You are on page 1of 28

PERKEMBANGAN BUDAYA INDIA

DAN CHINA
Bernard

Philippe Groslier (1971), Berpendapat


kewujudan kerajaan-kerajaan awal di Asia
Tenggara yang diketahui sejarahnya adalah hasil
daripada campur tangan secara langsung oleh
pengaruh China dan India.

Penduduk

Indus-Ganges, keturunan Arya dan


Dravidia, pada abad ke-10 SM sudah
mempunyai kemahiran seni yang baik.

Orang

Arya mengamalkan
penyembahan Dewa dewa. Ketua dewa
ialah Dyaus-pitar (Jupiter), bapa langit
yang kemudiannya beralah
(digantikan) kepada Varunna, tuhan
alam semesta langit dan laut.

Bersama

Varunna tergabung dewa


dewi lain seperti matahari
(Surya/Savitri/Mitra), Ushas/Aurora
(pasangan/gundek matahari), Indra
(pahlawan ideal seperti Thor kepada
orang Viking).

AGAMA HINDU

Sejak

kejatuhan dinasti
Maurya sehingga abad ke-8
Masehi, agama Hindu
berkembang secara
beransur-ansur seperti
bentuk sekarang ini.

Evolusi

agama Hindu ini


membelakangkan tuhan tuhan lama.

Tuhan

tuhan ini (yang tidak dihilangkan)


diserap ke dalam Trimurti Hindu
(kesatuan 3 unit organ utama)>

Antaranya

Brahma, Vishnu atau Siva


yang mewakili tiga lipatan aspek (iaitu
ciptaan pengkekalan dan pemusnahan).

Perbezaan Agama

Hindu "baru" dengan


agama (lama) Veda ialah:
Hindu

"baru" telah menjadi lebih jelas


menggunakan rupa manusia (patung
manusia) dalam rupa tuhan mereka (iaitu
tuhan diwakili oleh patung/idol yang diam
di kuil yang dilayan sebagai naungan
diraja).

AGAMA BUDDHA

Diasaskan

oleh Siddhartha Gautama yang


digelar Buddha (Yang Berkesedaran/The
Enlightened One).

Mempunyai
Vinaya
Sutta

3 kitab suci (Tripitaka):

Pitaka - peratuan biara bagi pelbagai sami,

Pitaka - buku pengajaran agama Buddha,

Abhidhamma

Pitaka - perbincangan tentang sebab


dan gelagat kesemua kehidupan.

Setiap

satu berada dalam keadaan


berubah. Gabungan ini mencetuskan
individu.

perlindungan

ke dalam:

perlindungan

Buddha,

perlindungan

dengan dhamma
(kebenaran) dan ajaran ajaran
moral;

perlindungan

dengan Sangha/rahib
yang memerlukan pematuhan
kepada arahan arahan supaya:
jangan

membunuh,
jangan mencuri,
jangan berkelakuan buruk,
jangan berbohong, dan
jangan meminum/menggunakan
benda yang memabukkan

Buddha

Theravada menganggap usaha


menuju nirvana hanya boleh dilakukan
oleh individu kepada dirinya sahaja. Bagi
mencapai nirvana penganutnya perlu
masuk menjadi sami/sangha (memerlukan
pengasingan dari rumah).

Buddha

Mahayana mengatakan bahawa


usaha menuju nirvana tidak terhad
kepada "individu untuk individu itu sahaja
dan tidak perlu pengasingan dari rumah.

Pengaruh India Di Asia Tenggara

India

memberi bahasa suci, kesusteraan,


institusi institusinya ke dunia luar.

Ini

dapat dilihat berdasarkan kepada


kepentingan unsur Sanskrit di dalam:
perbendaharaaan

bahasa bahasa yang

dituturkan,
bentuk

huruf/tulisan yang berasal dari India,

pengaruh

perundangan dan organisasi


pentadbiran India,

penerusan

tradisi tradisi Brahmin walaupun


di negeri negeri yang menerima Islam atau
yang Buddha Sinhalese;

dan

kehadiran monumen monumen (binaan


binaan) lama yang dari segi senibina dan
ukiran berkait rapat dengan kesenian India
serta mempunyai inskripsi/tulisan Sanskrit.

Kesan Pengaruh Hindu-Buddha

Kesan politik - terdapat dua jenis kanun:


1.
2.

Kanun rakyat
Kanun diraja - Kanun diraja boleh
dibahagikan kepada dua pula, iaitu:
1.
2.

3.

Golongan agama dan


Golongan diraja.

