You are on page 1of 7

INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI PERDA

PERDA TECH
BUKIT PANCHOR
14300 NIBONG TEBAL,
SEBERANG PRAI SELATAN

PENILAIAN PRESTASI
(PERFORMANCE ASSESSMENT )

KOD UNIT KOMPETENSI /
COMPETENCY UNIT CODE
TAJUK UNIT KOMPETENSI /
COMPETENCY UNIT TITLE
NO. KOD / CODE NUM.

C14
REAR AND FRONT AXLE RECTIFICATION WORK

TP-300-2:2013

NAMA CALON /
CANDIDATE’S NAME
NO KAD PENGENALAN /
NRIC NUMBER
MASA/TIME
TARIKH/DATE
MARKAH/SCORE :

% TERAMPIL / BELUM TERAMPIL

Arahan kepada calon/Instruction To Candidate:
Tuliskan Nama dan nombor Kad Pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.
1.

Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.

2.

Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk Pegawai Penilai (PP) sekiranya
terdapat kekeliruan.

3.

Sebarang kerosakan

peralatan/bahan perlu

dimaklumkan kepada

Pegawai Penilai (PP).
4.

Calon dilarang membawa keluar kertas soalan.

5.

Calon dikehendaki melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh
yang ditetapkan.

KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 6 MUKA SURAT BERCETAK.
A.

TAJUK/TITLE

ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID TP-300-2:2013-C14 Muka / Page : 2 Drpd/of: : 6 Rear and front axle. LUKISAN. DATA DAN JADUAL/DRAWING. 3. B. DATA AND TABLE SULIT . 2. Anda dikehendaki membuka dan memasang rear and front axle dari kenderaan dengan cara yang betul dan selamat. C. Rear and front axle hendaklah merujuk kepada Rajah 1 dengan mengikut cara kerja. penggunaan peralatan. Anda dikehendaki melaksanakan pemeriksaan keatas operasi rear and front axle tersebut dan berfungsi seperti yang ditetapkan. TUGASAN/ASSIGNMENT 1. bahan dan langkah keselamatan yang ditetapkan.

ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID TP-300-2:2013-C14 Muka / Page : 3 Drpd/of: : 6 Rajah 1: Front axle SULIT .

PERKAKASAN DAN BAHAN / TOOLS. PERALATAN .ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID TP-300-2:2013-C14 Muka / Page : 4 Drpd/of: : 6 Rajah 2 : Rear axle D. EQUIPMENTS AND MATERIALS Bi l 1 2 3 Bi l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 BAHAN / Transmission fluid Grease 4WD vehicle PERALATAN / PERKAKAS Service manual Personal Protective Equipment (PPE) Floor jack Safety stand Special Service Tools (SST) Work light Tire choke Hand tools set Oil pan Circlip plier UKURAN KUANTITI - As required As required 1:10 UKURAN KUANTITI - 1:5 1:1 1:10 1:10 1:10 1:10 1:10 1:5 1:5 1:5 SULIT .

c. HASIL KERJA a. e. 4. Tiada kebocoran minyak pada rear and front axle. PERKARA KRITIKAL a. Melaraskan komponen rear and front axle. Menanggalkan dan memasang rear and front axle mengikut tatacara proses kerja yang dikehendaki dengan teratur. Rear and front axle berfungsi sepenuhnya. Tiada free play pada gear yang telah dilaraskan. Kaedah pengunaan peralatan. 2. c. Kerjasama. Membuat persediaan.. KRITERIA PENILAIAN / ASSESSMENT CRITERIA Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut : 1. Pemasangan yang betul. Tanggungjawab. d. SIKAP/KESELAMATAN a. c. Menepati masa. f. SULIT . Calon mengunakan peralatan yang betul. 3. g. Melakukan ujian pelarasan pada gear. MASA/TIME : 6 JAM / HOURS F. Ketepatan tempoh masa. d. b. d. Memeriksa komponen yang terdapat didalam rear and front axle. Aspek-aspek keselamatan diutamakan. b. PROSES KERJA a. b. e.ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID TP-300-2:2013-C14 Muka / Page : 5 Drpd/of: : 6 0 E. Membuat pemeriksaan rear and front axle.

) 2. 2.6 Aspek-aspek keselamatan harus diutamakan. 3.2 Komponen rear and front axle disusun dan diatur dengan teratur. 2 = Memuaskan.2 Calon membuat pemeriksaan pada rear and front axle. 1 = Tidak memuaskan.3 Tiada kebocoran minyak pada rear and front axle. 3. 2. 2.1 Pemasangan yang betul 3. 3. 2.* (*Kriteria Kritikal : Markah 3 diberi jika rear and front axle berfungsi sepenuhnya dan 0 jika tidak berfungsi.4 Tiada bunyi bising apabila gear bersentuh. Jumlah markah diberi Jumlah markah penuh Jumlah Markah Bahagian 2 (25%) Hasil kerja (10%) 3. 3.5 Melakukan pelarasan pada gear rear and front axle. KRITERIA PENILAIAN MARKAH Perkara kritikal (60%) 1. K/P/NRIC NUMBER: MASA MULA/TIME START : TARIKH/DATE: MASA TAMAT/TIME END : SKALA PEMARKAHAN 0 = Tidak dilakukan/ Salah.5 Ketepatan tempoh masa Jumlah markah diberi 3 18 SULIT .4 Memeriksa komponen pada rear and front axle. 3 = Sangat memuaskan BHG. Jumlah markah diberi Jumlah markah penuh Jumlah Markah Bahagian 1 (60%) Proses kerja (25%) 2.3 Calon menanggalkan dan memasang rear and front axle mengikut tatacara proses kerja yang dikehendaki dengan teratur. 2. 1.1 Bahan dan peralatan diperiksa.ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID TP-300-2:2013-C14 Muka / Page : 6 Drpd/of: : 6 Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi: NAMA CALON/CANDIDATE NAME: NO.1 Exhaust sistem berfungsi sepenuhnya.

4. 4. TP-300-2:2013-C14 Muka / Page : 7 Drpd/of: : 6 KRITERIA PENILAIAN MARKAH Jumlah markah penuh Jumlah Markah Bahagian 3 (10%) Sikap/Keselamatan Kerja (5%) 4.2 Memastikan persekitaran yang selamat.4 Berpakaian kemas mengikut prosedur keselamatan 4.6 Persekitaran kerja bersih dan kemas selepas kerja dilaksanakan Jumlah markah diberi Jumlah markah penuh Jumlah Markah Bahagian 4 (5%) JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (Bahagian 1 + Bahagian 2 + Bahagian 3 + Bahagian 4) 15 18 KEPUTUSAN PENILAIAN/ASSESSMENT RESULT MARKAH/SCORE : % TERAMPIL / BELUM TERAMPIL ULASAN PEGAWAI PENILAI/ASSESSORCOMMENTS : TandatanganPegawaiPenilai/ Assessor’s Signature Tarikh/Date : Nama/Name : SULIT .1 Calon hadir tepat pada masa yang ditetapkan 4.ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID BHG. 4.5 Kerjasama dan bertanggungjawab 4.3 Peralatan digunakan dengan betul dan selamat.