You are on page 1of 8

ĐẶC ĐIỂM HỆ TUẦN HOÀN

TRẺ EM

TS. PHAN HÙNG VIỆT


DDTH
TS.VIÃÛ
T
ĐẶC ĐIỂM TUẦN HOÀN TRƯỚC SINH

Rau thai
DDTH
TS.VIÃÛ
T LƯU LƯƠNG TIM TRONG TUẦN HOÀN THAI
21

ĐMC
31

TMC trên ÔĐM 10


21 3 34 59
7
ĐMP
69
Lỗ bầu dục 34
7
42 27
3

66 34
69

TMCD

TM rốn ÔTM
TMCửa
DDTH
TS.VIÃÛ
T ĐỘ BÃO HOÀ OXY TRONG TIM THAI

65 ĐMC

TMC trên ÔĐM


40 IV

ĐMP 55 55
Lỗ bầu dục III 65

II
70 55 65 60

TMC dưới
Ống TM
TM rốn TMC
80

ĐM rốn
DDTH
TS.VIÃÛ
T ÁP LỰC MÁU TẠI CÁC BUỒNG TIM THAI

75/45
ÔĐM
TMCTrên

75/45
3 2

70/4 70/3

TMC Dưới
Ống TM
T/M rốn TM cửa
DDTH
TS.VIÃÛ
T
TUẦN HOÀN SAU SINH

1. Đóng lỗ bầu dục:


Áp lực nhĩ phải giảm
Áp lực nhĩ trái tăng

2. Đóng ống động mạch:


Máu lên phổi tăng
SaO2 máu ĐM tăng
Prostaglandin máu giảm
DDTH
TS.VIÃÛ
T

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN VỀ HUYẾT ĐỘNG


Mạch:
- Sơ sinh : 140-160 lần/phút.
- 6 tháng: 130-140 lần/phút.
- 1 tuổi: 120-130 lần /phút.
- 5 tuổi: 100 lần /phút.
- Trên 6 tuổi: 80-90 lần/phút.
- Người lớn: 72-80 lần/phút.
Huyết áp động mạch:
- Trẻ càng nhỏ huyết áp động mạch càng thấp.
- Huyết áp tối đa(HATÐ) = 80 + 2n (n = số tuổi).
- H/áp tối thiểu (HATT)=( HATÐ /2 + 10 mmHg.
DDTH
TS.VIÃÛ
T

Câu hỏi?

Rate