You are on page 1of 8

INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI PERDA

PERDA TECH
BUKIT PANCHOR
14300 NIBONG TEBAL,
SEBERANG PRAI SELATAN

PENILAIAN PENGETAHUAN
( KNOWLEDGE ASSESSMENT )
KOD UNIT KOMPETENSI /
COMPETENCY UNIT CODE
TAJUK UNIT KOMPETENSI /
COMPETENCY UNIT TITLE
NO. KOD / CODE NUM.

C14
REAR AND FRONT AXLE RECTIFICATION WORK
TP-300-2:2013

NAMA CALON / CANDIDATE’S
NAME
NO KAD PENGENALAN / NRIC
NUMBER
MASA/TIME
TARIKH/DATE
KEPUTUSAN PENILAIAN/ASSESSMENT RESULT
MARKAH/SCORE:

%

TERAMPIL/BELUM TERAMPIL

ULASAN PEGAWAI PENILAI/ASSESSORCOMMENT:

Tandatangan Pegawai Penilai
/Assessor’s Signature
Nama/Name :

Tarikh/Date :

Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan. 4. Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan anda pada ruangan yang disediakan. Dilarang meniru semasa penilaian. SULIT . 2. 3. 6. Dilarang membawa keluar kertas soalan. KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 25 SOALAN DI DALAM 7 MUKASURAT BERCETAK. 5. Dilarang membawa nota dan sebarang bahan rujukan kecuali yang dibenarkan.ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID TP-300-2:2013 – C14/KA(1/1) Muka / Page : 2 Drpd/of: :7 ARAHAN KEPADA CALON/INSTRUCTION TO CANDIDATE: 1. Sila jawab semua soalan.

? a) Final drive dan differential unit. d) Driven dan drive. b) Cekam berbilang basah (multiply wet) c) Untuk menghantar pergerakkan pusingan melalui sudut 90°. 5. 1. d) Untuk cekam tunggal basah 4. Apakah tujuan differential unit ? a) Untuk mengawal daya kilas enjin. b) Crown wheel dan sun gear.ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID TP-300-2:2013 – C14/KA(1/1) Muka / Page : 3 Drpd/of: :7 Bahagian A : Bulatkan jawapan yang betul (10 markah ). Bahagian utama differential unit boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu:. Nyatakan jenis propeller shaft ? a) Hotchkiss drive (open type) b) Propeller drive c) Pemegun (stator) d) Transaxle 3. Apakah fungsi front axle differential unit ? SULIT . c) Planetary gear dan hub. Minyak pelincir yang di gunakan pada axle adalah ? a) SAE 30 b) SAE 50 c) SAE 140 d) SAE 1100 2.

c) Menghasilkan pergerakan pneumatic. a) i dan iii. d) Menghasilkan tekanan pneumatic. d) Tengah. Planet gear.iii dan iv 8. c) Tepi. 6. b) iii dan iv. Apakah binaan front axle differential unit ? i) ii) iii) iv) Second gear. fungsi Limited Slip Differential ? a) Bebas dari penukaran gear secara manual. d) ii. c) ii dan iii. Unit karbeda tidak berperasi apabila kenderaan melalui jalan yang lurus. d) Mencegah tayar daripada melakukan pusingan melilau / slip. Sun gear. b) Belakang. c) Sentiasa bertukar-tukar gear. 9. Jenis torque drive Mempunyai ball joint dan socket joint pada hujung sebelah ? a) Hadapan. 7.ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID TP-300-2:2013 – C14/KA(1/1) Muka / Page : 4 Drpd/of: :7 a) Menghasilkan pergerakan hidraulik. b) Untuk memudahkan pernukaran gear. ia hanya berfungsi apabila kenderaan ? SULIT . b) Mendapatkan perbezaan pusingan roda kiri dengan roda kanan . Differential cage.

d) Torque converter. 10. b) Symmitical. b) Membelok. c) Propeller shaft. Bahagian b: Pilih kenyataan dibawah samada betul atau salah (10 markah ).? a) Impeller. ______________ berfungsi menghubungkan antara kotak gear dengan unit Karbeda.ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID TP-300-2:2013 – C14/KA(1/1) Muka / Page : 5 Drpd/of: :7 a) Melanggar lubang. SULIT . c) Memberhenti kenderaan. d) Mendaki bukit.

.......................................... Dengan menggunakan penggerak jenis ini springnya hanya dapat melakukan 3 tugas yang utama: SULIT ............ Pelarasan lajak balik dan sentuhan gigi kebezaan harus diperiksa dan dilaras........................... ( 4 markah ) 2.......................................... ... BETUL / SALAH 5............. BETUL / SALAH 4........... Jenis torque drive Mempunyai ball joint dan socket joint pada hujung sebelah kiri..ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID TP-300-2:2013 – C14/KA(1/1) Muka / Page : 6 Drpd/of: :7 1........... BETUL / SALAH 2. Aci putar ( Propeller Shaft ) Memindahkan pergerakan daripada kotak gear yang diikat dengan bol dan nut ke Ganda belakang................................... ........ BETUL / SALAH ( 10 markah ) Bahagian C: Jawab soalan di bawah dengan ringkas dan padat (20 markah )................................ Apakah fungsi differential unit? .............................................................. BETUL / SALAH 3..... Apabila kenderaan mengadapi jalan lurus kedua dua roda akan menerima tahanan yang sama...................................................................... 1............................... Differential unit berfungsi untuk mengadakan gear reduction tambahan............

....................ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID TP-300-2:2013 – C14/KA(1/1) Muka / Page : 7 Drpd/of: :7 I. ( 3 markah ) Bahagian D:Padankan gambarajah dengan jawapan yang betul (10 markah ).................................................. ( 4 markah ) 4......................... ( 6 markah ) 3..................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................. Apakah fungsi differential unit ? …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………........ Bagaimana untuk melakukan Pelarasan lajak balik dan sentuhan gigi kebezaan? ............. Apakah yang dimaksudkan dengan limited slip differential ? ................. SULIT . ........... ..................... III........... 1...................................... ( 3 markah ) 5......................... II......................................... ..................................Namakan bahagian yang berlabel dalam gambarajah di bawah.........

ID UNIT KOMPETENSI / COMPETENCY UNIT ID TP-300-2:2013 – C14/KA(1/1) Muka / Page : 8 Drpd/of: :7 (10 markah ) SULIT .