You are on page 1of 3

Mişcarea Couette cu transfer de căldură

Consider mişcarea incompresibilă ; plană fără forţe de inerţie şi structură
Ec.de impuls :

r
r
DV
r
= -Ñp + m DV
Dt
u = u ( y ); p = const.
¶ 2u
m 2 = 0 Þ u = C1 y + C2
¶y

cond la limita

ì
æ yö
ï y = 0 u = V ® u = V ç1 - ÷
è hø
í
ïy = h u = 0
î

Ecuaţia energiei

rc

DT
= KDT + m f
Dt

æ ¶ 2T ¶ 2T ö
æ ¶T
¶T
¶T ö
÷ + mf
÷÷ = K çç 2 +
r cçç
+u
+g
¶x
¶yø
¶ y 2 ÷ø
è ¶t
è¶x
éæ ¶ u 2 ö 2 æ ¶ v ö 2 ù æ ¶ v ¶ u ö 2
÷÷ + çç
÷÷ ú + çç
÷÷
f = 2êçç
+
êëè ¶ x ø è ¶ y ø úû è ¶ x ¶ y ø
Se caută soluţii T = T(y) ţinând cont de condiţiile la limită.
1. Pereţi cu temperatură constantă
Condiţii la limită y = 0

T = T0 ;

y=h

T = Th ;

Se caută soluţii T = T(y). Din ecuaţia energiei :
2

æ du ö
d 2T
d 2T
æV ö
ç
÷
k
+
m
=
0
Þ
k
= -m ç ÷
2
2
ç
÷
dy
dy
èhø
è dy ø

2

dT
m æV ö
m æ V ö y2
= - ç ÷ × y + C1 ; T ( y ) = - ç ÷
+ C1 y + C2
dy
k èhø
k èhø 2
2

2

T0 y m V2 yæ yö = + ç1 . T = Th Þ Th = + C1h + T0 K h2 2 Th .÷ Th .T0 ) .÷ Th .T0 ) h è h ø dar Pr = m cp V2 .T0 m V 2 Þ C1 = + h K 2h 2 m V y2 m V 2 Th . Ec = K cp (Th .T0 y 1 yæ yö = + Pr Ec ç1 .T0 ) şi deci T .T0 h 2k (Th . T = T0 Þ T(0 ) = C2 = T0 m V 2 h2 y = h .Condiţii la limită y = 0 .(Th .T0 ) + h 2h q0 = q (0 ) = - Discuţii a) Dacă Th –T0 > 0 (peretele fix este cald) atunci apare q0 < 0 deci un flux de căldură de la fluid la peretele mobil iar .T0 h 2 hè hø Dacă Th –T0 > 0 Fluxul de căldură é ¶T 1 m V 2 æ 1 2 y öù q = -k = -k ê(Th .÷ + (Th .T0 Þ T (y) = + y+ y + T0 = 2 K h 2 K 2h h mV 2 y æ y ö y T (y) = ç1 .m V h 2h k mV 2 qh = q (h ) = .T0 ) + T0 2K h è h ø h sau sub forma echivalentă : T .T0 ) + ç ÷ ¶y h 2k è h h 2 øúû ë şi 2 k (Th .

qh < 0 dacă Pr×Ec < 2 flux de căldură de la perete la fluid . b) Dacă Th –T0 < 0 atunci peretele fix este rece şi qh > 0 dacă fluxul este de la fluid la peretele rece (fix).m V2 K ñ (Th .T0 ) Þ Pr Ec ñ 2 2h h q h ñ 0 daca deci flux de căldură de la fluid la peretele fix.÷ + T0 2K h è h ø adică o parabolă cu maximul la y = h/2 Tmax mV 2 = + T0 8K . c) Dacă Th = 0 atunci T= mV 2 y æ y ö ç1 . viteze mari.Th mV 2 Kñ h 2h Þ Pr Ec á 2 la viteze mici flux de la perete la fluid q0 < 0 dacă PrEc > 2 la viteze mari când fluxul este de la fluid la perete. şi q 0 ñ 0 daca T0 . viteze mici.