You are on page 1of 6

U N I V E R S I T ATE A D E AR H I T E C T U R A S I U R B A N I S M " I O N M I N C U

"
UNIVERSITE D’ARCHITECTURE ET URBANISME “ION MINCU” “ION MINCU” UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
Strada Academiei 18-20, 010014 BUCURESTI, ROMANIA
Telefon : 021 30 77 183, Tel / Fax : 021 - 30 77 180, Fax : (40) 21 - 30 77 109

BUCURESTI

AN UNIVERSITAR 2014-2015
ANUL 4, SEMESTRUL II (6)
PRACTICĂ PROFESIONALĂ
DURATA: 9 MARTIE – 30 APRILIE 2015
I.

OBIECTIVE GENERALE

Obiectivul principal al practicii urmărește familiarizarea studenților cu condițiile
specifice activității profesionale de urbanism constituind adevărate provocări
pentru exercitarea abilităților, competențelor și obligațiilor profesionale.
Se are în vedere implicarea activă și responsabilă a acestora în activități de
proiectare de urbanism, documentare, cercetare, gestiune specifice mediului real
de lucru, alături de profesioniști din domeniu, în vederea deprinderii abilităților
specifice exercitării profesiunii de urbanist.
II.

DESFĂȘURARE

Perioada de desfășurare a practicii este de 8 săptămâni, în intervalul 9 martie –
30 aprilie 2015.
Indiferent de locul unde se va desfășura practica profesională, studenții se vor afla
sub îndrumarea unui reprezentant al biroului/instituției responsabil de activitatea
practică și care se va afla în permanentă legătură cu coordonatorii practicii
profesionale din partea UAUIM.
Studenții sunt obligați să dea dovadă de seriozitate și profesionalism în
activitățile în care sunt implicați pe durata practicii. De asemenea, aceștia sunt pe
deplin responsabili de modul cum răspund cerințelor, de modul cum se comportă și
acționează și de consecințele faptelor lor.
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” nu poate fi făcută
responsabilă pentru posibilele conflicte de muncă, accidente, daune ce pot apărea
pe durata practicii. De aceea este importantă informarea UAUIM (atât de către
student cât și de către responsabilul din partea instituției/biroului) cu privire la
orice posibile evenimente, situații conflictuale, etc. care pot afecta buna
desfășurare a practicii.
III.

CERINȚE

Pe durata pedioadei de practică este importantă implicarea studentului în
următoarele tipuri de activități, în funcție de specificul locului de practică 1:
- cercetare și diseminare date, informații și analize sectoriale;
- transpunere grafică a datelor, informațiilor și analizelor sectoriale;
- redactarea de părți ale documentațiilor de urbanism (de tip PUD, PUZ,
PUG, planuri de amenajarea teritoriului);
- redactarea documentației necesare obținerii avizelor de specialitate
pentru planurile de urbanism, etc.
Listarea nu este exhaustivă, activitățile putând varia în funcție de specificul locului de
practică.
1

1

. La sfârșitul perioadei de practică. studenții care efectuează practica în birouri de proiectare vor preda și un caiet de practică pe format A3. Raportul de stagiu va respecta următoare structură: STRUCTURA RAPORTULUI DE PRACTICĂ Foaie de capăt: numele studentului. Capitolul 2 .perioada de defășurare a stagiului. fiecare student va redacta un raport de practică (10-12 pagini A4) îndosariat și o fișă individuală de practică (Anexa1). . o explicarea fluxului de lucru (ex.caracterizarea activităților practice și conexe desfășurate de către stagiar – opinii personale cu privire la activitatea desfășurată pe durata stagiului și condițiile acesteia – aspecte tehnice legate de activitatea desfășurată și aspecte personale (dificultăți întâmpinate.). etc. modul cum au fost satisfăcute cerințele.. documentare.30 77 180.date generale privind locul de practică. etc.30 77 109 BUCURESTI Practica vizează implicarea studenților în elaborarea de documentații de urbanism și amenajarea teritoriului.. o acolo unde este posibil... implicarea în activități de proiectare de arhitectură și execuție nu răspunde obiectivelor practicii profesionale în domeniul urbanismului. provocări. în cazul unui stagiu într-o primărie: număr de certificate de urbanism emise în ultimul an. din cadrul administrației publice. proiectare. 2 . studii de specialitate.U N I V E R S I T ATE A D E AR H I T E C T U R A S I U R B A N I S M " I O N M I N C U " UNIVERSITE D’ARCHITECTURE ET URBANISME “ION MINCU” “ION MINCU” UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING Strada Academiei 18-20. ce va cuprinde părți din documentațiile elaborate. a normelor interne de desfășurare a activității... demersul unui proiect: servicii implicate. amenajarea peisajului. precizând rolul exercitat.considerații cu privire la rolul formator al stagiului și posibilitățile de completare a pregătirii profesionale prin prisma experienței dobândite prin practica profeisonală. Tel / Fax : 021 . o comentariu pe marginea organigramei. se va recurge la exemplificări (spre exemplu. Capitolul 3 . ROMANIA Telefon : 021 30 77 183. locul de desfășurare a practicii profesionale (de ex.). îndosariat. însoțite de scurte comentarii privind demersul și extrase din documentări/cercetări. Fax : (40) 21 . De aceea. biroul de proiectare cu numele.perspective de viitor prin prisma experienței acumulate prin stagiu. Capitolul 4 . avize solicitate.prezentarea instituției/biroului unde se desfășoară stagiul: o descrierea activităților prestate de instituție și de birou/serviciu. număr de PUZ-uri aprobate. sarcinile încredințate. . 010014 BUCURESTI.. o responsabilități ale serviciului/biroului unde se desfășoară practica și atribuții ale personalului. condiții ce trabuie îndeplinite)..) Capitolul 1 . persoana care a coordonat stagiul de practică (din partea instituției/biroului). număr de autorizații de construire eliberate. activități specifice administrației publice.descrierea activităților practice desfășurate de către stagiar și tipul acestora (adminstrative. date de contact. sau biroul/serviciul. De asemenea. etc. .). cercetare de urbanism.

