You are on page 1of 5

SMK SUNGAI ISAP

UJIAN 1 2015
GEOGRAFI
TINGKATAN 3
Nama: __________________________
______________

Tingkatan :

50

Jawab Semua soalan dibawah.
Rujukan grid
garisan timuran
aras laut
garisan utaraan
rujukan grid 6 angka
aras

kontur
Tanda

1. a) Garisan grid yang dilukis secara menegak dikenali sebagai
________________________.
b) Garisan grid yang dilukis secara melintang dikenali sebagai
____________________________.
c) Ketinggian suatu tempat di ukur dari ______________________.
d) Titik persilangan garisan timuran dan garisan utaraan dinamakan
____________________.
e) _________________ digunakan apabila hendak menentukan kedudukan sesuatu
objek atau
tempat dengan tepat.
(5 markah)
2. Berdasarkan peta 1 dibawah, nyatakan kedudukan grid 4 angka dan 6 angka bagi
tempat yang berikut

Peta 1
Tempat
a)
b)
c)
d)
e)

Rujukan Grid 4 angka

Rujukan Grid 6
angka

Sekolah
Pejabat pos
Hospital
Balai Polis
Restoran

(10
markah)
3. Nyatakan dua kaedah yang digunakan untuk menunjukkan ketinggian dalam peta
a) ___________________________
b) ___________________________
1

Kenalpasti jenis cerun bagi setiap kontur yang berikut. ) c) Bentuk muka bumi yang curam boleh dikenalpasti melalui garisan kontur yang rapat. ( ) d) Stesen trigonometri merujuk kepada stesen jana kuasa elektrik ) e) Arah sesuatu objek pada peta topograf ditentukan dengan menggunakan Bearing ( ( ( ( ) (5 markah) 6. a) 25 0 20 0 15 0 10 0 b) 2 25 0 20 0 15 0 10 0 . Bagi setiap pernyataan dibawah nyatakan sama ada Benar atau Palsu a) Ton yang cerah pada kontur menunjukkan tanah rendah. Nyatakan tiga kaedah menunjukkan ketinggian dalam peta topograf Kaedah untuk menunjukkan ketinggian dalam peta (3 markah) 5. ) b) Kontur merujuk kepada ketinggian bagi suatu tempat dari aras laut. Lukis keratan rentas bagi setiap kontur yang diberikan dan namakan bentuk muka bumi tersebut. a) b) _______________________ _______________________ (2 markah) 7.(2 markah) 4.

____________________________ ___________________________ ( 6 markah) 8. jawab soalan yang berikut. 3 . Petunjuk a) Keratan rentas A dan B dalam peta menunjukkan cerun ______________ b) RG 183139 merujuk kepada kedudukan ______________________ c) Nyatakan bearing sukuan masjid dari sekolah menggunakan bearing sukuan _________________ d) Kg. Berdasarkan peta dibawah. Juara berada pada arah ______________________ dari Bukit Tinggi e) Bearing sukuan Bukit Tinggi dari balai polis ialah __________________ f) Nyatakan satu kaedah menentukan arah ______________________ (6 markah) 9.

a) Tukarkan skala lurus kepada skala penyata dan pecahan wakilan i) Skala lurus ii) pecahan wakilan (3 markah) b) Kira jarak sebenar rumah Azmi dengan rumah Pak Mat. Disemak oleh.Berdasarkan peta disebelah. (3 markah) Disediakan oleh. Anda dikehendaki menunjukkan jalan pengiraan untuk mendapatkan jarak sebenar. (3 markah) c) Nyatakan ketinggian Bukit Bunga _________________ markah) ( 1 d) Nyatakan alat yang digunakan untuk mengukur: i) Jarak lurus: ____________________ ii) Jarak melengkung : _____________________ markah) (2 e) Ukur jarak jalan kereta api di dalam peta dan nyatakan dalam jarak sebenar. jawab soalan yang berikut. NORHASLINDA BINTI MOHAMAD ALI 4 KARIMAH BINTI KARIM .

Guru Matapelajaran Geograf Ketua Panitia Geograf 5 .