You are on page 1of 2

KMT PILIHAN 1 (TING.

1)
BAB 2 – ASAS ELEKTROMEKANIKAL

PERGERAKAN MEKANIKAL
A. KONSEP PERGERAKAN MEKANIKAL
 Pergerakan mekanikal ialah satu __________ yang membolehkan sesuatu peralatan
_____________, _____________ atau _____________.
 Ia boleh dijalankan secara :
i. Pergerakan ____________

ii. Pergerakan ____________

iii. Pergerakan ____________

B. JENIS PERGERAKAN MEKANIKAL
 Pergerakan mekanikal terhasil daripada dua aspek, iaitu :
i. jenis pergerakan
- pergerakan __________
- pergerakan __________
ii. kelajuan pergerakan
 Terdapat banyak peralatan yang menggunakan gabungan kedua-dua pergerakan mekanikal,
seperti _______________, ___________________, _______________,_______________,
dan _______________.
C. TAKAL DAN TALI SAWAT
 Sistem mekanikal melibatkan penggunaan ________, ________ dan _____________.
 Takal dan tali sawat boleh menukarkan pergerakan daripada kelajuan ___________ kepada
kelajuan ___________ atau sebaliknya.
 Takal ___________ ialah takal yang menggerakkan takal lain.
 Takal ___________ ialah takal yang digerakkan.

Kelajuan
rendah

Kelajuan
tinggi

1

Disediakan Oleh : Noor Afzan
Mohamed Nazi

 Arah penghantaran kuasa dibuat mengikut kedudukan aci. 1) BAB 2 – ASAS ELEKTROMEKANIKAL D.  Penghantaran kuasa berlaku menerusi _________ yang memegang gear-gear ini. GEAR  Gear berfungsi sebagai _____________ kuasa yang menghubungkan semua ____________ yang berputar dan menukar ______________ sesebuah mesin atau enjin. MEMBANDING DAN MEMBEZA ANTARA SISTEM MEKANIKAL DENGAN SISTEM ELEKTROMEKANIKAL Sistem mekanikal Sistem elektromekanikal  Menggunakan tenaga _______ atau ______  Menggunakan tenaga __________  Binaannya ___________  Binaannya lebih __________  Tidak mempunyai komponen ___________  Menggunakan ________ dan komponen _____________  Contoh : ___________ dan ____________  Contoh : ___________ dan ____________ 2 Disediakan Oleh : Noor Afzan Mohamed Nazi . KONSEP PERGERAKAN ELEKTROMEKANIKAL  Pergerakan elekrtomekanikal ialah satu pergerakan mekanikal yang ___________ oleh satu sistem _______________.KMT PILIHAN 1 (TING. iaitu : (i) ________________ (ii) ________________ (iii) ________________  Jenis gear Gear __________ Gear __________ Gear __________ Gear __________ Gear _____________________ PERGERAKAN ELEKTROMEKANIKAL A.  Ia menggunakan sumber tenaga ______________. B.