You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN TELAGA

AIR,PADAWAN

TAKLIMAT
1. TAKLIMAT DATA MAKLUMAT MURID (KPM)
2. TAKLIMAT SAPS (LEMBAGA PEPERIKSAAN)
3. TAKLIMAT KURIKULUM
4. TAKLIMAT TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT
DAREAH PADAWAN

TARIKH
TEMPAt
MASA
KehadiraN

:
:
:

09 FEBRUARI 2012
MAKMAL KOMPUTER
:
1:30 TENGAH HARI
GURU BESAR, pk 1,pk
kk, pk hem, semua
guru dan staf sokongan

\

( saptuyah binti abang mos)
Penolong kanan 1,
Sk. telaga air,padawan.