Kanun untuk golongan diraja bersandar kuat


kepada kitab dharmasastras (kanun manu)
dan arthasastras (pemasyoran politik),
terutamanya rajaniti atau susila raja.

Raja

sebagai pengantara antara makrokosmos dan mikro-kosmos dan sebagai


dhammaraja.

Tugas

utama raja menurut ajaran Buddha


ialah memelihara ketenteraman dan
mencegah bencana sosial seperti wabak,
kemarau dan banjir.

Ajaran

Buddha menganjurkan raja


sebagai cakravatin atau raja sejagat.

Raja

memerintah di dunia atas apa juga


kekuatan sama ada agama atau
ketenteraan (politik) atau ekonomi.

Ciri

ketiga politi galatik ialah konsepsi


bahawa wilayah di bawah penguasaan
seseorang raja merupakan sebuah
mandala.

Mandala

ini biasanya mengandungi tiga


bulatan sepusat yang mewakili wilayahwilayah yang menerima darjah
penguasaan yang berlainan.

Kesan Keagamaan
Pengaruh

Keagamaan dari India yang


berkembang di Asia Tenggara ialah Ajaran
Saivasiddhanta.

Merupakan

satu mazhab Hindu yang


bersifat mistis dan yang berkembang pada
abad permulaan Masehi

Aliran

Siva adalah aliran yang memuja


Siva tetapi lebih khusus ditujukan kepada
Durga, isteri Siva.

Golongan

ini dipanggil golongan Cakta.


Aliran Cakta menerima sambutan yang
luas sehingga masuk terserap ke dalam
agama Buddha.

Buddha

Mahaya pula meningkat


pengaruhnya di Asia Tenggara setaraf
dengan pengaruh Buddha
Hinayana/Theravada pada abad ke-8.

Menurut

Coedes, ia berpunca dari


kenaikan dinasti Pala di Bengal dan
Magadha pada pertengahan abad ke-9

Juga

peranan yang dimainkan oleh


universiti-universiti di Nalanda.

Pengaruh China

Latarbelakang
Tamadun

China bermula di sepanjang


bahagian tengah Sungai Kuning (Yellow
River) dan dalam lembah Sungai Wei.

Di

bahagian datar utaranya sejak 5,000


tahun sebelum Masehi.

Dari

kawasan utara, tamadun China


berkembang ke arah selatan dan
menjelang abad ke-3 Sebelum Masehi,
tamadun China mula bertembung dengan
penduduk Asia Tenggara.

Dua

aliran menguasai pemikiran China


iaitu Konfusius dan Tao.

Confusius
Satu

koleksi kata kata Confusius (pengasasnya,


551 SM - 479 SM) yang bertaburan yang
disusun dan dibukukan oleh para pengikutnya.

Pemikirannya

banyak berkait dengan masalah


hubungan antara pemerintah dengan rakyat.
Falsafahnya ini, juga berkaitan dengan sosial,
moral dan politik, yang menjadi asas kepada
tradisi aksi kerajaan dan sosial China.

Sungguhpun

Konfusiusisme bukanlah
satu agama, tetapi ia diterima sebagai
satu sistem etika/susila yang mengatur
segala aspek perlakuan manusia.

Sepanjang

sejarah pemerintahan dinastidinasti China Konfusianisme menjadi


ideologi pemerintahan yang tidak
dipertikaikan.

Taoisme
Terbahagi

kepada Tao chia (falsafah) dan


Tao chiao (agama).

Terdapat

tiga peringkat perkembangan


awal falsafah Tao yang diwakili oleh tiga
tokohnya iaitu Yang chu, Lao-tzu, dan
Chuang-tzu.

Tao

sebagai agama bermula pada waktuwaktu akhir dinasti Han (abad pertama SM
dan Masehi).

Falsafah

ini terus berkembang hingga


sekarang sejak dari abad ketiga SM.

Ia

menjadi agama yang bercorak pantheons


(penyembahan objek semulajadi, tokoh
sejarah, tokoh atau jenis kerja, fikiran, malah
keseluruhan atau sebahagian tubuh
manusia).

Pengaruh

India dan India sangat kuat ke atas


Asia Tenggara pada zaman awal. Pengaruh
India, terutamanya ajaran agama Hindu-Buddha
disampaikan dengan secara sinkretis dan
lembut (kaedah generasi).

Namun

demikian, kedua-dua pengaruh itu


membantu dalam meningkatkan kemajuan
manusia dan budaya penduduk Asia Tenggara.