillingen før grunderlivet salg og
markedsdirektør. Jeg er en aktiv debattant og politisk engasjert i blant
annet grunder politikk og næringsliv for blant annet å bedre villkårene til
norske grundere og investorer for å stimulere til mer risikokapital. Jeg
har flere styreverv i ulike bedrifter også innen IKT og brenner for
entreprenørskap, teknologi og innovasjon.

Foredragstema: Jeg holder kurs og foredrag i tema rundt
gründervirksomhet, forretningsutvikling, hvordan finne
riktig strategi for en grunder samt, Innovasjon ”det å tørre
å feile kan føre til suksess". I tillegg er jeg aktiv med
inspirasjon og motivasjonsforedrag, presentasjonsteknikk,
Intuitiv Ledelse,kvinner og teknologi, mentor &adept,
hvorfor ha en mentor, coaching, Kvinner i styrer, nettverk
som gjelder. Jeg har også holdt en del foredrag rundt
støtte ordninger for grundere, kapitalinnhenting og har
sittet i flere panel rundt dette.

Tidligere foredrag: NIEC konferansen (norwegian, investor, entrepreneur conference) Deloitte 2014 http://niec.co/index.php/pages/stina-birkeland
Innovasjon og forretningsutvikling -http://www.jcidrammen.no/jci-drammen/team-announcements/plenum070415laosslaereominnovasjon
Startup weekend februar 2015- Inspirasjonsforedrag
Salg og Presentasjonsteknikk (Kurs) http://www.rb.no/vis/kalender/events/8868339
Paneldebatt- Expertnight- Funding for startups http://www.eventbrite.com/e/expertnight-funding-for-startups-oslo-tickets-15399999814?aff=estw
Paneldiskusjon Mentorordninger: http://innovativtnettverk.no/arrangement/paneldiskusjon-om-mentorordninger/
Hvordan oppnå sine mål: http://romerike.no/-/event/show/326235_oppnaa-dine-maal/5645171?ref=checkpoint
Støtteordninger for grundervirksomheter: http://www.polyteknisk.no/moter/krykker-eller-cash-hvilken-stotte-vil-grundere-ha-og-hvilken-bor-de-fa/
Inspirasjonsforedrag aug 15: http://www.innovasjonnorge.no/emax/#.VT6sz2Ttmko

Navn: Rianne Vogels
Tittel: CEO / daglig leder
Selskap: VoluSense AS
Bosted: Bergen
Twitter:
LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/riannevogels
Telefon: 91588339
Epost: rianne@volusense.com

Navn: Kristin Greve-Isdahl Flaa
Tittel: Kommunikasjonsdirektør
Selskap: Opera Software
Bosted: Oslo
Twitter: @kgisdahl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?

Bio: CEO VoluSense, Norsk selskap som utvikler medisinsk utstyr,
finansiert av bl.a. norske såkorn og venture aktører. 13 års erfaring
innen teknologiinvestering og grundervirksomhet.

Utdannet:
MSc in Science, Medical Science track, The Open University (2011)
Chartered Financial Analyst, CFA Institute (2008)
Siviløkonom / CEMS master i internasjonal ledelse, RSM Erasmus og
NHH (2003)
Nederlandsk, ca 14 år i Norge.

Bio: Ambitious, strategic communicator with a strong financial
understanding and years of international experience. Currently in
charge of external communication for Opera, a global Internet
consumer company with over 350 million users.
Spent years traveling the globe interviewing business and political
leaders for the TV program World Business that aired on CNBC.
Speaks 5 languages fluently and have lived in 7 countries.

Foredragstema: Grundervirksomhet, innovasjonsledelse,
markedsrettet og brukertilpasset teknologiutvikling,
prosjektledelse i nettverk og ikke som tradisjonell
organisasjon, såkorn og venture finansiering,
grundervirksomhet som stafettløp / entrepreneurship 2.0.
Tidligere foredrag: Clinical research collaborations with research hospitals,
invited speaker, Outsourcing in Clinical Trials Nordics (2015)
Gender representation in media, invited speaker, Nettavisen (2015)
Medical product design, award winner, Norwegian Centre for Design and
Architecture (2015)
Innovation management, invited speaker and panel debate, Ung
Lederarena Bergen (2015)
VoluSense Pediatrics launch, media coverage, NRK radio, BT,
Aftenposten, Finansavisen, NO (2014)
Investment conference, Anglonordic Medtech Conference, UK (2014)
Investment conference, Nordic Health Care Conference, NO (2012)
Investment conference, Medtech Investment Day Scandinavia, SE (2011)
Jury member and panel debate, European Venture Contest, DK (2010,
2011)
Jury member, Venture Cup, NO (2011)
Selection committee, Nyskapingsparken, NO (2011)
Innovation management, visiting teacher, NHH, NO (2003, 2004, 2005,
2006)
Financial valuation, invited speaker, SIVA, NO (2002)

