You are on page 1of 1

ganjaran syurga kepada golongan yang mahu menuntut ilmu kerana ilmu itu

sangat penting dalam membina kesejagatan manusia, iaitu mendekatkan
manusia dengan perkara-perkara yang baik. Sesungguhnya, guru merupakan
pendidik yang akan menjadikan warisan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
untuk kemajuan negara pada masa akan datang. Hanya guru yang mempunyai
kualiti, keterampilan, kewibawaan, kelayakan, minat, iltizam dan berjiwa
pendidik layak menadi guru. Oleh itu, kejayaan dan kelestarian seseorang guru
dalam kerjayanya bergantung kepada kesediaan guru berkenaan untuk terus
memajukan diri. Peningkatan kualiti dalam diri guru dengan cara melanjutkan
pelajaran akan memberi nafas baru kepada dunia pendidikan. Perubahan dunia
pendidikan memerlukan guru sentiasa berusaha untuk menambah ilmu agar
menjadi guru rujukan, guru pakar, guru cemerlang, guru gemilang dan guru
terbilang. Sesungguhnya beruntunglah mereka yang dianugerahkan oleh Allah
kenikmatan menjadi seorang guru. (1,160 patah perkataan) 6