30 77 109 IV. 010014 BUCURESTI. arh. redactarea raportului de practică. Fax : (40) 21 . V. dr.00.30 77 180. întocmirea caietului de practică (unde este cazul) și susținerea colocviului final. între orele 17. BUCURESTI PROMOVARE Pentru promovarea practicii este necesară participarea la activitățile expuse prin prezenta temă. ROMANIA Telefon : 021 30 77 183. Dr. Claudiu Runceanu DECAN FACULTATEA DE URBANISM: Prof. Tel / Fax : 021 . PREDARE Raportul de practică (însoțit de fișa individuală de practică) și caietul de practică se vor preda pe data de 4 mai 2015 la Departamentul de Urbanism. VI. dr. Neîndeplinirea acestor condiții atrage după sine nepromovarea practicii profesionale.U N I V E R S I T ATE A D E AR H I T E C T U R A S I U R B A N I S M " I O N M I N C U " UNIVERSITE D’ARCHITECTURE ET URBANISME “ION MINCU” “ION MINCU” UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING Strada Academiei 18-20. ANEXE ÎNTOCMIT: Conf. arh. Arh. Desfășurarea colocviului de practică va fi anunțată ulterior.Tiberiu Florescu 3 .30-18. Claudiu Runceanu DIRECTOR DEPARTAMENT PLANIFICARE ȘI DEZVOLTARE URBANĂ ȘI TERITORIALĂ Conf.

2 4 . ROMANIA Telefon : 021 30 77 183.30 77 109 BUCURESTI ANEXA 1: FIȘĂ INDIVIDUALĂ DE PRACTICĂ STUDENT: ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ/ BIROU PRACTICĂ ADRESĂ: JUDEŢUL. Categorii de lucrări3 Modul de participare Se va preciza numele directorului direcției/serviciului/biroului din administrația publică. NR. sau a biroului de proiectare/firmă. FAX DIRECTOR2: *ÎNDRUMĂTOR /COORDONATOR TIPUL ACTIVITĂŢII BIROULUI: PERIOADA DE PRACTICĂ: Data de începere a practicii Data încheierii practicii Perioade de suspendare a practicii Interval Motivul suspendării Durata totală cumulată a practicii (săptămâni) ACTIVITĂȚI PRACTICE DESFĂȘURATE: Nr. Tel / Fax : 021 .. LOCALITATEA STR.. 010014 BUCURESTI.U N I V E R S I T ATE A D E AR H I T E C T U R A S I U R B A N I S M " I O N M I N C U " UNIVERSITE D’ARCHITECTURE ET URBANISME “ION MINCU” “ION MINCU” UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING Strada Academiei 18-20.. după caz. Fax : (40) 21 .crt.30 77 180. SECTOR TEL.

30 77 109 BUCURESTI 1 2 3 4 5 6 7 Altă formă Desenat scriseRedactare părți Întocmire planșe Concepere al studentului Total lucrări Documentații de AT Documentații de U Părți din documentații de AT Părți din documentații de U Studii de fundamentare Lucrări științifice Alte categorii TOTAL APRECIEREA EVOLUŢIEI ŞI IMPLICĂRII STUDENTULUI ACTIVITĂŢILOR BIROULUI DE PRACTICĂ: CONCLUZII ÎNDRUMĂTOR: ÎN CADRUL NOTĂ EVALUARE STUDENT (ACORDATĂ DE ÎNDRUMĂTOR BIROU) ÎNDRUMĂTOR BIROU PRACTICĂ: STUDENT: …………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………… Se completează cu datele primare.30 77 180. Fax : (40) 21 . Tel / Fax : 021 . ROMANIA Telefon : 021 30 77 183.U N I V E R S I T ATE A D E AR H I T E C T U R A S I U R B A N I S M " I O N M I N C U " UNIVERSITE D’ARCHITECTURE ET URBANISME “ION MINCU” “ION MINCU” UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING Strada Academiei 18-20. 5 . 3 Categoriile de lucrări nespecifice locului de desfășurare a practicii vor rămâne necompletate. 010014 BUCURESTI.

30 77 180. ROMANIA Telefon : 021 30 77 183. Tel / Fax : 021 . 010014 BUCURESTI.U N I V E R S I T ATE A D E AR H I T E C T U R A S I U R B A N I S M " I O N M I N C U " UNIVERSITE D’ARCHITECTURE ET URBANISME “ION MINCU” “ION MINCU” UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING Strada Academiei 18-20.30 77 109 BUCURESTI 6 . Fax : (40) 21 .