Foredragstema:

id=14606304
Telefon: 41192329
Epost: karing@opera.com

Tidligere foredrag:

Navn: Anne Karin Nordskag
Tittel: Daglig leder/kursinstruktør
Selskap: Krystallklart budskap as
Bosted: Asker

Bio: Utdannet siviløkonom, driver Krystallklart budskap, et moderne
retorikkfirma. Jeg hjelper folk å kommunisere bedre, slik at de kan
samarbeide bedre, oppnå bedre resultater og bli tryggere i situasjoner
hvor de skal feks. presentere, ta en vanskelig jobbsamtale eller
forhandle.

Foredragstema: 1) Hva er retorikk og hva kjennetegner et
krystallklart budskap?
2) Hvordan holde presentasjoner som engasjerer?
3) Hva kjennetegner en sunn og effektiv møtekultur?
4) Fire forskjellige personlighetstyper

Twitter: https://twitter.com/AKNordskag
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?
id=36294080&authType=OPENLINK&authToken=nOi
m&locale=en_US&srchid=1490046851430835779425
&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res_phot
o&trkInfo=VSRPsearchId
%3A1490046851430835779425%2CVSRPtargetId
%3A36294080%2CVSRPcmpt%3Aprimary
%2CVSRPnm%3A
Telefon: 92805902
Epost: anne.karin@krystallklart.no

Tidligere foredrag: https://www.slideshare.net/
AnneKarinNordskag/retorikk-i-mter

Navn: Elin Masgeng Jakobsen
Tittel: Prosjektcoach
Selskap: adire AS
Bosted: Tønsberg/Oslo

Bio: Har drevet Adire siden 1997, kjernevriksomhet prosjektopplæring
på alle nivåer /bransjer. Sertifiert PRINCE2 Trainer, PMP og
ScrumMaster.
Ingen spesifikk IT-bakgrunn, men har kurset IT-prosjektledere i 18 år.
Les mer på www.adire.no

Foredragstema: Prosjektledelse - alle emner innenfor
dette. Struktur, relasjon, prestasjon.. Alt fra
gevinstrealisering og utvikling av styringsgrupper til
velfungerende team.

Twitter:
Tidligere foredrag: www.adire.no

LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?
id=3421246&authType=NAME_SEARCH&authToken
=eMBv&locale=en_US&srchid=149004685143083441
2392&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res
_name&trkInfo=VSRPsearchId
%3A1490046851430834412392%2CVSRPtargetId
%3A3421246%2CVSRPcmpt%3Aprimary
%2CVSRPnm%3A
Telefon: 95258222
Epost: elin.jakobsen@adire.no

Navn: Nadia K. Tokerud
Tittel: Kommunikasjonssjef
Selskap: Smallworld Systems AS

Bio: Utdannet grafisk designer, aktiv i Girl Geek Dinners Oslo, og
jobber til daglig som kommunikasjonssjef i Smallworld Systems, et lite
IT-selskap på Skøyen, der jeg bruker dagene på å forklare tung
teknologi til folk som trenger å forstå hva vi selger.

Foredragstema: Jeg har tidligere snakket offentlig om å se
på livet som et software som går gjennom oppdateringer
hele tiden. Jeg har også snakket om hvorfor arbeidsgivere
sier de vil ha damer inn i bransjen.

Bosted: Oslo
Twitter: nakrissimo

Ut over det er jeg utrolig interessert i alt mulig av duppeditter.

LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/nakri
Telefon: 47641129
Epost: nakrissimo@gmail.com

Tidligere foredrag: http://nakri.co.uk/english/how-i-appliedthe-process-of-software-bugfixing-to-my-life/

Navn: Nina Nedreaas
Tittel: Konseptutvikler
Selskap: Selvstendig næringsdrivende

Bio: Jeg jobber delvis frilans gjennom www.cluecompany.no
Jeg har jobbet med kreativitet i mange slags former, mye i
reklamebransjen, men også innenfor brukeropplevelse, og sist med
markedsføring av musikk i Universal Music.

Foredragstema: Kreativitet,
markedsføring mm

Bosted:Oslo
Twitter: NinaBN
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?
id=37575978&trk=nav_responsive_tab_profile
Telefon: 95200087
Epost: ninanedreaas@gmail.com
Tidligere foredrag: INMA 8 minutes of digital marketing:
http://www.slideshare.net/NinaNedreaas/video-killedtheradiostar

Navn: Marte Ingul
Tittel: Kommunikasjonsdirigent
Selskap: Arbeiderpartiet
Bosted:Oslo
Twitter: @mingul
LinkedIn: https://no.linkedin.com/pub/marte-ingul/7/4a9/72a
Telefon: 99541238
Epost: marte.ingul@arbeiderpartiet.no

Navn: Lilly Pijnenburg Muller
Tittel: Junior research fellow
Selskap: NUPI
Bosted:Oslo
Twitter: https://twitter.com/mullerlilly

Bio: Jeg heter Marte (31) er fra Bergen og har bakgrunn som
journalist. Jeg er sam.poler fra UIB. De siste seks årene har
jeg jobbet i Arbeiderpartiet - begynte som magasinredaktør og
kommunikasjonsrådgiver. Det siste året har jeg fungert som
kommunikasjonssjef for en kollega i fødselspermisjon.
Fra 2013 til 2014 bodde jeg i Brussel og jobbet som digital
strateg og ledet digitalteamet for
kommisjonspresidentkandidaten vår i EU Martin Schulz.
Nå er det fullt fokus på kommunevalget. I forrige uke begynte
jeg i ny jobb som leder for kommunikasjonen (tradisjonell og
digital) til Oslo Arbeiderparti og byrådslederkandidat
Raymond Johansen.
Mitt felt er moderne politisk kommunikasjon/og moderne
valgkamp.
Ved siden av jobb tar jeg en executive master of management
på BI med faget Digital kommunikasjonsledelse. Jeg har også
fulgt/vært en del av Girl Geek Oslo i mange år.

Bio: Lilly Muller forsker på cybersikkerhet på Norsk Utenrikspolitisk
Institutt (NUPI). I denne rollen forsker hun på hva cybersikkerhet
innebærer og hvordan Norge kan hjelpe utviklingsland bygge opp sine
cybersikkerhetskapasiteter. Videre forsker Muller på muligheten for
samarbeid imellom offentlig og privat sektor i å sikkre cyberspace i
internasjonalefora.

Foredragstema: Mitt felt er moderne politisk
kommunikasjon/moderne valgkamp - som handler om
symbiosen mellom tradisjonell og digital kommunikasjon.

Tidligere foredrag:Har ikke linker til foredrag - men har
noen redaksjonelle oppslag:
OPPSLAG FRA FOREDRAG: http://www.lo.no/Brussel/
Nyheter/Marte-banker-for-Martin/
AFTENPOSTEN: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/
Nordmann-driver-digital-valgkamp-i-Europa-7562146.html
NRK: http://www.nrk.no/verden/norske-martemobiliserer-1.11710503
UIB: https://alumni.uib.no/Portal/Public/News/
ShowNews.aspx?NewsID=810

Foredragstema: hva er cybersikkerhet og hvorfor er det
viktig?
Er et offentlig - privat samarbeid nødvendig for å sikre
cyberspace?
Cybersikkerhet kapasitetsbygging

LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?
id=196022676&trk=nav_responsive_tab_profile_pic
Telefon: 97022321
Epost: lilly.muller@nupi.no

Tidligere foredrag: https://prezi.com/nss4e_wsumjh/edit/
#39_95982358

Navn: Teddy Falsen Hiis
Tittel: Product Evangelist
Selskap: 23video.com
Bosted:Oslo/København
Twitter: https://twitter.com/teddyfh
LinkedIn: https://www.linkedin.com/profile/view?

Bio: http://teddyfh.com/
I am Teddy Falsen Hiis. Currently I am the Product Evangelist at 23
working with the worlds finest piece of software, 23 Video.
I am a creative technologist, product manager and a digital strategist. I
want to call myself an excellent skier and front-end developer -- I am
working on both. In between I tend to find time to preach the online
video revolution on stages, events and workshops around Scandinavia.

Foredragstema: Online video,
video teknologi, patchwork of
systems, success stories with
video in content marketing,
building a video website in 20
minutes, from engagement to
action in the player (product
version) ..

id=51972954&authType=NAME_SEARCH&authToke
n=lwjQ&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertic
al%3Amynetwork%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId
%3A1430142804395%2Ctas%3Ateddy
Telefon: 99753516
Epost: teddy@23company.com

Tidligere foredrag: http://www.23company.com/talks/#how
https://videos.23video.com/frokostseminar-video-i/
https://www.youtube.com/watch?v=IyKPGt4LJMs
https://videos.23video.com/secret/7386672/
fe2622adfe97314ebbfe635dac9166c8